DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VIII.1.27.2018.5

Оцінка ефективності різних видів ентерального харчування у передчасно народжених немовлят

O. O. Loshak

Анотація


Вступ. Оптимальне харчування передчасно народженої дитини повинно забезпечити адекватне її зростання  без порушень метаболізму та інших ускладнень у короткостроковій перспективі, з реалізацією генетичного потенціалу та розвитку в довгостроковій перспективі. Найбільш цінним продуктом для таких немовлят є грудне молоко, яке має харчові, імунологічні, психологічні, соціальні та економічні переваги над молочними сумішами. Проте не в усіх випадках є можливість годувати недоношене немовля зцідженим грудним молоком (важкі стани породіль, наявність протипоказів до грудного годування). За таких умов перед лікарем постає питання у виборі суміші для ентерального харчування, яка б забезпечила організм передчасно народженої дитини усіма необхідними нутрієнтами, дала змогу дотримати належні темпи збільшення об’єму годування та мінімізувала розвиток ускладнень.

Мета дослідження. Проаналізувати результати виходжування дітей з дуже низькою масою тіла при народженні в залежності від характеру ентерального харчування.

Матеріали і методи. Проведено клініко-лабораторне обстеження 68 передчасно народжених немовлят з дуже низькою масою тіла при народженні (1000г-1500г). З яких у 24 дітей (І група) ентеральне харчування проводилось з перших годин життя грудним молоком, у 44 (ІІ група) новонароджених - раннє ентеральне харчування сумішшю PreNAN Gold. Критерії виключення: вроджені вади розвитку та аномалії, що потребували хірургічного втручання; стани, які відстрочували ранній початок ЕХ.

Проводилась щоденна клінічна оцінка загального стану новонароджених, неврологічного статусу, зважування, моніторинг показників росту, окружності голівка та черева.  Всі діти ретельно обстежувались перед кожним годуванням на предмет виявлення симптомів порушення толерантності до ентерального харчування,  моніторинг результатів лабораторних та додаткових методів дослідження відповідно до протоколів надання допомоги новонародженим, затвердженим наказами МОЗ України.

Результати та їх обговорення. Частина малюків ІІ групи на 4-5 добу життя окрім суміші почали отримувати й зціджене грудне молоко (їх віднесено до ІІа підгрупи). Втрата маси тіла у новонароджених, які годувались сумішшю  PreNAN Gold, була вірогідно меншою у порівнянні з немовлятами І групи. Середнє збільшення добового об’єму ентерального харчування як протягом першого тижня життя, так і надалі, суттєво не відрізнялось у всіх групах дітей. Досягнення повного об’єму ентерального харчування  найшвидше спостерігалось у новонароджених, які отримували грудне молоко. Проте,  зростання маси тіла відбувалось краще у малюків на штучному вигодовуванні. Випадки порушення толерантності до ентерального харчування виникали майже з однаковою частотою в усіх групах немовлят, частота розвитку некротичного ентероколіту не відрізнялась при всіх видах ентерального харчування. У новонароджених, що отримували PreNAN Gold, стілець відходив регулярно, не містив патологічних домішків. Дані лабораторного дослідження в ІІ групі (загальний білок, сечовина, креатинін) знаходились в межах вікової норми. Алергічних реакцій нами не зареєстровано.

Висновки. Застосування суміші PreNAN Gold для вигодовування передчасно народжених дітей з дуже низькою масою тіла при народженні дозволяє повноцінно забезпечити їх організм усіма необхідними нутрієнтами, дає змогу дотримати належні темпи збільшення об’єму годування, сприяє адекватному приросту маси тіла, мінімізує розвиток НЕК та порушення толерантності до ентерального харчування. Суміш добре переноситься немовлятами, не викликає алергічних реакцій, рідка форма її спрощує процес використання.Ключові слова


недоношений новонароджений; ентеральне харчування.

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Znamens'ka TK, Nikulina LI, Rudenko NH, Vorobiova OV. Analiz roboty perynatal'nykh tsentriv u vykhodzhuvanni peredchasno narodzhenykh ditei v Ukraini [Work analysis of perinatal centers in preterm infants nursing in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2017;7(2):5-11. (in Ukrainian).

.2 Patole S. Nutrition for the preterm neonate. A clinical perspective. Springer; 2013. 450p.

.3 Belfort MB, Rifas-Shiman SL, Sullivan T, Collins CT, McPhee AJ, Ryan P, et al. Infant growth before and after term: effects on neurodevelopment in preterm infants. Pediatrics. 2011;128(4):e899-906. doi: 10.1542/peds.2011-0282.

.4 Nash A, Dunn M, Asztalos E, Corey M, Mulvihill-Jory B, O'Connor DL. Pattern of growth of very low birth weight preterm infants, assessed using the WHO Growth Standards, is associated with neurodevelopment. Appl Physiol Nutr Metab. 2011;36(4):562-9. doi: 10.1139/h11-059.

.5 Мебелова ИИ, Пруткін МЕ, Голбай ОВ, Павлюк ЕА. Применение специализированной смеси на основе частично гидролизированного белка в питании для недоношенных детей. Результаты клинической апробации. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2017;7(3):108-13.

.6 Carobotti M, Scirocco A, Maselli MA, Severi C. The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. Ann Gastroenterol. 2015;28(2):203-9.

.7 Puntis JW. Nutritional support in the premature newborn. Postgrad Med J. 2006;82(965):192-8. doi: 10.1136/pgmj.2005.038109.

.8 Dobrians'kyi DO. Stratehii kharchuvannia, scho zabezpechuiut' optymal'nyi postnatal'nyi fizychnyi rozvytok peredchasno narodzhenykh nemovliat [Strategies of feeding which ensure optimized postnatal development of preterm infants]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2015;5(1):10-18. (in Ukrainian).

.9 Narogan MV, Ryumina II, Grosheva EV. Bazovye printsipy enteral'nogo pitaniya nedonoshennykh detey [Basic principles of enteral nutrition of premature infants]. Rossiyskiy vestnik perinatologii i pediatrii. 2014;59(3):120-8. (in Russian).

.10 Setu M, Mollah MAH, Amin SK, Morshed SMN, Pervez M, Akhter A. Duration of Meconium Passage in Term and Preterm Infans. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2013;4(1):6-9.

.11 Sydorenko IV. Praktychni aspekty rann'oho enteral'noho hoduvannia u ditei z duzhe maloiu masoiu tila pry narodzhenni [Practical features of early enteral feding of very low body weight infants]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2017;7(3):18-22. (in Ukrainian).

.12 Dobrians'kyi DO. Vykorystannia bilkovoi dobavky dlia zabezpechennia potreb znachno nedonoshenykh ditei [The use of protein supplements to ensure nutritional needs of very preterm babies]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2017;7(1):89-98. (in Ukrainian).
Copyright (c) 2018 O. O. Loshak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.