СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ ГІПОКСИЧНОІШЕМІЧНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ

Автор(и)

  • Лілія Стрижак
  • І.О. Анікін
  • Ю.К. Самара

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XI.1.39.2021.7

Ключові слова:

гіпоксично-ішемічна енцефалопатія; гостре пошкодження нирок; креатинін; метилксантини; новонароджений

Анотація

Мета роботи – провести аналіз наукових літературних джерел для вивчення та систематизації даних про
сучасні аспекти діагностики та лікування гострого ураження нирок у доношених новонароджених із гіпоксично-ішемічною енцефалопатією.
Перинатальна асфіксія являє собою мультисистемний розлад, що виникає внаслідок перерозподілу кровотоку, при цьому ниркова дисфункція є одним із найпоширеніших ускладнень і досягає близько 50% від інших
поліорганних уражень. Гостре пошкодження нирок – складний поліетіологічний синдром, який клінічно проявляється зниженням темпу діурезу та лабораторно характеризується швидким зростанням концентрації
креатиніну. Високий рівень сироваткового креатиніну не є специфічним критерієм пошкодження нирок, його
рівень змінюється значно пізніше, ніж швидкість клубочкової фільтрації, і залежить від багатьох неренальних факторів. Єдиним препаратом безпосередньо сечогінної дії у малюків є фуросемід, але його використання
при даній патології обмежене. Будь-яких рекомендацій щодо кратності та тривалості застосування фуросеміду не існує.
Висновки. Вивчення нових діагностичних маркерів та можливостей застосування препаратів, які підвищують клубочкову фільтрацію в нирках в порівнянні з фуросемідом, та запобігають прогресуванню їх пошкодження, визначення мінімальної профілактичної дози, термінів та кратності введення, вивчення ранніх та
пізніх наслідків, побічних ефектів даної терапії є перспективним напрямком наукового пошуку.

Посилання

Oswyn G, Vince JD, Friesen H. Perinatal asphyxia at Port Moresby General Hospital: a study of incidence, risk factors and outcome.

P N G Med J. 2000;43(1-2):110-20.

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з початкової, реанімаційної і післяреанімаційної допомоги новонародженим в Україні. Наказ МОЗ України від 28.03.2014р. №225[Інтернет]. Київ: МОЗ України;

[цитовано 2021 Січ 15]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0225282-14#Text

Durkan AM, Alexander RT. Acute kidney injury post neonatal asphyxia. J Pediatr[Internet]. 2011[cited 2021 Jan 12];158(2):e29-33.

Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022347610009625

Kim JY, Kim N, Lee JE, Yenari MA. Hypothermia Identifies Dynamin as a Potential Therapeutic Target in Experimental Stroke. Ther

Hypothermia Temp Manag. 2017;7(3):171-7. doi: 10.1089/ther.2017.0005.

Aggarwal A, Kumar P, Chowdhary G, Majumdar S, Narang A. Evaluation of renal functions in asphyxiated newborns. J TropPediatr.

;51(5):295-9. doi: 10.1093/tropej/fmi017.

Hoste E, Kellum JA. Acute kidney injury: epidemiology and diagnostic criteria. Curr Opin Crit Care. 2006;12(6):531-7. doi:

1097/MCC.0b013e3280102af7.

Bezerra CT, Vaz Cunha LC, Libório AB. Defining reduced urine output in neonatal ICU: importance for mortality and acute kidney

injury classification. Nephrol Dial Transplant. 2013;28(4):901-9. doi: 10.1093/ndt/gfs604.

Durkan AM, Alexander RT. Acute kidney injury post neonatal asphyxia. J Pediatr[Internet]. 2011[cited 2021 Feb 1];158(2):e29-33.Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022347610009625?via%3Dihub

Selewski DT, Charlton JR, Jetton JG, Guillet R, Mhanna MJ, Askenazi DJ, et al. Neonatal Acute Kidney Injury. Pediatrics. 2015

[cited 2020 Dec 30];136(2):e463-73. Available from: https://pediatrics.aappublications.org/content/136/2/e463.long doi: 10.1542/

peds.2014-3819.

Haycock GB. Management of acute and chronic renal failure in the newborn. Semin Neonatol. 2003;8(4):325-34. doi: 10.1016/

S1084-2756(03)00044-7.

