Про журнал

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

 Галузь і проблематика журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»

У журналі передбачено обговорення сучасної світової практики перинатальної медицини. На сторінках журналу публікуються результати наукових досліджень, огляди літератури, клінічні рекомендації, випадки з практики, анонси та матеріали семінарів та конференцій, актуальними для обговорення є напрямки додипломної та  післядипломної освіти лікарів та медичних сестер.  

Розділи журналу:

 • Організація та перспективи розвитку перинатальної допомоги в Україні. Післядипломна освіта.
 • Результати дисертаційних та науково-дослідних робіт.
 • Розділи: «Неонатологія», «Реанімація та інтенсивна терапія новонароджених»; «Неонатальна хірургія»; «Перинатальна медицина», «Акушерство та гінекологія», «Педіатрія», «Медична генетика».
 • Аналітичні оглядові статті.
 • Новини доказової медицини.
 • Дискусійний клуб.
 • Випадки з практики.
 • Рекомендації для впровадження у практику охорони здоров’я (методичні рекомендації, нововведення, інформаційні листи, патенти на винахід).
 • Новини наукового життя (інформація про конференції, що відбулися та ті, що плануються).
 • Новини пацієнтських організацій
 • Нариси з історії спеціальності.

 Публікація матеріалів в журналі «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» безкоштовна.

Оплати за відправку, обробку та рецензування статті немає.

 Кроки до публікації в журналі:

 • Матеріали для публікації можна завантажувати у вигляді файлу рукопису on-line після попередньої реєстрації на web-сайті журналу.
 • Перелік документів:
 • Офіційне направлення за встановленим зразком, з візою керівника установи, в якій виконана робота, завірене круглою печаткою. (PDF)
 • Висновок з біоетичної експертизи (PDF)
 • Декларація про відсутність / наявність конфлікту інтересів (PDF)
 • Декларація про відсутність плагіату (PDF)
 • Відомості про автора (співавторів) статті (українською та англійською мовами) (PDF): ПІБ, наукова ступінь, вчене звання; місце роботи, посада;  контактні дані (поштова адреса, контактний номер телефону, еmail;  уніфікований міжнародний ідентифікатор суб’єктів наукової діяльності (вчених) ORCID http://orcid.org/; авторський ідентифікатор Researcher ID (Web of Science) http://www.researcherid.com; авторський ідентифікатор Author ID (Scopus) (за наявності); - електронне фото автора/авторів статті.
 • Головний редактор дає першу оцінку статті.
 • Якщо статтю буде визнано цікавою, буде проведено рецензування статті 2 рецензентам, які оцінять її за допомогою процедури «подвійного сліпого рецензування».
 • Стаття буде повернена Вам із зауваженнями рецензентів та, можливо, із пропозиціями до змін, які необхідно внести.
 • Після того, як ви внесли виправлення, стаття буде направлена рецензентам для повторного рецензування і ви отримуєте думку рецензентів щодо можливості її публікації в журналі.
 • Після завершення процесу рецензування проводиться остаточна редакція матеріалу статті літературним коректором, зокрема англомовного тексту / резюме, перевірка оформлення списку пристатейної бібліографії.
 • Буде підготовлено варіант макету статті у вигляді PDF-файлу, який буде надіслано вам, щоб Ви могли востаннє його перевірити та відповісти на питання, якщо такі виникнуть у процесі підготовки макету.
 • Коли Ви надсилаєте коректуру, вам також необхідно буде надіслати два екземпляри Договору на передачу невиключного майнового права на використання наукового твору, підписані власноруч автором/співавторами. (PDF)
 • Журнал працює в рамках безперервного робочого процесу публікації: щойно стаття буде готова до публікації, вона з'явиться у поточному випуску.

Середній час від подачі автором рукопису до опублікованої остаточної версії статті: 3 місяці.

 Публікаційна етика

Публікаційна етика журналу відповідає положенню:  Рекомендації щодо проведення, звітності, редагування та публікації наукових робіт у медичних журналах: Міжнародний комітет редакторів медичних журналів [https://www.icmje.org/]. 

https://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

Оновлені рекомендації ICMJE (травень 2023 р.)  Доступно за адресою: http://www.ICMJE.org.

https://www.icmje.org/news-and-editorials/updated_recommendations_may2023.html

Редакція журналу підтримує міжнародні принципи наукових публікацій згідно рекомендацій Комітету з етики публікацій (COPE), Довіднику журналів відкритого доступу (DOAJ), Асоціації наукових видавців відкритого доступу (OASPA) та Всесвітньої асоціації медичних редакторів (WAME) 

 Політика журналу щодо авторства та співавторства

Автори, які подають наукову роботу для публікації, погоджуються з наступними умовами:

 • Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution 4.0 International License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у репозиторіях установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (The Effect of Open Access) https://web-archive.southampton.ac.uk/opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html

Критерії авторського права, форми участі та співавторства

Кожен автор повинен був брати участь у роботі, щоб взяти на себе відповідальність за відповідні частини змісту статті. Один або кілька авторів повинні нести відповідальність в цілому за поданий для публікації матеріал - від моменту подачі до публікації статті. 

