DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VI.4.22.2016.3

ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СУДИННИХ АНОМАЛІЙ У ДІТЕЙ

I. Benzar, A. Morkovkina, Raad Tammo

Анотація


Вступ. Клінічний діагноз судинних аномалій нерідко є складним. Різні інструментальні методи обстеження мають різну інф ормативність в пл ані візуалізації судинних аномалій.
Мета: встановити діагностичну цінність та інформативність різних способів візуалізації судинних аномалій у дітей.
Матеріали і методи. У дослідження включено 194 пацієнта з судинними аномаліями віком від 1 місяця до 16 років. Згідно оновленої класифікації ISSVA 2014 року, судинні аномалії поділяли на судинні пухлини і судинні мальформації (СМ). Судинні пухлини діагностовано у 95 пацієнтів, зокрема, інфантильні гемангіоми (ІГ) м’яких тканин (80,0%), гемангіоми печінки (5,3%), ІГ дихальних шляхів (5,3%), ІГ у складі PHACE синдрому (2,1%), у 7 (7,3%) діагностовано рідкісні судинні пухлини. У 99 пацієнтів діагностовано СМ: лімфатичні мальформації (ЛМ) у 86,8%, вено зні мальформації (ВМ) у 8,1%, у 5,1% дітей к омбіновані СМ.
Результати дослідження. УЗД виконували усім пацієнт ам при первинному звертанні та в динаміці. С тупінь активності ІГ визначали за співвідношенням судин малого діаметру та солідної тканини. КТ з контрастуванням та МРТ виконано у 5,3% пацієнтів з ІГ з нетиповою клінічною картиною та з ураженням дихальних шляхів (9,3%). Для підтвердження діагнозу гемангіом печінки виконано КТ з в/в контрастуванням. У 4,4% пацієнтів з відмежованими кістозними ЛМ виконано лише УЗД, усім іншим пацієнтам проведено МРТ. КТ виконано у 5 (10,2%) дітей з ЛМ голови і шиї та симптомами компресії дихальних шляхів як невідкладну діагностичну процедуру. Для ВМ характерним є утворення флеболітів, які можна виявити як при УЗД, так при рентгенологічному обстеженні, для визначення розповсюдження процесу найбільш інформативним є МРТ. Артеріовенозна мальформація в режимі КДС нагадує ІГ у фазі проліферації. У дітей старшого віку додатково необхідно виконати КТ з к онтрастуванням, за не обхідності – і с елективну ангіографію.
Висновки. Для діагностики судинних аномалій первинним методом дослідження є УЗД. «Золотим стандартом» діагностики СМ з повільним кровотоком є МРТ. Для діагностики СМ з швидким кровотоком інформативним є КТ з в/в к онтрастуванням.


Ключові слова


cудинні пухлини; судинні мальформації; ISSVA класифікація; УЗД; комп’ютерна томографія; магнітно-резонансна томографія

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Christison-Lagay ER, Fishman SJ. Vascular Anomalies. Surg Clin N Am. 2006;86:393–425.

.2 Dompmartin A, Vikkula M, Boon LM. Venous Malformation: update on etiopathogenesis, diagnosis & management. Phlebology. 2010;25(5):224–235.

.3 Konez O, Burrows PE. Magnetic resonance of vascular anomalies. MagnReson Imaging Clin N Am. 2002;10(2):363-388.

.4 Wassef M, Blei F, Adams D et al. Vascular Anomalies Classification: Recommendations From the International Society for the Study of Vascular Anomalies. Pediatrics. 2015;136(1):e203–e215.

.5 Benzar IM, Poluliakh OK. Otsinka klinichnoi aktyvnosti ta efektyvnosti likuvannia infantyl'nykh hemanhiom z dopomohoiu ul'trazvukovoho skanuvannia [Evaluation of clinical activity and efficacy of treatment of infantile hemangiomas using ultrasound scanning]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatal'na medytsyna. 2014;IV(3):208–213 (in Ukrainian).

.6 Legiehn GM, Heran MKS. A Step-by-Step Practical Approach to Imaging Diagnosis and Interventional Radiologic Therapy in Vascular Malformations. Semin Intervent Radiol. 2010;27(2):209–231.

.7 Burrows PE, Mulliken JB, Fishman SJ. Radiological Imaging in Vascular Malformations In: Mulliken & Young’s Vascular anomalies Hemangiomas and Malformations. 2nd ed. Oxford University Press.2013;392–479.

.8 Dubois J, Alison M. Vascular anomalies: what a radiologist needs to know. PediatrRadiol. 2010;40(6):895–905.

.9 Trop I, Dubois J, Guibaud L, Beaudoin G. Soft-tissue venous malformations in pediatric and young adult patients: diagnosis with Doppler US. Radiology. 1999;212(3):841–845.

.10 Moukaddam H, Pollak J, Haims AH. MRI characteristics and classification of peripheral vascular malformations and tumors. Skeletal Radiology. 2009;38(6):535-547.

.11 Flors L, Leiva-Salinas, Maged IM, Norton PT, Matsumoto AH, Angle JF, Bonatti HM, Whan Park A, Ahmad EA, Bozlar U, Housseini AM, Huerta TE, Hagspiel KD. MR imaging of soft-tissue vascular malformations: diagnosis, classification, and therapy follow-up. RadioGraphics. 2011;31(5):1340-1341.

.12 Legiehn GM, Heran MK. Venous malformations: classification, development, diagnosis, and interventional radiologic management. RadiolClin North Am. 2008;46:545–597.

.13 Bittles MA, Sidhu MK, Sze RW, Finn LS, Ghioni V, Perkins JA. Multidetector CT angiography of pediatric vascular malformations and hemangiomas: utility of 3-D reformatting in differential diagnosis. Pediatr Radiol. 2005;35(11):1100-1106.

.14 Legiehn GM, Heran MKS. A Step-by-Step Practical Approach to Imaging Diagnosis and Interventional Radiologic Therapy in Vascular Malformations. Semin In tervent Radiol. 2010;27(2):209–231.
Copyright (c) 2017 I. Benzar, A. Morkovkina, Raad Tammo

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.