Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Бойчук Тарас Миколайович – д.мед.н., професор, Голова Вченої Ради Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м. Чернівці, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7013-4678

ШЕФ-РЕДАКТОР

Знаменська Тетяна Костянтинівна – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, заступник директора з перинатальної медицини ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація неонатологів України», Заслужений лікар України, спеціальність «Неонатологія», м. Київ, Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5402-1622

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Заступники головного редактора:

Годованець Ю.Д. – д.мед.н., професор, професорка кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського держав­ного медичного університету, МОЗ України, спеціальність "Неонатологія", м. Чернівці, Україна  

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0922-8696

Горбатюк О.М. – д.мед.н., професор, завідувачка кафедри дитячої хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, спеціальність "Дитяча хірургія", м. Київ, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1472-5737

Наукові консультанти:

Добрянський Д.О. – д.мед.н., професор, професор кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, спе­ціальність "Неонатологія",  м. Львів, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4114-8701

Гречаніна О.Я. – Член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, директорка Українського інституту клінічної генетики ВДНЗ "Харківський державний медичний університет МОЗ України", спеціальність "Медична генетика", м. Харків, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8196-1617

Дронова В.Л. – д.мед.н., професор, перший заступник директора з науково-організаційної роботи ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України", керівник відділення оперативної гінекології, спеціальність "Акушерство та гінекологія", м. Київ, Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3863-8910

Похилько В.І. - д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Полтавського державного медичного університету МОЗ України, спеціальність "Дитяча анестезіологія», м. Полтава, Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1848-0490

Нечитайло Ю.М. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медично­го університету МОЗ України, спеціальність "Педіатрія", м.Чернівці, Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3050-961X

Македонський І.О. - д.мед.н., професор, директор Медичного центру матері та дитини ім. Руднєва, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара МОН України, спеціальність "Дитяча хірургія", м. Дніпро, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1259-1114

Наукові редактори розділів журналу:

Неонатологія Клименко Т.М., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6936-8557

Медична генетика Горовенко Н.Г., член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри медичної та лабораторної генетики Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, м.Київ, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4227-7166

Неонатальна хірургія – Лосєв О.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії Одеського Національного медичного університету МОЗ України, м. Одеса, Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9603-0420

Педіатрія – Сорокман Т.В., д.мед.н., професор, декан медичного факультету №4 Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м.Чернівці, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7615-3466

Акушерство та гінекологія – Юзько О.М. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного універ­ситету, МОЗ України, спеціальність "Акушерство та гінекологія", м.Чернівці, Україна  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1270-9095

Пренатальна діагностика Лук’янова І.С., д.мед.н., професор, завідувачка  відділенням променевої діагностики та пренатальної кардіології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м.Київ, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6340-5668

Відповідальний редактор журналу "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина"

Бабінцева Анастасія Генадіївна - д.мед.н., доцент, доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного універ­ситету, МОЗ України, м. Чернівці, Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3859-6431

е-mail: babintseva@bsmu.edu.ua

Відповідальний редактор електронної версії журналу в системі Open Journal Systems (OJS):

Годованець Олексій Сергійович - к.мед.н., доцент, доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного універ­ситету, МОЗ України, м. Чернівці, Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1474-7642

е-mail: godovanec.oleksij@bsmu.edu.ua

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

НЕОНАТОЛОГІЯ

Амбалаванан Н., MBBS, MD, професор, професор Педіатрії Університету штату Алабама в Бірмінгемі, Бірмінгем, штат Алабама, м. Бірмінгем, США

Батман Ю.А., д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти Національного медичного  університету ім. О.О. Богомольця, МОЗ України, м.Київ, Україна

Воробйова О.В., д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу неонатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна

Дессі А. MD, Аспірант педіатрії, Доцент кафедри педіатрії Університету Кальярі, Відділення інтенсивної терапії новонароджених, м.Кальярі, Італія

Ковальова О.М., д.мед.н., професор, Головний спеціаліст відділу стратегічного розвитку програми медичних гарантій управління розробки медичних гарантій Департаменту стратегії універсального охоплення  населення медичними послугами Національної служби здоров’я України,  м.Київ, Україна

Куртяну А.М., к.мед.н., доцент, завідувач науковим відділом перинатології Інституту Матері і Дитини, м.Кишинеу, Республіка Молдова

Ліхачова А.С., д.мед.н., професор, професорка кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти, МОЗ України, м. Харків, Україна

Мавропуло Т.К., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри Дніпровського державного медичного університету МОЗ України, м. Дніпро, Україна

Мазманян П.А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри неонатології Єреванського державного медичного університету, м. Єреван, Вірменія

Павлишин Г.А., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії №2 ВДНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Полін А.Р., д.мед.н., професор, директор відділу неонатології Колумбійського університетського коледжу лікарів та хірургів, м. Нью-Йорк, США

Редько І.І., д.мед.н., професор, професорка кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м.Запоріжжя, Україна

Рейтерер Ф., MD, професор, Клінічний персонал/Викладання, Університетська Лікарня дітей та підлітків, клінічний відділ неонатології, м.Грац, Австрія

Ріга О.О., д.мед.н., професор, професорка кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського державного медичного університету, МОЗ України, м. Харків, Україна

Кісельова М.М., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, МОЗ України, м. Львів, Україна

Нікуліна Л.І., д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу неонатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна

Шунько Є.Є., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри неонатології Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, МОЗ України,м. Київ, Україна

Яблонь О.С., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України,
м. Вінниця, Україна

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

Абрамян Р.А., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАН Республіки Вірменія, завідувач кафедри акушерства і гінекології Єреванського державного медичного університету ім.М.Гераци, директор Республіканського інституту репродуктивного здоров'я, перинатології, акушерства і гінекології. м. Єреван, Вірменія

