DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VI.2.20.2016.14

ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ДИСФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТИ

A. V. Semenyak, S. V. Koliandretska, O. A. Andriyets

Анотація


Вступ. Частота дисфункції плаценти (ДП) коливається від 20% до 50% в залежності від факторів, які ускладнюють нормальний перебіг вагітності. Незважаючи на доволі великий спектр лікарських засобів, що застосовуються для профілактики та лікування ДП, частота появи, кількість ускладнень, а також розвиток негативних побічних реакцій при лікуванні ДП не зменшуються, що потребує ефективного та безпечного лікування.

Мета. Досягнути зменшення проявів ДП шляхом проведення профілактичного лікування на етапі появи початкових ознак ДП (компенсована форма).

Матеріали і методи. Клініко-лабораторне обстеження вагітних, ультразвукове дослідження плода, біофізичний профіль плода, допплерометрія судин пуповини, імуноферментний метод з використанням сироватки крові, статистичний метод.

Результати дослідження. Проведено обстеження та лікування 50 вагітних із компенсованою формою плацентарної дисфункції. Проводилася профілактика ускладнень плацентарної дисфункції за допомогою лікування основного захворювання та тривалого перорального призначення a-ліпоєвої кислоти (тіогама) та α-аміно-d-гуанідиновалеріанової кислоти (тівортин) (перша підгрупа вагітних) або за допомогою призначення a-ліпоєвої внутрішньовенно впродовж 5 днів з переходом на таблетовані форми впродовж 7-10 днів, з одночасним застосуванням α-аміно-d-гуанідиновалеріанової кислоти.

Висновки. Ефективність лікування не залежить від шляху введення препаратів. При тривалому застосуванні препаратів до кінця вагітності ефективність лікування є вищою, ніж лікування впродовж кількох тижнів.


Ключові слова


Дисфункція плаценти; затримка розвитку плода.

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2017 A. V. Semenyak, S. V. Koliandretska, O. A. Andriyets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.