DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.V.3.17.2015.2

РЕГІОНАЛЬНА НЕОНАТАЛЬНА ДОПОМОГА В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА

A. M. Curtianu

Анотація


Одним з напрямків Національної програми щодо поліпшення та модернізації медичної перинатальної допомоги (1998-2014 рр.) було впровадження трирівневої регіональної системи неонатальної допомоги, що складається з 27 перинатальних центрів (ПЦ) I рівня, 10 ПЦ II рівня і одного ПЦ III рівня.

Мета роботи: вивчити накопичений досвід впровадження системи регіональної медичної неонатальної допомоги шляхом комплексного вивчення регіональної диференціації розподілу пологів і показників перинатальної смертності.

Матеріали та методи. Була вивчена народжуваність і показники перинатальної смертності за період 2001 - 2013 рр. за рівнями перинатальної допомоги і розрахований індекс неонатальних трансферів (ІНТ).

Результати дослідження. Аналіз розподілу пологів показує збільшення питомої ваги прийнятих пологів із загальної їх кількості на III та II рівні догляду: 9,6% у 2001 р. у порівнянні з 14,8% в 2013 р. (III рівень) і 38,8% у 2001 р. у порівнянні з 50,6% в 2013 р. (II рівень). Навпаки,% прийнятих пологів на I рівні знизився з 46,2% до 34,6%. На III рівні збільшилася в 3 рази (з 1,33% до 2,71%) кількість дітей, народжених живими з вагою <1500 г, на I та II рівні відзначається значне зниження показника. У 2004-2012 рр. число дітей, народжених до 32 н.б. на I та II рівні і були доставлені на III рівень з вагою ≤999 г, збільшилася з 4,2% до 7,0%; з вагою 1000-1499 г не змінилося (32,1% і 35 , 6%), а з вагою ≥1500 г знизилося з 63,3% до 57,3%. ІНТ варіював від 0,39% до 0,36% за цей період, що вказує на гарне функціонування служби транспортування новонароджених.

Висновки: Регіональна перинатальна система довела свою високу ефективність разом з впровадженням національних політик, ефективних технологій перинатального догляду та протоколів, заснованих на доказах, а також навчання медичного персоналу для поліпшення материнського і неонатального догляду.


Ключові слова


регіоналізація; рівень догляду; новонароджений; напрямок; транспортування

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Lawn J, McCarthy BJ, Ross SR. The Healthy Newborn. A Reference Manual for Program Managers, 2001. 434 p

.2 Martines J, Paul VK, Bhutta ZA, Koblinsky M, Soucat A, Walker N et al. Neonatal Survival: a call for action. The Lancet. 2005;365(9465):1189-1196.

.3 MPS/PEPC 3rd Task Force Making Pregnancy Safer.Promoting Effective Perinatal Care From evidence to practice Verona, Italy, 22 – 24 October 2003, 33 p.

.4 The Government of the Republic of Moldova. The Third Millennium Development Goals Report [Internet]. 2013; 93p. Available from: http://www.gov.md/.

.5 Stratulat PM, Kurtjanu AM, Karaush TN. Regional'naja sistema okazanija perinatal'nyh i neonatal'nyh medicinskih uslug v Respublike Moldova [Regional system of perinatal and neonatal medical services in the Republic of Moldova]. Mezhdunarodnaja zaochnaja nauch.-prakt. konf. «Sovremennaja medicina: tendencii razvitija»: m-ly konf.− Izdatel'stvo JeKOR-KNIGA, Novosibirsk; 2012. p.109-117 (in Russian).

.6 Agostino R, Antsaklis A, Breart G et al. (EUROPET expert group). New decision rules: regionalization in perinatal care and indications for perinatal transfer. Prenat Neonatal Med. 1999;4:104–7.

.7 Stratulat P, Friptu V, Eţco L şi al. Ghidul В Naţional de Perinatologie „Sistemul perinatal regionalizat: niveluri şi conţinut”, ediţia a doua. Chişinău; 2006. 165 p.
Copyright (c) 2017 A. M. Curtianu

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.