DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.X.1.35.2020.1

СТАН ПРОБЛЕМИ ПРИРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ТА ХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ В УКРАНІ ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. O. Vlasov

Анотація


Період новонародженості – найбільш критичний віковий період, який характеризується морфологічними, функціональними і біологічними змінами, що виникають у зв’язку з переходом від внутрішньоутробного до зовнішнього середовища. Стан здоров’я новонароджених залежить від здоров’я матері, умов внутрішньоутробного розвитку плода та якості надання медичної допомоги вперинатальному періоді.

На тлі несприятливої демографічної ситуації в Україні (зменшення кількості народжених живими, зменшення  питомої ваги дітей з нормальною масою при народженні) високим  залишається рівень природжених вад розвитку та спадкових захворювань у новонароджених.

У проведеному аналізі організації та якості медичної допомоги новонародженим з природженими вадами розвитку та хірургічними захворюваннями у Дніпропетровській області можна зробити наступні висновки. У Дніпропетровському регіоні зберігається тенденція до стабільно високої частоти новонароджених з множинними природженимивадами розвитку. Крім того, відзначається щорічне збільшення загальної кількості новонароджених, які вимагають лікування за участю  хірургів – неонатологів.Серед новонароджених з природженими вадами розвитку зберігається висока питома вага недоношених дітей, особливо з масою тіла < 1500 г. Необхідним є підвищення ефективності системи пренатальної діагностики, розробки єдиних стандартів постнатальної діагностики,  інтенсивної терапії та оперативного втручання.Для  покращення якості життя дітей з тривалими післяопераційними ускладненнями необхідна побудова індивідуальних програм медико-соціальної реабілітації.


Ключові слова


новонароджені; природжені вади розвитку; показники летальності; якість медичної допомоги.

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Monitorynh yakosti nadannia medychnykh posluh pid chas reformuvannia akushersko-pediatrychnoi dopomohy naselenniu Ukrainy u zakladakh okhorony zdorov’ia, shcho perebuvaiut u sferi upravlinnia MOZ Ukrainy/ analitychno-statystychnyi dovidnyk protiahom 12 misiatsiv 2015-2019 rokiv [Monitoring the quality of health care delivery during the reform of obstetric and pediatric care to the population of Ukraine in healthcare facilities under the management of the Ministry of Health of Ukraine / analytical and statistical reference for 12 months 2015-2019]. Kyiv 2020. 40 s. (in Ukraine).

.2 Znamenska TK, Nikulina LI, Rudenko NH, Vorobiova OV. Analiz roboty perynatalnykh tsentriv u vykhodzhuvanni peredchasno narodzhenykh ditei v Ukraini[Work analysis of perinatal centers in preterm infants nursing in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2017;7(2):5-11. doi: 10.24061/2413-4260.VII.2.24.2017.1 (in Ukraine).

.3 Znamenska TK, Vorobiova OV, Dubinina TIu. Stratehichni napriamky rekonstruktsii systemy okhorony zdorovia novonarodzhenykh ta ditei Ukrainy [Strategic directions for reconstruction of the health system newborns and children of Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2017;7(4):5-12. doi: 10.24061/2413-4260.VII.4.26.2017.1 (in Ukraine).

.4 Horbatiuk OM. Suchasnyi stan khirurhii novonarodzhenykhv Ukraini ta perspektyvy rozvytku [Current state of neonatal surgery in Ukraine and prospects for development]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2011;1:17-20. (in Ukraine).

.5 Korytskyi HI, Horbatiuk OM. Suchasni realii ta perspektyv y neonatalnoi khirurhichnoi sluzhby na Ternopilshchyni[Modern realities and prospects of surgical services in ternopil]. Sovremennaia pedyatryia. 2014;3:44-7. (in Ukraine).

.6 Hazebroek FW. Is continuation of life support always the best option for neonates with congenital anatomical anomalies? J Pediatr Surg. 2006;41(1):18-24. doi:10.1016/j.jpedsurg.2005.10.063.

.7 Michelet D, Brasher C, Kaddour HB, Diallo T, Abdat R, Malbezin S, et al. Postoperative complications following neonatal and infant surgery: Common events and predictive factors. Anaesth Crit Care Pain Med. 2017;36(3):163-9. doi:10.1016/j.accpm.2016.05.012
Copyright (c) 2020 O. O. Vlasov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.