ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА РІВНІ МЕЛАТОНІНУ ТА СТЕРОЇДНИХ ГОРМОНІВ В ПЛАЗМІ КРОВІ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ

Автор(и)

  • Б. Соколов Буковинський державний медичний університет , Україна
  • А. Бербець Буковинський державний медичний університет , Україна
  • О. Юзько Буковинський державний медичний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.12

Ключові слова:

лейоміома матки; якість життя; опитування; мелатонін.

Анотація

Лейоміома матки є найпоширенішим новоутворенням жіночої статевої системи, що складається з клітин гладких м’язів. Ця проліферативна патологія складає до 30 % гінекологічних захворювань, займаючи друге місце після запальних процесів органів малого тазу. Поява клінічних симптомів лейоміоми матки негативно впливає на якість життя таких пацієнток. Також відомо, що при лейоміомі матки відбуваються зміни гормональної регуляції в жіночому організмі, зокрема, багато дослідників відзначали збільшення рівнів репродуктивних гормонів, а саме, естрадіолу, порівняно зі здоровими жінками. Однак не до кінця з’ясованою при даному захворюванні залишається роль такого важливого гормону, як мелатонін, який володіє антиоксидантними властивостями та здатен активізувати процеси фізіологічного апоптозу. Ці процеси потребують якнайдетальнішого вивчення. Метою дослідження було визначити якість життя та рівні мелатоніну та стероїдних гормонів у жінок репродуктивного
віку, у яких діагностовано лейоміому матки. Матеріали і методи дослідження. Обстежено 60 жінок репродуктивного віку, у яких було діагностовано лейоміому матки. Контрольну групу складали 20 практично здорових жінок тієї ж вікової групи. Визначення якості життя проводилося за допомо-
гою опитувальника UFS-QOL. Рівні мелатоніну в крові жінок встановлювалися однократно, натще, о 8-й годині ранку, для чого використовувався набір Human MT (Melatonin) ELISA Kit; також за допомогою діагностичних наборів фірми MAGLUMI для імунохемолюмінісцентного аналізу вимірювали концентрації в плазмі крові репродуктивних стероїдних гормонів (естрадіолу та прогестерону) у фолікулярній фазі (5-й день менструального циклу). Статистичну обробку виконували за допомогою програмного пакету MedCalc (Ostende, Бельгія) з використанням t-тесту
для неоднакових вибірок. Різницю в результатах вважали вірогідно значимими при p<0,05. Дослідження було схвалено Комісією з біологічної та медичної етики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (протокол № 4 від 22 грудня 2020 р.) і проводилась в суворих відповідно до Етичного кодексу Всесвітньої медичної асоціації (Гельсінська декларація) для експериментів із залученням людей. Всі пацієнтки підписували відповідну інформовану згоду. Публікація є фрагментом науково- дослідної роботи кафедри акушерства і гінекології Буковинського державного медичного університету «Збереження та відновлення репродуктивного здоров’я жінок та дівчат при акушерській і гінекологічній патології». Державний реєстраційний номер: 0121U110020. Термін виконання: 01.2021-12.2025 рр.
Результати. Встановлено, що у пацієнток репродуктивного віку з лейоміомою матки спостерігається вірогідне зниження загальної самооцінки якості життя (28,71 ± 14,65 бали згідно опитувальника UFS-QOL, у контрольній групі 98,15 ± 3,45 бали, p<0,01), сексуальної функції (32,50 ± 16,63 бали, в контрольній групі 99,38 ± 2,80 бали, p<0,01) та внутрішнього самопочуття (29,83 ± 17,76 бали, в контрольній групі 99,90 ± 0,45 бали, p<0,001). Також нами виявлено, що рівень мелатоніну в крові жінок репродуктивного віку, що хворіють на лейоміому матки, вірогідно знижується на 27,6 % (111,08 ± 18,54 ng/ml, в контрольній групі 153,50 ± 8,47 ng/ml, p<0,01), а концентрація естрадіолу у таких пацієнток, за нашими даними, достовірно підвищується майже в три рази, порівняно з практично здоровими жінками (107,38 ± 25,25 pg/ml, у контрольній групі 36,15 ± 3,17 pg/ml).
Вираженість симптомів захворювання залежить від рівня естрадіолу в плазмі крові, що описується рівнянням лінійної регресії. Висновки. 1. У пацієнток репродуктивного віку з лейоміомою матки спостерігається вірогідне зниження загальної самооцінки якості життя, сексуальної функції та внутрішнього самопочуття. 2. Рівень мелатоніну в крові жінок репродуктивного віку, що хворіють на лейоміому матки, вірогідно (на 27,6 %) знижується, а концентрація естрадіолу у таких пацієнток достовірно (у 2,97 рази) підвищується, порівняно з практично здоровими жінками. 3. У жінок репродуктивного віку, що хворіють на лейоміому матки, вираженість симптомів захворювання залежить від рівня естрадіолу в плазмі крові. Ця залежність описується рівнянням лінійної регресії, що може мати прогностичне значення для передбачення тяжкості симптомів захворювання.