Форми участі та авторства: достатня частина вкладу в концепцію та дизайн дослідження;  отримання даних або аналіз та інтерпретація результатів дослідження; написання статті або критичний аналіз важливості її інтелектуального змісту; остаточне затвердження версії тексту статті для публікації.

Автори також повинні підтвердити, що рукопис є дійсним викладенням матеріалів роботи і що ні цей рукопис, ні інші, які мають по суті аналогічний контент під їх авторством, не були опубліковані та не розглядаються для публікації в інших виданнях.

Автори рукописів, що представляють систематичні огляди, повинні надавати доступ до заяви даних щонайменше від одного автора, частіше основного. Якщо потрібно, автори повинні бути готові у повній мірі співпрацювати з редакторами та членами редколегії журналу щодо отримання та аналізу даних, на підставі яких проводиться оцінка та рецензування рукописи для прийняття рішення щодо можливості публікації.

Роль відповідального автора

Основний автор (або призначений відповідальний автор) повинен виступати від імені всіх співавторів статті в якості основної контактної особи при листуванні з редакцією під час її подання і розгляду до публікації. Якщо рукопис буде прийнято до публікації, відповідальний автор повинен переглянути відредагований машинописний текст з урахуванням реакції співавторів на зауваження рецензентів та прийняти остаточне рішення щодо можливості публікації представленої рукописи в засобах масової інформації та базах даних. Він також буде ідентифікований як відповідальний автор в опублікованій статті. Відповідальний автор несе відповідальність за підтвердження остаточного варіанта рукопису статті. Відповідальний автор також несе відповідальність за подання інформації щодо конфлікту інтересів, наданою кожним співавтором. Відповідальний автор повинен підписати форму авторства, що підтверджує, що всі особи, які внесли істотний внесок у підготовку матеріалу статті, ідентифіковані як співавтори і що отримано письмовий дозвіл від кожного учасника щодо публікації представленого рукопису.

Авторські права та права на публікацію

Перед публікацією статті  оформляється Договір на передачу невиключного майнового права на використання наукового твору, підписані власноруч автором/співавторами, з редакцією журналу.

Автори мають можливість повторно використовувати малюнки, таблиці та текст зі своєї статті у тому вигляді, в якому вона була опублікована, за умови офіційного посилання на перше джерело публікації.

Процес рецензування

Дотримуючись етичних норм, автор несе відповідальність за те, що поданий рукопис є оригінальною, раніше не опублікованою працею, не був представлений для публікації в інші видання. У списку авторів перераховані тільки ті, хто відповідно до етичних норм академічної спільноти можуть вважатися співавторами.

Стаття повинна бути вивірена орфографічно та стилістично.

Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування 2/3 рецензентами. Рецензенти для поданої статті обираються з урахуванням профілю спеціальності та наукового статусу.

Статті, надіслані авторам для корекції, зокрема, при наявності зауважень рецензентів, неправильного оформлення списку літератури, необхідно повернути до редакції не пізніше 10 днів після отримання. Повернення статті у більш пізні терміни змінює попередню дату її надходження з повторною реєстрацією.

Редакція залишає за собою право виправлення термінологічних і стилістичних помилок, усунення ілюстрацій, які не мають прямого відношення до тексту статті; скорочення тексту статті.

Редакція журналу здійснює редагування та перевірку перекладу повного тексту статті, резюме та розширеного резюме для сайту Open Journal Systems (OJS) з мови оригіналу на англійську мову англомовним редактором.

Матеріали, оформлені з порушеннями вимог біоетичної експертизи, некоректні за змістом, з грубими статистичними помилками, які не підлягають корекції, повертаються авторам. У разі відмови у публікації статті автору надсилається мотивований лист. Примірник статті залишається в архіві редакції в електронному вигляді.

 Перевірка на плагіат

Редакція  журналу дотримується політики перевірки поданого матеріалу до публікації на наявність плагіату: «Anti-Plagiarism v-15.257»  

http://ap.khnu.km.ua/index_ua.shtml

 Заява про конфлікт інтересів і фінансування

У кожній статті публікується декларація зацікавленості.

При публікації відповідний автор повинен заявити, що: він/вона визнає, що конфлікт інтересів існує, коли у автора (або організації автора) є фінансові чи особистісні відносини, які невідповідним чином впливають (предвзято) на його чи її дії (подвійні зобов'язання, конкуруючі інтереси чи конкуруюча лояльність).

Потенціал конфлікту інтересів може існувати незалежно від того, вважає людина, що відносини впливають на його/її наукове судження. Фінансові відносини (такі як працевлаштування, консультації, володіння акціями, гонорари та оплачувані експертні залучення) є найбільш частими причинами конфлікту інтересів. Однак конфлікти можуть виникнути і внаслідок інших факторів, таких як особисті відносини, академічна конкуренція та інтелектуальна власність.

