DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.V.2.16.2015.2

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПІВПРАЦІ ЛІКАРЯ І ПАЦІЄНТА (ОГЛЯД ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ)

P. B. Koval, O. I. Prokhno

Анотація


У даній статті представлено огляд законодавчої бази з приводу юридичної точки зору співпраці лікаря і пацієнта. Незважаючи на значну кількість нормативно-правових актів у сфері охорони здоров'я, медичному працівнику не завжди вдається розібратися з усіма вимогами чинного законодавства задля належного дотримання прав пацієнтів і захисту своїх прав як лікаря для врегулювання належним чином питання взаємовідносин з пацієнтом. На жаль, на сьогодні в українському законодавстві відсутній єдиний нормативний акт, який містив би чіткий перелік прав і обов'язків безпосередніх учасників лікувального процесу. Згідно з Конституцією України, стаття 49: Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Але, основу взаємовідносин в системі «лікар – пацієнт» все ж таки повинні складати такі людські якості, як повага один до одного, а також емпатія - здатність до співчуття - та індивідуальний підхід до пацієнта з боку лікаря; довіра до лікаря і співробітництво з ним з боку пацієнта. Адже якість співробітництва, тобто взаємного усвідомленого прийняття активної участі у лікувальному процесі, залежить від обох сторін.


Ключові слова


Законодавча база; юридичний аспект; права; обов’язки; лікар; пацієнт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Biomedicinskaja jetika [Biomedical Ethics]; pod red. V.I. Pokrovskogo. M.: Medicina, 1997; 224 s. (in Russian)

Bobrov O. Ie. Pro likarsku taiemnytsiu ta kliatvu Hippokrata [On medical confidentiality and the Hippocratic oath]/ O.Ie. Bobrov // Nova medytsyna. 2004; 6: 4-7. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia» vid 19 lystopada 1992 r. № 2801-KhII (zi zminamy i dopovnenniamy) [The Law of Ukraine "Fundamentals of the legislation of Ukraine on Health Care" of 19 November 1992 r. Number 2801-XII (as amended)]. (in Russian)

Zakon Ukrainy «Pro zvernennia hromadian» vid 2 zhovtnia 1996 r. № 393/96-VR (zi zminamy i dopovnenniamy) [The Law of Ukraine "On citizens' appeals of 2 October 1996 r. Number 393/96-VR (as amended)]. (in Ukrainian).

Ivanjushkin A.Ja. Professional'naja jetika v medicine: (filosofskie ocherki) [Professional ethics in medicine (Philosophical Essays)]/ A. Ja. Ivanjushkin. M.: Medicina, 1990; 222 s. (in Russian)

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR (zi zminamy i dopovnenniamy) [The Constitution of Ukraine of 28 June 1996 r. Number 254k / 96-BP (as amended).]. (in Ukrainian).

Likarska etyka ta medychna deontolohiia nevid’iemni skladovi chastyny navchalno - vykhovnoho protsesu u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh: navchalno-metodychna konferentsiia, 12 ber. 2003 roku [Medical ethics and medical deontology integral parts of teaching - educational process in higher educational institutions, scientific-practical conference, March 12th. 2003]: tezy dopovidei . Vinnytsia: VNMU, 2003; 97. (in Ukrainian).

Moskalenko V.F. Osnovy stomatolohichnoi diialnosti [Essentials of Dental]// V.F. Moskalenko, V.H. Bardov. Vinnytsia: Nova knyha, 2011; 440 s. (in Ukrainian).

Nazar P.S. Osnovy medychnoi etyky: navch. Posib [Basics of Medical Ethics] // P.S. Nazar, Iu.H. Vilenskyi, O.A. Hrando. K.: Zdorovia, 2002; 344 s. (in Ukrainian).

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IU (zi zminamy i dopovnenniamy) [Civil Code of Ukraine of 16 January 2003 r. Number 435-IV (as amended).] (in Ukrainian).
Copyright (c) 2017 P. B. Koval, O. I. Prokhno

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.