ФАРМАКОГЕНОМНА СТРАТЕГІЯ ПІДБОРУ ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ВАГІТНИХ ЖІНОК

Автор(и)

  • О. Скавінська ДУ «Референс- центр з молекулярної діагностики МОЗ України», Україна
  • Л. Фіщук ДУ «Референс- центр з молекулярної діагностики МОЗ України», Україна
  • В. Похилько Полтавський державний медичний університет , Україна
  • Ю. Чернявська Полтавський державний медичний університет , Україна
  • О. Євсеєнкова Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Україна
  • С. Цвіренко Полтавський державний медичний університет , Україна
  • З. Россоха ДУ «Референс- центр з молекулярної діагностики МОЗ України», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.18

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія; гени ризику артеріальної гіпертензії; фармакогенетика гіпотензивних препаратів; вагітні жінки.

Анотація

Серцево- судинні захворювання є однією з основних причин смерті в усьому світі і артеріальна гіпертензія (АГ) належить до найсильніших факторів ризику їх розвитку. Проблема АГ є також актуальною під час вагітності, оскільки підвищений артеріальний тиск може бути небезпечним як для матері, так і для плода, викликаючи прееклампсію та передчасні пологи. За останніми даними, кількість хворих на АГ зростатиме. Через полігенну та мультифакторну природу терапевтичної відповіді на препарати необхідні подальші дослідження в цій галузі з метою написання доказових рекомендацій для клініцистів, які допоможуть оптимізувати антигіпертензивну терапію. Метою даного огляду було узагальнити інформацію з наукових публікацій, мета-аналізів, настанов за 2018-2023 роки щодо варіантів в генах, які впливають на метаболізм різних класів медикаментів, які застосовуються при лікуванні АГ, в тому числі, під час вагітності та пов’язані з розвитком АГ. Основу патогенезу АГ складають як зниження вазодилатації, так і збільшення об’єму циркулюючої крові. Артеріальна жорсткість призводить до зменшення вазодилатації, а водно- натрієва затримка викликає збільшення об’єму крові. Додаткові фактори, такі як ренін- ангіотензин-альдостеронова система, симпатична нервова система та варіанти генів, впливають як на розширення судин, так і на об’єм крові. Крім того, існують складні взаємодії між цими факторами. Як вроджений фактор, варіанти генів можуть одночасно впливати на всі вищезазначені аспекти. Настанови Американської кардіологічної асоціації (AHA) та Європейського товариства кардіологів (ESC) рекомендують використовувати препарати з наступних 5 класів: діуретики, блокатори кальцієвих каналів (БКК), блокатори β-адренорецепторів (β-блокатори), інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту та блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ.
У дослідженнях, які включені в даний огляд, використовувалися два основні підходи: аналіз гена-кандидата і аналіз повногеномної асоціації. Полігенна природа АГ значно ускладнює пошук клінічно значущих варіантів, а також взаємозв’язків між окремими генами та реакцією на медикаменти, які використовуються для керування АГ у представників різних етнічних груп. Серед генів- кандидатів, що можуть впливати на ризик виникнення АГ – гени потенціал- залежних кальцієвих каналів (CACNA1A, CACNA1C, CACNA1S і CACNB2), NEDD4L, ADD1, miR. Ряд генетичних поліморфізмів пов’язані як із впливом на розвиток артеріальної гіпертензії, так і реакцією на лікування – eNOS, TRIB3, CYP, POR, ADRB1, ADRB2, ACE. При лікуванні вагітних жінок з АГ ефективність антигіпертензивного засобу повинна бути збалансована з ризиком для плода. Початкова
антигіпертензивна терапія має включати один прийнятний препарат першого ряду. Створення фармакогеномної стратегії для підбору найбільш ефективного і добре переносимого режиму медикаментозного лікування АГ надзвичайно важливе, оскільки це призведе до меншої необхідної кількості препаратів на пацієнта та кращого контролю артеріального тиску, допоможе уникнути серцево- судинних і ниркових ускладнень, покращить якість та тривалість життя.

