ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ПРИ ПАТОЛОГІЇ РАННЬОГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

Автор(и)

  • A. G. Babintseva Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет", Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.3.25.2017.6

Ключові слова:

доношена новонароджена дитина, сечовидільна система, гостре пошкодження нирок, патогенез, багатофакторний кореляційний аналіз.

Анотація

Вступ. Формування більшості хворобливих станів у дитячому та дорослому віці пов’язано з пролонгацією патологічних процесів, які виникли у періоди антенатального розвитку та новонародженості. Основним пошкоджуючим фактором при розвитку синдромів дизадаптації у новонароджених дітей є гіпоксія. Актуальним є розширення знань щодо патогенетичних ланок постгіпоксичного пошкодження нирок у контексті цілісності організму.
Мета. Встановити патогенетичні ланки формування порушень функціонального стану сечовидільної системи у доношених новонароджених дітей при патології раннього неонатального періоду.
Матеріали та методи. Проведено клініко-параклінічне обстеження 80 доношених новонароджених дітей, які були розподілені на чотири групи залежно від ступеня тяжкості порушень соматичного й неврологічного статусу та ренальної дисфункції. Застосовано факторний аналіз кореляційних залежностей між основними маркерами ренальної дисфункції з використанням методу головних компонент при повороті вихідних факторних навантажень
за допомогою програми Statistica (StatSoft Inc., USA). Лабораторні методи дослідження включали: визначення рівнів креатиніну, сечовини, іонів калію та натрію у сироватці крові та сечі; рівня цистатіну С у сироватці крові з розрахунком швидкості клубочкової фільтрації за креатиніном та цистатіном; рівнів ліпокаліну, асоційованого з желатиназою нейтрофілів, загального білка, альбуміну, імуноглобуліну G, α1-мікроглобуліну, β2-мікроглобуліну у
сечі. Обстеження дітей також включало визначення показників прооксидантної системи (інтенсивності окисної модифікації білків у плазмі крові, рівнів малонового діальдегіду в еритроцитах і сечі) та показників антиоксидантної системи захисту (рівнів церулоплазміну та HS-груп у плазмі, активностей каталази, глюкозо-S-трансферази
та γ-глутамілтрансферази у плазмі, глутатіонредуктази та глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в еритроцитах. Досліджено активність ферментів у сечі та їх співвідношення до рівня креатиніну сечі (холінестерази, аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази, γ-глутамілтрансферази).
Результати та їх обговорення. Методом Кеттеля з визначенням критерію «кам’янистого насипу» встановлено, що шість основних факторів мають значення для розуміння характеру кореляційних залежностей між показниками, які охоплювали 63,3% загальної дисперсії. Встановлено, що в основі формування ренальної дисфункції у доношених новонароджених дітей з синдромами
дизадаптації полягають комплексні взаємопов’язані механізми порушення рівноваги між стрес-індукуючими та
стрес-лімітуючими системами. При цьому, за умов кисневого голодування помірного ступеня тяжкості відмічено активацію захисних сил організму, дія яких спрямована на стабілізацію гемодинамічних та нейро-ендокринних механізмів, активацію метаболічних процесів, що сприяє збереженню сталості основних вітальних функцій, у тому числі, сечовидільної системи. Умови тяжкої гіпоксії супроводжуються глибокими метаболічними розладами
з виснаженням енергетичного й пластичного клітинного пулу та розвитком патологічного оксидативного стресу, які призводять до руйнування анатомічної цілісності гломерулярного та тубулярного ниркових апаратів, пошкодження клітинних структур ниркового епітелію. Враховуючи концепцію «цілісності» організму, значні порушення функціонального стану головного екскреторного органу асоційовано з подальшим розвитком синдрому ендогенної
інтоксикації та накопиченням кінцевих продуктів обміну, що поглиблює наслідки постгіпоксичного пошкодження з
формуванням синдрому поліорганної недостатності.
Висновки. Умови кисневої недостатності поряд з ініціацією реакцій патологічного пологового оксидативного стресу призводять до глибоких порушень взаємовідносин між прооксидантними та антиоксидантними компонентами, дисбалансу іонного гомеостазу, змін метаболічної рівноваги з порушеннями енергетичного та пластичного забезпечення клітинних функцій, з подальшим запуском процесів апоптозу та/або некрозу. Це зумовлює органічні
зміни ниркових структурних елементів та втрату їх функціональної активності з порушення механізмів гломерулярної фільтрації, канальцевої реабсорбції та секреції на тлі патологічних змін ренальної гемодинаміки та дисбалансу гормонального гомеостазу. Розуміння основних патогенетичних ланок формування ренальної дисфункції у
новонароджених дітей першого тижня життя сприятимуть удосконаленню шляхів терапевтичної корекції, що спрямовано на усунення патологічних проявів та попередження ускладнень у майбутньому.

