СТРУКТУРА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З ГЕСТАЦІЙНИМ ВІКОМ 34 (0/7) – 36 (6/7) ТИЖНІВ

O. Sirenko

Анотація


Вступ. Незважаючи на незначну різницю у вазі і розмірах, передчасно народжені діти з гестаційним віком 34 (0/7) – 36 (6/7) тижнів (пізні недоношені діти (ПНД)) мають вищі показники захворюваності та смертності ніж доношені новонароджені. Пізні недоношені діти є фізіологічно і метаболічно незрілими, що обумовлює обмеженість їх адаптаційних можливостей і вразливість до розвитку захворювань.
Мета дослідження. Вивчити особливості неонатального періоду та визначити структуру перинатальної патології передчасно народжених дітей з гестаційним віком 34 (0/7) –36 (6/7) тижнів.
Матеріали та методи. Проводилося клініко-лабораторне та інструментальне обстеження 97 ПНД, які були народжені матерями з високим перинатальним ризиком і потребували медичного догляду та лікування в умовах відділення спеціалізованої лікарні. Аналіз структури перинатальної патології у ПНД здійснювався за
допомогою описової статистики.
Результати та їх обговорення. Виявлено, що початкових та реанімаційних заходів після народження потребували 53,6 % ПНД, народжених від матерів з високим перинатальним ризиком. У третини ПНД загальний стан погіршився протягом першої доби життя. Респіраторний дистрес-синдром однаково часто розвивався серед ПНД різного гестаційного віку. Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія внаслідок перенесеної асфіксії більш ніж удвічі частіше зустрічався серед дітей з гестаційним віком 36 (0/7 – 6/7) тижнів у порівнянні з
дітьми 34 (0/7) – 35 (6/7) тижнів гестації. Рання анемія передчасно народжених дітей частіше зустрічалася у дітей 34 (0/7 – 6/7) тижнів гестації. Тривалість перебування в стаціонарі обернено пропорційна гестаційному віку дитини при народженні.
Висновки. Неонатальний період ПНД, які народилися від матерів з високим перинатальним ризиком, характеризується високою частотою порушень адаптації та розвитку перинатальної патології. Більше 50 % ПНД мають поєднану патологію. Провідними у структурі захворювань ПНД у неонатальному періоді є: затримка внутрішньоутробного розвитку, неонатальні енцефалопатії (у т.ч., гіпоксично-ішемічна енцефалопатія внаслідок перенесеної асфіксії при народженні), респіраторний дистрес-синдром, вроджена пневмонія, некротизуючий ентероколіт та рання анемія передчасно народжених дітей.

Ключові слова


пізні недоношені діти; перинатальна патологія; початкова та реанімаційна допомога новонародженим; респіраторний дистрес-синдром; неонатальна енцефалопатія

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJK, Driscoll AK, Mathews TJ. Births: Final Data for 2015. Natl Vital Stat Rep [Internet]. 2017 Jan 5 [cited 2017 Aug 5];66(1):1- 70. Available from: https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr66/nvsr66_01.pdf

.2 Riha OO. Hostri pytannia stanu zdorov'ia ta rozvytku «pizno nedonoshenykh ditei» [The acute question status health and development of “late preterm infants”]. Perinatologiya i pediatriya [Інтернет]. 2015 Ber [tsytovano 2017 Serp 5];1:104–7. Dostupno: http://med-expert.com.ua/publishing-activity/perinatologiya-i-pediatriya/ perinatologija-i-pediatrija-pip-%E2%84%961-2015/#dflip-df_4677/104/ doі: 10.15574/PP.2015.61.104. (in Ukrainian)

.3 Engle WA, Tomashek KM, Wallman C. “Late-Preterm” infants: a population at risk. Pediatrics [Internet]. 2007 Dec [cited 2017 Aug 5];120(6):1390–401. Available from:

http://pediatrics.aappublications.org/content/120/6/1390 doi: 10.1542/peds.2007-2952.

.4 Engle WA, Kominiarek MA. Late Preterm Infants, Early Term Infants, and Timing of Elective Deliveries. Clin Perinatol. [Internet]. 2008 Jun [cited 2017 Aug 5]; 35(2): 325-41.

Available from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.458.2919&rep=rep1&type=pdf doi: 10.1016/j.clp.2008.03.003.

.5 Znamens'ka TK, Nikulina LI, Rudenko NH, Vorobiova OV. Analiz roboty perynatal'nykh tsentriv u vykhodzhuvanni peredchasno narodzhenykh ditei v Ukraini [Work analysis of perinatal centers in preterm infants nursing in Ukraine]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna [Internet]. 2017 [tsytovano 2017 Ver 7];7(2):5-11. Dostupno: http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/2413-4260.VII.2.24.2017.1/104205 doi: 10.24061/2413-4260.VII.2.24.2017.1 (in Ukrainian)

.6 Raju TN, Higgins RD, Stark AR, Leveno KJ. Optimizing care and outcome for late-preterm (near-term) infants: a summary of the workshop sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development. Pediatrics [Internet]. 2006 Sep [cited 2017 Aug 5];118(3):1207-14. Available from: http://pediatrics.aappublications.org/ content/118/3/1207 doi: 10.1542/peds.2006-0018.

