DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.IX.2.32.2019.9

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, ХВОРИМ НА ІНФЕКЦІЮ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ

V. Bezruk, T. Bezruk, A. Mihalchan, S. Yurniuk, M. Velya, A. Tkach

Анотація


Вступ. Аналіз показників стану здоров’я дитячого населення в Україні засвідчує негативний тренд щодо його погіршення. Захворювання органів сечостатевої системи залишаються актуальною проблемою в педіатрії у зв’язку з високим рівнем поширеності в дитячій популяції та відмінностями в частоті цієї патології в регіонах країни.

Мета дослідження. Проаналізувати стан надання спеціалізованої нефрологічної допомоги дитячому населенню Чернівецької області.

Матеріали та методи дослідження. Вивчено офіційні статистичні дані (звітна документація про стан медичної допомоги дітям Чернівецької області та дані Центру медичної статистики МОЗ за період з 2006 по 2017 рр.), при обробці використано інформаційно-аналітичний, статистичний методи.

Результати дослідження. Аналіз основних показників надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекції сечової системи (ІСС) показав позитивні кількісні показники діяльності закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) Чернівецької області по наданню медичної допомоги дітям у вигляді охвату диспансерним спостереженням при ІСС та хронічному пієлонефриті (ХПН), зменшенням при цьому кількості госпіталізованих та тривалості стаціонарного лікування. Разом з цим, при порівняльному аналізі «вибудовується» ланцюг чинників, що вказують на потребу в удосконаленні організації видів та форм надання спеціалізованої допомоги дітям із вказаною патологією, щоб досягти суттєвих якісних змін.

При «не стабільно» високих показниках диспансеризації (12,3 – 37 % за роками спостереження, віком дітей та патологією, що аналізувалася) незначним виглядає відсоток серед дитячого контингенту з вперше встановленим діагнозом. Захворюваність дітей 0-14 років на ІСС упродовж 2012-2017 рр. зросла на 23,0 %, а у дітей 15-17 років на 34,2 % – по циститу. За умов мозаїчного, за роками аналізу, зменшення кількості дитячого населення та зростанні кількості пролікованих в стаціонарі хворих – від ¼ до ⅓ пацієнтів із загальної чисельності хворих перебувають на диспансерному обліку; тривалість госпіталізації, при поступовій тенденції до її зниження свідчить про тяжкість категорії цих хворих. Підтвердженням даної тенденції можуть слугувати дані щодо зростання кількості хворих дітей з вродженими аномаліями розвитку сечостатевої системи при зменшенні їх по країні, а показники захворюваності у 1,8 разів вищі (0,56 проти 0,32 на 1000 відповідного населення).

Висновки. Відсоток охоплення диспансерним спостереженням дітей із ІСС вірогідно вищі серед дітей Чернівецької області, ніж в середньому по Україні, і зростали за період з 2006 по 2017 рр. у віковій групі дітей – 0-14 років з тенденцією до їх зменшення серед підлітків. За кількісними показниками надання спеціалізованої медичної допомоги дітям ЗОЗ в Чернівецькій області приховуються якісні її параметри, що потребують окремого аналізу, результати якого дадуть об’єктивну інформацію для обґрунтування подальших дій щодо удосконалення медичної допомоги дітям, хворим на ІСС, що знаходяться в площині її менеджменту, більшою мірою, з огляду на сучасні досягнення – безпосередньо у лікувально-діагностичних інноваціях.


Ключові слова


інфекція сечової системи; медична допомога; діти.

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Haborets YuIu, Dudina OO. Dynamika zakhvoriuvanosti dytiachoho naselennia Ukrainy v rehionalnomu aspekti ta poshyrenosti mizh nymy khvorob [Dynamics of the incidence of childhood in Ukraine in the regional aspect and the prevalence of disease among them]. Ukraina. Zdorov’ia natsii. 2017;4:18-28. (in Ukrainian).

.2 Kvitashvili O, redaktor. Shchorichna dopovid pro stan zdorov’ia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorov’ia Ukrainy. 2014 rik [Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of the health care system of Ukraine. 2014 year]. Kyiv: MOZ Ukrainy, DU «UISD MOZ Ukrainy»; 2015. 460 s. (in Ukrainian).

.3 Musii OS, redaktor. Shchorichna dopovid pro stan zdorov’ia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorov’ia Ukrainy. 2013 rik [Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of the health care system of Ukraine. 2013 year]. Kyiv: MOZ Ukrainy, DU «UISD MOZ Ukrainy»; 2014. 438 s. (in Ukrainian).

.4 Pokaznyky zdorov’ia naselennia ta vykorystannia resursiv okhorony zdorov’ia v Ukraini za 2017 rik [Indicators of public health and use of health care resources in Ukraine for 2017]. Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy [Internet]. 2018 [tsytovano 2019 Liut 25]. Dostupno na: http://medstat.gov.ua/ukr/MMXVII.html (in Ukrainian).

.5 Shafranskyi VV, redaktor. Shchorichna dopovid pro stan zdorov’ia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorov’ia Ukrainy. 2015 rik [Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of the health care system of Ukraine. 2015 year]. Kyiv: MOZ Ukrainy, DU «UISD MOZ Ukrainy»; 2016. 452 s. (in Ukrainian).

.6 Shchorichna dopovid pro stan zdorov’ia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorov’ia Ukrainy. 2016 rik [Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of the health care system of Ukraine. 2016 year]. Kyiv: MOZ Ukrainy, DU «UISD MOZ Ukrainy»; 2017. 516 s. (in Ukrainian).
Copyright (c) 2019 V. Bezruk, T. Bezruk, A. Mihalchan, S. Yurniuk, M. Velya, A. Tkach

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.