Посилання

Znamenska TK, Shunko YeIe, Kovalova OM, Pokhylko VI, Mavropulo TK. Priorytety natsionalnoho planu dii z prypynennia smertei novonarodzhenykh, yaki mozhna poperedyty, v ramkakh hlobalnoi stratehii OON «Kozhna zhinka, kozhna dytyna» [Substantiation of the priorities of national action plan to end preventable deaths of newborns within the global strategy of the UN «Every woman every child». Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2016, 1(19): 6-12. (in Ukrainian).

Perrone S, Tataranno ML, Stazzoni G, Buonocore G. Oxidative stress and free radicals related diseases of the newborn. Advances in Bioscience and Biotechnology. 2012;3: 1043-50.

Alkandari O, Eddington KA, Hyder A, Gauvin F, Ducruet T, Gottesman R, et al. Acute kidney injury is an independent risk factor for pediatric intensive care unit mortality, longer length of stay and prolonged mechanical ventilation in critically ill children: a two-center retrospective cohort study. Crit. Care. 2011; 15(3): 1-12.

Bresolin N, Bianchini AP, Haas CA. Pediatric acute kidney injury assessed by pRIFLE as a prognostic factor in the intensive care unit. Pediatric Nephrology. 2013; 28(3): 485-92.

Ottonello G, Dessì A, Neroni P, Trudu ME, Manus D, Fanos V. Acute kidney injury in neonatal age. Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine. 2014; 3(2): e030246.

Selewski DT, Charlton JR, Jetton JG, Guillet R, Mhanna MJ, Askenazi DJ, et al. Neonatal acute kidney injury. Pediatrics. 2015; 136(3): e463-7.

Libório AB, Branco C, Torres de Melo CB. Acute kidney injury in neonates: from urine output to new biomarkers. BioMed Research International. 2014. Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2014/601568.

Richardson DK, Gray JE, McCormick MC, Workman K, Goldmann DA. Score for Neonatal Acute Physiology: a physiologic severity index for neonatal intensive care. Pediatrics. 1993; 91(3): 617-23.

Bagdasarova IV, Fomina SP. Khronichna khvoroba nyrok ta stan zamisnoi nyrkovoi terapii v Ukraini [Chronic kidney disease in children and renal replacement therapy in Ukraine]. Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis. 2015; 1(45): 3-7. (in Ukrainian).

Grubb A, Nyman U, Bjork J, Lindstrom V, Rippe B, Sterner G, et al. Simple cystatin C-based prediction equations for glomerular filtration rate compared with the modification of diet in renal disease prediction equation for adults and the Schwartz and the Counahan-Barratt prediction equations for children. Clin. Chem. 2005; 51(8): 1420-31.

Shayman JA. Renal pathophysiology. New York: Lippincott-Raven, 2010.

Hozhenko AI, Kravchuk AV, Nykytenko OP, Moskalenko OM, Sirman VM. Funktsionalnyi nyrkovyi rezerv: monohrafiia [Functional renal reserve: monograph]. Odesa: Feniks; 2015. 182 s. (in Ukrainian).

Skorecki K, Chertow GM, Marsden PA, Taal MW, Yu ASL. Brenner & Rector’s the Kidney. Elsevier, 2016. 3024 p.