Jetton JG, Boohaker LJ, Sethi SK, Wazir S, Rohatgi S, Soranno DE, et al. Incidence and outcomes of neonatal acute kidneyin jury

(AWAKEN): a multicentre, multinational, observational cohort study. Lancet Child Adoles Health. 2017;1(3):184-94. doi: 10.1016/S2352-

(17)30069-X.

Akcan-Arikan A, Zappitelli M, Loftis LL, Washburn KK, Jefferson LS, Goldstein SL. Modified RIFLE criteria in critically ill

children with acute kidney injury. Kidney Int. 2007;71(10):1028-35. doi: 10.1038/sj.ki.5002231.

Beck S, Wojdyla D, Say L, Betran AP, Merialdi M, Requejo JH, et al. The worldwide incidence of preterm birth: a systematic review

of maternal mortality and morbidity. Bull World Health Organ. 2010;88(1):31-8. doi: 10.2471/BLT.08.062554.

Drukker A, Guignard JP. Renal aspects of the term and preterm infant: a selective update. Curr Opin Pediatr. 2002;14(2):175-82.

doi: 10.1097/00008480-200204000-00006.

Даминова МА, Сафина АИ, Сатрутдинов МА, Хамзина ГА. Морфофукциональные особенности органов мочевой системы у

детей, родившихся недоношенными и маловесными. Вестник современной клинической медицины. 2013;6(2):79-86.

Andreoli SP. Acute renal failure in the newborn. Semin Perinatol. 2004;28(2):112-23. doi: 10.1053/j.semperi.2003.11.003.

Знаменська ТК, Похилько ВІ, Подольський ВВ, Ципкун АГ, Мироненко КЄ, Шевченко ЛІ, та ін. Гіпоксія плода та асфіксія

новонародженого. Київ; 2010. 5.3. Дослідження маркерів підвищеної проникливості клітинних мембран (НСЕ, КФК-ВВ) у новонароджених, які перенесли асфіксію. с.148-50.

Vanpée M, Blennow M, Linné T, Herin P, Aperia A. Renal function in very low birth weight infants: normal maturity reached during

early childhood. J Pediatr. 1992;121(5 Pt 1):784-8. doi: 10.1016/s0022-3476(05)81916-x.

Brierley J, Peters MJ. Distinct hemodynamic patterns of septic shock at presentation to pediatric intensive care. Pediatrics.

;122(4):752-9. doi: 10.1542/peds.2007-1979.

Hankins GD, Koen S, Gei AF, Lopez SM, Van Hook JW, Anderson GD. Neonatal organ system injury in acute birth asphyxia

sufficient to result in neonatal encephalopathy. Obstet Gynecol. 2002;99(5 Pt 1):688-91. doi: 10.1016/s0029-7844(02)01959-2.

Коробка ОВ. Гостре ураження нирок у доношених новонароджених після асфіксії та роль поліморфізму АСЕ, AGT2R1,eNOS

генів у його розвитку. Современная педиатрия. 2016.4:109-12.

Hui-Stickle S, Brewer ED, Goldstein SL. Pediatric ARF epidemiologyat a tertiarycarecenterfrom 1999 to 2001. Am J Kidney Dis.

;45(1):96-101.

Cuzzolin L, Fanos V, Pinna B, di Marzio M, Perin M, Tramontozzi P, et al. Postnatal renal function in preterm newborns: a role of

diseases, drugs and therapeutic interventions. Pediatr Nephrol. 2006;21(7):931-8. doi: 10.1007/s00467-006-0118-2.

Slater MB, Gruneir A, Rochon PA, Howard AW, Koren G, Parshuram CS. Identifying High-Risk Medications Associated with Acute

Kidney Injury in Critically Ill Patients: A Pharmacoepidemiologic Evaluation. Paediatr Drugs. 2017;19(1):59-67. doi: 10.1007/s40272-

-0205-1.

MacKintosh D, Baird-Lambert J, Drage D, Buchanan N. Effects of prenatal glucocorticoids on renal maturation in newborn infants.

Dev Pharmacol Ther. 1985;8(2):107-14. doi: 10.1159/000457028.

Aggarwal A, Kumar P, Chowdhary G, Majumdar S, Narang A. Evaluation of renal functions in asphyxiated newborns. J Trop

Pediatr. 2005;51(5):295-9. doi: 10.1093/tropej/fmi017.