Багірова Х.Ф., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології  II Азербайджанського Медичного Університету, м.Баку, Республіка Азербайджан

Бойчук А.В., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології інституту післядипломної освіти ВДНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", м. Тернопіль, Україна

Геряк С.М., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології №2 ВДНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Гнатко О.П., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри акушерства і гінекології №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, МОЗ України, м.Київ, Україна

Громова А.М., д.мед.н., професор,  завідувачка кафедри акушерства і гінекології №1 Полтавського державного медичного університету МОЗ України, м. Полтава, Україна

Дубоссарська З.М., д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професорка кафедри акушерства та гінекології, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Каліновська І.В., д.мед.н., професор, професорка кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м. Чернівці, Україна

Кравченко О.В., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри акушерства та перинатології  Буковинського державного медичного університету, МОЗ України, м.Чернівці, Україна

Макарчук О.М., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ, Україна

Маркін Л.Б., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького МОЗ України, м.Львів, Україна

Назаренко Л.Г., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти, МОЗ України, м. Харків, Україна

Лонгфорд Н.Т., Доктор, Старший статистик, Челсі і Вестмінстерський кампус, Імперський коледж Лондона, м. Лондон, Великобританія

Окоєв Г.Г., д.мед.н., професор, директор НДЦ Охорони Здоров'я Матері та Дитини та Єреванського співробітничого центру ВООЗ з репродукції людини, завідувач кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної та безперервної освіти Єреванського Медичного Університету імені М. Гераці, м. Єреван, Вірменія

Пирогова В.І., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, МОЗ України, м. Львів, Україна

Щербина М.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Харківського національного медичного університету МОЗ України, м. Харків, Україна

ПЕДІАТРІЯ

Аряєв М.Л., д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри педіатрії № 1 Одеського Національного медичного університету МОЗ України, м. Одеса, Україна

Борисова Т.П., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії №2 Дніпровського державного медичного університету МОЗ України, м. Дніпро, Україна

Бойченко А.Д., д.мед.н., доцент, доцент кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського державного медичного університету МОЗ України, м. Харків, Україна

Боконбаєва С.Д., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії Киргизько-Російського Слов'янського Університету імені Б.Н. Єльцина, м. Бішкек, Киргизія

Годованець О.І., д.мед.н., професор, завідувачка кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м. Чернівці, Україна

Гончарь М.О., д.мед.н., професор, професор кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського державного медичного університету МОЗ України, м. Харків, Україна

Іванько О.Г., д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб Запорізького державного медичного університету МОЗ України, м. Запоріжжя, Україна

Квашніна Л.В.,  д.мед.н., професор, завідувачка відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України", м. Київ, Україна  

Котова Н.В., д.мед.н., професор, професорка кафедри пропедевтики педіатрії Одеського національного медичного університету МОЗ України, м. Одеса, Україна

Кирилова Л.Г. д.мед.н., завідувачка відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями  ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України”, Київ, Україна  

Кіані М. PhD, доцент дитячої гастроентрології, Мешхедський університет медичних наук, Мешхед, Іран

Кривопустов С.П., д.мед.н., професор, професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України, м.Київ, Україна

Марушко Т.В. д.мед.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії №2  Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, МОЗ України,м. Київ, Україна

Починок Т.В., д.мед.н., професор, професор кафедри №1  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, МОЗ України, м.Київ, Україна

Сенаторова Г.С., д.мед.н., професор, професорка кафедри педіатрії №1 та неонатології, Харківського національного медичного університету МОЗ України, м. Харків, Україна

Сокольник С.В., д.мед.н., професор,  завідувачка кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету МОЗ України,
м. Чернівці, Україна

Токарчук Н.І., д.мед.н., професор, професорка кафедри педіатрії, Вінницький національний медичний університет ім.. М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна

Ященко Ю.Б., д.мед.н., професор, заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

НЕОНАТАЛЬНА ХІРУРГІЯ

Боднар О.Б., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м.Чернівці, Україна

Гулієв Ч.Б., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії Азербайджанського медичного університету, м. Баку, Республіка Азербайджан

Давиденко В.Б., д.мед.н., професор, професор кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології Харківського національного медичного університету МОЗ України, м.Харків, Україна

Ксьонз І.В., д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Полтавського державного медичного університету МОЗ України,
м. Полтава Україна

Левицька С.А., д.мед.н., професор, професорка кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м.Чернівці, Україна

Лосєв О.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії Одеського національного медичного університету МОЗ України, м. Одеса, Україна

Мельниченко М.Г., д.мед.н., професор, професорка кафедри дитячої хірургії Одеського національного медичного університету МОЗ України, м. Одеса, Україна

Микиєв К.М., к.мед.н., доцент, завідувач кафедри дитячої хірургії Киргизько-Російського Слов'янського університету, м.Бішкек, Киргизстан

Сокольник С.О., д.мед.н., професор, професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету МОЗ України, м.Чернівці, Україна

Фофанов О.Д., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії Івано-Франківського Національного медичного університету МОЗ України, м. Івано-Франківськ, Україна

МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

Веропотвелян М.П., д.мед.н., генеральний директор ОКЗ «Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики», м. Кривий Ріг, Україна

Галаган В.Д., д.мед.н., доцент, завідувачка генетичним центром Національної дитячої спеціалізованої лікарні “ОХМАТДИТ” МОЗ України, м. Київ, Україна

Гнатейко О.З., д.мед.н., професор, директор Держустанови «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Україна

Ластівка І.В., к.мед.н., доцент, доцент кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету МОЗ України (м. Чернівці, Україна)