Посилання

Rysz J, Franczyk B, Rysz-Górzyńska M, Gluba-Brzózka A. Pharmacogenomics of Hypertension Treatment. Int J Mol Sci[Internet]. 2020[cited 2024 Feb 8];21(13):4709. Available from: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/13/4709 doi: 10.3390/ijms21134709

Oliveira-Paula GH, Pereira SC, Tanus-Santos JE, Lacchini R. Pharmacogenomics And Hypertension: Current Insights. Pharmgenomics Pers Med. 2019;12:341-59. doi: 10.2147/PGPM.S230201

Xiao ZL, Yang M, Chen XB, Xie XM, Chen MF. Personalized antihypertensive treatment guided by pharmacogenomics in China. Cardiovasc Diagn Ther. 2022;12(5):635-45. doi: 10.21037/cdt-22-154

Dixit Y, Joshi A, Singh, M. Pharmacogenomics of Antihypertensive Drugs. Adv Mat Proc[Internet]. 2022[cited 2024 Apr 5];7(1):1-3. Available from: https://amp.iaamonline.org/article_18885.html doi: 10.5185/amp.2022.010429

Yamazaki K, Terao C, Takahashi A, Kamatani Y, Matsuda K, Asai S, et al. Genome-wide Association Studies Categorized by Class of Antihypertensive Drugs Reveal Complex Pathogenesis of Hypertension with Drug Resistance. Clin Pharmacol Ther. 2023;114(2):393-403. doi: 10.1002/cpt.2934

Warren H, Garofalidou T, Singh S, Melander O, Hiltunen T, Glorioso N, et al. Genome-wide association study for pharmacogenetic response of blood presure to beta blocker and calcium channel blocker drugs. J Hypertens[Internet]. 2021[cited 2024 Apr 5];39:e258-9. Available from: https://journals.lww.com/jhypertension/abstract/2021/04001/genome_wide_association_study_for_pharmacogenetic.762.aspx doi: 10.1097/01.hjh.0000747404.49131.a6

Harrison DG, Coffman TM, Wilcox CS. Pathophysiology of Hypertension: The Mosaic Theory and Beyond. Circ Res. 2021;128(7):847-63. doi: 10.1161/circresaha.121.318082

Eadon MT, Kanuri SH, Chapman AB. Pharmacogenomic studies of hypertension: paving the way for personalized antihypertensive treatment. Expert Rev Precis Med Drug Dev. 2018;3(1):33-47. doi: 10.1080/23808993.2018.1420419

Chekalina NI, Kazakov YM, Mamontova TV, Vesnina LE, Kaidashev IP. Resveratrol more effectively than quercetin reduces endothelium degeneration and level of necrosis factor α in patients with coronary artery disease. Wiad Lek. 2016;69(3 pt 2):475-9.

Aborode AT, Pustake M, Awuah WA, Alwerdani M, Shah P, Yarlagadda R, et al. Targeting Oxidative Stress Mechanisms to Treat Alzheimer's and Parkinson's Disease: A Critical Review. Oxid Med Cell Longev[Internet]. 2022[cited 2024 Feb 2];2022:7934442. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2022/7934442 doi: 10.1155/2022/7934442

Ma J, Chen X. Advances in pathogenesis and treatment of essential hypertension. Front Cardiovasc Med[Internet]. 2022[cited 2024 Feb 12];2022;9:1003852. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2022.1003852/full doi: 10.3389/fcvm.2022.1003852

Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE, Jr Collins KJ, Dennison Himmelfarb, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol[Internet]. 2018[cited 2024 Jan 12];71:e127-e248. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109717415191?via%3Dihub doi: 10.1016/j.jacc.2017.11.006

Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339

Whelton PK, Carey RM, Mancia G, Kreutz R, Bundy JD, Williams B. Harmonization of the American College of Cardiology/American Heart Association and European Society of Cardiology/European Society of Hypertension Blood Pressure/Hypertension Guidelines: Comparisons, Reflections, and Recommendations. Circulation. 2022;146(11):868-77. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.054602

Huang L, Chu Y, Huang X, Ma S, Lin K, Huang K, et al. Association between gene polymorphisms of voltage-dependent Ca2+ channels and hypertension in the Dai people of China: a case-control study. BMC Med Genet. 2020;21:44. doi: 10.1186/s12881-020-0982-9