Відповідальний автор також повинен надати інформацію щодо наявності фінансової підтримки, про що повинно бути вказано в рукописі.

Крім того, відповідний автор повинен заявити про відсутність конфлікту інтересів між співавторами статті, про що також повинно бути зазначено наприкінці рукопису.

 Етика публікацій та запобігання зловживанню службовим становищем під час публікації

Головний редактор несе відповідальність за те, щоб усі подані матеріали дослідницьких робіт були прорецензовані  кваліфікованими рецензентами перед публікацією в журналі.

Проводиться регулярна  перевірка статей для виявлення плагіату тексту.

 Політика захисту індивідуальних даних

Журнал дотримується основних положень захисту прав людини: захист учасників дослідження та отримання інформованої згоди при проведенні наукових досліджень. Приймаючи до уваги  експерименти на людях, автори повинні зазначити, чи відповідали процедури досліджень етичним стандартам інституційного комітету по експериментам на людях. Пацієнти мають право на захист ідентифікуючої інформації, за винятком, коли інформація є необхідною для навчальних цілей і батьки/опікуни дають письмову згоду на публікацію. При отриманні інформованої згоди автори повинні указати це при подаче статті.

Права тварин:

Що стосується експериментів на тваринах, автори повинні указати, чи були дотримані встановлені національні стандарти при проведенні досліджень з використанням лабораторних тварин. Додаткові рекомендації щодо етики досліджень тварин можна знайти в Консенсусних рекомендаціях авторів з етики та благополуччя тварин Міжнародної асоціації редакторів ветеринарних видань.

Архівування

Електронне резервне копіювання і збереження доступу до журналу забезпечено шляхом використання CLOCKSS. Видавничий маніфест CLOCKSS -
http://neonatology.bsmu.edu.ua/gateway/clockss

На електронному сайті журналу передбачено архівування PKP PN.

Самоархівування

Автори можуть заархівувати опубліковану статтю:

 • має використовуватись версія видавця (PDF-файл, опублікований на офіційному сайті журналу) ;
 • автори можуть архівувати його на своїх особистих веб-сайтах, інституційному веб-сайті та інституційних репозиторіях;
 • авторам пропонується надавати посилання на сайт журналу.

 Процес виявлення та розгляду звинувачень у неправомірному проведенні досліджень та публікації матеріалів

Редакція журналу передбачає необхідні заходи для виявлення та запобігання публікації статей, у яких мало місце неправомірне проведення досліджень, включаючи, зокрема, плагіат, маніпулювання цитуванням та фальсифікацію/фабрикацію даних.

Редакцією журналу може бути розглянуто можливість відкликання публікації у наступних випадках:

 • Є чіткі докази того, що представлені результати ненадійні або мають значні помилки (наприклад, прорахунки або експериментальні помилки) або фальсифікацію даних (наприклад, маніпуляції із зображенням).
 • Являють собою плагіат
 • Висновки раніше були опубліковані в інших наукових джерелах без належного посилання на попередні публікації.
 • Матеріали містять дані, які не мають дозволу на використання.
 • Порушено авторські права або виникла інша серйозна юридична проблема (наприклад, наклеп, недоторканність приватного життя).
 • Є повідомлення про неетичність проведених досліджень.
 • Матеріали були опубліковані на основі скомпрометованого або маніпулюваного процесу рецензування.
 • Автору (авторам) не вдалося розкрити конфлікт інтересів, який, на думку редактора, міг би негативно вплинути на інтерпретацію роботи або рекомендації редакторів та рецензентів.

За наявності підтверджень щодо неправомірного проведення досліджень, які опубліковані в одному з номерів  журналу, редакцією передбачено виконання керівних принципів COPE  https://publicationethics.org/retraction-guidelines щодо висловлених зауважень.

Відмова від відповідальності

Редакція вживає певних заходів для підтвердження точності представленої наукової інформації та опису загальноприйнятої практики. Проте автори, редактори та видавець не можуть нести  повну відповідальність за помилки чи упущення або за будь-які наслідки використання інформації, опублікованої в журналі.

Автори, редактори та видавець докладають всіх зусиль, щоб переконатися, що вибір ліків та їх дозування, зазначені в тексті, відповідають поточним рекомендаціям та найкращій медичній практиці на момент публікації. Тим не менш, у зв'язку з дослідженнями, що продовжуються, змінами в урядових постановах і постійним оновленням інформації, що стосується лікарської практики, читачеві рекомендується перевіряти листок-вкладиш для медичних засобів на предмет будь-яких змін у показаннях чи дозуванні, а також додаткових попереджень щодо запобіжних заходів. Це особливо важливо, коли рекомендований медичний препарат є новим або рідко використовується у медичній практиці.

Політика відкритого доступу

Журнал "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу, розвитку науки та практики охорони здоров’я у світі.

Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати і поширювати вміст для освітніх і наукових цілей з обов'язковим зазначенням авторства та першоджерела публікації тексту статті.

 

 

 

.