ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НЕДОНОШЕНИХ НЕМОВЛЯТ З БРОНХОЛЕГЕНЕВОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ВАЖКОСТІ

O. Borysiuk, D. Dobryanskyy

Анотація


Важка бронхолегенева дисплазія (БЛД) залишається однією з основних причин захворюваності і смертності значно недоношених дітей. Метою роботи було визначити основні клінічні проблеми значно недоношених немовлят з помірно важкою або важкою БЛД й оцінити особливості їх комплексного лікування.
Матеріали та методи. У когорті зі 166 недоношених дітей, які народились з масою тіла ≤ 1500 г, гестаційним віком ≤ 32 тиж і потребували штучної вентиляції легень (ШВЛ) з першої доби життя, у 59 немовлят (36 %) було діагностовано БЛД. Діагноз встановлювали за клінічним визначенням Jobe & Bancalari. Для уточнення важкості БЛД у скоригованому віці (СВ) 36 тиж виконували фізіологічний тест в модифікації Walsh та співавт. Помірно важку або важку БЛД було виявлено у 21 дитини (основна група). Групу порівняння утворили 38 немовлят з легкою формою захворювання.
Результати. Діти, в яких сформувалась помірно важка або важка БЛД, частіше народжувались від матерів з уроґенітальними інфекціями в анамнезі і фебрильною температурою тіла під час пологів, мали вищу частоту раннього неонатального сепсису і перивентрикулярної лейкомаляції. Перебіг захворювання характеризувався погіршенням респіраторного статусу в ранньому постнеонатальному періоді з потребою призначати стероїди і діуретики, ускладнювався появою нападів бронхообструкції у третини пацієнтів, а також легеневої гіпертензії (майже у 25 % випадків), яка часто була резистентною до лікувальних заходів і супроводжувалась прогресуванням ознак лівошлуночкової серцевої недостатності. Ці діти вимагали тривалої дихальної підтримки і лікування в спеціалізованих неонатологічних відділеннях.
Висновки. Формування важкої або помірно важкої форми БЛД у значно недоношених немовлят, які потребують ШВЛ з першої доби життя, в більшості випадків стає очевидним до досягнення СВ 36 тиж і формального встановлення важкості захворювання. Про це насамперед свідчить резистентність до стандартного комплексу лікувальних заходів в ранньому і пізньому неонатальному періодах. Оскільки лікування дітей з БЛД є тривалим, складним, затратним, часто симптоматичним і малоефективним, основні зусилля слід спрямовувати на профілактику цього захворювання.


Ключові слова


бронхолегенева дисплазія; важкість; лікування; профілактика; значно недоношені немовлята

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Ehrenkranz RA, Walsh MC, Vohr BR, Jobe AH, Wright LL, Fanaroff AA, et al. Validation of the National Institutes of Health consensus definition of bronchopulmonary dysplasia. Pediatrics. 2005;116(6):1353–60.

.2 Natarajan G, Pappas A, Shankaran S, Kendrick DE, Das A, Higgins RD, et al. Outcomes of extremely low birth weight infants with bronchopulmonary dysplasia: impact of the physiologic definition. Early Hum Dev. 2012;88(7):509–15.

.3 Iyengar A, Davis JM. Drug therapy for the prevention and treatment of bronchopulmonary dysplasia. Frontiers in Pharmacology. 2015;6:1–7.

.4 Stoll BJ, Hansen NI, Bell EF, Shankaran S, Laptook AR, Walsh MC, et al. Neonatal outcomes of extremely preterm infants from the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics. 2010;126:443-56.

.5 Jobe AH, Bancalari E. Bronchopulmonary dysplasia. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163(7):1723-9.

.6 Walsh MC, Wilson-Costello D, Zadell A, Newman N, Fanaroff A. Safety, reliability, and validity of a physiologic definition of bronchopulmonary dysplasia. J Perinatol. 2003;23(6):451-6.

.7 Borysiuk OP, Dobrians'kyi DO, Salabai ZV, Detsyk OIa, Novikova OV, Dobush OV, et al. Klinichni peredumovy formuvannia bronkholehenevoi dysplazii u hlybokonedonoshenykh nemovliat [Clinical preconditions the formation of bronchopulmonary dysplasia in premature infants babies.]. Problemy klinichnoi pediatrii. 2011;4(14):24-33. (in Ukrainian).

.8 Laughon MM, Smith PB, Bose C. Prevention of bronchopulmonary dysplasia. Semin Fetal Neonatal Med. 2009;14:374-82.

.9 Richardson DK, Corcoran JD, Escobar GJ, Lee SK. SNAP-II and SNAPPE-II: Simplified newborn illness severity and mortality risk scores. J Pediatr. 2001;138(1):92-100.

.10 Borysiuk O. Effect of early administration of low-dose hydrocortisone and caffeine on tracheal aspirate interleukin (IL)-8 and IL-10 levels in very preterm infants [Effect of of early application of of low doses of hydrocortisone and the caffeine levels on the dynamics of interleukin (IL) -8 and IL-10 in tracheal aspirate hlybokonedonoshenyh babies]. Pediatriya, Akusherstvo ta Hinekolohiya. 2011;73(5):10-16. (in Ukrainian).