Wang Z, Hou J, Zheng H, Wang D, Tian W, Zhang D, et al. Genetic and phenotypic frequency distribution of ACE, ADRB1, AGTR1, CYP2C9*3, CYP2D6*10, CYP3A5*3, NPPA and factors associated with hypertension in Chinese Han hypertensive patients. Medicine[Internet]. 2023[cited 2024 Apr 6];102(10):e33206. Available from: https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2023/03100/genetic_and_phenotypic_frequency_distribution_of.7.aspx doi: 10.1097/md.0000000000033206

Mohammed M, Ogunlade B, Elgazzaz M, Berdasco C, Lakkappa N, Ghita I, et al. Nedd4-2 up-regulation is associated with ACE2 ubiquitination in hypertension. Cardiovasc Res. 2023;119(11):2130-41. doi: 10.1093/cvr/cvad070

Niu ZJ, Yao S, Zhang X, Mu JJ, Du MF, Zou T, et al. Associations of genetic variations in NEDD4L with salt sensitivity, blood pressure changes and hypertension incidence in Chinese adults. J Clin Hypertens. 2022;24(10):1381-9. doi: 10.1111/jch.14566

Zhang J, Gong WY, Liu M, Zhou W, Rao J, Li YQ, et al. A Variant in the NEDD4L Gene Associates With Hypertension in Chronic Kidney Disease in the Southeastern Han Chinese Population. Am J Hypertens. 2020;33(4):341-9. doi: 10.1093/ajh/hpaa015

Zhao L, Kaur J, Chen S, Kutcher SA, Nicolas HA, Leenen FHH, et al. Association between the nedd4l rs4149601 single nucleotide polymorphism and early onset essential hypertension in caucasian females: a case-control study. Can J Cardiol[Internet]. 2021[cited 2024 Feb 10];37(2):e5. Available from: https://onlinecjc.ca/article/S0828-282X(20)30089-1/abstract doi: 10.1016/j.cjca.2020.02.016

Zhang LN, Liu PP, Wang L, Yuan F, Xu L, Xin Y, et al. Lower ADD1 gene promoter DNA methylation increases the risk of essential hypertension. PLoS One[Internet]. 2013[cited 2024 Jan 8];8(5):e63455. Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063455 doi: 10.1371/journal.pone.0063455

Yermolenko S, Chumachenko Y, Orlovskyi V, Moiseyenko I, Orlovskyi O. The Association between Gly460Trp-Polymorphism of Alpha-Adducin 1 Gene (ADD1) and Arterial Hypertension Development in Ukrainian Population. Int J Hypertens[Internet]. 2021[cited 2024 Apr 2];2021:5596974. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2021/5596974 doi: 10.1155/2021/5596974

Choi Y, Hong SH. Genetic associations between miR‑200bT>C and miR‑495A>C polymorphisms and hypertension susceptibility. Exp Ther Med[Internet]. 2023[cited 2024 Apr 22];26(1):353. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10267559/ doi: 10.3892%2Fetm.2023.12052

Kovalova O, Cherniavska Yu, Pokhylko V, Akimov O, Sliusareva A. Vplyv polimorfizmu henu eNOS ta pokaznykiv obminu okydu azotuna neonatalni naslidky u peredchasno narodzhenykh ditei vid materiv z metabolichnym syndromom [The effect of enos gene polymorphism and nitric oxide metabolism indicators on the neonatal consequences in premature babies born from mothers with metabolic syndrome]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2023;13(3):44-51. doi: 10.24061/2413-4260.XIII.3.49.2023.6 (in Ukrainian)

Shi J, Liu S, Guo Y, Liu S, Xu J, Pan L, et al. Association between eNOS rs1799983 polymorphism and hypertension: a meta-analysis involving 14,185 cases and 13,407 controls. BMC Cardiovasc Disord[Internet]. 2021[cited 2024 Apr 19];21(1):385. Available from: https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12872-021-02192-2 doi: 10.1186/s12872-021-02192-2

Neto ABL, Farias MCO, Vasconcelos NBR, Xavier AF Jr, Assunção ML, Ferreira HS. Prevalence of endothelial nitric oxide synthase (ENOS) gene G894T polymorphism and its association with hypertension: a population-based study with Brazilian women. Arch Med Sci Atheroscler Dis[Internet]. 2019[cited 2024 Apr 15];4:e63-e73. Available from: https://amsad.termedia.pl/Prevalence-of-endothelial-nitric-oxide-synthase-ENOS-gene-G894T-polymorphism-and,105817,0,2.html doi: 10.5114/amsad.2019.84539

