Том 4, № 4(14) (2014)

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Зміст

Статті

СУЧАСНІ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИЧНІЙ НЕОНАТАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ PDF
O. M. Gorbatyuk, O. V. Lyaturinska
НАДАННЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я PDF (Русский) PDF (English)
A. N. Belovol, A. F. Shipko, A. S. Senatorova, G. R. Muratov
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МАЛОІНВАЗИВНОГО ВВЕДЕННЯ СУРФАКТАНТУ (MIST) У НЕМОВЛЯТ З РЕСПІРАТОРНИМ ДИСТРЕС-СИНДРОМОМ PDF PDF (English)
S. Laponog, Y. Vaysberg, I. Sergeyko, L. Morenec, V. Rizhyk
КАТАМНЕЗ ДІТЕЙ З ВНУТРІШНЬОУТРОБНИМИ ВІРУСНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ PDF PDF (English)
I. I. Redko
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З БРОНХОЛЕГЕНЕВОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ PDF
G. S. Senatorova, A. F. Shipka, A. L. Logvinov, G. R. Muratov
ГЕМАНГІОМА ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ PDF
E. O. Rudenko
ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ ПРИ ХІРУРГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ PDF
L. B. Markin, U. E. Prokip
УЛЬТРАЗВУКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМБРІОНА У ВАГІТНИХ З НЕВИНОШУВАННЯМ PDF PDF (English)
D. O. Kondria, I. V. Kalinovska
ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ВАГІТНИХ З ПІЄЛОНЕФРИТОМ PDF
Y. S. Parashchuk, T. V. Gorbach, E. V. Gancheva, S. N. Martynova
АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ТРИХОМОНІАЗУ У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ PDF PDF (English)
A. V. Semenyak
ОВАРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ТА ЙОГО ГОРМОНАЛЬНА КОРЕКЦІЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
M. O. Scherbina, O. G. Gradil
МОДЕЛЮВАННЯ ПІДГОСТРОГО (ПРОЛОНГОВАНОГО) ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У САМИЦЬ ЩУРІВ ЛІНІЇ WAG PDF
V. D. Markovsky, I. V. Sorokina, M. M. Mishina, M. S. Myroshnychenko, O. N. Pliten, A. S. Shapkin
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ МАТКОВИХ ТРУБ ПЛОДІВ З ОЗНАКАМИ ЗАТРИМКИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ PDF (Русский) PDF (English)
V. D. Markowsky, L. S. Kupriyanova
НЕЙТРОПЕНІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ: ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ, ДІАГНОСТИКА ТА НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЛІКУВАННЯ (КЛІНІЧНА ЛЕКЦІЯ) PDF
N. M. Pyasetskaya
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЕТІОЛОГІЇ ТА ПАТОГЕНЕЗУ ПЕРЕДЧАСНОГО РОЗРИВУ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК ПРИ НЕДОНОШЕНІЙ ВАГІТНОСТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF PDF (English)
V. V. Simrok, V. F. Oleshko
ПЕРИНАТАЛЬНІ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИ РІЗНИХ ЕХОГРАФІЧНИХ ВАРІАНТАХ АНОМАЛІЙ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПЛОДА: ЧАСТИНА I (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД) PDF (Русский)
I. Safonova
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРФЕРОНУ АЛЬФА-2B В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ВІД МАТЕРІВ З БАКТЕРІАЛЬНО-ВІРУСНИМИ МІКСТ-ІНФЕКЦІЯМИ PDF (English)
T. K. Znamenskaya, L. I. Shevchenko, O. O. Loshak, A. O. Pisariev, I. I. Novik
ВРОДЖЕНІ ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ - НЕОБХІДНІСТЬ СКРИНІНГУ PDF
T. K. Mavropulo
СИНДРОМ СМІТ-МАГЕНІС (ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ) PDF
V. O. Galagan
МОЖЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ У ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D У ДОНОШЕНИХ ТА НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
T. K. Znamenska, O. I. Zhdanovich, L. I. Shevchenko, T. V. Kurilina, U. A. Batman