DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.2.28.2018.15

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЗИМІВ

S. Yasnikovska

Анотація


Вступ. Прогресивне зростання частоти анемії у вагітних за останнє десятиріччя (за даними ВООЗ від 20% до 80%) зумовлює актуальність даної патології. Анемія є фактором високого ризику розвитку гестозу, акушерських кровотеч, невиношування вагітності, перинатальної захворюваності і смертності, післяпологових гнійно-септичних захворювань. Дослідженнями останніх років доведена патогенетична участь синдрому ДВЗ крові в розвитку подібних ускладнень і необхідність корекції гемостазу для їх профілактики і лікування.

Мета. Дослідити ефективність запропонованого комплексу феротерапії в поєднанні з ензимами у вагітних з анемією, які проживають в Чернівецькому регіоні на підставі виявлених змін в системі гемостазу.

Матеріал і методи. Ефективність запропонованого комплексного методу лікування анемії вагітних проаналізовано у 103 жінок мешканок Чернівецького регіону з анемією вагітних, яка не була обумовлена ні важкою екстрагенітальною, ні акушерською патологією (основна група). До числа обстежених входили жінки із середньо-тяжким ступенем анемії. Контрольну групу склали 65 жінок з гестаційною анемією, які отримували загальноприйняту комплексну терапію. Групи були статистично однорідними. Для оцінки ефективності запропонованої терапії вивчали показники первинного та вторинного гемостазу, фібринолітичної активності крові, маркери ДВЗ-синдрому.

Результати дослідження. У роботі представлено результати клінічного застосування ензимів в комплексній терапії анемії вагітних, які свідчать про їх високу ефективність, що сприяли купуванню хронічного синдрому ДВЗ крові при вище зазначеній патології. Після запропонованого лікування у вагітних з анемією різного ступеню тяжкості достовірно подовжились час рекальцифікації (в 1,3 рази), активований парціальний тромбопластиновий час (в 1,5 рази). Протромбіновий час при легкій та середнього ступеню тяжкості анемії достовірно перевищував дані жінок з традиційною феротерапією відповідно в 1,56 і 1,57 рази (р<0,05). У вагітних із середньо-тяжким перебігом захворювання спостерігалася арифметична прогресія підвищення активності антитромбіну ІІІ. Концентрація розчинних комплексів фібрин-мономеру в крові вагітних з анемією І ступеню зменшилась в 4,2 рази, при анемії ІІ ступеню -– в 4 рази, а при анемії ІІІ ступеню – в 4,5 рази. Рівень продуктів деградації фібрину-фібриногену знизився в 8,7-10,2 рази, в той час як активність фактору Лакі-Лорана збільшувалася на 12,89%, 14,36% та 15,63% відповідно. В результаті лікування достовірно знизилася частота акушерських ускладнень. Термін лікування дослідної групи був на 24-26% (5-7 днів) менший від терміну вагітних контрольної групи. Зменшилась також кількість жінок із тяжкою формою захворювання.

Висновки. Результати застосування ензимів в комплексній терапії анемії вагітних свідчать про їх високу клінічну ефективність, які сприяють купуванню синдрому ДВЗ крові і зниженню частоти акушерських ускладнень при вище зазначеній патології.


Ключові слова


анемія вагітних; агрегантний стан крові; ензими

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Vdovychenko YUP, Hopchuk OM. Anemiia vahitnykh – faktor ryzyku rozvytku akushers'koi ta perynatal'noi patolohii (ohliad literatury) [Anaemia of pregnant – risk of obstetric and erinatological pathology factor]. Zdorov'e zhenshchiny. 2016;3:62-5 (in Ukrainian).

.2 Dolhikh AS, Mykhalko YAO, Kutchak II. Vplyv deiakykh faktoriv na ryzyk rozvytku anemii pid chas vahitnosti [The influence of certain factors on the risk of anemia during pregnancy]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalʹnoyi medytsyny. 2016;2:50-2 (in Ukrainian).

.3 Zhuk SI, Pekhn'o TV, Bykova OH. Zalizodefitsytna anemiia vahitnykh [Iron deficiency anemia in pregnancy]. Zdorov'e zhenshchiny. 2014;8:40-2 (in Ukrainian).

.4 Kravchenko OV, Yasnikovs'ka SM. Osoblyvosti hemostazu u vahitnykh mista ta sil's'koi mistsevosti za umov detsydual'no-trofoblastychnykh porushen' [Features of hemostasis in pregnant city and rural areas under conditions of deciduous-trophoblastic violations]. Aktual'ni problemy akusherstva i hinekolohii, klinichnoi imunolohii ta medychnoi henetyky. 2008;15:102-4 (in Ukrainian).

.5 Kulakov VI, Serov VN. Zhelezodefitsitnaya anemiya i beremennost' [Iron deficiency anemia and pregnancy]. Zdorov'e zhenshchiny. 2015;9:21-4 (in Russian).

.6 Yasnikovska SM. Novi pidkhody do korektsii zmin v systemi hemostazu, shcho rozvynulysia na tli nevynoshuvannia vahitnosti [New approaches to the correction of changes in the system of hemostasis, developed in the context of miscarriage of pregnancy]. V: Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Aktualni dosiahnennia medychnykh naukovykh doslidzhen v Ukraini ta krainakh blyzhnoho zarubizhzhia; 2014 Zhov 3-4; Kiev. Kiev; 2014, s.86-90 (in Ukrainian).

.7 Yasnikovs'ka SM. Kharakterystyka systemy hemostazu u vahitnykh z anemiiamy [Characteristics of hemostasis in pregnant women with anemia]. In: Materialy XІ International Science and Practice Conference Science and Technology: A Step to the Future –2015; 2015 27 Feb – 05 Mar; Praha. Praha; 2015, p.3-6 (in Ukrainian).
Copyright (c) 2018 S. Yasnikovska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.