Isordia-Salas I, Santiago-Germán D, Flores-Arizmendi A, Leaños-Miranda A. Polymorphisms in the Renin-Angiotensin System and eNOS Glu298Asp Genes Are Associated with Increased Risk for Essential Hypertension in a Mexican Population. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst[Internet]. 2023[cited 2024 Apr 15];2023:4944238. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9957645/ doi: 10.1155/2023/4944238

Cozma A, Fodor A, Orasan OH, Vulturar R, Samplelean D, Negrean V, et al. Pharmacogenetic Implications of eNOS Polymorphisms (Glu298Asp, T786C, 4b/4a) in Cardiovascular Drug Therapy. In Vivo. 2019;33(4):1051-8. doi: 10.21873/invivo.11573

Cotta Filho CK, Oliveira-Paula GH, Rondon Pereira VC, Lacchini R. Clinically relevant endothelial nitric oxide synthase polymorphisms and their impact on drug response. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2020;16(10):927-51. doi: 10.1080/17425255.2020.1804857

Li K, Zemmrich C, Bramlage P, Persson AB, Sacirovic M, Ritter O, et al. Effect of ACEI and ARB treatment on nitric oxide-dependent endothelial function. Vasa. 2021;50(6):413-22. doi: 10.1024/0301-1526/a000971

Zhou J, He F, Sun B, Liu R, Gao Y, Ren H, et al. Polytropic Influence of TRIB3 rs2295490 Genetic Polymorphism on Response to Antihypertensive Agents in Patients With Essential Hypertension. Front Pharmacol[Internet]. 2019[cited 2024 Apr 2];10:236. Available from: https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2019.00236/full doi: 10.3389/fphar.2019.00236

He F, Sun B, Li L, Liu M, Lin W, Liu L, et al. TRIB3 rs6037475 is a potential biomarker for predicting felodipine drug response in Chinese patients with hypertension. Ann Transl Med[Internet]. 2020[cited 2024 Apr 2];8(7):437. Available from: https://atm.amegroups.org/article/view/39779/html doi: 10.21037/atm.2020.03.176

Johnson R, Dludla P, Mabhida S, Benjeddou M, Louw J, February F. Pharmacogenomics of amlodipine and hydrochlorothiazide therapy and the quest for improved control of hypertension: a mini review. Heart Fail Rev. 2019;24(3):343-57. doi: 10.1007/s10741-018-09765-y

Liang H, Zhang X, Ma Z, Sun Y, Shu C, Zhu Y, et al. Association of CYP3A5 Gene Polymorphisms and Amlodipine-Induced Peripheral Edema in Chinese Han Patients with Essential Hypertension. Pharmgenomics Pers Med. 2021;14:189-97. doi: 10.2147/PGPM.S291277

Zhou S, Tao M, Wang Y, Wang L, Xie L, Chen J, et al. Effects of CYP3A4*1G and CYP3A5*3 polymorphisms on pharmacokinetics of tylerdipine hydrochloride in healthy Chinese subjects. Xenobiotica. 2019;49(3):375-80. doi: 10.1080/00498254.2018.1447711

Lee FY, Islahudin F, Abdul Gafor AH, Wong HS, Bavanandan S, Mohd Saffian S, et al. Adverse Drug Reactions of Antihypertensives and CYP3A5*3 Polymorphism Among Chronic Kidney Disease Patients. Front Pharmacol[Internet]. 2022[cited 2024 Jan 2];13:848804. Available from: https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2022.848804/full doi: 10.3389/fphar.2022.848804

Chan SW, Chu TTW, Ho CS, Kong APS, Tomlinson B, Zeng W. Influence of CYP2D6 and CYP3A5 Polymorphisms on the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Bisoprolol in Hypertensive Chinese Patients. Front Med[Internet]. 2021[cited 2024 Jan 12];8:683498. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.683498/full doi: 10.3389/fmed.2021.683498

