DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.IX.3.33.2019.5

КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ АДАПТОВАНОЇ ПРОГРАМИ ПРИСКОРЕННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ У ДІТЕЙ В ХІРУРГІЇ ОРТОПЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

I. Kyselova, O. Pylypchuk

Анотація


Сучасна концепція прискореного відновлення після хірургічних втручань знайшла широке застосування у дорослих пацієнтів, але недостатньо вивчена у дітей.

Мета. Визначити ефективність комплексного застосування програми прискореного відновлення після хірургічних втручань у дітей в хірургії ортопедичного профілю. 

Матеріали і методи. До проспективного рандомізованого дослідження увійшло 47 пацієнтів віком від 1 до 17 років. У дослідній групі 22 пацієнтам застосовували програму прискореного відновлення після хірургічних втручань, яка складалась з наступних компонентів: інформування пацієнтів та їх батьків, відмова від рутинної підготовки кишечника перед операцією, повноцінне харчування увечорі напередодні втручання, прийом прозорого вуглеводного напою за 2 години до операції, мінімізація хірургічного втручання, використання технік реґіонарної анестезії, профілактика післяопераційної нудоти і блювання та уникання зайвого введення опіоїдів як під час втручання так і в післяопераційному періоді, еуволемічна інфузійна стратегія, нормотермія, ранній початок харчування, рання вертикалізація та мобілізація в першу добу після операції, уникання дренажів та катетерів, визначення критеріїв безпечної виписки зі стаціонару.  У контрольній групі 25 пацієнтам весь комплекс вищевказаних заходів цілеспрямовано не застосовувався, але дотримувались сучасних рекомендацій щодо періопераційного голодування, інтраопераційної інфузійної терапії, профілактики післяопераційної нудоти та блювання, і також застосовувалась хірургічна тактика меншої інвазивності. Порівнювали тривалість перебування пацієнта в стаціонарі після операції до досягнення критеріїв виписки – як основний результат, і як вторинні результати –  толерантність до вертикалізації і мобілізації в першу добу післяопераційного періоду та загальне самопочуття пацієнтів на ранок наступного після операції дня. 

Результати. Час до досягнення критеріїв виписки менше у дослідній групі (5,6 ± 3,4 проти 8,9 ± 3,5, р=0,002). Всі пацієнти (100%)  дослідної групи та 19 (76%) пацієнтів контрольної групи успішно могли знаходитись у вертикальному положенні в першу добу післяопераційного періоду (р=0,02). Самопочуття пацієнтів на ранок наступного після операції дня оцінено за 10-бальною шкалою як 7,86 ± 1,61 балів у дослідній групі та 6,52 ± 1,81 балів у контрольній групі (р=0,01).

Висновки. Результати дослідження показують, що комплексне застосування програми прискореного відновлення  після хірургічних втручань позитивно впливає на самопочуття і активність в ранньому післяопераційному періоді та знижує тривалість лікування в стаціонарі у педіатричних пацієнтів ортопедичного профілю.


Ключові слова


прискорене відновлення після хірургічних втручань; післяопераційний період; дитяча хірургія; ортопедія; анестезіологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Kehlet H, Wilmore DW. Multimodal strategies to improve surgical outcome. Am J Surg. 2002;183(6):630-41. doi: 10.1016/s0002-9610(02)00866-8.

.2 Kehlet H, Wilmore DW. Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery. Ann Surg. 2008;248(2):189-98. doi: 10.1097/SLA.0b013e31817f2c1a.

.3 George JA, Koka R, Gan TJ, Jelin E, Boss EF, Strockbine V, et al. Review of the enhanced recovery pathway for children: perioperative anesthetic considerations. Can J Anaesth. 2018;65(5):569-77. doi: 10.1007/s12630-017-1042-6.

.4 Shinnick JK, Short HL, Heiss KF, Santore MT, Blakely ML, Raval MV. Enhancing recovery in pediatric surgery: a review of the literature. J Surg Res. 2016;202(1):165-76. doi: 10.1016/j.jss.2015.12.051.

.5 Pearson KL, Hall NJ. What is the role of enhanced recovery after surgery in children? A scoping review. Pediatr Surg Int. 2017;33(1):43-51. doi: 10.1007/s00383-016-3986-y.

.6 Gawecka A, Mierzewska-Schmidt M. Tolerance of, and metabolic effects of, preoperative oral carbohydrate administration in children - a preliminary report. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014;46(2):61-4. doi: 10.5603/AIT.2014.0013.

.7 Sumpelmann R, Becke K, Brenner S, Breschan C, Eich C, Hohne C, et al. Perioperative intravenous fluid therapy in children: guidelines from the Association of the Scientific Medical Societies in Germany. Paediatr Anaesth. 2017;27(1):10-8. doi: 10.1111/pan.13007.

.8 Loftus PD, Elder CT, Russell KW, Spanos SP, Barnhart DC, Scaife ER, et al. Paravertebral regional blocks decrease length of stay following surgery for pectus excavatum in children. J Pediatr Surg. 2016;51(1):149-53. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.10.037.

.9 Rove KO, Edney JC, Brockel MA. Enhanced recovery after surgery in children: Promising, evidence-based multidisciplinary care. Paediatr Anaesth. 2018;28(6):482-92. doi: 10.1111/pan.13380.

.10 Smith I, Kranke P, Murat I, Smith A, O'Sullivan G, Soreide E, et al. Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol. 2011;28(8):556-69. doi: 10.1097/EJA.0b013e3283495ba1.

.11 Vittinghoff M, Lonnqvist PA, Mossetti V, Heschl S, Simic D, Colovic V, et al. Postoperative pain management in children: Guidance from the pain committee of the European Society for Paediatric Anaesthesiology (ESPA Pain Management Ladder Initiative). Paediatr Anaesth. 2018;28(6):493-506. doi: 10.1111/pan.13373.

.12 Kehlet H. Fast-track surgery-an update on physiological care principles to enhance recovery. Langenbecks Arch Surg. 2011;396(5):585-90. doi: 10.1007/s00423-011-0790-y.

.13 Hofman DL, van Buul VJ, Brouns FJ. Nutrition, Health, and Regulatory Aspects of Digestible Maltodextins. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016;56(12):2091-100. doi: 10.1080/10408398.2014.940415.

.14 Kyselova IV, Biliaiev AV. Efektyvnist vzhyvnnia vuhlevodnoho napoiu pered ortopedychnymy khirurhichnymy vtruchanniamy u ditei [Efficacy of the carbohydrate drink consumption before orthopedic surgical interventions in children]. Klinichna khirurhiia. 2018;85(11):74-7. doi: 10.26779/2522-1396.2018.11.74 (in Ukrainian).
Copyright (c) 2019 I. Kyselova, O. Pylypchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.