ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ НЕОНАТОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ СТАРШИХ КУРСІВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ

I. S. Lembryk

Анотація


Мета. Дати характеристику основним методам інноваційних цифрових технологій, визначити їх переваги та недоліки, особливості застосування у вищій медичній школі. Основні завдання та методи дослідження: Аналіз даних літератури за останні п’ять років, присвячених цій тематиці, а також оцінка їх застосування у практиці вищих навчальних медичних закладів. Результати дослідження та їх обговорення. У статті подана характеристика основних інноваційних технологій навчання, які покликані реалізувати виховання інноваційної особистості в людині, яка навчається. Проведено огляд літератури та наведено власні міркування щодо зміни парадигми вищої медичної освіти в Україні на прикладі викладання дисципліни «Педіатрія» (модуль «Неонатологія») в Івано-Франківському національному медичному університеті. Доведено ефективність широкого та різнопланового використання інноваційних технологій у навчально-освітньому процесі. Визначено переваги та недоліки застосування цифрового забезпечення освітньої діяльності у медичному вузі.


Ключові слова


педіатрія; інновація; технологія; навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Sydorova AI, Pavlenko SA, Amosova LI et al. Aktual'nist' informatsiinykh tekhnolohii navchannia studentiv u medychnykh zakladakh [Relevance of information technology education students in health care]. Innovatsiini tekhnolohii u vyshchii medychnii osviti: nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu: tezy dokl. Poltava; 2012. p.95-96. (in Ukrainian)

Tkachenko PI, Lokhmatova NM, Hurzhyi OV et al. Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii u navchal'nomu protsesi na kafedri dytiachoi khirurhichnoi stomatolohii z propedevtykoiu khirurhichnoi stomatolohii [The use of innovative technologies in educational process at the Department of Pediatric Dentistry Propaedeutics surgical dental surgery]. Innovatsiini tekhnolohii u vyshchii medychnii osviti: nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu: tezy dokl. Poltava; 2012. p.105-106. (in Ukrainian)

Zhuravl'ova LV, Lopina N. Vprovadzhennia elementiv dystantsiinoho navchannia z vykorystanniam innovatsiinykh veb-tekhnolohii u bezperervnii medychnii osviti [The introduction of elements of distance learning using innovative web technologies in continuous medical education]. Materialy XV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Problemy ta perspektyvy rozvytku nauky na pochatku tret'oho tysiacholittia u krainakh Yevropy ta Azii»; 30 chervnia - 1 lypnia 2015 r. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyi; 2015. 237p. (in Ukrainian).

Marchenko VIu, Marchenko IIa, Boiko VV et al. Interaktyvnyi metod yak pedahohichna innovatsiia u vyschii medychnii shkoli [An interactive method as pedagogical innovation in higher medical school]. Innovatsiini tekhnolohii u vyshchii medychnii osviti: nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu: tezy dokl; Poltava; 2012. p.84-87. (in Ukrainian).

Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitn'oho protsesu v Derzhavnomu vyschomu navchal'nomu zakladi «Ivano-Frankivs'kyi natsional'nyi medychnyi universytet». [The provisions on the organization of educational process in the State higher educational institution "Ivano-Frankivsk National Medical University"]. Ivano-Frankivsk; 2015.77p. (in Ukrainian).

Platonov VN. Obzor i realizacija setevoj formy obuchenija za rubezhom: luchshie praktiki [Review and Implementation of the Network forms of learning abroad: luchshye practice] [Internet]. – Moscow: Vыsshyi unyversytet nauky y tekhnolohyi, 2013. – Avaibale from: https://docs.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNOFFDaUF1ODltbnM/edit?pli=1 (in Russian).

Tarnavska TV. Tsyfrovi tekhnolohii u navchal'nii, doslidnyts'kii ta innovatsiinii diial'nosti zakladiv vyschoi osvity [Digital technology in teaching, research and innovation activities of higher education institutions]. Psykholoho-pedahohichni nauky. 2013;2:110-116 (in Ukrainian).

10 most instructive educational startups [Internet]. Avaibale from: http://www.edutainme.ru/post/10-camykh-pouchitelnykh-obrazovatelnykhstartapov/?page=user&id=17 (in Russian).

What threatens new digital world race [Internet]. Avaibale from: http://www.mirprognozov.ru/prognosis/107/797/ (in Russian).

Seligman J. Online Education [Internet]. Rochester Review; 2013 January–February;75(3). Avaibale from: http://www.rochester.edu/pr/Review/V75N3/0101_president.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Актуальність інформаційних технологій навчання студентів у медичних закладах / А.І. Сидорова, С.А. Павленко, Л.І.Амосова [та ін.] // Інноваційні технології у вищій медичній освіті: наук.-практ. конф. з міжнародною участю: тези докл. − Полтава, 2012. – С.95-96.

2. Використання інноваційних технологій у навчальному процесі на кафедрі дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології / П.І. Ткаченко, Н.М. Лохматова, О.В. Гуржий [та ін.] // Інноваційні технології у вищій медичній освіті: наук.-практ. конф. з міжнародною участю: тези докл. − Полтава, 2012. – С.105-106.

3. Журавльова Л.В. Впровадження елементів дистанційного навчання з використанням інноваційних веб-технологій у безперервній медичній освіті / Л.В. Журавльова, Н. Лопіна // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»; 30 червня - 1 липня 2015 р. − Переяслав-Хмельницький, 2015. − 237с.

4. Інтерактивний метод як педагогічна інновація у вищій медичній школі / В.Ю. Марченко, І.Я. Марченко, В.В. Бойко [та ін.] // Інноваційні технології у вищій медичній освіті: наук.-практ. конф. з міжнародною участю: тези докл. − Полтава, 2012. – С.84-87.

5. Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Івано-Франківський національний медичний університет». − Івано-Франківськ, 2015. − 77с.

6. Платонов В.Н. Обзор и реализация сетевой формы обучения за рубежом: лучшие практики [Електронний ресурс] / В.Н. Платонов. – М.: Высший университет науки и технологий, 2013. – Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNOFFDaUF1ODltbnM/edit?pli=1.

7. Тарнавська Т.В. Цифрові технології у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів вищої освіти / Т.В. Тарнавська // Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 2. − С.110-116.

8. 10 самых поучительных образовательных стартапов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edutainme.ru/post/10-camykh-pouchitelnykh-obrazovatelnykhstartapov/?page=user&id=17

9. Чем грозит миру новая цифровая раса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mirprognozov.ru/prognosis/107/797/.

10. Seligman. J. Online Education [Електронний ресурс] / J. Seligman // Rochester Review. − 2013. − Vol.75, No.3. – Режим доступу: http://www.rochester.edu/pr/Review/V75N3/0101_president.html.

DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VI.1.19.2016.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 I. S. Lembryk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.