Mohammed Alkreathy H, Mohammed Eid Alsayyid K, Alaama JY, Al Ghalayini K, Karim S, Esmat A, et al. Bisoprolol responses (PK/PD) in hypertensive patients: A cytochrome P450 (CYP) 2D6 targeted polymorphism study. Saudi J Biol Sci. 2020;27(10):2727-32. doi:10.1016/j.sjbs.2020.06.022

Park YA, Song YB, Yee J, Yoon HY, Gwak HS. Influence of CYP2C9 Genetic Polymorphisms on the Pharmacokinetics of Losartan and Its Active Metabolite E-3174: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Pers Med[Internet]. 2021[cited 2024 Jan 12];11(7):617. Available from: https://www.mdpi.com/2075-4426/11/7/617 doi: 10.3390/jpm11070617

Haider QUA, Saeed H, Ikram W, Ikram U, Hussain M. Effect of CYP2C9 rs2860905 Polymorphism on the Efficacy of Losartan in Pakistani Hypertensive Patients. Curr Trends OMICS. 2023;3(2):64-77.

Qayyum A, Ashraf W, Javaid S, Imran I, Kaukab I. Association Between Cytochrome P450 2C9 Gene Polymorphisms and Blood Pressure in Response to Losartan. Precis Med Commun. 2022;2(1):19-26. doi: 10.55627/pmc.002.01.0050

Pedreros-Rosales C, Jalil Milad R, Lagos Lucero M, Solari Gajardo S. Association between cytochrome p4502c9 polymorphisms and losartan dosing in hypertensive patients. Rev Med Chil. 2019;147(12):1527-34. doi: 10.4067/S0034-98872019001201527

Meloche M, Khazaka M, Kassem I, Barhdadi A, Dubé MP, de Denus S. CYP2D6 polymorphism and its impact on the clinical response to metoprolol: A systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2020;86(6):1015-33. doi: 10.1111/bcp.14247

Luzum JA, Sweet KM, Binkley PF, Schmidlen TJ, Jarvis JP, Christman MF, et al. CYP2D6 Genetic Variation and Beta-Blocker Maintenance Dose in Patients with Heart Failure. Pharm Res. 2017;34(8):1615-25. doi: 10.1007/s11095-017-2104-8

Kostiukova NI, Fishchuk LY, Rossokha ZI, Medvedieva NL, Andreieva SV, Bloshchinska SV, et al. CYP2C19*2 gene variant (G681A, rs4244285) as a prognostic marker for the clinical course of multiple myeloma. Exp Oncol. 2021;43(4):336-40. doi: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-4.16924

Chan SW, Hu M, Ko SS, Tam CW, Fok BS, Yin OQ, et al. CYP2C19 genotype has a major influence on labetalol pharmacokinetics in healthy male Chinese subjects. Eur J Clin Pharmacol. 2013;69(4):799-806. doi: 10.1007/s00228-012-1428-x

Gong H, Mu L, Zhang T, Xu X, Du F. Association of polymorphisms of CYP11B2 gene – 344C/T and ACE gene I/D with antihypertensive response to angiotensin receptor blockers in Chinese with hypertension. J Genet [Internet]. 2019[cited 2024 Feb 7];98(1). Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s12041-018-1053-2 doi: 10.1007/s12041-018-1053-2

Han JM, Yee J, Chung JE, Lee KE, Park K, Gwak HS. Effects of cytochrome P450 oxidoreductase genotypes on the pharmacokinetics of amlodipine in healthy Korean subjects. Mol Genet Genomic Med[Internet]. 2020[cited 2024 Feb 7];8(5):e1201. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mgg3.1201 doi: 10.1002/mgg3.1201

Shahin MH, Rouby NE, Conrado DJ, Gonzalez D, Gong Y, Lobmeyer MT, et al. β2 -Adrenergic Receptor Gene Affects the Heart Rate Response of β-Blockers: Evidence From 3 Clinical Studies. J Clin Pharmacol. 2019;59(11):1462-70. doi: 10.1002/jcph.1443

Castaño-Amores C, Antúnez-Rodríguez A, Pozo-Agundo A, García-Rodríguez S, Martínez-González LJ, Dávila-Fajardo CL. Genetic polymorphisms in ADRB1, ADRB2 and CYP2D6 genes and response to beta-blockers in patients with acute coronary syndrome. Biomed Pharmacother[Internet]. 2023[cited 2024 Apr 5];169:115869. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332223016670?via%3Dihub doi: 10.1016/j.biopha.2023.115869

