DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.4.26.2017.10

ДЕСТРУКТИВНІ ПНЕВМОНІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ХІРУРГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

A. Lossev, I. Dilanyan, D. Samofalov, N. Sivolap, E. Losseva

Анотація


Вступ. Необхідність виработки новоїтактики лікування новонароджених з ДП пов’язана з широким використанням нових антибіотиків, зміною бактеріальної флори, високою виживаємістю новонароджених з малим терміном гестації та вагою, довготривалим перебування в умовах реанімаційних відділень на ШВЛ, збільшенням числа внутрішньолікарнянно інфікованих хворих.
Мета і завдання дослідження. Мета і завдання дослідження - провести аналіз причин деструктивних пневмоній у новонароджених,
оперованих з приводу різних хірургічних захворювань, уточнити патогенез і виявити особливості клінічного перебігу у оперованих хворих, а також, запропонувати обгрунтовану раціональну терапію.
Матеріали та методи: наведений аналіз лікування 19 (10,9%) новонароджених з хірургічною патологією, в яких розвинулась ДП, у 6 вона виявлена при аутопсии.
Результати та обговорення: основним пусковим механізмом розвитку ДП у новонароджених є послідовний та паралельний вплив внутрішньоутробної та внутрішньолікарняної інфекції та гіпоксії. Описаний підхід в клініко-інструментальній оцінці стану дитини для раннього виявлення легеневих та плевральних ускладнень.
Запропоноване комплексне лікування ДП у новонароджених, яке включає медикаментозну терапію, респираторну підтримку та хірургічні методи лікування.
Виводи: основною формою ДП у новонароджених є множинна дрібновогнищева деструкція легенової тканини з рецидивуючими плевральними ускладненнями; важливим для встановлення діагноза є характерна динаміка кліничних даних, рентгенологичне дослідження, КТ; основою лікування ДП є етиотропна антибактериальна терапія, комплексне лікування дихальної недостатності, синдрома витоку повітря; пункції та дренування плевральній порожнини застосовуються при розвитку легенево-плевральних ускладнень.

Ключові слова


деструктивна пневмонія; новонароджені; плевральні ускладнення; пункція плевральної порожнини; дренування плевральної порожнини.

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Voljanjuk EV, Safina AI, Gabdulhakova AG. IVL-associirovannajapnevmonija u nedonoshennyhnovorozhdennyh[Ventilator-associated pneumoniainpreterminfants]. Prakticheskajamedicina. 2012;7(12):1-5. (in Russian).

.2 Klimenko TM, Levchenko LA.Vnutriutrobnyepnevmonii u nedonoshennyhnovorozhdjonnyh: rannjajaidifferencial'najadiagnostika [Congenital pneumonia in prematurenewborn children: early and differentialdiagnostics].Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'namedytsyna. 2011;1(2):25-30. (in Russian).

.3 Krivopustov SP. Pnevmonijanovorozhdennyh: osobennostidiagnostiki i lechenija[Pneumonia of newborns: features of diagnosis and treatment].MedychnahazetaZdorov'iaUkrainy. 2008;18/1:32-33.(in Russian).

.4 Malysh KM, Bynda TP. Faktoryryzykuvynyknenniadestruktyvnykhpnevmonii u ditei[Factors of the risk of developing destructive pneumonia in children]. V: Demikhova NV, redaktor. Zbirnyktezdopovidei III Mizhnarodnoinaukovo-praktychnoikonferentsiistudentiv ta molodykhvchenykhAktual'nipytanniateoretychnoi ta praktychnoimedytsyny; 2015 Kvit 23-24; Sumy. Sumy: SumDU; 2015, s. 253-254.(in Ukrainian).

.5 Sorochan OP, Voron'zhev IO, Kramnyi IO. Promenevi ta morfoklinichniaspektydiahnostykypnevmonii ta yikhuskladnen'unovonarodzhenykh z maloiumasoiutila (ohliadliteratury)[Radiologcal, morphological and clinical data in diagnjstics pneumonia and it complications in low birth weight infants].Perinatologijaipediatrija . 2015;2:56-61. (in Ukrainian).

.6 Gillet Y, Issartel B, Vanhems P, Fournet JC, Lina G, Bes M, et al. Association between Staphylococcus aureus strains carrying gene for Panton-Valentine leukocidin and highly lethal necrotising pneumonia in young immunocompetent patients. Lancet. 2002;359(9308):753-9. doi:10.1016/S0140-6736(02)07877-7.

.7 Hsieh YC, Hsueh PR, Lu CY, Lee PI, Lee CY, Huang LM. Clinical Manifestations and Molecular Epidemiology of Necrotizing Pneumonia and Empyema Caused by Streptococcus pneumoniae in Children in Taiwan.Clinical Infectious Diseases. 2004; 38(6):830-5. doi:10.1086/381974.

.8Gillet Y, Vanhems P, Lina G, Bes M, Vandenesch F, Floret D, et al. Factors Predicting Mortality in Necrotizing Community-Acquired Pneumonia Caused by Staphylococcus aureus Containing Panton-Valentine Leukocidin. Clin Infect Dis. 2007;45(3):315-21. doi: 10.1086/519263.

.9 Tseng MH, Wei BH, Lin WJ, Lu JJ, Lee SY, Wang SR, et al. Fatal sepsis and necrotizing pneumonia in a child due to community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus: Case report and literature review. Scand J Infect Dis. 2005;37(6-7):504-7. doi:10.1080/00365540510037849.

.10Cicak B, Verona E, Mihatov-Stefanović I. Necrotizing pneumonia in infants.ActaClin Croat. 2010;49:321-326.

.11 McAdams RM, Mazuchowski E, Ellis MW, Rajnik M. Necrotizing Staphylococcal Pneumonia in a Neonate.J Perinatol. 2005;25(10):677-9. doi:10.1038/sj.jp.7211364.

.12 Lemaître C, Angoulvant F, Gabor F, Makhoul J, Bonacorsi S, Naudin J, et al. Necrotizing Pneumonia in Children: Report of 41 Cases Between 2006 and 2011 in a French Tertiary. Care Center.Pediatr Infect Dis J. 2013;32(10):1146-9.
Copyright (c) 2017 A. Lossev, I. Dilanyan, D. Samofalov, N. Sivolap, E. Losseva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.