.11 Dobryanskyy D. Modern approaches to diagnosis and treatment of neonatal sepsis [Current approaches to diagnosis and treatment of sepsis in newborns]. Neonatolohiya, Khirurhiya ta Perynatal’na Medytsyna. 2013;3(4):106-17. (in Ukrainian).

.12 Fenton TR. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatrics. 2013;13:59-72.

.13 Wilson TT, Waters L, Patterson C, McCusker CG, Rooney NM, Marlow N et al. Neurodevelopmental and respiratory follow-up results at 7 years for children from the United Kingdom and Ireland enrolled in a randomized trial of early and late postnatal corticosteroid treatment, systemic and inhaled. The Open Study of Early Corticosteroid Treatment. Pediatrics. 2006;117(6):2196–205.

.14 Poindexter BB, Martin CR. Impact of nutrition on bronchopulmonary dysplasia. Clin Perinatol. 2015;42(4):797-806.

.15 Balany J, Bhandari V. Understanding the impact of infection, inflammation, and their persistence in the pathogenesis of bronchopulmonary dysplasia. Frontiers in Medicine. 2015;2:1-10.

.16 Bhandari V. Postnatal inflammation in the pathogenesis of bronchopulmonary. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2014;100(3):189–201.

.17 Laughon M, Allred EN, Bose C, O'Shea TM, Van Marter LJ, Ehrenkranz RA et al. Patterns of respiratory disease during the first 2 postnatal weeks in extremely premature infants. Pediatrics. 2009;123(4):1124-31.

.18 Borysiuk O, Dobryanskyy D, Salabay Z, Detsyk O, Dubrovna Y. Contemporary diagnosis and early prognostic criteria of bronchopulmonary dysplasia in very low birth weight infants [Modern features of early diagnosis and prognostic criteria for the formation of bronchopulmonary dysplasia at babies with very low birth weight]. Perynatolohiya ta Pediatriya. 2011;2:35-41. (in Ukrainian).

.19 Doyle LW, Halliday HL, Ehrenkranz RA, Davis PG, Sinclair JC. Impact of postnatal systemic corticosteroids on mortality and cerebral palsy in preterm infants: effect modification by risk for chronic lung disease. Pediatrics. 2005;115(3):655–61.

.20 Baud O, Maury L, Lebail F, Ramful D, El Moussawi F, Nicaise C, et al. Effect of early low-dose hydrocortisone on survival without bronchopulmonary dysplasia in extremely preterm infants (PREMILOC): a double-blind, placebo-controlled, multicentre, randomised trial. Lancet. 2016;387(10030): 1827-36.

.21 Dobryanskyy D, Borysiuk O, Salabay Z, Dubrovna Y. Clinical effectiveness of early administration of caffeine and low-dose hydrocortisone to preterm newborns with a high risk of BPD development. Arch Dis Child. 2012;97(2):119.

.22 Kersbergen KJ, de Vries LS, van Kooij BJM, Isqum I, Rademaker KJ, van Bel F, et al. Hydrocortisone treatment for bronchopulmonary dysplasia and brain volumes in preterm infants. J Pediatr. 2013;163:666–71.

.23 Bassler D, Plavka R, Shinwell ES, Hallman M, Jarreau PH, Carnielli V, et al. Early inhaled budesonide for the prevention of bronchopulmonary dysplasia. N Engl J Med. 2015;373(16):1497-506.

.24 Yeh TF, Chen CM, Wu SY, Husan Z, Li TC, Hsieh WS, et al. Intratracheal administration of budesonide/surfactant to prevent bronchopulmonary dysplasia. Am J Respir Crit Care Med. 2016;193(1): 86-95.

.25 Rigo V, Lefebvre C, Broux I. Surfactant instillation in spontaneously breathing preterm infants: a systematic review and meta-analysis. Eur J Pediatr. 2016;175(12):1933-42.

.26 Monz D, Tutdibi E, Gortner L. Stem cells as therapeutical option for the treatment of bronchopulmonary dysplasia. J Pediatr Neonat Individual Med. 2016;5(1):1-4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ehrenkranz R.A., Walsh M.C., Vohr B.R. Validation of the National Institutes of Health consensus definition of bronchopulmonary dysplasia. Pediatrics. 2005. V. 116. Р. 1353-360.

2. Natarajan G., Pappas A., Shankaran S. et al. Outcomes of extremely low birth weight infants with bronchopulmonary dysplasia: impact of the physiologic definition. Early Hum. Dev. 2012. V. 88. P. 509-515.

3. Iyengar A., Davis J.M. Drug therapy for the prevention and treatment of bronchopulmonary dysplasia. Frontiers in Pharmacology. 2015. V. 6. Р. 1-7.

4. Stoll B.J., Hansen N.I., Bell E.F. et al. Neonatal outcomes of extremely preterm infants from the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics. 2010. V. 126. P. 443-456.

5. Jobe A.H., Bancalari E. Bronchopulmonary dysplasia. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001. V. 163. P. 1723-1729.