Chen L, Xiao T, Chen L, Xie S, Deng M, Wu D. The Association of ADRB1 and CYP2D6 Polymorphisms With Antihypertensive Effects and Analysis of Their Contribution to Hypertension Risk. Am J Med Sci. 2018;355(3):235-9. doi: 10.1016/j.amjms.2017.11.002

Moragon AC, Gomez M, Martinez F, Alejano SC, Dopazo A, Sanchez Cabo F, et al. Arg389Gly beta-1-adrenergic receptor polymorphism determines neutrophil-stunning-associated cardioprotection by metoprolol. Eur Heart J[Internet]. 2023[cited 2024 Feb 2];44(2). Available from: https://academic.oup.com/eurheartj/article/44/Supplement_2/ehad655.2873/7391300 ehad655.2873. doi:10.1093/eurheartj/ehad655.2873

Guerra LA, Lteif C, Arwood MJ, McDonough CW, Dumeny L, Desai AA, et al. Genetic polymorphisms in ADRB2 and ADRB1 are associated with differential survival in heart failure patients taking β-blockers. Pharmacogenomics J. 2022;22:62-8. doi: 10.1038/s41397-021-00257-1

Parikh KS, Fiuzat M, Davis G, Neely M, Blain-Nelson P, Whellan DJ, et al. Dose Response of β-Blockers in Adrenergic Receptor Polymorphism Genotypes. Circ Genom Precis Med[Internet]. 2018[cited 2024 Apr 6];11(8):e002210. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6205732/ doi: 10.1161/CIRCGEN.117.002210

Castaño-Amores C, Díaz-Villamarín X, Pérez-Gutiérrez AM, Antúnez-Rodríguez A, Pozo-Agundo A, Moreno-Escobar E, et al. Pharmacogenetic polymorphisms affecting bisoprolol response. Biomed Pharmacother[Internet]. 2021[cited 2024 Apr 16];142:112069. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332221008520?via%3Dihub doi: 10.1016/j.biopha.2021.112069

Fayed MS, Saleh MA, Sabri NA, Elkholy AA. β1-adrenergic receptor polymorphisms: a possible genetic predictor of bisoprolol response in acute coronary syndrome. Future Sci OA[Internet]. 2023[cited 2024 Jan 16];9(10):FSO895. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2144/fsoa-2023-0113 doi: 10.2144/fsoa-2023-0113

Handani DAS, Ikawati Z, Hermawan A. The role of angiotensin I-converting enzyme (ACE) insertion/deletion gene polymorphism in hypertension and ACE inhibitor therapy: a narrative review. Indones J Pharmacol Therapy[Internet]. 2023[cited 2024 Jan 6];4(3):1-15. Available from: https://jurnal.ugm.ac.id/v3/JPT/article/view/8281 doi: 10.22146/ijpther.8281

Hristova M, Stanilova S, Miteva L. Serum concentration of renin-angiotensin system components in association with ACE I/D polymorphism among hypertensive subjects in response to ACE inhibitor therapy. Clin Exp Hypertens. 2019;41(7):662-9. doi: 10.1080/10641963.2018.1529782

Mu G, Xiang Q, Zhou S, Xie Q, Liu Z, Zhang Z, et al. Association between genetic polymorphisms and angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced cough: a systematic review and meta-analysis. Pharmacogenomics. 2019;20(3):189-212. doi: 10.2217/pgs-2018-0157

Masilela C, Adeniyi OV, Benjeddou M. Single Nucleotide Polymorphisms in Amlodipine-Associated Genes and Their Correlation with Blood Pressure Control among South African Adults with Hypertension. Genes[Internet]. 2022[cited 2024 Feb 9];13(8):1394. Available from: https://www.mdpi.com/2073-4425/13/8/1394 doi: 10.3390/genes13081394

Soria-Chacartegui P, Zubiaur P, Ochoa D, Villapalos-García G, Román M, Matas M, et al. Genetic Variation in CYP2D6 and SLC22A1 Affects Amlodipine Pharmacokinetics and Safety. Pharmaceutics. 2023;15(2):404. doi: 10.3390/pharmaceutics15020404

