Том 6, № 1(19) (2016)

НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Зміст

Статті

ВИБІР ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ПРОТОКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З НИЗЬКОЮ ТА КРИТИЧНОЮ ВАГОЮ PDF
I. O. Anikin
Клінічний випадок синдрому Гольденхара у новонародженого PDF
H. V. Vashchylin, L. A. Hahalovska, M. M. Hnativ, S. O. Kalynka, Zh. I. Martyniuk, L. M. Zaitseva
ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГІПОКСИЧНОМУ УРАЖЕННІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ PDF
Yu. D. Hodovanets, A. I. Peryzhniak
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА НЕОНАТАЛЬНИХ КАРДІОМІОПАТІЙ PDF
M. O. Honchar', A. D. Boychenko, A. V. Senatorova
ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ З ПРИПИНЕННЯ СМЕРТЕЙ НОВОНАРОДЖЕНИХ, ЯКІ МОЖНА ПОПЕРЕДИТИ, В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ООН «КОЖНА ЖІНКА, КОЖНА ДИТИНА» PDF
T. K. Znamenska, E. Shun’ko, O. Kovaliova, V. Pohylko, T. Mavropulo
ВВС У НОВОНАРОДЖЕНОГО: АОРТОЛЕГЕНЕВЕ ВІКНО. ВИПАДОК З ПРАКТИКИ PDF
T. M. Klimenko, A. N. Zakrevskyy, O. Yu. Каrаpеtyan, E. A. Serdseva, O. V. Buchneva, O. S. Karatay, A. I. Tomchuk, I. V. Soloshenko, A. A. Zakrevska
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНОГО УРАЖЕННЯ МІОКАРДУ ПРИ АСФІКСІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
O. V. Korobka, A. I. Bieloru, N. I. Hasiuk, V. O. Kovaliov, O. M. Kovaliova
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ НЕОНАТОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ СТАРШИХ КУРСІВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
I. S. Lembryk
Хірургічне лікування крижово-куприкової тератоми великих розмірів у новонародженої дитини PDF
V. V. Pogorilyi, O. G. Yakymenko, V. S. Konoplitsky
ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ PDF
O. S. Polianska
ПЯТИРІЧНИЙ ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЗАКРИТТЯ ВІДКРИТОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ПРОТОКИ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
O. M. Romanyuk, V. F. Martinyuk, T. V. Martinyuk, M. M. Gnativ
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АУДІОЛОГІЧНОГО СКРИНІНГУ В УМОВАХ ВІННИЦЬКОГО НЕОНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ PDF
O. S. Rubina, O. I. Izyumec, R. A. Homon, S. A. Burdeynyy, J. V. Shcherbich
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ PDF
O. V. Spachi, O. D. Kokorkin, O. P. Paholchuk
СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ У ПАЦІЄНТОК З НЕСПЕЦИФІЧНИМ ХРОНІЧНИМ САЛЬПІНГООФОРИТОМ PDF
A. O. Tertishnik
МЕКОНІЄВИЙ ПЕРИТОНІТ У НОВОНАРОДЖЕНИХ: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ PDF
O. D. Fofanov, V. A. Fofanov, R. I. Nykiforuk
ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ТА КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ПЕРІОДУ НОВОНАРОДЖЕНОСТІ. PDF
A. G. Tzipcun
Бікарбонат натрію: чи варто? PDF
I. O. Yusyn