ОЦІНКА КЛІНІКО-НОЗОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ТРАВМИ У ДІТЕЙ ЯК МЕДИКО-САНІТАРНИЙ НАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Автор(и)

  • С. Гур'єв Державний заклад «Український науково- практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», Україна
  • В. Кушнір Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Україна
  • В. Гребенюк Буковинський державний медичний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.16

Ключові слова:

дорожньо- транспортна травма; клініко- нозологічна характеристика; діти; постраждалі; надзвичайна ситуація.

Анотація

У всьому світі травматизму дітей приділяється значна увага. Дорожньо- транспортна травма посідає основне місце серед причин, які призводять до загибелі дитини [1].

Мета дослідження. Вивчити й оцінити клініко- нозологічну характеристику дорожньо- транспортної травми у дітей як
медико- санітарного наслідку надзвичайної ситуації.
Матеріали і методи дослідження. Дана робота є продовженням попереднього дослідження [2] і ґрунтується на вивченні та ретроспективному аналізі 259 випадків постраждалих дітей унаслідок дорожньо- транспортної пригоди (ДТП) в Київській та Чернівецькій областях за 2018-2019 роки. Масив даного дослідження формувався методом беззворотної рандомізації із загального масиву 1671 випадку дорожньо- транспортної травми (ДТТ), які сталися у міській та сільській місцевості зазначених областей. Дана робота виконана в рамках дисертаційної роботи за темою «Дорожньо- транспортна травма (клініко- епідеміологічна, клініко-нозологічна характеристика, клінічні особливості перебігу травматичного процесу, принципи надання медичної допомоги)», затвердженою на Вченій раді ДЗ «Український науково- практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України (протокол засідання Вченої ради № 6 від 15 грудня 2020 року), з дотриманням умов Гельсінської декларації та схвалено комісією з біоетики ДЗ «Український науково- практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
МОЗ України (протокол № 10 від 08 грудня 2020 року).
Результати дослідження. У результаті виконаного дослідження встановлено, що в загальному масиві дітей з дорожньо-
транспортною травмою найбільшу питому вагу мають діти з обсягом ураження дві анатомо- функціональні ділянки (АФД) – 47,67 %, а найменшу питому вагу – чотири АФД (13,95 %). У 84,88 % дорожньо- транспортна травма у дітей є полісистемною, тобто пошкоджуються дві і більше АФД, у масиві померлих питома вага такої травми становить 90,91 %. Найвища летальність спостерігалася у постраждалих дітей з пошкодженням трьох АФД (15,00 %), при пошкодженні однієї АФД летальність була 7,69 %, при пошкодженні двох АФД – 14,63 %, а при пошкодженні чотирьох АФД – 8,33 %. У загальному масиві постраждалих дітей найчастіше зустрічається пошкодження голови (82,56 %), а найрідше – пошкодження живота й таза із показником питомої ваги по 13,95 %. Також досить часто у дітей зустрічаються пошкодження кінцівок (56,98 %) і пошкодження грудної клітки (41,86 %) та хребта – 16,28 %. Коефіцієнт поєднання в загальному масиві становить 2,26, у масиві загиблих – 2,46, а у масиві тих, що вижили, – 2,23. Найвища летальність спостерігається у постраждалих з абдомінальною травмою і травмою таза (по 25,0 %), що майже вдвічі перевищує летальність у загальному масиві (12,79 %). На другому місці перебуває летальність у постраждалих дітей, у яких була наявна торакальна травма – 19,44 %, при травмі голови летальність становила 16,90 %, при травмі хребта – 7,14 %. Найменша летальність зафіксована у постраждалих дітей з пошкодженням кінцівок – 4,08 %.

Висновки. 1. Дорожньо- транспортна травма у дітей у 84,88 % випадків є багатокомпонентною, коефіцієнт поєднання
в загальному масиві становить 2,26. 2. Найчастіше у дітей внаслідок дорожньо- транспортної пригоди пошкоджуються голова (82,56 %), кінцівки – (56,98 %) та грудна клітка (41,86 %). 3. Найвища летальність спостерігається у дітей з травмою тазу та абдомінальною травмою (по 25,0 %).

Посилання

UNISEF. Child and adolescent injuries. Road traffic injuries and drowning are leading causes of death worldwide [Internet]. 2023 [cited 2023 Nov 21]. Available from: https://www.unicef.org/health/injuries

Guryev S, Kushnir V, Grebeniuk V, Volianskyi P. Evaluation of the clinical and epidemiological characteristics of road traffic injuries in children as a medical and sanitary consequence of a man-made emergency. Neonatol. hìr. perinat. med. [Internet]. 2023Dec.28 [cited 2024 jan.6];13(4(50):78-83. Available from: http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/293444

Slootmans F, Bijleveld F. European Commission. Facts and Figures Children. European Road Safety Observatory. Brussels, European Commission, Directorate General for Transport [Internet]. 2022 Jun [cited 2023 Nov 21]. Available from: https://road-safety.transport.ec.europa.eu/system/files/2022-08/ff_children_20220706.pdf

Cloutier MS, Beaulieu E, Fridman L, et al. State-of-the-art review: preventing child and youth pedestrian motor vehicle collisions: critical issues and future directions. Ing Prev. 2021;27(1):77-84. doi: 10.1136/injuryprev-2020-043829

Центр громадського здоров’я МОЗ України. Діти: дорожно-транспортний травматизм [Інтернет]. 2018 Чер 16 [цитовано 2023 Лис 10]. Доступно: https://phc.org.ua/news/diti-dorozhno-transportniy-travmatizm