Yuan ZQ, Zhang HW, Yu ZD, Tian Y, Sun LN, Xie LJ, et al. Impact of 14 types of genetic polymorphisms on antihypertensive efficacy of felodipine in healthy Chinese subjects. Int J Clin Pharmacol Ther. 2020;58(7):375-86. doi: 10.5414/CP203686

Fontana V, Turner RM, Francis B, Yin P, Pütz B, Hiltunen TP, et al. Chromosomal Region 11p14.1 is Associated with Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Bisoprolol. Pharmgenomics Pers Med. 2022;15:249-60. doi: 10.2147/PGPM.S352719

Wu L, Fan Y, Wang Y, Li Z, Mao D, Zhuang W. The impact of an URAT1 polymorphism on the losartan treatment of hypertension and hyperuricemia. J Clin Lab Anal[Internet]. 2021[cited 2024 Feb 9];35(10):e23949. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcla.23949 doi: 10.1002/jcla.23949

Shin HB, Jung EH, Kang P, Lim CW, Oh KY, Cho CK, et al. ABCB1 c.2677G>T/c.3435C>T diplotype increases the early-phase oral absorption of losartan. Arch Pharm Res. 2020;43(11):1187-96. doi: 10.1007/s12272-020-01294-3

Masilela C, Pearce B, Ongole JJ, Adeniyi OV, Johnson R, Benjeddou M. Cross-sectional study of the association of 5 single nucleotide polymorphisms with enalapril treatment response among South African adults with hypertension. Medicine (Baltimore)[Internet]. 2021[cited 2024 Jan 7];100(46):e27836. Available from: https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2021/11190/cross_sectional_study_of_the_association_of_5.43.aspx doi: 10.1097/MD.0000000000027836

Oliveira-Paula GH, Lacchini R, Fontana V, Silva PS, Biagi C, Tanus-Santos JE. Polymorphisms in VEGFA gene affect the antihypertensive responses to enalapril. Eur J Clin Pharmacol. 2015;71(8):949-57. doi: 10.1007/s00228-015-1872-5

Her LH, Wang X, Shi J, Choi HJ, Jung SM, Smith LS, et al. Effect of CES1 genetic variation on enalapril steady-state pharmacokinetics and pharmacodynamics in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2021;87(12):4691-700. doi: 10.1111/bcp.14888

Mu G, Xiang Q, Zhang Z, Liu C, Zhang H, Liu Z, et al. PNPT1 and PCGF3 variants associated with angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced cough: a nested case-control genome-wide study. Pharmacogenomics. 2020;21(9):601-14. doi: 10.2217/pgs-2019-0167

Ghafil FA, Mohammad BI, Al-Janabi HS, Hadi NR, Al-Aubaidy HA. Genetic Polymorphism of Angiotensin II Type 1 Receptors and Their Effect on the Clinical Outcome of Captopril Treatment in Arab Iraqi Patients with Acute Coronary Syndrome (Mid Euphrates). Indian J Clin Biochem. 2021;36(1):81-7. doi: 10.1007/s12291-019-00860-x

Flaten HK, Sonn BJ, Saben JL, Shelton SK, Schwartz J, Ryall K, et al. Genomic markers associated with successful treatment of hypertension with lisinopril: A pilot study. Int J Clin Pharmacol Ther. 2021;59(7):506-10. doi: 10.5414/CP203910

Armstrong ND, Srinivasasainagendra V, Chekka LMS, Nguyen NHK, Nahid NA, Jones AC, et al. Genetic Contributors of Efficacy and Adverse Metabolic Effects of Chlorthalidone in African Americans from the Genetics of Hypertension Associated Treatments (GenHAT) Study. Genes[Internet]. 2022[cited 2024 Feb 6];13(7):1260. Available from: https://www.mdpi.com/2073-4425/13/7/1260 doi: 10.3390/genes13071260

Singh S, McDonough CW, Gong Y, Bailey KR, Boerwinkle E, Chapman AB, et al. Genome Wide Analysis Approach Suggests Chromosome 2 Locus to be Associated with Thiazide and Thiazide Like-Diuretics Blood Pressure Response. Sci Rep[Internet]. 2019[cited 2024 Apr 6];9(1):17323. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-019-53345-5 doi: 10.1038/s41598-019-53345-5

