ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ГІПОКСИЧНО - ІШЕМІЧНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ

O. Yablon, T. Bondarenko

Анотація


Неонатальна енцефалопатія залишається  однією з основних причин інвалідності доношених дітей і однією з найбільш загальновизнаних причин важкого, довгострокового неврологічного дефіциту. Метою роботи було дослідження неврологічного та психічного розвитку  у віці 1 року та 6-ти років дітей, що народилися доношеними та перенесли гіпоксично-ішемічну енцефалопатію. Проведений аналіз перебігу раннього неонатального періоду  36 доношених дітей у співставленні з результатами нервово-психічного розвитку у віці 1 року та  6-річному віці. Несприятливі наслідки перенесеної в неонатальному періоді гіпоксично-шемічної енцефалопатії асоціюються з невідповідним протокольним рекомендаціям реанімаційним заходам у 25 % пацієнтів, пізнім транспортуванням на третинний рівень надання медичної допомоги, тривалою потребою в ШВЛ. Несприятливі наближені наслідки у віці 1 року реєструються у близько 50 % дітей, що перенесли гіпоксично-ішемічну енцефалопатію. Несприятливі віддалені наслідки у віці 6 років має кожна 5-а дитина, серед них 30 % ДЦП та 8 % складну патологію зору. Діти,  у яких у віці 1 року діагностується помірна затримка нервово-психічного розвитку мають можливість поліпшити показники нервово-психічного розвитку і не мати порушень у віці 6 років.  


Ключові слова


доношені новонароджені; нервово-психічний розвиток; катамнез; інвалідність

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Pin TW, Eldridge B, Galea MP A review of developmental outcomes of term infants with post-asphyxia neonatal encephalopathy. Eur J Paediatr Neurol. 2009;13(3):224-34.

.2 Perlman MJ et al. Summary proceedings from the neurology group on hypoxic-ischemic encephalopathy. Pediatrics. 2006; 117(1):S28 -S33.

.3 Aronskynd EV, Kovtun OP et al. Sravnitel'nye rezul'taty katamnesticheskogo nabljudenija detej, perenesshih kriticheskie sostojanija neonatal'nogo perioda [Comparative results of follow-up of children who had neonatal critical condition]. Pediatriya. 2010; 1: 47-51 (in Russian).

.4 Perez A, Ritter S et al. Long-term neurodevelopmental outcome with hypoxic-ischemic encephalopathy. J Pediatr. 2013 Aug;163(2):454-9.

.5 Van Handel M, Swaab H. Behavioral outcome in children with a history of neonatal tncephalopathy following perinatal asphyxia. Pediatr. Psychol. 2010; 35 (3): 286-295.

.6 Riga EA. Otkrytye voprosy katamnesticheskogo nabljudenija za novorozhdennymi grupp riska. [Open questions of follow-up for infants at risk]. Neonatologіya, khіrurgіya ta perinatal'na meditsina. 2006; 3 (2):118-124 (in Ukraine).

.7 Pal'chik AB, Shabalov NP. Gipoksicheski - ishemicheskaja jencefalopatija novorozhdennyh [Hypoxic - ischaemic encephalopathy of newborn]. Moskva; "MEDpress - inform"; 2013 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Pin T.W., Eldridge B., Galea M.P. A review of developmental outcomes of term infants with post-asphyxia neonatal encephalopathy. Eur J Paediatr Neurol. 2009;13(3):224-34.

2. Perlman M.J., et al. Summary proceedings from the neurology group on hypoxic-ischemic encephalopathy. Pediatrics. 2006; 117(1):S28 -S33.

3. Аронскинд Е.В., Ковтун О.П. та ін. Сравнительные результаты катамнестического наблюдения детей, перенесших критические состояния неонатального периода. Педиатрия. 2010; 1: 47-51.

4. Perez A., Ritter S. et al. Long-term neurodevelopmental outcome with hypoxic-ischemic encephalopathy. J Pediatr. 2013 Aug;163(2):454-9.

5. van Handel M., Swaab H. Behavioral outcome in children with a history of neonatal encephalopathy following perinatal asphyxia. Pediatr. Psychol. 2010; 35 (3): 286-295.

6. Рига Е.А. Открытые вопросы катамнестического наблюдения за новорожденными групп риска. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2006; 3 (2):118-124.

7. Пальчик А.Б., Шабалов Н.П. Гипоксически - ишемическая энцефалопатия новорожденных. Москва: «МЕДпресс - информ»; 2013

DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.V.3.17.2015.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 O. Yablon, T. Bondarenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.