Посилання

Hoida NH, Oktysiuk ZhS. Analiz deyakykh pokaznykiv reproduktyvnoho zdorovia zhinochoho naselennya v Ukraini [Analysis of certain indexes of reproductive health of female population in Ukraine]. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2022;5:99-101. doi: 10.32471/umj.1680-3051.151.234026 (in Ukrainian)

Semeniak AV, Yuz'ko OM, Nitsovych IR. Leiomioma matky ta vahitnist' [Uterine leiomyoma and pregnancy]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2018;8(2):93-8. (in Ukrainian)

Cao CD, Rico-Castillo J, De Cotiis D, Richard SD, Rosenblum NG, Chan JSY. Digital quantification of Ki-67 and PHH3 in the classification of uterine smooth muscle tumors. Int J Gynecol Pathol. 2021;40(6):549-55. doi: 10.1097/PGP.0000000000000739

Cheng LC, Li HY, Gong QQ, Huang CY, Zhang C, Yan JZ. Global, regional, and national burden of uterine fibroids in the last 30 years: Estimates from the 1990 to 2019 Global Burden of Disease Study. Front Med[Internet]. 2022[cited 2024 Jan 6];9:1003605. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2022.1003605/full doi: 10.3389/fmed.2022.1003605

Yarots'kyi MIe, Hychka SH, Doroha OP, Yarots'ka IV, Dem’ianenko LV. Kliniko-morfolohichni osoblyvosti leiomiomy matky u zhinok reproduktyvnoho viku [Clinical and morphological features of uterine leiomyoma in women of reproductive age]. Endokrynolohiia. 2016;21(2):154-60. (in Ukrainian)

Potapov VO, Shpon'ka IS, Medvediev MV, Bondarieva VO, Honcharova-Bilets'ka HS. Suchasni pryntsypy diahnostyky ta orhanozberihaiuchoho likuvannia leiomiomy matky [Modern principles of diagnosis and organ-preserving treatment of uterine leiomyoma]. Dnipro: Dnipro-VAL; 2017. 111 s. (in Ukrainian)

Baird DD, Patchel SA, Saldana TM, Umbach DM, Cooper T, Wegienka G, et al. Uterine fibroid incidence and growth in an ultrasound-based, prospective study of young African Americans. Am J Obstet Gynecol[Internet]. 2020[cited 2024 Mar 4];223(3):402.e1-402.e18. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002-9378(20)30196-4 doi: 10.1016/j.ajog.2020.02.016

Jayes FL, Liu B, Feng L, Aviles-Espinoza N, Leikin S, Leppert PC. Evidence of biomechanical and collagen heterogeneity in uterine fibroids. PLoS One[Internet]. 2019[cited 2024 Apr 29];14(4):e0215646. Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215646 doi: 10.1371/journal.pone.0215646

Jamaluddin MFB, Ko YA, Kumar M, Brown Y, Bajwa P, Nagendra PB, et al. Proteomic Profiling of Human Uterine Fibroids Reveals Upregulation of the Extracellular Matrix Protein Periostin. Endocrinology. 2018;159(2):1106-18. doi: 10.1210/en.2017-03018