Downie CG, Highland HM, Lee MP,Raffield LM, Preuss M, Whitsel EA, et al. Genome-wide Association Study Of Variant-by-thiazide Diuretic Interactions In The UK Biobank Identifies A Novel Locus For Thiazide-LDL-C Interaction. In: Abstracts From the American Heart Association's Epidemiology and Prevention/Lifestyle and Cardiometabolic Health 2022 Scientific Sessions; 2022. Circulation[Internet]. 2022[cited 2024 Apr 26];145(1):A015. Available from: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.145.suppl_1.015 doi: 10.1161/circ.145.suppl_1.015

Agrawal A, Wenger NK. Hypertension During Pregnancy. Curr Hypertens Rep[Internet]. 2020[cited 2024 Jan 8];22(9):64. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11906-020-01070-0 doi: 10.1007/s11906-020-01070-0

Greenberg VR, Silasi M, Lundsberg LS, Culhane JF, Reddy UM, Partridge C, et al. Perinatal outcomes in women with elevated blood pressure and stage 1 hypertension. Am J Obstet Gynecol[Internet]. 2021[cited 2024 Mar 7];224(5):521.e1-11. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002-9378(20)31279-5 doi: 10.1016/j.ajog.2020.10.049

Magee LA, Khalil A, Kametas N, von Dadelszen P. Toward personalized management of chronic hypertension in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2022;226(2S):S1196-210. doi: 10.1016/j.ajog.2020.07.026

Easterling T, Mundle S, Bracken H, Parvekar S, Mool S, Magee LA, et al. Oral antihypertensive regimens (nifedipine retard, labetalol, and methyldopa) for management of severe hypertension in pregnancy: an open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2019;394(10203):1011-21. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31282-6

Khatri R, Kulick N, Rementer RJB, Fallon JK, Sykes C, Schauer AP, et al. Pregnancy-Related Hormones Increase Nifedipine Metabolism in Human Hepatocytes by Inducing CYP3A4 Expression. J Pharm Sci. 2021;110(1):412-21. doi: 10.1016/j.xphs.2020.09.013

Abduljalil K, Pansari A, Jamei M. Prediction of maternal pharmacokinetics using physiologically based pharmacokinetic models: assessing the impact of the longitudinal changes in the activity of CYP1A2, CYP2D6 and CYP3A4 enzymes during pregnancy. J Pharmacokinet Pharmacodyn. 2020;47(4):361-83. doi: 10.1007/s10928-020-09711-2

Khatri R, Fallon JK, Sykes C, Kulick N, Rementer RJB, Miner TA, et al. Pregnancy-Related Hormones Increase UGT1A1-Mediated Labetalol Metabolism in Human Hepatocytes. Front Pharmacol[Internet]. 2021[cited 2024 Feb 16];12:655320. Available from: https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/articles/10.3389/fphar.2021.655320/full doi: 10.3389/fphar.2021.655320

Jeong H, Choi S, Song JW, Chen H, Fischer JH. Regulation of UDP-glucuronosyltransferase (UGT) 1A1 by progesterone and its impact on labetalol elimination. Xenobiotica. 2008;38(1):62-75. doi: 10.1080/00498250701744633

Mulrenin IR, Garcia JE, Fashe MM, Loop MS, Daubert MA, Urrutia RP, et al. The Impact of Pregnancy on Antihypertensive Drug Metabolism and Pharmacokinetics: Current Status and Future Directions. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2021;17(11):1261-79. doi: 10.1080/17425255.2021.2002845

Betcher HK, George AL Jr. Pharmacogenomics in pregnancy. Semin Perinatol[Internet]. 2020[cited 2024 Feb 8];44(3):151222. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0146000520300033?via%3Dihub doi: 10.1016/j.semperi.2020.151222

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Скавінська, О., Фіщук, Л., Похилько, В., Чернявська, Ю., Євсеєнкова, О., Цвіренко, С., & Россоха, З. (2024). ФАРМАКОГЕНОМНА СТРАТЕГІЯ ПІДБОРУ ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ВАГІТНИХ ЖІНОК. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(2(52), 122–134. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.18