DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VI.1.19.2016.6

ВИБІР ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ПРОТОКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З НИЗЬКОЮ ТА КРИТИЧНОЮ ВАГОЮ

I. O. Anikin

Анотація


Питання діагностики та визначення тактики терапії відкритої артеріальної протоки (ВАП) у новонароджених з низькою та критичною вагою є на сьогоднішній день актуальними в практиці неонатальної інтенсивної терапії. Найбільш невирішеним питанням є виявлення ознак гемодинамічної значимості вади, що найчастіше потребує хірургічного втручання. Таким чином, об’єктивізація оцінки тяжкості стану новонароджених з ВАП та розробка алгоритмів ранньої діагностики та лікування вади є актуальною.

Мета дослідження. Розробити та впровадити алгоритм діагностики і лікування ВАП у новонароджених з низькою та критичною вагою.

Матеріал і методи. Упродовж 2010–2013 рр. проведено проспективне контрольоване дослідження. Групу дослідження склали 60 малюків з ліво-правим шунтуванням через Боталову протоку. До групи порівняння віднесено 30 недоношених без вади, репрезентативних за терміном гестації та статтю. Термін гестації малюків склав 28,0±2,0 тижні, середня вага 1168,0±377,0 грамів.

Результати дослідження. Вивчено особливості стану центральної, мозкової, ниркової гемодинаміки у новонароджених з критичною вагою на тлі відкритої артеріальної протоки. Встановлено закономірність та характер вищевказаних розладів. Зіставлення клініко–лабораторних характеристик органних дисфункцій з допплерометричними показниками, які отримані при обстеженні серцево–судинної системи малюків з ВАП, дозволило обґрунтувати нові предиктори гемодинамічної значимості вади, а також розробити сучасні принципи діагностики та інтенсивної терапії захворювання. На підставі дослідження визначені основні та додаткові критерії гемодинамічної значимості вади, які узагальнені в алгоритм діагностики та лікування вади.

Висновки. Застосування розробленого алгоритму діагностики та лікування ВАП у новонароджених з низькою та дуже низькою вагою дозволило досягти корекції вади у 61,67%, що на 16,67% (p<0,05) більше у порівнянні з використанням традиційних підходів до лікування. 


Ключові слова


відкрита артеріальна протока; кровоток; гемодинамічна значимість вади; алгоритм діагностики та лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Krjuchko DS, Bajbarina EN, Antonov AG i dr. Otkrytyj arterial'nyj protok u nedonoshennyh novorozhdjonnyh [Patent ductus arteriosus in preterm infants]. Voprosy prakticheskoj pediatrii. 2010;5(2):57-65 (in Russian).

Mosalli R, Paes B. Patent Ductus Arteriosus: Optimal Fluid Requirements in Preterm Infants. NeoReviews. 2010;11:495-502.

Hammerman C, Kaplan M. Comparative tolerability of pharmacological treatments for patent ductus arteriosus. Drug Safety. 2001;24(7):537-588.

Kluckow M, Evans N. Low superior vena cava flow and intraventricular haemorrhage in preterm infants. Arch Dis Child. 2000;82:188-282.

Shannon E, Hamrick G, Hansmann G. Patent Ductus Arteriosus of the Preterm Infant. Pediatrics. 2010;125:1020-1030.

Knight D. The treatment of patent ductus arteriosus in preterm infants: a review and overview of randomized trials. Semin. Neonatol. 2001;6:63-73.
Copyright (c) 2017 I. O. Anikin

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.