DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VI.4.22.2016.4

ОЦІНКА ДЕКОМПРЕСІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕЗОКАВАЛЬНОГО ШУНТУВАННЯ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ

O. G. Dubrovin, A. S. Hodik, V. P. Soruchan, L. E. Azarov

Анотація


Мета: Оцінити декомпресійні властивості мезокавального шунтування у дітей з портальною гіпертензією.
Матеріали та методи. Проведено аналіз ефективності різних видів мезокавального шунтування (МКШ) у 70-ти дітей, на основі порівняння декомпресійних властивостей МКШ, та змін портопечінкової перфузії (ППП) після шунтування. Хворі були розподілені на 2 групи: перша - 40 (57,1%) дітей, яким виконано Н- подібне МКШ (Н-МКШ); друга група- 30 (42,9)% дітей, яким прове дено МКШ “бік-в-бік” (“б/б”). Проведено ретроспективний аналіз результатів мультиспіральної комп’ютерної томографії (МСКТ) 52-х дітей з портальною гіпертензією (ПГ), за даними якого виділені три типи (А, В, С) будови спленомезентеріального конфлюенсу (СМК).
Результати: Первинно МКШ (n = 33, 47,1%) виконували у випадках непридатності селезінкової вени до шунтування. При повторних операціях (n = 37, 52,9%) показом до МКШ були незадовільні результати попереднього хірургічного втручання. Порівнюючи різні види МКШ встановлено, що декомпресійний ефект при виконанні МКШ “б/б” на 8,4% більше, ніж після накладання Н- подібного МКШ (Н- МКШ). Різниці змін ППП при різних видах МКШ не відмічено. Регрес варикозного розширення вен (ВРВ) стравоходу та шлунку спостерігався у в сіх дітей. Р ецидиви кровотечі в післяопераційному періоді відмічені у 12,9% хворих.
Віповідно до анатомічних особливостей СМК можливість виконання МКШ методом “б/б” або Н- подібного МКШ (Н-МКШ) при А та С типах СМК майже однакова (52,4% та 47,6% при А типі СМК; 47,1% та 52,9% при С типі СМК). При В типі СМК можливість виконання Н- МКШ на 28,6% більша за ймовірність накладання МКШ “б/б”
Висновки: МКШ слід розглядати, як метод вибору, враховуючи анатомічні особливості системи ворітної вени (ВВ). Запропоновані види МКШ забезпечують декомпресію портальної системи: після МКШ “б/б” тиск знижується на 35,6%; при Н - МКШ на 27,2% відповідно. Відповідно до змін ППП та динаміки регресу ВРВ, МКШ є ефективним методом попередження або зупинки кровотеч при ПГ у дітей з ефективністю 84,2%.


Ключові слова


портальна гіпертензія; діти; мезокавальне шунтування; спленомезентеріальний конфлюєнс

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Shneider BL, Benjamin BL, J. de Villede Goyet, Leung DH et al. Primary Prophylaxis of Variceal Bleeding in Children and the Role of MesoRex Bypass: Summary of the Baveno VI Pediatric Satellite Symposium. Journal of Hepatology. 2016;63(4):1368–1380.

.2 de Franchis R. Expanding consensus in portal hypertension Report of the Baveno VI Consensus Workshop: Stratifying risk and individualizing care for portal hypertension. Journal of Hepatology.2015;63:743–752.

.3 Botha JF, Campson BD, Grant WJ et al. Portosistemic shunt in children: a 15-year experience. J Am Coll Surg. 2004;199(2):179–85.

.4 Hodik OS. Povtorni operatyvni vtruchannia v likuvanni portal'noi hipertenzii u ditei [Repeated surgery in the treatment of portal hypertension in children]: [dysertatsiia]. Kyiv, 2014.132p. (in Ukrainian).

.5 Tsuyoshi S, Hisami A, Yoshio W et al. Extrahepatic portal vein morphology in children with extrahepatic portal hypertension assessed by 3-dimensional computed tomography: a new etiology of extrahepatic portal hypertension. J pediatr Surg. 2006;41:812-816.

.6 Sadykov MF. Narushenie portopechenochnoj gemodinamiki i ih korrekcii pri vnepechenochnoj portal'noj gipertenzii u detej [Violation of porto-hepatic hemodynamics and their correction in extrahepatic portal hypertension in children]: [avtoref. dis]. – Moskva, 2011.22p. (in Russian).
Copyright (c) 2017 O. G. Dubrovin, A. S. Hodik, V. P. Soruchan, L. E. Azarov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.