Askenazi DJ, Koralkar R, Patil N, Halloran B, Ambalavanan N, Griffin R. Acute kidney injury urine biomarkers in very low-birth-weight infants. Clin J Am Soc Nephrol. 2016; 11.

Mutinati M, Pantaleo M, Roncetti M, Piccinno M, Rizzo A, Sciorsci RL. Oxidative Stress in Neonatology. A Review. Repord. Domest. Anim. 2014; 49: 7-16.

Díaz-Castro J, Florido J, Kajarabille N, Prados S, de Paco C, Ocon O, et al. A New Approach to Oxidative Stress and Inflammatory Signaling during Labour in Healthy Mothers and Neonates. Oxidative Medicine and Cellular Longevity [Internet]. 2014. Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2015/178536

Shunko IeIe, Tishchenko VK, Omelchenko LV, Stryzhak SK. Okysna modyfikatsiia bilkiv plazmy krovi u novonarodzhenykh [Oxidative modification of blood plasma proteins in newborns]. Zdorov'e zhenshhiny. 2011; 2(58): 195-201.

Marseglia L, D’Angelo G, Manti S, Arrigo T, Barberi I, Reiter RJ, et al. Oxidative stress-mediated aging during the fetal and perinatal periods. Oxidative Medicine and Cellular Longevity [Internet]. 2014. Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2014/358375

Osswald H, Schnermann J. Methylxanthines and the Kidney. Handb. Exp. Pharmacol. 2011; 200: 391-412.

Tumburro RF, Thomas NJ, Ceneviva GD, Dettorre MD, Brummel GL, Lucking SE. A Prospective Assessment of the Effect of Aminophylline Therapy on Urine Output and Inflammation in Critically Ill Children. Front Pediatr. 2014; 2: 59.

Elmas AT, Tabel Y, Elmas ON. Serum cystatin C predicts acute kidney injury in preterm neonates with respiratory distress syndrome. Pediatric Nephrology. 2013; 28(3): 477-84.

Smertka M, Wroblewska J, Suchojad A, Majcherczyk M, Jadamus-Niebroj D, Owsianka-Podlesny T, et al. Serum and urinary NGAL in septic newborns. BioMed Research International. 2014. Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2014/717318.

Tabel Y, Elmas A, Ipek S, Karadag A, Elmas O, Ozyalin F. Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin as an early biomarker for prediction of acute kidney injury in preterm infants. The American Journal of Perinatology. 2014; 31(2): 167-74.

Clerico A, Galli C, Fortunato A, Ronco C. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) as biomarker of acute kidney injury: a review of the laboratory characteristics and clinical evidences. Clin. Chem. Lab. Med. 2012; 50(9): 1505–17.

Essajee F, Were F, Admani B. Urine Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Asphyxiated Neonates: a Prospective Cohort Study. Pediatric Nephrology. 2015; 30(7): 1189-96.

Alge JL, Karakala N, Neely BA, Janech MG, Tumlin JA, Chawla LS, et al. Urinary angiotensinogen and risk of severe AKI. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2013; 8(2): 184-93.

Shun'kina GL. Biohimicheskie aspekty diagnostiki narushenij funkcij pochek u novorozhdennyh detej, perenesshih gipoksiju [dysertatsiia]. N.Novgorod; 2011. 24s.

Lisowska-Myjak B. Serum and urinary biomarkers of acute kidney injury. Blood Purif. 2010; 29: 357-65.

Spasovski D. Renal markers for assessment of renal tubular and glomerular dysfunction. Nephropharmacol. 2013; 2(2): 23-5.

Davidoviс-Plavіс B, Vujiс T, Uletilovic S, Predojevic-Samardzic J, Malcic D, Sanicanin Z. Urinary activities of proximal tubule enzymes in neonates treated with gentamicin. JMB. 2010; 29(1): 44-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-09

Як цитувати

Babintseva, A. G. (2017). ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ПРИ ПАТОЛОГІЇ РАННЬОГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 7(3(25), 34–42. https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.3.25.2017.6