Здоров’язберігаючі технології в навчальному процесі як запорука гармонійного розвитку дітей молодшого шкільного віку

K. Savinova

Анотація


Вступ. В сучасних умовах спостерігається тенденція до збільшення показників захворюваності серед дітей, особливо після їх вступу до школи, що обумовлює необхідність впровадження здоров’язберігаючих технологій (ЗЗТ) для збереження того рівню здоров’я, з яким дитина прийшла до школи.

Мета. Оцінити вплив ЗЗТ «Навчання в русі» на фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку та його гармонійність.

Матеріали і методи дослідження. Проведене поглиблене клініко-інструментальне обстеження 153 дітей молодшого шкільного віку перед початком навчання в початковій школі (2013 р.), через 1 та 2 роки (2014, 2015 рр.) та після закінчення початкової школи (2017 р.) в гімназії №287 м. Києва, де впроваджена ЗЗТ “Навчання у русі” професора О.Д. Дубогай, та в ЗОШ №3 м. Боярка Київської області, де ЗЗТ не застосовували. Дітям оцінювали антропометричні показники згідно наказу МОЗ України № 802 від 13.09.2013 року “Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку” і визначали індекс маси тіла (ІМТ).

Результати та їх обговорення.  На протязі навчання в основній групі після закінчення початкової школи питома вага дітей з гармонійним розвитком збільшилася з 46,2% до 72,2 % (р < 0,05), тоді як в групі порівняння змін не відбулося (39,8 % та 41,7 % відповідно). При цьому, в групі порівняння за роки навчання достовірно виросла питома вага дітей з ожирінням та надлишковою масою тіла з 33,4 % до 50,0 %. В той час, як в основній групі відмічалася тенденція до зниження кількості таких дітей (з 20,0 % до 16,7 %.).

Висновок.  Отже, використання ЗЗТ “Навчання у русі” супроводжується оптимальним рівнем фізичного розвитку школярів та збереженням його гармонійності, що дозволяє рекомендувати вказану технологію для широкого впровадження в закладах освіти.


Ключові слова


здоров’я дітей; здоров’язберігаючі технології; фізичний розвиток; гармонійність фізичного розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Abramov V, Borysov Yu. Rukhova aktyvnist' izdorov'ia. Otsinka rivnia zdorov'ia ditei shkil'noho viku [Motor activity and health. Assessment of the health of children of school age]. Kontseptsiia rozvytku haluzi i zychnoho vykhovannia I sportu v Ukraini: Zbirnyk naukovykh prats'.2003;1:122-6 (in Ukrainian).

.2 Boichenko T. Valeolohiia – mystetstvo buty zdorovym [Valeology is the art of being healthy]. Zdorov’ia ta fizychna kul'tura. 2005;2:1-4 (in Ukrainian).

.3 Vaschenko O, Svyrydenko S. Hotovnist' vchytelia do vykorystannia zdorov’ia zberihaiuchykh tekhnolohii u navchal'no-vykhovnomu protsesi [Commitment of the teacher to use health saving techniques during educational and nurturing process]. Zdorov’ia ta fizychnakul'tura. 2006;8:1-6 (in Ukrainian).

.4 Volkova IV, MarinushkinaOIe, Pokroieva LD, Riabova ZV. Stanovlennia shkil spryiannia zdorov’iu [School establishing in contributing to the health]. Kharkiv: KhONMIBO; 2007. 40s. (in Ukrainian).

.5 Kvashnina LV. Otsenka fizicheskogo razvitiya rebenka [Evaluation of child’s physical development]. Mystetstvo likuvannia. 2006;9;69-71 (in Russian).

.6 Pro Natsionalnu stratehiiu z ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti v Ukraini na period do 2025 roku "Rukhova aktyvnist - zdorovyi sposib zhyttia - zdorova natsiia» [On the National Strategy for Motor Rehabilitation in Ukraine up to 2025 "Motor activity - a healthy lifestyle - a healthy nation"]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 09.02.2016 №42/2016 [Internet]. Kyiv; 2016 [tsytovano 2018 Tra 15]. Dostupno: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/42/2016. (in Ukrainian).

.7 Kryterii otsinky fizychnoho rozvytku ditei shkilnoho viku [Criteria for assessing the physical development of school-age children]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 13.09.2013 №802 [Internet]. Kiev: MOZ Ukrainy; 2013 [tsytovano 2018 Kvi 7]. Dostupno: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13. (in Ukrainian).

.8 Lobstein T. Obesity in children. BMJ [Internet]. 2008 [cited 2018 Apr 4];337:a669. Available from: https://www.bmj.com/content/337/bmj.a669.full doi: 10.1136/bmj.a669.
DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.2.28.2018.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 K. Savinova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.