DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.1.27.2018.8

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СТРАВОХІДНО-ТРАХЕАЛЬНОГО СПОЛУЧЕННЯ У ДІТЕЙ

E. O. Rudenko

Анотація


Вступ.Уроджене стравохідно-трахеальне сполучення у варіанті ізольованоїтрахео-стравохідної нориці (ІТСН) є рідкісною вадою розвитку з частотою 1:100000 і характеризується високим рівнем ускладнень та летальності. Діагностика і хірургічне лікування часто запізнюються, а методи лікування лишаються дискутабельними.

Метоюдослідження є оптимізація діагностики та хірургічного лікування вродженої ізольованої трахео-стравохідної нориці у дітей.

Матеріали і методи.В дослідження включено дані 39 пацієнтів з вродженою ІТСН.Діагноз підтверджувавсясимптомами, езофагографією, трахеоскопією з катетеризацією нориці, езофагоскопією.Хірургічне лікування полягало в розділенні нориці. Типовим доступом була цервікотомія (n=34). Для попередження рецидиву використовували інтерпозиціюаутотканин, дислокацію ліній швів та трахеопластикудемукозованою стінкою нориці. Ефективність оцінювали порівнянням результатів трахеопластики (група І) та інших методів (група ІІ).

Результати дослідження.Вік пацієнтів варіював від 2 діб до 16 років, в середньому 9,4±4,9 місяці. Переважали новонароджені (n=11, 28,2%) та діти до 6 місяців (n=31, 79,4%).Прооперовано 36 (92,4%) пацієнтів. Післяопераційні ускладнення спостерігались у 9 (25,0%) випадках: недостатність швів стравоходу (n=6; 16,7%) та рецидив нориці (n=3; 8,3%). Позитивні результатилікування отримано у 33 з 36 оперованих пацієнтів (91,7%). Післяопераційна летальність склала 8,3% (n=3). Троє пацієнтів були доставлені в термінальному стані внаслідок аспіраційної пневмонії та сепсису і померли без операції. При порівнянні частоти неускладненого перебігу в групі І (n=5, 100%) та ІІ (n=22, 70,9%) доведена ефективність трахеопластикидемукозованою стінкою нориці (р=0,021).

Висновки. Вроджена ІТСН підлягає хірургічній корекції з шийного доступу. Пластика трахеї демукозованою стінкою нориці є ефективним методом лікування вродженої ізольованої трахео-стравохідної нориці та попередження ускладнень.


Ключові слова


вроджена ізольована трахео-стравохідна нориця; хірургічне лікування; діти

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Fallon SC, Langer JC, Peter SD, Tsao K, Kellagher CM, Lal DR, et al. Congenital H-type tracheoesophageal fistula: A multicenter review of outcomes in a rare disease. J Pediatr Surg. 2017;52(11):1711-4. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2017.05.002.

.2 Brookes JT, Smith MC, Smith RJ, Bauman NM, Manaligod JM, Sandler AD. H-type congenital tracheoesophageal fistula: University Of Iowa experience 1985 to 2005. Annals Ann Otol Rhinol Laryngol. 2007;116(5):363-8.

.3 Krivchenya DYu, Dubrovin AG. Diagnostika i lechenie vrozhdennogo trakhepishchevodnogo svishcha [Diagnosis and treatment of congenital trachepiesophageal fistula]. Grudnaya i serdechno-sosudistaya khirurgiya.1989;4:75-9. (in Russian).

.4 Kryvchenia DIu, Dubrovin OH, Metlenko OV, Rudenko YeO, Dzhabaryn KZA. Vrodzhena izol'ovana trakheo-stravokhidna (N) fistula. Diahnoz ta rezul'taty likuvannia [Congenital isolated trachea-esophagus (H) fistula. Diagnosis and results of treatment]. Khirurhiia dytiachoho viku. 2009;6(2):17-21. (in Ukrainian).

.5 Helmsworth JA, Pryles CV. Congenital tracheo-esophageal fistula without esophageal atresia. The Journal of pediatrics. 1951;38(5):610-7.

.6 Suzuki T, Narisawa T, Tanaka H, Hirai Y, Sanada Y, Chiba M. Closure of a cervical H-type tracheoesophageal fistula. The Thoracic and cardiovascular surgeon. 2004;52(1):57-9.

.7 Karnak I, Şenocak ME, Hiçsönmez A, Büyükpamukçu N. The diagnosis and treatment of H-type tracheoesophageal fistula. Journal of pediatric surgery. 1997;32(12):1670-4. doi:10.1016/S0022-3468(97)90503-0.

.8 Holman WL, Vaezy A, Postlethwait RW, Bridgman A. Surgical treatment of H-type tracheoesophageal fistula diagnosed in an adult. The Annals of thoracic surgery. 1986;41(4):453-4 doi:10.1016/S0003-4975(10)62711-7.

