ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ IL-2, IL-6, IL-8, TNFα ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СЕПСИСА ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ У ДІТЕЙ

I. M. Yachnyk

Анотація


Медіатори запалення накопичуються в організмі зразу після контакту з інфектом. Це обумовлює інтерес до них як біомаркерів септичного стану дитини. Діагностична цінність IL-2, IL-6, IL-8, TNFα досліджувалася у 48 пацієнтів: у 23 випадках був встановлений діагноз сепсис відповідно до Міжнародних критеріїв для дітей, у 25 випадках – синдром системної запальної відповіді (ССЗВ). До останньої групи були включені діти хірургічного профілю, обстежені протягом раннього післяопераційного періоду – 3–5 діб після планових хірургічних втручань без інфекційних ускладнень.

Середній вік дітей, яким було встановлено діагноз сепсису, складав 28,1±0,2 міс. і мало чим відрізнявся від дітей, які мали ознаки ССЗВ, що склав 26±0,3 міс. Серед обстежених хворих з групи сепсису та ССЗВ  дітей до року була переважна більшість – 114 (78%), від 2 до 5 років –14 (9,5%), від 6 до 12 років – 11 (7,5%) та від 13 до 18 років –8 (5,4%). Хлопчиків було більше – 92 (63%), ніж дівчаток – 54 (36,9%) відповідно.

Діти з ретроспективної групи складали вік 26,5±0,4 міс.  Група дітей до року мала преважну більшість - 30 (75%), від 2 до 5 років – 5 (12,5%), від 6 до 12 років – 3 (7,5%) та від 13 до 18 років – 2 (5%). Як і в інших групах хлопчиків було більше – 25 (62,5%), ніж дівчаток – 15 (37,5%), відповідно.

 Середній строк від початку захворювання до госпіталізації до ВРІТ складав 5,7±0,5 діб. Більшість хворих була переведена з інших стаціонарів (ЦРЛ, міські та обласні лікарні) – 90 (61,6%), що було зумовлено тяжкістю стану та хірургічним профілем патології. З дому поступило 8 (5,4%) дітей, решта – з інших відділень лікарні – 48 (32,8%).

За результатами дослідження встановлено: 1. Порівняно з ССЗВ переважно збільшується концентрація IL-2 та IL-8, тоді як IL-6 – лише незначно, а TNFα – навіть зменшується. 2. Зростання IL-2, IL-8 та IL-6 є чутливими ознаками для сепсису. У порядку збільшення чутливості їх можна розташувати наступним чином: IL-6 < IL-8 < IL-2. Проте специфічність їх є незадовільною, коливається в межах 6,2–20,8%, у порядку зростання маркери розташовуються так: IL-2 < IL-8 < IL-6. 3. Нами зазначено відносний рівень норми з метою диференційної діагностики сепсису: для IL-2 рівень становить 105,2 пг/мл, IL-6 – 23 пг/мл, IL-8 – 183,7 пг/мл супроводжується збільшенням специфічності показників до 75%, 58,3%, 83,3% з одночасним зменшенням чутливості -відповідно до 25%, 41,6%, 16,6%. 


Ключові слова


інтерлейкін (IL); тумор некротичний фактор альфа (TNFα); сепсис; синдром системної запальної відповіді (ССЗВ); синдром поліорганної недостатності

Повний текст:

PDF

Посилання


Philips RS, Wade R, Lehrnbecher T et al. Systematic review and meta-analysis of the value of initial biomarkers in predicting adverse outcome in febrile neutropenic episodes in children and young people with cancer. BMC Medicine. 2012;10:6.

Barbic J, Ivic D, Alkgamis T et al. Kinetics of changes in serum concentrations of procalcitonin, interleukin-6, and C-reactive protein after elective abdominal surgery. Can it be used to detect postoperative complications? Coll Antropol. 2013;37:195–201.

Schlüter B, König B, Bergmann U et al. Interleukin-6 – a potential mediator of lethal sepsis after major thermal trauma: evidence for increased IL-6 production by peripheral blood mononuclear cells. J Trauma. 1991;31:1663–1670.

Lichtenstern C, Brenner T, Bardenheuer HJ. Weigand Predictors of survival in sepsis: what is the best inflammatory marker to measure? Curr Opin Infect Dis. 2012; 25:328–336.

Panacek EA, Marshall JC, Alberston TE et al. Efficacy and safety of the monoclonal anti-tumor necrosis factor antibody F(ab’)2 fragment afelimomab in patients with severe sepsis and elevated interleukin-6 levels. Crit Care Med. 2004; 32:2173–2182.
DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VI.3.21.2016.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 I. M. Yachnyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.