ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНУЮЧИХ ФЕТАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

T. K. Mavropulo, V. A. Shelevytska, V. S. Studnikova

Анотація


Вступ. У новонароджених дітей відкрите овальне вікно і (або) відкрита артеріальна протока (ВАП) при певних патологічних станах продовжують функціонувати (персистуючі фетальні комунікації). Діагностична межа між персистуючими і «фізіологічно функціонуючими» фетальними комунікаціями є невизначеною. Для дослідження діагностичного та прогностичного значення фетальної циркуляції не завжди достатньо даних доплерехокардіографії. Фетальну циркуляцію, як правило, супроводжують серцеві шуми. Тож, збільшити можливості діагностики функціонуючих фетальних комунікацій можливо використовуючи комп’ютерний аналіз серцевих звуків.
Мета. Діагностика функціонуючих фетальних комунікацій у доношених новонароджених дітей віком 48-72 години за допомогою комп'ютерного аналізу серцевих звуків у співставленні із доплерехокардіографією.
Матеріали та методи. Були обстежені 44 доношених новонароджених із терміном гестації від 37 до 42 тижнів, у яких за допомогою доплерехокардіографії були виявлені функціонуюче овальне вікно, відкрита артеріальна протока. У обстежених дітей будь-яких акустичних особливостей при традиційній аускультації виявлено не було. Для запису серцевих звуків використовувався цифровий стетоскоп Thinklabs Model ds32а+. Перегляд, редагування, обробка запису виконувалася у програмі Thinklabs Phonocardiophy powered by Audacity.
Результати та їх обговорення. У 21 (47,0%) новорожденого було діагностовано наявність відкритої артеріальної протоки (діаметр струменя від 1,1 до 6,0 мм), причому у 3-х дітей (6,8 %) відкрита артеріальна протока мала ознаки гемодинамічно значущої. Із акустичних феноменів найчастіше зустрічались: непостійне розширення III-IV складової I тону у 15 (34,0%) новонароджених (довірчій інтервал 20,5-47,7), непостійний систолічний шум у 18 (40,9%) новонароджених (довірчій інтервал 27,3-54,5), непостійний діастолічний шум у 20 (45,4%) новонароджених (довірчій інтервал 31,8-59,1).
Дослідження відмінностей в частоті акустичних феноменів в групі новонароджених з функціонуючим овальним вікном та групі з функціонуючим овальним вікном і артеріальною протокою (підрахування критерію Фішера) виявило достовірно частішу реєстрацію постійного систолічного шуму, непостійного діастолічного шуму, відсутність розщеплення другого тону при ультразвуковій реєстрації функціонування артеріальної протоки.
Висновки. Комп'ютерний аналіз серцевих звуків значно розширює діагностичні можливості класичної аускультації для діагностики функціонуючих фетальних комунікацій. Постійний систолічний шум, непостійний діастолічний шум, відсутність розщеплення другого тону може бути ознакою наявності відкритої артеріальної протоки


Ключові слова


Функціонуючі фетальні комунікації; відкрита артеріальна протока; функціонуюче овальне вікно; комп'ютерний аналіз серцевих звуків

Повний текст:

PDF

Посилання


.1 Evans N, Archer LNJ. Postnatal circulatory adaptation interm and healthy preterm neonates. Arch Dis Child. 1990;65:24–6.

.2 Arlettaz R, Archer N, Wilkinson AR. Natural history of innocent heart murmurs in newborn babies: controlled echocardiographic study. Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition. 1998;78(3):11-17.

.3 Mahnke C. Automated heartsound analysis/computer-aided auscultation: a cardiologist's perspective and suggestions for future development. Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference. 2009;3115-8.

.4 Naik RJ, Shah NC. Teenage heart murmurs. Pediatric Clinics of North America. 2014;61(1):11-18.

.5 Noponen AL, Lukkarinen S, Angerla A, Sepponen R. Phono-spectrographic analysis of heart murmur in children. BMC Pediatrics. 2007;7(1):23-29.

.6 Sepehri AA, Hancq J, Dutoit T et al. Computerized screening of children congenital heart diseases. Comput Methods Programs Biomed. 2008;92(2):186-92.

.7 Singh SA, Desai T, Miller P, Rasiah SV. Benefits of predischarge echocardiography service for postnatal heart murmurs. Acta Paediatrica. 2012;101(8):333-336.
DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.V.3.17.2015.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 T. K. Mavropulo, V. A. Shelevytska, V. S. Studnikova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.