ЗМІНИ МАРКЕРІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ, ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ВАГІТНИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

Автор(и)

  • О. Олексяк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Ukraine
  • C. Геряк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XII.2.44.2022.7

Ключові слова:

вагітність; хронічне обструктивне захворювання легень; ендотеліальна дисфункція; акушерські ускладнення; перекисне окиснення ліпідів

Анотація

Вступ. Збільшення поширеності хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ) серед жіночого населення потребує своєчасної діагностики ХОЗЛ у вагітних жінок. Не останню роль в патофізіології порушень при ХОЗЛ відіграють зміни маркерів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, які з часом призводять до порушень функції ендотелію. Під час вагітності дані зміни стають причиною виникнення різноманітних акушерських та перинатальних ускладнень.
Метою дослідження було встановити вплив маркерів ендотеліальної дисфункції, пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту на розвиток акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з хронічним обструктивним захворюванням легень різного ступеня важкості.
Матеріал та методи дослідження. Обстежено 56 вагітних жінок з клінічно та інструментально верифікованими ознаками ХОЗЛ. Основну групу вагітних було розподілено на ІА підгрупу (29 жінок з легким ступенем бронхообструкції) та ІВ підгрупу (27 жінок з помірним ступенем бронхообструкції). Контрольну групу склали 24 здорових вагітних.
У всіх групах жінок було проведено оцінку функції біохімічних маркерів ендотелію (ендотелін-1 та циркулюючі десквамовані ендотеліоцити) та оцінку активності процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту (малоновий діальдегід, дієнові кон’югати, супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіон). Встановлено частоту розвитку акушерських та перинатальних ускладнень у групах вагітних із ХОЗЛ, що обстежувалися.
Результати дослідження. При обстеженні вагітних із ознаками ХОЗЛ спостерігалася виражена тенденція до підвищення рівня проміжних продуктів перекисного окиснення ліпідів (малоновий диальдегід у ІА підгрупі більший на 22,6%, у ІВ підгрупі на 52,9%), та зниження ферментної активності системи антиоксидантного захисту (у ІА та ІВ підгрупах супероксиддисмутаза зменшувалася порівняно з контролем відповідно на 15,9% та 21,2%), розвиток ендотеліальної дисфункції (ендотелін-1 у 2,3 рази в ІА підгрупі та у вагітних ІВ підгрупи у 2,9 рази вищий порівняно з контролем).
Внаслідок порушень балансу в системі ПОЛ/АОЗ та розвитку ендотеліальної дисфункції нами було відмічено зростання розвитку акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних основної групи, що мали ХОЗЛ. Найчастіше мали  місце анемія (41,4% в ІА та 63,2% в ІВ підгрупі), дисфункція плаценти (51,7% в ІА та 66,6 % в ІВ підгрупі), загроза
передчасних пологів (13,8% та 25,9% відповідно) та синдром затримки росту плода (13,8% та 22,2% відповідно).
Висновки. У вагітних жінок з ХОЗЛ спостерігається порушення основних маркерів ендотеліальної функції, перексисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту яке супроводжується збільшенням частоти акушерських та перинатальних ускладнень, що потребує розробки адекватних програм лікування та профілактики у вагітних із ХОЗЛ.

Посилання

.1 Kazakov YuM, Treumova SI, Petrov YeIe. Tiutiunopalinnia - etiopatohenetychnyi faktor ryzyku khronichnoho obstruktyvnoho zakhvoriuvannia lehen: ohliad literatury, vlasni doslidzhennia [Smoking is an etiopathogenetic risk factor for chronic obstructive pulmonary disease: literature review, own research]. Mystetstvo likuvannia. 2014;5-6:40-3. (in Ukrainian)

.2 Sytnyk K. Stan systemy oksydu azotu u khvorykh na arterialnu hipertenziiu z ozhyrinniam ta bronkhoobstruktyvnym syndromom [State of nitric oxide system in patients with hypertension with obesity and bronchoobstructive syndrome]. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2011;3:238-41. (in Ukrainian)

.3 Rejnö G, Lundholm C, Gong T, Larsson K, Saltvedt S, Almqvist C. Asthma during pregnancy in a population-based study--pregnancy complications and adverse perinatal outcomes. PLoS One [Internet]. 2014[cited 2022 Jun 1];9(8):e104755. Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0104755 doi: 10.1371/journal.pone.0104755

.4 Tamási L, Horváth I, Bohács A, Müller V, Losonczy G, Schatz M. Asthma in pregnancy--immunological changes and clinical management. Respir Med. 2011;105(2):159-64. doi: 10.1016/j.rmed.2010.11.006

.5 Radchenko OM, Fedyk OV. Zapalennia, hipoksiia ta anemiia v patohenezi khronichnoho obstruktyvnoho zakhvoriuvannia lehen: ohliad literatury ta vlasni doslidzhennia [Inflammation, hypoxia and anemia in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease: a review of the literature and own research]. Ukrainskyi pulmonolohichnyi zhurnal. 2021;2:58-62. doi: 10.31215/2306-4927-2021-29-2-58-62 (in Ukrainian).