.9 Crabbe DC, Kiely EM, Drake DP, Spitz L. Management of the isolated congenital tracheo-oesophageal fistula. European journal of pediatric surgery. 1996;6(2):67-9.

.10 Genty E, Attal P, Nicollas R, Roger G, Triglia JM, Garabedian EN, et al. Congenital tracheoesophageal fistula without esophageal atresia. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 1999;48(3):231-8.

.11 Kryvchenia DIu, Dubrovin OH, Prytula VP, Rudenko YeO, Metlenko OV, Dzhabaryn KZA, vynakhidnyky; NMU im. OO. Bohomol'tsia, patentovlasnyk. Sposib khirurhichnoho likuvannia trakheostravokhidnoi norytsi [The method of surgical treatment of the tracheostomy fistula]. Patent Ukrainy № 201011623. 2011 Sich 10. (in Ukrainian).

.12 Benjamin B, Tuan P. Diagnosis of H-type tracheoesophageal fistula. J PediatrSurg. 1991;26(6):667-71.

.13 Imperatori CJ. Congenital tracheoesophageal fistula without atresia of the esophagus: report of a case with plastic closure and cure. Archives of Otolaryngology [Internet]. 1939 [cited 2018 Feb 2];30(3):352-9. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/563484?redirect=true#nav

.14 Beasley SW, Myers NA. The diagnosis of congenital tracheoesophageal fistula. J Pediatr Surg. 1988;23(5):415-7. doi:10.1016/S0022-3468(88)80437-8.

.15 Ng J, Antao B, Bartram J, Raghavan A, Shawis R. Diagnostic difficulties in the management of H-type tracheoesophageal fistula. Acta Radiologica. 2006;47(8):801-5.

.16 Mattei P. Double H-type tracheoesophageal fistulas identified and repaired in 1 operation. J Pediatr Surg. 2012;47(11):e11-3. doi:10.1016/j.jpedsurg.2012.06.012.

.17 Parolini F, Morandi A, Macchini F, Canazza L, Torricelli M, Zanini A, et al. Esophageal atresia with proximal tracheoesophageal fistula: a missed diagnosis. J Pediatr Surg. 2013;48(6):e13-7. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2013.04.018.

.18 Atzori P, Iacobelli BD, Bottero S, Spirydakis J, Laviani R, Trucchi A, et al. Preoperative tracheobronchoscopy in newborns with esophageal atresia: does it matter? J Pediatr Surg. 2006;41(6):1054-7.

.19 Parolini F, Morandi A, Macchini F, Gentilino V, Zanini A, Leva E. Cervical/thoracotomic/thoracoscopic approaches for H-type congenital tracheo-esophageal fistula: a systematic review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(7):985-9. doi: 10.1016/j.ijporl.2014.04.011.

.20 Tzifa KT, Maxwell EL, Chait P, James AL, Forte V, Ein SH, et al. Endoscopic treatment of congenital H-type and recurrent tracheoesophageal fistula with electrocautery and histoacryl glue. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006;70(5):925-30.

.21 Bhatnagar V, Lal R, Sriniwas M, Agarwala S, Mitra DK. Endoscopic treatment of tracheoesophageal fistula using electrocautery and the Nd: YAG laser. J Pediatr Surg. 1999;34(3):464-7.

.22 Yoon JH, Lee HL, Lee OY, Yoon BC, Choi HS, Hahm JS, et al. Endoscopic treatment of recurrent congenital tracheoesophageal fistula with Histoacryl glue via the esophagus. Gastrointest Endosc. 2009;69(7):1394-6. doi: 10.1016/j.gie.2008.08.022.

.23 Allal H, Montes-Tapia F, Andina G, Bigorre M, Lopez M, Galifer RB. Thoracoscopic repair of H-type tracheoesophageal fistula in the newborn: a technical case report. J Pediatr Surg. 2004;39(10):1568-70.

.24 Rothenberg SS. Thoracoscopic repair of esophageal atresia and tracheo-esophageal fistula in neonates: evolution of a technique. Journal of Laparoendoscopic& Advanced Surgical Techniques. 2012;22(2):195-9. doi: 10.1089/lap.2011.0063.

.25 Sahnoun L, Aloui S, Nouri S, Ksia A, Krichene I, Mekki M, et al. Isolated congenital tracheoesophageal fistula. Arch Pediatr. 2012;20(2):186-91.

.26 van Poll D, van der Zee DC Thoracoscopic treatment of congenital esophageal stenosis in combination with H-type tracheoesophageal fistula. J PediatrSurg. 2012;47(8):1611-3. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.05.015.

.27 Aziz GA, Schier F. Thoracoscopic ligation of a tracheoesophageal H-type fistula in a newborn. J Pediatr Surg. 2005;40(6):e35-6. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2005.03.037.
Copyright (c) 2018 E. O. Rudenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.