DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.IX.1.31.2019.6

РАЦІОНАЛЬНЕ РОЗРОДЖЕННЯ ЖІНОК ІЗ МІОМОЮ МАТКИ ПРИ ТАЗОВОМУ ПЕРЕДЛЕЖАННІ ПЛОДА - ЗНИЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МАТЕРИНСЬКОЇ ЗАХВОРЮВАННОСТІ

O. M. Krupnyk

Анотація


Вступ. Тазове передлежання плода (ТПП) у жінок із міомою матки -  це клінічні випадки, що все частіше зустрічаються у сучасній практиці акушерів-гінекологів. У зазначеному питанні увагу науковців привертає аспект оперативного розродження таких пацієнток, що потребує обов'язкового врахування як незапланованої необхідності розширення об'єму кесаревого розтину (міомектомія, видалення матки), так й збільшення інтраопераційної крововтрати.

Мета. Зниження показників материнської захворюваності у жінок із міомою матки при ТПП шляхом розробки оптимального способу їх розродження.

Матеріали та методи. Проведено аналіз пологів у вперше- та вдруге народжуючих пацієнток із міомою матки та доношеною вагітністю одним плодом у тазовому     передлежанні  – основна група (ОГ) - (n=40). Контрольну групу (КГ) - (n=40) склали вперше- та вдруге народжуючі жінки без міоми матки із доношеною вагітністю у ТПП. Всі жінки народжували на етапі Одеського обласного перинатального ценру. Для обробки даних використовували  програмне забезпечення Microsoft Office Excel 2017.

Результати дослідження. Аналіз отриманих даних показав, що гінекологічний анамнез жінок ОГ достовірно частіше обтяжувався: пізнім менархе 12 (30 %), аномальними матковими кровотечами 9 (22,5 %) та дисменореєю 18 (45 %) (p<0,05). Встановлено, що жінки КГ майже в два рази частіше 32 (80 %) народжували через природні пологові шляхи. В ОГ 17 (42,5 %) консервативні пологи відбувалися при наявності у пацієнток поодиноких субсерозних або інтрамуральних міоматозних вузлів розмірами не більше 5 см із локалізацією в тілі матки (p<0,05). Визначено, що вагітність жінок ОГ в три рази частіше завершувалася оперативним розродженням 23 (57,5 %) на відміну від КГ — 8 (20 %) (p<0,05). Всі випадки кесаревого розтину в ОГ були попередньо запланованими у зв'язку із такими варіантами фіброзної пухлини як: множинні вузли, поодинокі вузли із центрипітальним ростом, локалізація їх в нижньому сегменті матки та великі розміри           (5 - 16 см). Показано, що попереднє планування оперативного способу розродження при міомі матки й ТПП ОГ — 23 (57,5 %) не запобігає виникненню ургентних ситуацій                  7 (30,4 %), які саме й ускладнюються необхідністю розширення об'єму операції 3 (13 %). Випадки елективного кесаревого розтину серед жінок ОГ розширення об'єму не потребували в жодному разі.  В свою чергу, попереднє планування консервативних пологів при ТПП        КГ — 40 (100%) також не запобігає виникненню випадків ургентного оперативного розродження — 8 (20 %), провідним показанням до якого виступає порушення пологової діяльності — 4 (50 %).

Висновки. Зважений акушерський підхід до питання міоми матки при ТПП, з урахуванням варіанту фіброзної пухлини у кожному окремому випадку, сприяє попередньому визначенню оптимального способу розродження для кожної окремої жінки, що може бути ефективним у питаннях зниження показників материнської захворюваності таких пацієнток за рахунок зменшення як оперативних пологів, так й випадків розширення операції кесаревого розтину.


Ключові слова


тазове передлежання плода; міома матки; спосіб розродження

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Korchyns'ka OO, Hul'pe KIu, Voloshyna UV. Akushers'ki ta perynatal'ni aspekty tazovoho peredlezhannia ploda: dobre vidomi fakty i novi pidkhody do problem [Obstetric and perinatal aspects of Brrech presentation: well-known facts and new approaches to the problem]. Zdorov’ia zhinky. 2014;4:46-9. (in Ukrainian).

.2 Mozheyko LF, Lapotko ML, Karbanovich VO. Iskhody beremennosti i rodov u zhenshchin s miomoy matki [Pregnancy and childbirth outcomes in women with uterine myoma]. Reproduktivnoe zdorov'e. Vostochnaya Evropa. 2012;5:389-91. (in Russian).

.3 Mozheyko LF, Lapotuo ML, Karbanovich VO. Sovremennye aspekty etiopatogeneza i klassifikatsii miomy matki [Modern aspects of etiopathogenesis and classification of uterine fibroids]. Reproduktivnoe zdorov'e. Vostochnaya Evropa. 2013;1:56-61. (in Russian).

.4 Fominova GV, Lyalichkina NA, Kosenko YuYu, Fominova IS, Zakharov AA. Techenie gestatsionnogo protsessa i rodorazreshenie patsientok s miomoy matki [The course of the gestational process and the delivery of patients with uterine myoma]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2018;4. Dostupno na: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27718 (in Russian).

.5 Umarov ZM. Faktory riska razvitiya tazovogo predlezhaniya ploda [Risk factors for the development of pelvic presentation of the fetus]. V: Sbornik nauchnykh tezisov i statey «Zdorov'e i obrazovanie v KhKhІ Veke»; 2010. T.12(3). s.336. (in Russian).

.6 Impey LWM, Murphy DJ, Griffiths M, Penna LK. Management of breech presentation. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology [Internet]. 2017[cited 2018 Dec 29];124(7):e151-77. Available from: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1471-0528.14465 doi: 10.1111/1471-0528.14465

.7 Ouyang DW, Norwitz ER. Pregnancy in women with uterine leiomyomas (fibroids). UpToDate [Internet]. [updated 2019 Jan 30, cited 2019 Feb 2]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/pregnancy-in-women-with-uterine-leiomyomas-fibroids?search=pregnancy-in-women-with-uterine-leiomyomasfibroids&source=search_result&selectedTitle=7~150&usage_type=default&display_rank=7

.8 Topcu HO, Iskender CT, Timur H, Kaymak O, Memur T, Danışman N. Outcomes after cesarean myomectomy versus cesarean alone among pregnant women with uterine leiomyomas. Int J Gynecol Obstet. 2015;130(3):244-6. doi: 10.1016/j.ijgo.2015.03.035

.9 Betran AP, Torloni MR, Zhang JJ, Gülmezoglu AM. WHO statement on caesarean section rates. BJOG [Internet]. 2016[cited 2018 Dec 26];123(5):667-70. Available from: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1471-0528.13526 doi: 10.1111/1471-0528.13526.
Copyright (c) 2019 O. M. Krupnyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.