АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ПОШИРЕНОСТІ ХВОРОБ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

M. A. Znamenska, G. O. Slabkyi

Анотація


Аналіз поширеності захворювань серед всього населення України виявив зростання її показників у період 2010–2011 рр., після чого в 2012–2014 рр. спостерігалось їх поступове зниження по відношенню до 2010 р. (-8,92% у 2014 р. до 2010 р. та -8,36% до 2013 р.). Протягом 2010–2014 рр. рівень первинної захворюваності знизився на 13,3% – з 72 255,4 на 100 тис. нас. у 2010 р. до 62 654,2 у 2014 р.

Зниження показників захворюваності та поширеності хвороб за окремими класами захворювань   пояснюється складними демографічними процесами, що відбуваються в країні, погіршанням соціально-економічного становища населення і, як наслідок, недбалим ставленням до власного здоров’я, а також не завжди ефективною роботою закладів охорони здоров'я та неналежним проведенням запланованих профілактичних заходів. Зниження показників захворюваності пояснюється зниженням звертальності населення за медичною допомогою.


Ключові слова


захворюваність населення; поширеність хвороб; динаміка; показники

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Zdorov’ia liudyny ta demohrafiia. Dosvid Yevropy [Human health and demography. Experience Europe]. Svitovyi bank. 2010;72 (in Ukrainian).

.2 Moskalenko VF. Zdorov'e i zdravoohranenie: kljuchevye imperativy [Health and health: key imperatives]. Kyiv: ID «Avicenna»; 2011.256 (in Russian)

.3 Pokaznyky zdorov’ia naselennia ta vykorystannia resursiv okhorony zdorov’ia v Ukraini za 2010–2011 roky [Health indicators and use of health care resources in Ukraine for the years 2010-2011]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2012.329p (in Ukrainian).

.4 Samootsinka naselenniam stanu zdorov’ia ta rivnia dostupnosti okremykh vydiv medychnoi dopomohy u 2012 rotsi [Self population health status and availability of certain types of medical care in 2012] (za danymy vybirkovoho opytuvannia domohospodarstv u zhovtni 2012 roku). Kyiv: Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy; 2013.149p (in Ukrainian).

.5 Holubchykov MV, editors. Stan zdorov’ia zhinochoho naselennia v Ukraini za 2012 rik [The health of the female population in Ukraine for 2012]. MOZ Ukrainy, Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy. Kyiv, 2013(in Ukrainian).

.6 Chepelevs'ka LA, OrdaOM, Rudnyts'kyi OP, Liubinets' OV. Suchasna medyko-demohrafichna sytuatsiia v Ukraini [Modern medical and demographic situation in Ukraine]. Schorichna dopovid' pro stan zdorov’ia naselennia ta sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu. 2010 rik. Kyiv; 2011.10–33 in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Здоров’я людини та демографія. Досвід Європи / Світовий банк. – 2010. – 72с.

2. Москаленко В. Ф. Здоровье и здравоохранение: ключевые императивы. В.Ф. Москаленко. – К.: ИД «Авиценна», 2011. – 256 с.

3. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2010–2011 роки. – К.: МОЗ України, 2012. – 329с.

4. Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2012 році (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2012 року). – К.: Держ. служба статистики України, 2013. – 149с.

5. Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2012 рік / МОЗ України, Центр медичної статистики МОЗ України; гол. ред. М.В. Голубчиков. – К., 2013.

6. Сучасна медико-демографічна ситуація в Україні / Л.А. Чепелевська, О.М. Орда, О.П. Рудницький, О.В. Любінець // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення та санітарно-епідемічну ситуацію. 2010 рік. – К., 2011. – С.10–33.

DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.V.3.17.2015.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 M. A. Znamenska, G. O. Slabkyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.