.7 Shun'ko YeIe, Piasets'ka NM, Sirenko OI. Osoblyvosti adaptatsii peredchasno narodzhenykh ditei z hestatsiinym vikom 340/7 – 366/7 tyzhniv (ohliad literatury) [Adaptation features of preterm newborns delivered on 340/7 – 366/7 gestation weeks literature review]. Sovremennaya pediatriya [Internet]. 2015 [tsytovano 2017 Serp 17];7:35-8. Dostupno: http://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya/ sovremennaja-pediatrija-%E2%84%967-2015/#dflip-df_11647/35/ doi: 10.15574/SP.2015.71.35. (in Ukrainian)

.8 Rather GN, Jan M, Rafiq W, Gattoo I, Hussain SQ, Latief M. Morbidity and Mortality Pattern in Late Preterm Infants at a Tertiary Care Hospital in Jammu & Kashmir, Northern India. J Clin Diagn Res. 2015 Dec [cited 2017 Aug 17]; 9(12):1-4. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717688/ doi: 10.7860/JCDR/2015/16294.6916.

.9 Jakiel G, Wilińska M, Bińkowska M, Kowal A, Rumowska S, Ciebiera M. Late preterm infants - impact of perinatal factors on neonatal results. A clinical study. Ann Agric Environ Med. [Internet]. 2015 [cited 2017 Aug 17];22(3):536-41. Available from: http://www.aaem.pl/,72325,0,2.html doi: 10.5604/12321966.1167730.

.10 Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R, et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome - 2016 Update. Neonatology [Internet]. 2017 [cited 2017 Aug 17];111(2):107-15. Available from: https://www.karger.com/Article/FullText/448985 doi: 10.1159/000448985.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJK, Driscoll AK, Mathews TJ. Births: Final Data for 2015. Natl Vital Stat Rep [Internet]. 2017 Jan 5 [cited 2017 Aug 5];66(1):1- 70. Available from: https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr66/nvsr66_01.pdf

2. Ріга ОО. Гострі питання стану здоров'я та розвитку «пізно недоношених дітей». Перинатология и педиатрия [Інтернет]. 2015 Бер [цитовано 2017 Серп 5];1:104–7. Доступно: http://med-expert.com.ua/publishing-activity/perinatologiya-i-pediatriya/ perinatologija-i-pediatrija-pip-%E2%84%961-2015/#dflip-df_4677/104/ doі: 10.15574/PP.2015.61.104.

3. Engle WA, Tomashek KM, Wallman C. “Late-Preterm” infants: a population at risk. Pediatrics [Internet]. 2007 Dec [cited 2017 Aug 5];120(6):1390–401. Available from:
http://pediatrics.aappublications.org/content/120/6/1390 doi: 10.1542/peds.2007-2952.

4. Engle WA, Kominiarek MA. Late Preterm Infants, Early Term Infants, and Timing of Elective Deliveries. Clin Perinatol. [Internet]. 2008 Jun [cited 2017 Aug 5]; 35(2): 325-41.
Available from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.458.2919&rep=rep1&type=pdf doi: 10.1016/j.clp.2008.03.003.

5. Знаменська ТК, Нікуліна ЛІ, Руденко НГ, Воробйова ОВ. Аналіз роботи перинатальних центрів у виходжуванні передчасно народжених дітей в Україні. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина [Інтернет]. 2017 [цитовано 2017 Вер 7];7(2):5-11. Доступно: http://neonatology.bsmu.edu.ua/article/view/2413-4260.VII.2.24.2017.1/104205 doi: 10.24061/2413-4260.VII.2.24.2017.1

6. Raju TN, Higgins RD, Stark AR, Leveno KJ. Optimizing care and outcome for late-preterm (near-term) infants: a summary of the workshop sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development. Pediatrics [Internet]. 2006 Sep [cited 2017 Aug 5];118(3):1207-14. Available from: http://pediatrics.aappublications.org/ content/118/3/1207 doi: 10.1542/peds.2006-0018.

7. Шунько ЄЄ, Пясецька НМ, Сіренко ОІ. Особливості адаптації передчасно народжених дітей з гестаційним віком 340/7 – 366/7 тижнів (огляд літератури). Современная педиатрия [Інтернет]. 2015 [цитовано 2017 Серп 17];7:35-8. Доступно: http://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya/ sovremennaja-pediatrija-%E2%84%967-2015/#dflip-df_11647/35/ doi: 10.15574/SP.2015.71.35.

8. Rather GN, Jan M, Rafiq W, Gattoo I, Hussain SQ, Latief M. Morbidity and Mortality Pattern in Late Preterm Infants at a Tertiary Care Hospital in Jammu & Kashmir, Northern India. J Clin Diagn Res. 2015 Dec [cited 2017 Aug 17]; 9(12):1-4. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717688/ doi: 10.7860/JCDR/2015/16294.6916.

9. Jakiel G, Wilińska M, Bińkowska M, Kowal A, Rumowska S, Ciebiera M. Late preterm infants - impact of perinatal factors on neonatal results. A clinical study. Ann Agric Environ Med. [Internet]. 2015 [cited 2017 Aug 17];22(3):536-41. Available from: http://www.aaem.pl/,72325,0,2.html doi: 10.5604/12321966.1167730.

10. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R, et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome - 2016 Update. Neonatology [Internet]. 2017 [cited 2017 Aug 17];111(2):107-15. Available from: https://www.karger.com/Article/FullText/448985 doi: 10.1159/000448985.

DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.3.25.2017.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 O. Sirenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.