6. Walsh M.C., Wilson-Costello D., Zadell A. et al. Safety, reliability, and validity of a physiologic definition of bronchopulmonary dysplasia. J. Perinatol. 2003. V. 23. P. 451-456.

7. Борисюк О.П., Добрянський Д.О., Салабай З.В., Децик О.Я., Новікова О.В., Добуш О.В. та ін. Клінічні передумови формування бронхолегеневої дисплазії у глибоконедоношених немовлят. Проблеми клінічної педіатрії. 2011. Т. 4, № 14. С. 24-33.

8. Laughon M.M., Smith P.B., Bose C. Prevention of bronchopulmonary dysplasia. Semin. Fetal. Neonatal. Med. 2009. V. 14. P. 374 –382.

9. Richardson D.K., Corcoran J.D., Escobar G.J. et al. SNAP-II and SNAPPE-II: Simplified newborn illness severity and mortality risk scores. J. Pediatr. 2001. V. 138. P. 92-100.

10. Борисюк О.П. Вплив раннього застосування малих доз гідрокортизону і кофеїну на динаміку рівнів інтерлейкінів (ІЛ)-8 та ІЛ-10 у трахеальному аспіраті глибоконедоношених немовлят. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2011. Т. 73, № 5. С. 10–16.

11. Добрянський Д.О. Сучасні підходи до діагностики і лікування сепсису в новонароджених. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2013. Т. 3, № 4. С. 106-117.

12. Fenton T.R., Kim J.H. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatrics. 2013. V.13. P.59-72.

13. Wilson T., Waters L., Patterson C. et al. Neurodevelopmental and respiratory follow-up results at 7 years for children from the United Kingdom and Ireland enrolled in a randomized trial of early and late postnatal corticosteroid treatment, systemic and inhaled. The Open Study of Early Corticosteroid Treatment. Pediatrics. 2006. V. 117. P. 2196-2205.

14. Poindexter B.B., Martin C.R. Impact of nutrition on bronchopulmonary dysplasia. Clin. Perinatol. 2015. V. 42. P. 797-806.

15. Balany J., Bhandari V. Understanding the impact of infection, inflammation, and their persistence in the pathogenesis of bronchopulmonary dysplasia. Frontiers in Medicine. 2015. V. 2. P. 1-10.

16. Bhandari V. Postnatal inflammation in the pathogenesis of bronchopulmonary dysplasia. Birth Defects Res. A Clin. Mol. Teratol. 2014. V. 100. P. 189–201.

17. Laughon M., Allred E.N., Bose C. et al. Patterns of respiratory disease during the first 2 postnatal weeks in extremely premature infants. Pediatrics. 2009. V. 123. P.1124-1131.

18. Борисюк О.П., Добрянський Д.О., Салабай З.В., Децик О.Я., Дубровна Ю.Ю. Сучасні особливості діагностики і ранні прогностичні критерії формування бронхолегеневої дисплазії у немовлят з дуже малою масою тіла при народженні. Перинатология и педиатрия. 2011. № 2. С. 35-41.

19. Doyle L.W., Halliday H.L., Ehrenkranz R.A. et al. Impact of postnatal systemic corticosteroids on mortality and cerebral palsy in preterm infants: effect modification by risk for chronic lung disease. Pediatrics. 2005. V. 115. P. 655–661.

20. Baud O., Maury L., Lebail F. et al. Effect of early low-dose hydrocortisone on survival without bronchopulmonary dysplasia in extremely preterm infants (PREMILOC): a double-blind, placebo-controlled, multicentre, randomised trial /O. Baud et al. Lancet. 2016. V. 387. Р. 1827-1836.

21. Dobryanskyy D., Borysiuk O., Salabay Z., Dubrovna Y. Clinical effectiveness of early administration of caffeine and low-dose hydrocortisone to preterm newborns with a high risk of BPD development. Arch. Dis. Child. 2012. V. 97, S. 2. P. 119.

22. Kersbergen K.J., L.S. de Vries, B.J.M. van Kooij et al. Hydrocortisone treatment for bronchopulmonary dysplasia and brain volumes in preterm infants. J. Pediatr. 2013. V.163. P. 666-671.

23. Bassler D., Plavka R., Shinwell E.S. et al. Early inhaled budesonide for the prevention of bronchopulmonary dysplasia. New Engl. J. Med. 2015. V. 373. P. 1497-1506.

24. Yeh T.F., Chen C.M., Wu S.Y. et al. Intratracheal administration of budesonide/surfactant to prevent bronchopulmonary dysplasia. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2016. V. 193, N1. P. 86-95.

25. Rigo V., Lefebvre C., Broux I. Surfactant instillation in spontaneously breathing preterm infants: a systematic review and meta-analysis. Eur. J. Pediatr. 2016. V.175. P.1933-1942.
. Monz D., Tutdibi E., Gortner L. Stem cells as therapeutical option for the treatment of bronchopulmonary dysplasia. Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine. 2016. V. 5. P. 1-4.

DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.1.23.2017.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 O. Borysiuk, D. Dobryanskyy

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.