Sarkar S, Askenazi DJ, Jordan BK, Bhagat I, Bapuraj JR, Dechert RE, et al. Relationship between acute kidney injury and brain

MRI findings in asphyxiated newborns after therapeutic hypothermia. Pediatr Res. 2014;75:431-5.

Selewski DT, Jordan BK, Askenazi DJ, Dechert RE, Sarkar S. Acute kidney injury in asphyxiated newborns treated with therapeutic

hypothermia. J Pediatr 2013;162(4):725-9. doi: 10.1016/j.jpeds.2012.10.002.

Nour I, Elmaghraby R, Shehata R, El-Refaey A, Aldomiaty H, Mosbah A, Shouman B, Nasef N, et al. Selective head cooling and

acute kidney injury in neonates with hypoxic ischemic encephalopathy. J Neonatal Perinatal Med. 2020;13(1):21-30. doi: 10.3233/NPM180200.

Захаровой ЕВ, редактор. KDIGO Clinical Practice Guideline 2012. Практические Клинические рекомендации KDIGO 2012[Интернет]. 2012[цитировано 2020 Дек 12] 149с. Доступно: https://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/kdigorus.pdf

Bellomo R, Ronco C, Kellum J, Mehta R, Palevsky P. Acute renal failure – definition, outcome measures, animal models, fluid

therapy and information technology needs, the Second Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative Group. Crit Care

Med. 2004;8(4):R 204-12.

Hoste EAJ, Clermont G, Kersten A, Venkataraman R, Angus DC, De Bacquer D, et al. RIFLE criteria for acute kidney injury are

associated with hospital mortality in critically ill patients: a cohort analysis. Critical Care. 2006;10(3):R73. doi: 10.1186/cc4915.

Choudhury D. Acute kidney injury: current perspectives. Postgrad Med. 2010;122(6):29-40. doi: 10.3810/pgm.2010.11.2220.

Iacob M, Munteanu M, Brumariu O. Considerations based on the etiology of acute renal failure in children (study on 110 cases).

Rev Med ChirSoc Med Nat Iasi. 2011;115(1):78-84.

Andreoli SP. Acute renal failure in the newborn. Semin Perinatol. 2004;28(2):112-23. doi: 10.1053/j.semperi.2003.11.003.

Askenazi DJ, Koralkar R, Hundley HE, Montesanti A, Patil N, Ambalavanan N. Fluid overload and mortality are associated with

acute kidney injury in sick near-term/term neonate. PediatrNephrol. 2013;28(4):661-6. doi: 10.1007/s00467-012-2369-4.

Dunn SR, Gabuzda GM, Superdock KR, Kolecki RS, Schaedler RW, Simenhoff ML. Induction of creatininase activity in

chronic renal failure: timing of creatinine degradation and effect of antibiotics. Am J Kidney Dis. 1997;29(1):72-7. doi: 10.1016/s0272-

(97)90010-x.

Askenazi D, Saeidi B, Koralkar R, Ambalavanan N, Griffin RL. Acute changes in fluid status affect the incidence, associative

clinical outcomes, and urine biomarker performance in premature infants with acute kidney injury. Pediatr Nephrol. 2016;31(5):843-51.

doi: 10.1007/s00467-015-3258-4.

Gallini F, Maggio L, Romagnoli C, Marrocco G, Tortorolo G. Progression of renal function in preterm neonates with gestational

age < or = 32 weeks. Pediatr Nephrol. 2000;15(1-2):119-24. doi: 10.1007/s004670000356.

Devarajan P. Emerging urinary biomarkers in the diagnosisof acute kidney injury. Expert Opin Med Diag. 2008;2:387-98. doi:

1517/17530059.2.4.387.

Honore PM, Joannes-Boyau O, Boer W. The early biomarkerof acute kidney injury: in search of the Holy Grail. Intensive Care

Med. 2007;33:1866-8.

Kandasamy Y, Rudd D, Smith R. The relationship between body weight, cystatin C and serum creatinine in neonates. J Neonatal

Perinatal Med. 2017;10(4):419-23. doi: 10.3233/NPM-171719.

Main AN, Askenazi DJ, Mhanna MJ. Therapeutic Optionsfor Neonatal Acute Kidney Injury (AKI). Current Treatment Optionsin

Pediatrics. 2016;2(2):69-81.

