Таксономічний склад і популяційний рівень автохтонної та алохтонної мікробіоти вульвовагінального вмісту у жінок із неплідністю I типу

V. V. Bendas

Анотація


Робота присвячена вивченню біотопу вульвовагінального вмісту у жінок із неплідністю I типу, персистенції асоціацій патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів. У статті показано, що в жінок з неплідністю I типу у вульвовагінальному вмісті понижується популяційний рівень найважливіших за представництвом у складі вульвовагінального мікробіоценозу у жінок дітородного віку та за мультифункціональною роллю в підтримці мікроекологічного гомеостазу жінки бактерій роду Lactobacilus на три  порядки, Bifidobacterium на один порядок, Propionibacterium - майже на один порядок. На цьому фоні зростає популяційний рівень, коефіцієнт кількісного домінування і значущості в Е.соli і у дріджоподібних грибів роду Candida. Патогенні та умовно патогенні бактерії (N.gonorrheae, S.aureus), що контамінують біотоп, досягають високого популяційного рівня (7,03 ± 0,41 lg КУО/мг, 5,01 ± 0,38 lg КУО/мг).

Ключові слова


неплідність I типу; вульвовагінальний вміст; мікробіота (анаеробна, факультативна анаеробна, аеробна); асоціація; популяційний рівень; мікроекологічна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Vinograd NO, Koval's'ka OR, Cнelak OV. Mikrobitsenoz lower parts of the genital tract in patients with infertility [Mikrobitsenoz lower divisions genital tract of patients with infertility]. Eksperimental'na ta klіnіchna fіzіologіya. 2001;3:92-4. (in Ukrainian).

Kulakov VI, Margiani FA, Nazarenko TA. Structure of female infertility and the forecast recovery of reproductive function by using modern endoscopic methods [Structure of female infertility and the forecast recovery of reproductive function by using modern endoscopic methods]. Akusherstvo i ginekologiya. 2001;3:33-6. (in Russian)

Dzhoraieva SK, Honcharenko VV, Scherbakova IuV. The study of vaginal microbiota with vulvovaginal polymicrobial aetiology of determining the prevailing levels antybiotykochutlyvosti [Study of state vaginal microbiota during vulvovaginal polymicrobial aetiology of definition prevailing levels antybiotykochutlyvosti]. Dermatoliia ta venerolohiia. 2016;2:25-3. (in Ukrainian).

Medvedev BI, Zaynetdinova LF, Teplova SN. The microflora of the reproductive system in women with tubal-peritoneal infertility [The microflora of the reproductive system in women with tubal-peritoneal sterility]. Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii. 2008;3:58-2. (in Russian)

Glebova NS. Change mikrobiotsenoza intestine under the influence of destabilizing actions blasttsistnoy invasion [Changing mikrobiotsenoza intestine under the influence of of the destabilizing actions blasttsistnoy infestations]. Vesnik OGU. 2007;5:155-60. (in Russian)

Geografiya i monitoring bioraznoobraziya [Geography and monitoring of biodiversity] /Lebedeva N.V. i dr. Moskva: Izdatel'stvo Nauchnogo iuchebno-metodicheskogo tsentra, 2002. 432 s. (in Russian)

Uittenr R. Soobshchestva i ekosistemy [Communities and ecosystems]. /per. s angl. Mirkina BM. Moskva: Progress, 1980. 328 s. (in Russian)

Lopach SI, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskie metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispol'zovaniem Exsel [Statistical methods in biomedical research with the use of Excel]. Kiїv: Morion, 2000. 320 s. (in Russian)

Shyrobokov VP, Yankovs'kyi DS, Dyment HS. Mikrobna ekolohiia liudyny z kol'orovym atlasom: navch. posib. [Microbial Ecology of Man of colored atlas]. Kyiv: TOV «Chervona ruta Turs», 2009. 321 s. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Виноград Н.О., Ковальська О.Р., Челак О.В. Мікробіценоз нижніх відділів генітального тракту у хворих з неплідністю. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2001. № 3. С. 92 - 94.

2. Кулаков В.И., Маргиани Ф.А., Назаренко Т.А. Структура женского бесплодия и прогноз восстановления репродуктивной функции при использовании современных эндоскопических методов. Акушерство и гинекология. 2001. № 3. С. 33-36.

3. Джораєва С.К., Гончаренко В.В., Щербакова Ю.В. Вивчення стану вагінальної мікробіоти при вульвовагінітах полімікробної етіології з визначенням домінуючих рівнів антибіотикочутливості. Дерматолія та венерологія. 2016. № 2. С. 25-33.

4. Медведев Б.И., Зайнетдинова Л.Ф., Теплова С.Н. Микрофлора органов репродуктивной системы у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2008 № 3. С. 58-62.

5. Глебова Н.С. Изменение микробиоценоза кишечника под влиянием дестабилизирующего действия бластцистной инвазии. Весник ОГУ. 2007. № 5. С. 155-160.

6. География и мониторинг биоразнообразия /Лебедева Н.В. и др. Москва: Издательство Научного иучебно-методического центра, 2002. 432 с.

7. Уиттенр Р. Сообщества и экосистемы /пер. с англ. Миркина Б.М. Москва: Прогресс, 1980. 328 с.

8. Лопач С.И., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exсel. Київ: Морион, 2000. 320 с.

9. Широбоков В.П., Янковський Д.С., Димент Г.С. Мікробна екологія людини з кольоровим атласом: навч. посіб. Київ: ТОВ «Червона рута Турс», 2009. 321 с.

DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.1.23.2017.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 V. V. Bendas

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.