DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.IX.1.31.2019.14

ЛІКУВАННЯ РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕС-СИНДРОМУ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЕКЗОГЕННИМ СУРФАКТАНТОМ (ПОРАКТАНТОМ АЛЬФА): КЛІНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

T. K. Znamenska, D. O. Dobryanskyy, O. V. Vorobiova

Анотація


Респіраторний дистрес-синдром (РДС) – це гостре захворювання легень, яке виникає переважно в недоношених новонароджених внаслідок дефіциту легеневого сурфактанту і незрілості дихальної системи. Його симптоми з’являються невдовзі після народження, а клінічний перебіг за відсутності лікування супроводжується погіршенням стану протягом перших 2 днів життя.

Незважаючи на удосконалення і підвищення ефективності профілактики і лікування РДС, це захворювання залишається важливою причиною смерті новонароджених. Відповідно до європейських даних летальність, пов’язана з РДС, може досягати 10 %, а за останніми даними офіційної статистики США це захворювання посідає 8 рангове місце серед найважливіших причин смерті дітей першого року життя.

За даними офіційної статистики з акушерських стаціонарів частота РДС в Україні у 2016 р. становила 194 випадки на 1000 передчасно народжених дітей. Від ускладнень, пов’язаних з цим захворюванням, насамперед ВШК, помирає основна частка пацієнтів у сучасних вітчизняних відділеннях інтенсивної терапії новонароджених.

Клінічні рекомендації містять розділи, присвячені етіології, патогенезу, клініці, антенатальній профілактиці РДС з рекомендаціями щодо стабілізації стану передчасно народженої дитини в пологовому приміщенніі далі, у відділенні інтенсивної терапії. Окремо розглядаються питання метаболізму сурфактанту, значення вибору препаратів і правильної дози сурфактанту, практичні рекомендації з його використання, показань,підготовки до застосування і технік введення з урахуванням міжнародної доказової бази даних ефективності і переваг препарату екзогенного сурфактанту (порактанта альфа).

Клінічні рекомендації розроблені для лікарів-неонатологів, дитячих анестезіологів талікарів-інтернів з метою покращення якості надання медичної допомоги недоношеним новонародженим з ризиком виникнення або наявнимРДС; оптимізації методик медичного супроводу таких дітей; зниження захворюваності, зменшення частоти ускладнень і смертності передчасно народжених дітей зРДС.


Ключові слова


респіраторний дистрес-синдром; профілактика; діагностика; лікування; сурфактант; недоношені новонароджені

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Jobe A, Ikegami M. Surfactant for the treatment of respiratory distress syndrome. Am Rev Respir Dis. 1987;136(5):1256-75. doi: 10.1164/ajrccm/136.5.1256

.2 Ueda T, Ikegami M, Jobe AH. Developmental changes of sheep surfactant: in vivo function and in vitro subtype conversion. J Appl Physiol. 1994;76(6):2701-6. doi: 10.1152/jappl.1994.76.6.2701.

.3 Whitsett JA, Weaver TE. Hydrophobic surfactant proteins in lung function and disease. N Engl J Med. 2002;347(26):2141-8. doi: 10.1056/nejmra022387

.4 Ikegami M, Jobe A, Yamada T, Priestly A, Ruffini L, Rider E, et al. Surfactant metabolism in surfactant-treated preterm ventilated lambs. J Appl Physiol. 1989;67(1):429-37.

.5 Ikegami M, Jacobs H, Jobe AH. Surfactant function in the respiratory distress syndrome. J Pediatr. 1983;102(3):443-7.

.6 Weir EK, Reeves JT, editors. The pathogenesis and treatment of pulmonary edema. Armonk, NY: Futura Publishing; 1998. Jobe AH. Surfactant-edema interactions; p.113-31.

.7 Cogo PE, Facco M, Simonato M, Verlato G, Rondina C, Baritussio A, et al. Dosing of porcine surfactant: effect on kinetics and gas exchange in respiratory distress syndrome. Pediatrics [Internet]. 2009[cited 2019 Jan 12];124(5):e950-7. Available from: https://pediatrics.aappublications.org/content/124/5/e950

.8 Pro derzhavnu reiestratsiiu (perereiestratsiiu) likars'kykh zasobiv (medychnykh imunobiolohichnykh preparativ) ta vnesennia zmin do reiestratsiinykh materialiv [On state registration (re-registration) of medical products (medical immunobiological preparations) and amendments to registration materials]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 20.11.2014 № 873 [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2014 [tsytovano 2019 Sich 23]. Dostupno: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141120_0873.html (in Ukrainian).

.9 Ramanathan R, Paz P, Biniwale M. Non-Invasive Ventilation and Surfactant Therapy. J Pulmon Resp Med [Internet]. 2013[cited 2019 Jan 15];S13:006. Available from: https://www.omicsonline.org/noninvasive-ventilation-and-surfactant-therapy-2161-105X.S13-006.php?aid=17938

.10 Sweet DG, Halliday HL. The use of surfactants in 2009. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2009;94(3):78-83. doi: 10.1136/adc.2008.153023.

.11Sweet, DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R, et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome – 2016 Update. Neonatology. 2017;111(2):107-25. doi: 10.1159/000448985

.12 Standards of Medical Care of Newborns in Poland, 2015

.13 Pro zatverdzhennia klinichnoho Protokolu nadannia dopomohy novonarodzhenii dytyni z dykhalnymy rozladamy [About the approval of the clinical protocol for the provision of a newborn child with respiratory disorders]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 21.08.2008 №484 [Internet]. Kyiv: MOZ Ukrainy; 2008 [tsytovano 2019 Sich 30]. Dostupno: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080821_484.html (in Ukrainian).
Copyright (c) 2019 T. K. Znamenska, D. O. Dobryanskyy, O. V. Vorobiova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.