Редакційний штат

Головні редактори

 1. Taras Boychuk, д.мед.н., професор, ректор Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" (м. Чернівці, Україна), Україна
 2. Tetiana Znamenska, д.мед.н., професор, заступник директора з перинатальної медицини ГУ "Інститут педіатрїі, акушерства та гінекології НАМН України", завідувач відділу неонатології ГУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України", головний позаштатний неонатолог МОЗ України, Президент Всеукраїнської Громадської організації "Асоціація неонатологів України" (м. Київ, Україна), Україна

Заступники головного редактора

 1. Oleksandr Ivashchuk, д.мед.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних відносин Вищого державного навчального за¬кладу України «Буковинський державний медичний університет», заступник головного редактора (м.Чернівці, Україна), Україна
 2. Yuliya Hodovanets, д.мед.н., професор, професор кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», заступник головного редактора (м. Чернівці, Україна), Україна

Наукові консультанти

 1. Yu. Antypkin, академік НАМН України, д.мед.н., професор, директор ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України" (м. Київ, Україна), Україна
 2. O. Reznikov, член-кореспондент НАН, академік НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач відділом ендокринології репро¬дукції і адаптації ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" (м. Київ, Україна), Україна
 3. O. Grechanіna, член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор, директор Українського інституту клінічної генетики ВДНЗ «Харківський державний медичний університет МОЗ України» (м.Харків, Україна), Україна
 4. E. Shunko, д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ, Україна), Україна
 5. O. Gorbatyuk, д.мед.н., професор, професор кафедри дитячої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ, Україна), Україна
 6. T. Zadorozhna, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії патоморфології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» (м. Київ, Україна), Україна

Наукові редактори розділів журналу

 1. T. Klimenko, д.мед.н., професор, завідувач кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти (м.Харків, Україна), Україна
 2. O. Losev, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №2 з дитячою хірургією Одеського Національного медичного університету (м.Одеса, Україна), Україна
 3. O. Yuzko, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці, Україна), Україна
 4. I. Lukyanova, д.мед.н., професор, керівник відділення «Променевої діагностики та пренатальної кардіології» ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» (м. Київ, Україна), Україна
 5. Yu. Nechitaylo, д.мед.н., професор,завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці, Україна), Україна
 6. N. Gorovenko, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ, Україна), Україна
 7. A. Tsypkun, д.мед.н., профессор, завідувач науково-дослідного відділу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» (м. Київ, Україна), Україна
 8. I. Davydenko, д.мед.н., профессор, завідувач кафедри патологічної анатомії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці, Україна), Україна
 9. V. Cheban, д.мед.н., профессор, профессор кафедри соціальної медицини та організацї охорони здоров'я Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці, Україна), Україна