DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.IV.3.13.2014.23

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПРОФІЛАКТИКИ АНЕМІЇ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ З БАКТЕРІАЛЬНО-ВІРУСНОЮ МІКСТ-ІНФЕКЦІЄЮ

O.O. Loshak, I.I. Novyk, O.V. Kalinovsky, T.V. Dzyadyk

Анотація


У статті наведено результати використання для профілактики анемії недоношених дітей препарату тривалентного заліза на основі гідрооксид-полімальтозного комплексу (ГПК Fe3+) у порівнянні з застосуванням двовалентного заліза. Доведено вищу ефективність призначення ГПК Fe3+, яка полягає у більш швидкій стабілізації гематологічних показників та забезпеченні зниження потреби у гемотрансфузіях

Ключові слова


анемія; недоношений новонароджений; профілактика; бактеріально-вірусна мікст-інфекція

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Korzhynskyi YuS, Kunovska LM, Malkiv OS. Bplyv vnutrishnoutrobnoho infikuvannia na formuvannia kyshkovoi mikroflory novonarodzhenykh ditei[Influence of intrauterine infection on the formation of intestinal microflora of newborn children]. Zdorov’ia Ukrainy. 2008;18(1):60-1.(in Ukrainian).

.2 Aryaev NL, Kotova NV. Realii i perspektivy vykhazhivaniya detey s ekstremal'no maloy massoy tela pri rozhdenii v mire i v Ukraine [Care of the Extremely Low Birth Weight Infants – Realities and Perspectives in the World and in Ukraine]. Neonatologіya, khіrurgіya ta perinatal'na meditsina. 2011;1(1):101-7. (in Russian).

.3 Shevchenko YuIu. Patohenetychne obhruntuvannia optymizatsii profilaktyky i likuvannia rannoi anemii u nedonoshenykh nemovliat [avtoreferat][ Patohenetychne obhruntuvannia optymizatsii profilaktyky i likuvannia rannoi anemii u nedonoshenykh nemovliat]. Kyiv, 2009. 23 s. (in Ukrainian).

.4 Gavrikov LK, Gavrikov VN, Khlynova NA. Ispol'zovanie sovremennykh tekhnologiy perinatal'nogo obespecheniya dlya profilaktiki i lecheniya anemiy u nedonoshennykh detey[Using modern technology to ensure the perinatal prevention and treatment of anemia in premature infants]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya[Internet]. 2012[tsitirovano 2014 May 16];2. Dostupno: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5956 (in Russian).

.5 Markevych VE, Loboda AM. Porushennia mikroelementnoho balansu u ditei[Violation of the trace element balance in children]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. 2009;1:117-23. (in Ukrainian).

.6 Kazyukova TV. Vozrastnye osobennosti metabolizma zheleza u detey i podrostkov v norme i patologi [avtoreferat] [Age-related features of iron metabolism in children and adolescents are normal and pathologists]. Moscow, 2009. 52 s. (in Russian).
Copyright (c) 2019 O.O. Loshak, I.I. Novyk, O.V. Kalinovsky, T.V. Dzyadyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.