Bonsante F, Ramful D, Binquet C, Samperiz S, Daniel S, Gouyon JB, et al. Low Renal Oxygen Saturation at Near-Infrared

Spectroscopy on the First Day of Life Is Associated with Developing Acute Kidney Injury in Very Preterm Infants. Neonatology.

;115(3):198-204. doi: 10.1159/000494462.

Selewski DT, Charlton JR, Jetton JG, Guillet R, Mhanna MJ, Askenazi DJ, et al. Neonatal Acute Kidney Injury. Pediatrics[Internet].

[cited 2021 Feb 12];136(2):e463-73. Available from: https://pediatrics.aappublications.org/content/136/2/e463.long doi: 10.1542/peds.2014-3819.

Ferguson TW, Komenda P, Tangri N. Cystatin C as a biomarker for estimating glomerular filtration rate. Curr Opin Nephrol

Hypertens. 2015;24(3):295-300. doi: 10.1097/MNH.0000000000000115.

Uchino S, Doig GS, Bellomo R, Morimatsu H, Morgera S, Schetz M, et al. Diuretics and mortality in acute renal failure. Crit Care

Med. 2004;32(8):1669-77. doi: 10.1097/01.ccm.0000132892.51063.2f.

Oliveros M, Pham JT, John E, Resheidat A, Bhat R. The use of bumetanide for oliguric acute renal failure in preterm infants.

PediatrCrit Care Med. 2011;12(2):210-4. doi: 10.1097/PCC.0b013e3181e912a7.

Safina AI, Daminova MA, Abdullina GA. Acute kidney injury in neonatal intensive care: Medicines involved. Int J Risk Saf Med.

;27 (S1):S9-S10. doi: 10.3233/JRS-150669.

Tamburro RF, Thomas NJ, Ceneviva GD, Dettorre MD, Brummel GL, Lucking SE. A prospective assessment of the effect of

aminophylline therapy on urine output and inflammation in critically ill children. Front Pediatr. 2014;2:59. doi: 10.3389/fped.2014.00059.

Khwaja A. KDIGO Clinical Practice Guidelines for Acute Kidney Injury. Nephron 2012;120(4):179-84. doi: 10.1159/000339789.

Osswald H, Gleiter C, Mühlbauer B. Therapeutic use of theophylline to antagonize renal effects of adenosine. Clin Nephrol.

;43(S1):S33-7.

Bhatt GC, Gogia P, Bitzan M, Das RR. Theophylline and aminophylline for prevention of acute kidney injury in neonates and

children: a systematic review. Arch Dis Child. 2019;104(7):670-9. doi: 10.1136/archdischild-2018-315805.

Bellos I, Pandita A, Yachha M. Effectiveness of theophylline administration in neonates with perinatal asphyxia: a meta-analysis.

J Matern Fetal Neonatal Med[Internet]. 2019[cited 2021 Jan 14]:1-9. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1476

2019.1673722?journalCode=ijmf20 doi: 10.1080/14767058.2019.1673722.

Годованець ЮД, Бабінцева АГ. Інтенсивна терапія новонароджених: удосконалення підходів корекції ренальних порушень

за умов перинатальної патології. Здоровье ребёнка. 2018;13(3):302-10. doi: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0551.13.3.2018.132913

Harer MW, Askenazi DJ, Boohaker LJ, Carmody JB, Griffin RL, Guillet R, Selewski DT, Swanson JR, Charlton JR; Neonatal Kidney

Collaborative (NKC). Association Between Early Caffeine Citrate Administration and Risk of Acute Kidney Injury in Preterm Neonates: Results

From the AWAKEN Study. JAMA Pediatr [Internet]. 2018[cited 2021 Jan 18];172(6):e180322. Available from: https://jamanetwork.com/

journals/jamapediatrics/fullarticle/2676168 doi: 10.1001/jamapediatrics.2018.0322.

Bonilla-Felix M. Peritoneal Dialysis in the Pediatric Intensive Care Unit Setting: Techniques, Quantitations and Outcomes. Blood

Purif. 2013;35:77-80. doi: 10.1159/000345186.

Cullis B, Abdelraheem M, Abrahams G, Balbi A, Cruz DN, Frishberg Y, et al. Peritoneal dialysis for acute kidney injury. Perit Dial

Int. 2014;34(5):494-517. doi: 10.3747/pdi.2013.00222.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-14