УСКЛАДНЕННЯ АКУШЕРСЬКОГО ТА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ У ВАГІТНИХ ІЗ ДЕСТРУКТИВНИМ ЛІКУВАННЯМ ЦЕРВІКАЛЬНИХ ІНТРАЕПІТЕЛІАЛЬНИХ НЕОПЛАЗІЙ В АНАМНЕЗІ

Автор(и)

  • N. Loya Ужгородський національний університет (м.Ужгород, Україна), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.V.4.18.2015.15

Ключові слова:

цервікальні інтраепітеліальні неоплазії, гестаційний період, внутрішньоутробний розвиток плоду, нов онароджений

Анотація

Серед злоякісних новоутворень рак шийки матки займає друге місце в структурі онкологічної захворюваності у жінок. В останні роки спостерігається негативна тенденція у збільшенні частоти доброякісних захворювань і раку шийки матки у молодих жінок. У жінок із деструктивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі підвищується частота неплідності, спонтанних викиднів, передчасних пологів, інфікування плода та інших ускладнень в пологах та післяпологовому періоді. Тому перебіг вагітності, розвиток ембріону і плода великою мірою залежать від наявності перинатальних вірусних інфекцій, однак дані літерат ури з цього прив оду дуже суперечливі.
Мета дослідження полягає у вивченні ускладення акушерського та перинатального періоду у вагітних із деструктивним лікуванням ц ервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамне зі.
Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети нами проведено клініко-статистичний аналіз 100 індивідуальних карт вагітних, історій пологів та карт розвитку новонароджених, які були поділені на 2 групи.
І група (основна) – 50 пацієнток із цервікальними інтраепітеліальними неоплазіями шийки матки в анамнезі і ІІ (контрольна) – 50 соматично здорових вагітних без вказаних захворювань в анамнезі. Всім вагітним проведено комплексне обстеження, що включало клінічні, мікробіологічні, інструментальні, цитологічні, кольпоскопічні дослідження та визначення мікробіоценозу піхви, а також виявлення інфекцій, що передаються статевим шляхом. УЗО стану фетоплацентарного комплексу та допплерометрія в a.umbilicalis проводилась вагітним жінкам із гр упи обстежуваних у різних тер мінах вагітності.
Результати та їх обговорення. У 50 жінок основної групи в анамнезі мали місце ЦІН різного ступеня важкості. Необхідно зазначити, що у жінок в анамнезі було діагностовано уреаплазмоз, мікоплазмоз та хламідіоз, що не було характерним для контрольної групи. Для жінок основної та контрольної групи в анамнезі спостерігалися: загроза раннього переривання вагітності, загроза пізнього самовільного аборту та загроза передчасних пологів. При комплексному обстеженні в основній групі виявлено: плацентарну дисфункцію, дистрес плода, затримку внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВУР) переважно І ст., маловоддя та багатоводдя. Для контрольної групи характерним було ЗВУР т а маловоддя.
Із аномалій пологової діяльності у вагітних із деструктивним лікуванням ЦІН в анамнезі спостерігались:
первинна слабість родової діяльності, вторинна слабість родової діяльності та дискоординована родова діяльність. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти та дистрес плода в родах (тобто у І та ІІ періодах родів) діагностовано лише у жінок основної групи. Більше ніж у половини жінок основної групи пологи закінчилися per vias naturales. Найчастішими показами до кесаревого розтину для основної групи були: неспроможність рубця на матці, передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, дистрес плода та екстрагенітальна патологія.
Порівнюючи дві групи за шкалою Апгар виявлено, що у новонароджених досліджуваної групи гірший показник на 1 хвилині, ніж у контрольній групі. Досліджено, що перебіг раннього неонатального періоду був ускладнений лише у новонароджених, які були народжені від жінок із деструктивним лікуванням ЦІН в анамнезі.
Аномалій розвитку у новонароджених виявлено не було, оскільки вагітні своєчасно проходили пренатальну діагностику та скринінгове УЗ о бстеження згідно з рек омендаціями гінекологів.
Висновки.
1. Загроза раннього переривання вагітності, пізнього самовільного аборту та передчасних пологів частіше спостерігається у жінок основної гр упи, ніж у к онтрольній групі.
2. При комплексному обстеженні в основній групі виявлено плацентарну дисфункцію та дистрес плода, що не було характерним для контрольної групи.
3. Порівнюючи дві групи за шкалою Апгар виявлено, що у новонароджених досліджуваної групи гірший показник на 1 хвилині, ніж у к онтрольній групі.
4. Ранній неонатальний період був ускладнений лише у немовлят, які були народжені від жінок, які мали в анамнезі ЦІН.

Посилання

.1 Zhiljaev NI, Vasil'eva NA, Zhiljaev NN i dr. Perinatal'nye infekcii [Perinatal infection]: monografija. Ternopol': Pіdruchniki і posіbniki, 2011.320p.(in Russian).

.2 Mazurenko NN. Rol' virusov papillomy v kancerogeneze shejki matki [The role of papilloma viruses in the carcinogenesis of the cervix]. Sovremennaja onkologija. 2003;1:7−10 (in Russian).

.3 Minkina GN, Manuhin IB, Frank GA. Predrak shejki matki [Precancer cervical match]. Moskva: Ajerografmedia; 2001.12c. (in Russian).

.4 Saslow D, Runowicz CD, Solomon D et al. American Cancer Society guideline for the early detection of cervical neoplasia and cancer. CA Cancer J Clin. 2002;342-362.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-26

Як цитувати

Loya, N. (2015). УСКЛАДНЕННЯ АКУШЕРСЬКОГО ТА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ У ВАГІТНИХ ІЗ ДЕСТРУКТИВНИМ ЛІКУВАННЯМ ЦЕРВІКАЛЬНИХ ІНТРАЕПІТЕЛІАЛЬНИХ НЕОПЛАЗІЙ В АНАМНЕЗІ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 5(4(18), 85–89. https://doi.org/10.24061/2413-4260.V.4.18.2015.15