.6 Fischer BM, Voynow JA, Ghio AJ. COPD: balancing oxidants and antioxidants. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015;10:261-76. doi: 10.2147/COPD.S42414

.7 Lubos E, Handy DE, Loscalzo J. Role of oxidative stress and nitric oxide in atherothrombosis. Front Biosci. 2008;13:5323-44. doi: 10.2741/3084

.8 Marushchak M, Krynytska I, Petrenko N, Klishch I. The determination of correlation linkages between level of reactive oxygen species, contents of neutrophiles and blood gas composition in experimental acute lung injury. Georgian Med News. 2016;253:98-103.

.9 Birben E, Sahiner UM, Sackesen C, Erzurum S, Kalayci O. Oxidative stress and antioxidant defense. WAOrganization Journal 2012;5:9–19. doi: 10.1097/wox.0b013e3182439613

.10 Clarenbach CF, Senn O, Sievi NA, Camen G, van Gestel AJ, Rossi VA, et al. Determinants of endothelial function in patients with COPD. Eur Respir J. 2013;42(5):1194-204. doi: 10.1183/09031936.00144612

.11 Ives SJ, Harris RA, Witman MA, Fjeldstad AS, Garten RS, McDaniel J, et al. Vascular dysfunction and chronic obstructive pulmonary disease: the role of redox balance. Hypertension. 2014;63(3):459-67. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.02255

.12 Yang L, Cheriyan J, Gutterman DD, Mayer RJ, Ament Z, Griffin JL, et al. Mechanisms of vascular dysfunction in COPD and effects of a novel soluble epoxide hydrolase inhibitor in smokers. Chest. 2017;151(3):555-63. doi: 10.1016/j.chest.2016.10.058

.13 Lemko OI, Vantiukh NV. Endotelialna dysfunktsiia ta yii mistse v patohenezi khronichnoho obstruktyvnoho zakhoriuvannia lehen. Chastyna II [Endothelial dysfunction and its role in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. Сhapter IІ]. Ukrainskyi terapevtychnyi zhurnal. 2017;3:71-7. (in Ukrainian).

.14 Rodriguez-Miguelez P, Seigler N, Bass L, Dillard TA, Harris RA. Assessments of endothelial function and arterial stiffness are reproducible in patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015;10:1977-86. doi: 10.2147/COPD.S92775

.15 Wells JM, Washko GR, Han MK, Abbas N, Nath H, Mamary AJ, et al. Pulmonary arterial enlargement and acute exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2012;367(10):913-21. doi: 10.1056/NEJMoa1203830

.16 Zanini A, Cherubino F, Pignatti P, Spanevello A. Angiogenesis and bronchial vascular remodelling in asthma and COPD. Shortness of Breath. 2013;2(4):151-6.

.17 Alagappan VK, de Boer WI, Misra VK, Mooi WJ, Sharma HS. Angiogenesis and vascular remodeling in chronic airway diseases. Cell Biochem Biophys. 2013;67(2):219-34. doi: 10.1007/s12013-013-9713-6

.18 Global initiative for chronic obstructive lung disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2022 Report) [Internt]. 2022[cited 2022 May 14]. 177p. Available from: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2021/12/GOLD-REPORT-2022-v1.1-22Nov2021_WMV.pdf

.19 Reddel HK, Bacharier LB, Bateman ED, Brightling CE, Brusselle GG, Buhl R, et al. Global initiative for asthma strategy 2021: executive summary and rationale for key changes. Am J Respir Crit Care Med. 2022;205(1):17-35. doi: 10.1164/rccm.202109-2205PP

.20 Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry bronkhialnii astmi[About the statement and introduction of medical and technological documents on standardization of medical care at bronchial asthma]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 08.10.2013r. №868 [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2013 [onovleno 2021 Hru 23; tsytovano 2022 Tra 18]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0868282-13#Text (in Ukrainian).

.21 Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry khronichnomu obstruktyvnomu zakhvoriuvanni lehen [About the statement and introduction of medical and technological documents on standardization of medical care at chronic obstructive pulmonary disease]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 27.06.2013r. №555 [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2013 [onovleno 2014 Kvi 16; tsytovano 2022 Tra 28]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0555282-13 (in Ukrainian).

.22 Zaikov SV, Hryshylo AP, Hryshylo PV. Bronkhoobstruktyvnyi syndrom i mozhlyvosti yoho efektyvnoi korektsii [Bronchoobstructive syndrome and the possibility of its effective correction]. Ukrainskyi pulmonolohichnyi zhurnal [Internet]. 2014[tsytovano 2022 Cher 10];4:25-30. Dostupno: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/14/pdf14-4/25.pdf

.23 Hladovec J. Circulating endothelial cells as a sign of vessel wall lesions. Physiol Bohemoslov. 1978;27(2):140-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-08

Як цитувати

Олексяк, О., & Геряк C. (2022). ЗМІНИ МАРКЕРІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ, ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ВАГІТНИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 12(2(44), 38–43. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XII.2.44.2022.7