DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.V.1.15.2015.17

СИНТОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ТА СИГМОРЕКТАЛЬНОГО СЕГМЕНТА РАННІХ ПЛОДІВ

E. V. Nazymok, D. V. Proniaiev

Анотація


Дослідження проведено на 30 трупах 4-6-місячних плодів (161,0-290,0 мм ТПД) з використанням комплексу методів морфологічного дослідження. Вивчено анатомію сигморектального сегменту та внутрішніх жіночих статевих органів, динаміку їх топографо-анатомічних взаємовідношень у другому триместрі внутрішньоутробного розвитку.

Ключові слова


Сигморектальний сегмент; внутрішні жіночі статеві органи; перинатальний онтогенез; анатомія; плід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kalmin O.V. Anomalii razvitija organov i chastej tela cheloveka: cprav. posobie [Anomalies of development of human organs and body parts]/ O.V.Kalmin, O.A.Kalmina. – Penza: Izd-vo Penz. gos. un-ta, 2004: 404 s. (in Russian).

Davydenko V.B. Efektyvnist ta diahnostychne znachennia prenatalnoho doslidzhennia ploda u pokrashchenni naslidkiv likuvannia urodzhenoi patolohii travnoho traktu v periodi novonarodzhenosti [Efficiency and value of prenatal diagnostic study of fetal effects in improving the treatment of congenital digestive tract pathology in the neonatal period]/ V.B.Davydenko, V.V.V’iun, N.R.V’iun // Ultrazvuk. perynat. diahnost. 2005; 20: 127. (in Ukrainian).

Stanovlennia stravokhidno-shlunkovoho antyrefliuksnoho mekhanizmu [The formation of esophageal-gastric antireflux mechanism] /Iu.V.Tovkach, V.V.Sokolov, V.V.Poperechna [ta in.] / Medytsyna tretoho tysiacholittia: mizhvuzivska konferentsiia molodykh vchenykh ta studentiv, 17 - 18 sichnia 2012 r.: tezy dop. Kharkiv, 2012: 17-18. (in Ukrainian).

Yurchenko M.I. Khvoroba Hirshprunha (obsiah diahnostyky, likuvannia, reabilitatsii) [Hirschsprung's disease (volume diagnosis, treatment, rehabilitation)]// M.I. Yurchenko, V.F. Rybalchenko, I.V. Smirnova // Khirurhiia dytiachoho viku. 2003; 1(1): 81-87. (in Ukrainian).

Determination of the anatomical location of an antenatal intestinal occlusion toy magnetic resonance imaging / A.Benachi, P.Sonigo, J.-M.Jouannic [at. al.] // Ultrasound Obster. Gynecol. 2001; 18 (2): 163-65.

Makar B.H. Atreziia i kyshkova neprokhidnist [Atresia and intestinal obstruction]/ B.H.Makar, O.P.Antoniuk, L.V.Shvyhar // Bukovynskyi medychnyi visnyk.2010; 14, 2 (54): 127-33. (in Ukrainian).

Bretagnol F. Surgery treatment of rectal cancer / F.Bretagnol, L.Calan // J. Chir. 2006; 143(6): 366-72.

Bharucha A.E. Recent advances in assessing anorectal structure and functions / A.E.Bharucha, J.G.Fletcher // Gastroenterology. 2007; 133(4): 1069-74.
Copyright (c) 2017 E. V. Nazymok, D. V. Proniaiev

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.