Про журнал

Галузь та проблематика

Розділи журналу:

 • Організація та перспективи розвитку перинатальної допомоги в Україні
 • Результати дисертаційних та науково-дослідних робіт:

-   Неонатологія;

-   Реанімація та інтенсивна терапія новонароджених;

-   Неонатальна хірургія;

-   Перинатальна медицина;

-   Педіатрія;

-   Медична генетика;

-   Клінічна фармакологія;

-   Фізіологія і патофізіологія;

-   Морфологія і патоморфологія;

-   Етика, деонтологія, перинатальна психологія.

 • Клінічні лекції.
 • Аналітичні оглядові статті.
 • Новини доказової медицини.
 • Дискусійний клуб.
 • Випадки з практики.
 • Рекомендації для впровадження у практику (методичні рекомендації, нововведення, інформаційні листи тощо).
  • Новини наукового життя (інформація про конференції, що відбулися та ті, що плануються).
  • Післядипломна освіта.
  • Нариси з історії спеціальності.

Процес рецензування

Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування.

Стаття повинна бути вивірена орфографічно та стилістично. Редакція залишає за собою право виправлення термінологічних і стилістичних помилок, усунення ілюстрацій, які не мають прямого відношення до тексту статті; скорочення тексту статті.

Статті, надіслані авторам для корекції, зокрема, у разі неправильного оформлення списку літератури, необ- хідно повернути до редакції не пізніше 10 днів після отримання. Повернення статті у більш пізні терміни змі-

 

нює попередню дату її надходження з повторною реєстрацією.

Матеріали, оформлені з порушеннями вимог біоетичної експертизи, некоректні за змістом, з грубими статистични- ми помилками, які не підлягають корекції, повертаються авторам. У разі відмови у публікації статті автору надсила- ється мотивований лист. Примірник статті залишається в архіві редакції в електронному вигляді.

Дотримуючись етичних норм, автор несе відповідальність за те, що поданий рукопис є оригінальною, рані- ше не опублікованою працею, і не представлений для публікації в інші видання. У списку авторів перераховані тільки ті, хто відповідно до етичних норм академічної спільноти можуть вважатися авторами.

Редакція журналу здійснює редагування та переклад повного тексту статті, резюме та розширеного резюме для сайту Open Journal Systems (OJS) з мови оригіналу на англійську та російську мову англомовним та росій- ськомовним редактором за індивідуальним замовленням автора.

Політика відкритого доступу

Журнал "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати і поширювати вміст для освітніх і наукових цілей з обов'язковим зазначенням авторства

Sponsors

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» (м.Чернівці, Україна);

 

Учасник

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» (м.Чернівці, Україна);

 

Історія журналу

Часопис «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» заснований у вересні 2011 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 18106-6906Р від 02.09.2011 р.). Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №893 від 04.07.2013 р. журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт.

Співзасновники видання – Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація неонатологів України».

Часопис створено як медичне науково-практичне видання для публікації науково-практичних матеріалів з напряму перинатальної медицини з розділів: «неонатологія», «неонатальна хірургія», «акушерство та гінекологія», «медична генетика», «педіатрія», «клінічна фармація» «фізіологія та патофізіологія», «патоморфологія», «етика, деонтологія», «перинатальна психологія» та ін. У журналі передбачено публікацію та обговорення питань організації та перспектив розвитку перинатальної медицини, результатів наукових досліджень, випадків з практики, друк лекцій, оглядових статей та клінічних рекомендацій, створених на засадах доказової медицини, публікуються історичні матеріали, анонси та матеріали конференцій, рецензії на монографії та навчальні матеріали, а також статті, присвячені питанням до дипломної та післядипломної медичної освіти.

Основна мета часопису - підвищення якості медичної допомоги жінкам репродуктивного віку, новонародженим та дітям всіх вікових категорій, яка базується на сучасних світових даних доказової медицини.

До складу редакційної колегії та редакційної ради журналу увійшли провідні фахівці з напряму перинатальної медицини України та країн зарубіжжя - з Росії, Вірменії, Грузії, Республіки Білорусь, Республіки Молдова та ін.

Заснування журналу сприяло плідної співпраці спеціалістів перинатальної медицини завдяки обговоренню проблем у зацікавленому фаховому колі. Часопис «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» користується повагою серед науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ в Україні та країн зарубіжжя.

Журнал розсилається згідно реєстру в усі провідні бібліотеки, державні установи та навчальні заклади України. Електронний варіант часопису знаходиться в архівах Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського (м.Київ, Україна).