ГЕНЕТИЧНО ОБУМОВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ ФОЛАТНОГО ОБМІНУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ АСФІКСІЄЮ ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ

Z. I. Rossokha, N. G. Gorovenko, V. I. Pokhilko, S. P. Kyriachenko, N. V. Olkhovych

Анотація


Cтаття присвячена вивченню впливу генетичного поліморфізму на особливості фолатного обміну та антиоксидантного захисту у новонароджених з перинатальною асфіксією тяжкого ступеня.
Метою дослідження було вивчення змін показників фолатного обміну, антиоксидантного захисту та їх взаємозв’язку з генетичним поліморфізмом для з’яcування внеску генетично обумовлених порушень фолатного обміну в розвитку перинатальної асфіксії тяжкого ступеня. Матеріали і методи. Для виконання роботи обстежено 45 новонароджених (гестаційний вік 38-40 тижнів) з перинатальною асфіксією тяжкого ступеня (основна група) та 30 новонароджених (гестаційний вік 38-40 тижнів) з фізіологічним перебігом раннього неонатального періоду (група порівняння). Обстежені діти перебували у післяпологових та відділеннях інтенсивної терапії новонароджених обласного та міського пологових будинків міста Полтави. Виявлено значимі відмінності показників гомоцистеїну, фолатів у сироватці крові та активності глутатіонтрансферази у новонароджених обстежених груп впродовж перших трьох діб життя, для яких встановлено різної сили кореляцію. Динаміка зміни показників фолатного обміну на третю добу життя, порівняно з першою добою, достовірно відрізнялася у групах обстежених новонароджених та корелювала з показниками антиоксидантного захисту. Визначені особливості динаміки показників фолатного обміну характеризують фолатзалежні й антиоксидантні метаболічні процеси перинатального періоду. Аналіз впливу міжгенної взаємодії на розвиток порушень фолатного обміну та перинатальної асфіксії тяжкого ступеня встановив асоціацію з поліморфізмом генів GSTT1, GSTM1, MTHFR, ACE, TNF-a, АT2R1. Була з’ясована синергічна взаємодія між поліморфними варіантів генів GSTT1 та GSTM1, MTHFR та ACE. Поліморфні варіанти перерахованих генів асоціювалися з динамікою змін показників фолатного обміну. При виконанні роботи було встановлено найкращу прогностичну модель міжгенної взаємодії у розвитку перинатальної асфіксії та генетично обумовлених порушень фолатного обміну у новонароджених (прогностична цінність – 91,47%). Комплексний аналіз несприятливих поліморфних варіантів генів GSTT1, GSTM1, MTHFR, ACE, TNF-a, АT2R1 є перспективним для прогнозування несприятливого перебігу раннього неонатального періоду у новонароджених у клінічній практиці.


Ключові слова


фолатний обмін; поліморфізм генів; перинатальна асфіксія новонароджених

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Guerra-Shinohara EM, Paivab AA, Rondo HC. Relationship between total homocysteine and folate levels in pregnant women and their newborn babies according to maternal serum levels of vitamin B12. BJOG. 2002 Jul;109(7):784-91.

.2 Ment LR, Aden U, Lin A, Kwon SH, Choi M, Hallman M, et al. Gene-environment interactions in severe intraventricular hemorrhage of preterm neonates. Pediatr Res. 2014 Jan;75(1-2):241-50.

.3 Scholl TO, Johnson WG. Folic acid: influence on the outcome of pregnancy. Am J Clin Nutr. 2000 May;71(5):1295S-303S.

.4 Fekete K, Berti C, Trovato M, Lohner S, Dullemeijer C, Souverein OW et al. Effect of folate intake on health outcomes in pregnancy: a systematic review and meta-analysis on birth weight, placental weight and length of gestation. Nutrition Journal. 2012, 11:75 Published online 2012 September 19. doi: 10.1186/1475-2891-11-75

.5 Gorovenko NG, Kyryachenko SP, Rossokha ZI. Izuchenie associacii polimorfnyh variantov genov ACE (I/D), AT2R1 (A1166C), TNF-a (G308A), MTHFR (C677T) i ih kombinacij c riskom razvitija perinatal'noj patologii i sokrashheniem srokov gestacii [The study on association of the polymorphic variants of ACE (I/D), AT2R1 (A1166C), TNF-a (G308A), MTHFR (C677T) genes and their combinations with the risk of development of perinatal pathology and gestation reduction]. Biopolimery i kletka. 2011; 3: 206 – 213 (in Russian).

.6 Janet S. Sinsheimer, Robert C. Elston, Wenjiang J. Fu Gene-Gene Interaction in Maternal and Perinatal Research. J Biomed Biotechnol. 2010; 2010: 853612. Published online 2010 July 27. doi: 10.1155/2010/853612

.7 Homocystinuria due to deficiency of N(5,10)-methylenetetrahydrofolate reductase activity [Internet]. Available from: // http://www.mousephenotype.org/data/disease/OMIM:236250

.8 Rossokha ZI. Rol' henetychnykh ta seredovyschnykh faktoriv u rozvytku patolohichnykh staniv na rannikh etapakh ontohenezu [Role of genetic and environmental factors in the development of pathologic states at early stages of ontogenesis]. Cand. med. sci. diss. Kyiv; 2007 (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.V.3.17.2015.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Z. I. Rossokha, N. G. Gorovenko, V. I. Pokhilko, S. P. Kyriachenko, N. V. Olkhovych

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.