Том 7, № 1(23) (2017)

НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПІСЛЯДИМЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «НЕОНАТОЛОГІЯ» PDF
Ie. Ie. Shunko, O. V. Vorobiova, O. T. Laksha, T. V. Konchakovska, Y. Y. Krasnova, O. E. Kostuk 5-7
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ У М. ЧЕРНІВЦЯХ PDF
L. V. Melnychuk, Y. D. Godovanets, I. V. Koshurba 8-13
Імунна система у недоношених дітей PDF
N. L. Aryaev, I. M. Shevchenko, H. M. El-Mezewghi, N. V. Shevchenko 14-18
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НЕДОНОШЕНИХ НЕМОВЛЯТ З БРОНХОЛЕГЕНЕВОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ВАЖКОСТІ PDF
O. Borysiuk, D. Dobryanskyy 19-27
ВПЛИВ РЕСТРИКТИВНОЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ НА ТЕРМІН ЗАКРИТТЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ПРОТОКИ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
A. I. Obolonskiy, V. I. Snisar, O. J. Obolonskaya 28-33
ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ГАСТРОШИЗІСУ І ОМФАЛОЦЕЛЕ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З УРАХУВАННЯМ СТУПЕНЯ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОГО ТИСКУ PDF
O. M. Gorbatyuk, K. T. Bertsun, Yu. P. Palamarchuk, O. O. Fomin 34-39
ХІРУРГІЧНЕ ЗАКРИТТЯ ВІДКРИТОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ПРОТОКИ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ – СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ PDF
T. V. Martinyuk, O. M. Romanyuk, V. F. Martinyuk, O. M. Gorbatyuk, V. S. Selyuk, P. V. Rutskiy 40-45
Таксономічний склад і популяційний рівень автохтонної та алохтонної мікробіоти вульвовагінального вмісту у жінок із неплідністю I типу PDF
V. V. Bendas 46-52
ОСОБЛИВОСТІ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИДАТКІВ МАТКИ PDF
I. R. Nytsovych, O. M. Yuzko, O. A. Andriyets, A. V. Semenyak 53-56
ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ PDF
A. V. Semenyak, O. M. Yuzko, O. A. Andriyets, I. R. Nytsovych, V. V. Dikusarov 57-61
ПРИЧИННІ ФАКТОРИ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ (НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ) PDF
K. V. Dyak, A. M. YSKO 62-68
ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ БІЛКІВ У ОКРЕМИХ СТРУКТУРАХ ПРОТОКОВОЇ КАРЦИНОМИ ТА ФІБРОАДЕНОМИ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ (ГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА «КИСЛІ» ТА «ОСНОВНІ» БІЛКИ) PDF
O. V. Lazaruk, I. S. Davydenko 69-73
ГЕНЕТИЧНІ ФОРМИ НЕДОСТАТНОСТІ СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНУ, ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ДІАГНОСТИКИ PDF
I. V. Lastivka, M. O. Ryznychuk, L. Yu. Khlunovska, A. B. Mihalchan 74-76
Неімунна водянка плода у третьому триместрі: досвід діагностики, тактика розродження та лікування новонародженого PDF
V. V. Bila, V. M. Tischkevich, N. P. Bondarenko, A. O. Тrоkhymenko 77-80
ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЇ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ТАХІКАРДІЇ У НОВОНАРОДЖЕНОГО PDF
O. V. Vorobiova, Ie. Ie. Shunko, Yu. P. Siurkha, O. M. Bakaieva, S. Ia. Starenka, T. V. Holota, A. S. Kapshuk, Yu. O. Makarova 81-85
ВПЛИВ ВІТАМІНУ D НА ІМУННУ ВІДПОВІДЬ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ PDF
J. V. Kotlova, T. S. Herasimchuk, V. O. Slipko 86-88
ВИКОРИСТАННЯ БІЛКОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧОВИХ ПОТРЕБ ЗНАЧНО НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ PDF
D. Dobryanskyy 89-98