Popa Ș, Ciongradi CI, Sârbu I, Bîcă O, Popa IP, Bulgaru-Iliescu D. Traffic Accidents in Children and Adolescents: A Complex Orthopedic and Medico-Legal Approach. Children (Basel) [Internet]. 2023[cited 2023 Nov 11];10(9):1446. Available from: https://www.mdpi.com/2227-9067/10/9/1446. doi: 10.3390/children10091446

Ozturk EA. Burden of deaths from road traffic injuries in children aged 0-14 years in Turkey. East Mediterr Health J. 2022;28(4):272-80. doi: 10.26719/emhj.22.013

Naqvi G, Johansson G, Yip G, Rehm A, Carrothers A, Stöhr K. Mechanisms, patterns and outcomes of paediatric polytrauma in a UK major trauma centre. Ann R Coll Surg Engl. 2017;99(1):39-45. doi: 10.1308/rcsann.2016.0222

Núñez-Samudio V, Mayorga-Marín F, López Castillo H, Landires I. Epidemiological Characteristics of Road Traffic Injuries Involving Children in Three Central American Countries, 2012-2015. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2020[cited 2023 Nov 11];18(1):37. Available from: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/1/37 doi: 10.3390/ijerph18010037

Padonou C, Bognon G, Alihonou F, Zohoun L, Bavi S, Sagbo G. Factors Associeted with Home Accidents in Childhood at Regional Teaching Hospital of Ouémé Plateau. Open Journal of Pediatrics. 2022;12:358-63. doi: 10.4236/ojped.2022.122040

Верховна Рада України. Кодекс цивільного захисту України. Кодекс України № 5403-VI [Інтернет]. 2013 Тра 14 [редаховано 2023 Жов 5; цитовано 2023 Лис 10]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

Mirahmadizadeh A, Hemmati A, Zahmatkesh S, Saffari M, Bagheri P. Incidence of accidents and injuries in children under 6 years old in southern Iran: a population-based study. J Inj Violence Res [Internet]. 2020[cited 2023 Nov 11];12(2). Available from: https://jivresearch.org/jivr/index.php/jivr/article/view/1280/860 doi: 10.5249/jivr.v12i2.1280

Mitchell RJ, Cameron CM, McMaugh A, Lystad RP, Badgery-Parker T, Ryder T. The impact of childhood injury and injury severity on school performance and high school completion in Australia: a matched population-based retrospective cohort study. BMC Pediatr [Internet]. 2021[cited 2023 Nov 11];21(1):426. Available from https://bmcpediatr.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12887-021-02891-x.pdf doi: 10.1186/s12887-021-02891-x

Çetintaş İ, Akgün Kostak M, Cumur E. The safety measures against home accidents of mothers of 0-6 age group children and related factors. J Educ Res Nurs. 2022;19(4): 429-36. doi: 10.5152/jern.2022.33339

Theofilatos A, Antoniou C, Yannis G. Exploring injury severity of children and adolescents in volved in traffic crashes in Greece. J. Traffic Transp. Eng. (Engl. Ed.). 2021;8(4):596-604. doi: 10.1016/j.jtte.2020.07.005

Lee YY, Fang E, Weng Y, Ganapathy S. Road traffic accidents in children: the 'what', 'how' and 'why'. Singapore Med J. 2018;59(4):210-6. doi: 10.11622/smedj.2017114

Tetali S, Edwards P, Murthy GV, Roberts I. Road traffic injuries to children during the school commute in Hyderabad, India: cross-sectional survey. Inj Prev. 2016;22(3):171-5. doi: 10.1136/injuryprev-2015-041854

Al-Balbissi AH. Role of gender in road accidents. Traffic Inj Prev. 2003;4(1):64-73. doi: 10.1080/15389580309857

Dai W, Liu A, Kaminga AC, Deng J, Lai Z, Wen SW. Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder among Children and Adolescents following Road Traffic Accidents: A Meta-Analysis. Can J Psychiatry. 2018;63(12):798-808. doi: 10.1177/0706743718792194

Ghiasvand H, Roshanfekr P, Ali D, Ardakani HM, Stephens AN, Armoon B. Determinants of road traffic injuries in Iranian children; results from a National Representative Demographic- Health Survey 2010. BMC Pediatr [Internet]. 2020[cited 2023 Nov 11];20(1):231. Available from: https://bmcpediatr.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12887-020-02127-4.pdf doi: 10.1186/s12887-020-02127-4

Guryev SO, Kushnir VA, Grebeniuk VI, Biltsan OV. Clinical and epidemiological characteristics of road traffi c injuries in the conditions of regional city. Сlinical and experimental pathology. 2023;22(1):9-14. doi: 10.24061/1727-4338.XXII.1.83.2023.02. (in Ukrainian)

Guryev SO, Kushnir VA. Clinic–anatomical characteristic of the traffic–transport trauma in the megapolis environment. First communication: the damage volume. Klinichna Khirurhiia. 2022;89(9-10):29-33. doi: 10.26779/2522-1396.2022.9-10.29. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08

Як цитувати

Гур’єв, С., Кушнір, В., & Гребенюк, В. (2024). ОЦІНКА КЛІНІКО-НОЗОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ТРАВМИ У ДІТЕЙ ЯК МЕДИКО-САНІТАРНИЙ НАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(1(51), 113–118. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.16