Elhusseini H, Elkafas H, Abdelaziz M, Halder S, Atabiekov I, Eziba N, et al. Diet-induced vitamin D deficiency triggers inflammation and DNA damage profile in murine myometrium. Int J Womens Health. 2018;10:503-14. doi: 10.2147/IJWH.S163961

Navarro A, Bariani MV, Yang Q, Al-Hendy A. Understanding the Impact of Uterine Fibroids on Human Endometrium Function. Front Cell Dev Biol[Internet]. 2021[cited 2024 Apr 29];9:633180. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2021.633180/full doi: 10.3389/fcell.2021.633180

Ikhena DE, Bulun SE. Literature Review on the Role of Uterine Fibroids in Endometrial Function. Reprod Sci. 2018;25(5):635-43. doi: 10.1177/1933719117725827

Harding G, Coyne KS, Thompson CL, Spies JB. The responsiveness of the uterine fibroid symptom and health-related quality of life questionnaire (UFS-QOL). Health Qual Life Outcomes. 2008;6:99. Published 2008;6:99. doi:10.1186/1477-7525-6-99

Lin PH, Tung YT, Chen HY, Chiang YF, Hong HC, Huang KC, et al. Melatonin activates cell death programs for the suppression of uterine leiomyoma cell proliferation. J Pineal Res[Internet]. 2020[cited 2024 Apr 29];68(1):e12620. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpi.12620 doi: 10.1111/jpi.12620

Okatani Y, Morioka N, Wakatsuki A. Changes in nocturnal melatonin secretion in perimenopausal women: correlation with endogenous estrogen concentrations. J Pineal Res. 2000;28(2):111-8. doi:10.1034/j.1600-079x.2001.280207.x

Laganà AS, Vergara D, Favilli A, La Rosa VL, Tinelli A, Gerli S, et al. Epigenetic and genetic landscape of uterine leiomyomas: a current view over a common gynecological disease. Arch Gynecol Obstet. 2017;296(5):855-67. doi:10.1007/s00404-017-4515-5

Segars JH, Parrott EC, Nagel JD, Guo XC, Gao X, Birnbaum LS, et al. Proceedings from the Third National Institutes of Health International Congress on Advances in Uterine Leiomyoma Research: comprehensive review, conference summary and future recommendations. Hum Reprod Update. 2014;20(3):309-33. doi:10.1093/humupd/dmt058

Hervé F, Katty A, Isabelle Q, Céline S. Impact of uterine fibroids on quality of life: a national cross-sectional survey. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018;229:32-7. doi:10.1016/j.ejogrb.2018.07.032

Salas A, López J, Reyes R, Évora C, de Oca FM, Báez D, et al. Organotypic culture as a research and preclinical model to study uterine leiomyomas. Sci Rep[Internet]. 2020[cited 2024 Feb 6];10(1):5212. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-020-62158-w doi: 10.1038/s41598-020-62158-w

Schoolmeester JK, Erickson LA. Uterine Leiomyoma. Mayo Clin Proc. 2019;94(10):2150-1. doi: 10.1016/j.mayocp.2019.08.019

Manta L, Suciu N, Toader O, Purcărea RM, Constantin A, Popa F. The etiopathogenesis of uterine fibromatosis. J Med Life. 2016;9(1):39-45.

Naz S, Rehman A, Riyaz A, Jehangir F, Naeem S, Iqbal T. Leiomyoma: Its Variants And Secondary Changes A Five-Year Study. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2019;31(2):192-5.

Grube M, Neis F, Brucker SY, Kommoss S, Andress J, Weiss M, et al. Uterine Fibroids - Current Trends and Strategies. Surg Technol Int. 2019;34:257-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Соколов, Б., Бербець, А., & Юзько, О. (2024). ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА РІВНІ МЕЛАТОНІНУ ТА СТЕРОЇДНИХ ГОРМОНІВ В ПЛАЗМІ КРОВІ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(2(52), 78–85. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.12