ВИБІР ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ПРОТОКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З НИЗЬКОЮ ТА КРИТИЧНОЮ ВАГОЮ

I. O. Anikin

Анотація


Питання діагностики та визначення тактики терапії відкритої артеріальної протоки (ВАП) у новонароджених з низькою та критичною вагою є на сьогоднішній день актуальними в практиці неонатальної інтенсивної терапії. Найбільш невирішеним питанням є виявлення ознак гемодинамічної значимості вади, що найчастіше потребує хірургічного втручання. Таким чином, об’єктивізація оцінки тяжкості стану новонароджених з ВАП та розробка алгоритмів ранньої діагностики та лікування вади є актуальною.

Мета дослідження. Розробити та впровадити алгоритм діагностики і лікування ВАП у новонароджених з низькою та критичною вагою.

Матеріал і методи. Упродовж 2010–2013 рр. проведено проспективне контрольоване дослідження. Групу дослідження склали 60 малюків з ліво-правим шунтуванням через Боталову протоку. До групи порівняння віднесено 30 недоношених без вади, репрезентативних за терміном гестації та статтю. Термін гестації малюків склав 28,0±2,0 тижні, середня вага 1168,0±377,0 грамів.

Результати дослідження. Вивчено особливості стану центральної, мозкової, ниркової гемодинаміки у новонароджених з критичною вагою на тлі відкритої артеріальної протоки. Встановлено закономірність та характер вищевказаних розладів. Зіставлення клініко–лабораторних характеристик органних дисфункцій з допплерометричними показниками, які отримані при обстеженні серцево–судинної системи малюків з ВАП, дозволило обґрунтувати нові предиктори гемодинамічної значимості вади, а також розробити сучасні принципи діагностики та інтенсивної терапії захворювання. На підставі дослідження визначені основні та додаткові критерії гемодинамічної значимості вади, які узагальнені в алгоритм діагностики та лікування вади.

Висновки. Застосування розробленого алгоритму діагностики та лікування ВАП у новонароджених з низькою та дуже низькою вагою дозволило досягти корекції вади у 61,67%, що на 16,67% (p<0,05) більше у порівнянні з використанням традиційних підходів до лікування. 


Ключові слова


відкрита артеріальна протока; кровоток; гемодинамічна значимість вади; алгоритм діагностики та лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Krjuchko DS, Bajbarina EN, Antonov AG i dr. Otkrytyj arterial'nyj protok u nedonoshennyh novorozhdjonnyh [Patent ductus arteriosus in preterm infants]. Voprosy prakticheskoj pediatrii. 2010;5(2):57-65 (in Russian).

Mosalli R, Paes B. Patent Ductus Arteriosus: Optimal Fluid Requirements in Preterm Infants. NeoReviews. 2010;11:495-502.

Hammerman C, Kaplan M. Comparative tolerability of pharmacological treatments for patent ductus arteriosus. Drug Safety. 2001;24(7):537-588.

Kluckow M, Evans N. Low superior vena cava flow and intraventricular haemorrhage in preterm infants. Arch Dis Child. 2000;82:188-282.

Shannon E, Hamrick G, Hansmann G. Patent Ductus Arteriosus of the Preterm Infant. Pediatrics. 2010;125:1020-1030.

Knight D. The treatment of patent ductus arteriosus in preterm infants: a review and overview of randomized trials. Semin. Neonatol. 2001;6:63-73.
DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VI.1.19.2016.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 I. O. Anikin

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.