Том 6, № 1(19) (2016)

НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Зміст

Статті

ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ З ПРИПИНЕННЯ СМЕРТЕЙ НОВОНАРОДЖЕНИХ, ЯКІ МОЖНА ПОПЕРЕДИТИ, В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ООН «КОЖНА ЖІНКА, КОЖНА ДИТИНА» PDF
T. K. Znamenska, E. Shun’ko, O. Kovaliova, V. Pohylko, T. Mavropulo 5-11
ПЯТИРІЧНИЙ ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЗАКРИТТЯ ВІДКРИТОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ПРОТОКИ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
O. M. Romanyuk, V. F. Martinyuk, T. V. Martinyuk, M. M. Gnativ 12-17
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АУДІОЛОГІЧНОГО СКРИНІНГУ В УМОВАХ ВІННИЦЬКОГО НЕОНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ PDF
O. S. Rubina, O. I. Izyumec, R. A. Homon, S. A. Burdeynyy, J. V. Shcherbich 18-20
ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ГІПОКСИЧНОМУ УРАЖЕННІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ PDF
Yu. D. Hodovanets, A. I. Peryzhniak 21-26
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНОГО УРАЖЕННЯ МІОКАРДУ ПРИ АСФІКСІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
O. V. Korobka, A. I. Bieloru, N. I. Hasiuk, V. O. Kovaliov, O. M. Kovaliova 27-33
ВИБІР ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ПРОТОКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З НИЗЬКОЮ ТА КРИТИЧНОЮ ВАГОЮ PDF
I. O. Anikin 34-37
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ PDF
O. V. Spachi, O. D. Kokorkin, O. P. Paholchuk 38-41
МЕКОНІЄВИЙ ПЕРИТОНІТ У НОВОНАРОДЖЕНИХ: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ PDF
O. D. Fofanov, V. A. Fofanov, R. I. Nykiforuk 42-48
СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ У ПАЦІЄНТОК З НЕСПЕЦИФІЧНИМ ХРОНІЧНИМ САЛЬПІНГООФОРИТОМ PDF
A. O. Tertishnik 49-54
Клінічний випадок синдрому Гольденхара у новонародженого PDF
H. V. Vashchylin, L. A. Hahalovska, M. M. Hnativ, S. O. Kalynka, Zh. I. Martyniuk, L. M. Zaitseva 74-75
Хірургічне лікування крижово-куприкової тератоми великих розмірів у новонародженої дитини PDF
V. V. Pogorilyi, O. G. Yakymenko, V. S. Konoplitsky 80-83
ВВС У НОВОНАРОДЖЕНОГО: АОРТОЛЕГЕНЕВЕ ВІКНО. ВИПАДОК З ПРАКТИКИ PDF
T. M. Klimenko, A. N. Zakrevskyy, O. Yu. Каrаpеtyan, E. A. Serdseva, O. V. Buchneva, O. S. Karatay, A. I. Tomchuk, I. V. Soloshenko, A. A. Zakrevska 71-73
ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ТА КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ПЕРІОДУ НОВОНАРОДЖЕНОСТІ. PDF
A. G. Tzipcun 55-58
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА НЕОНАТАЛЬНИХ КАРДІОМІОПАТІЙ PDF
M. O. Honchar', A. D. Boychenko, A. V. Senatorova 59-63
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ НЕОНАТОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ СТАРШИХ КУРСІВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
I. S. Lembryk 84-88
ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ PDF
O. S. Polianska 64-66
Бікарбонат натрію: чи варто? PDF
I. O. Yusyn 67-70