ВМІСТ СУРФАКТАНТНОГО ПРОТЕЇНУ В У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЯК МАРКЕР УРАЖЕННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ

O. Mazulov

Анотація


Вступ. Білкові компоненти сурфактанту є необхідними та функціонально ефективними його частинами.
Найбільший науковий інтерес серед сурфактантних протеїнів викликає вивчення сурфактантного протеїну
B. Основними його функціями є сприяння підвищенню поверхневого натягу в альвеолах, протизапальні та
антиоксидантні властивості. Але остаточні уявлення щодо його фізіологічної ролі та вмісту при різних
патологічних станах ще не сформовані.
Матеріали та методи дослідження.Обстежено 58 новонароджених дітей, з них 42 недоношених дити-ни, які мали патологію дихальної системи в неонатальному періоді, з середнім гестаційним віком 32,18 ± 1,4
тижні, середньою вагою при народженні 1919,1±123,4 г та 16 доношених новонароджених.
Вміст сурфактантного протеїну В у сироватці крові визначали на 3-5 день життя імуноферментним
методом за набором «Human HSP-27/HSPB1 (HeartShockProtein 27) ELISAkit»(Elabscience) у відповідності до
інструкції фірми-виробника.
Результати та обговорення.Дослідження рівня SP-B в сироватці крові дітей основної групи показало його
достовірно вищий вміст, який склав в середньому 58,5 ± 5,4 нг/мл, тоді як у дітей контрольної групи середнє
значення було 22,06 ± 2,3 нг/мл (p<0,05). Дослідження вмісту SP-B в сироватці крові у дітей основної групи в
залежності від основного захворювання дихальної системи показало, що найменший рівень SP-B в сироватці
крові спостерігався у дітей з неонатальною пневмонією (58,3 ± 5,6 нг/мл, р<0,05), тоді як у дітей основної
групи, які перенесли РДС, цей показник був вищим (65,1 ± 6,1 нг/мл, р<0,05) та у тих дітей, яким у подаль-шому був встановлений діагноз бронхолегеневої дисплазії. Аналіз залежності рівня SP-B від виду проведеної
оксигенотерапії показав, що пацієнти, яким проводилася оксигенотерапія за допомогою методу СРАР, мали
достовірно нищий середній рівень SP-B в сироватці крові, який склав 51,7 ± 4,8 нг/мл, в той же час, у тих
пацієнтів, яким проводилась ШВЛ, середній рівень SP-B в сироватці крові був 66,7 ± 5,9 нг/мл (p<0,05).
Висновки.Вміст SP-B в сироватці крові недоношених дітей з респіраторними розладами в 2,5 рази вищий,
ніж у здорових доношених дітей, найвищий вміст SP-B спостерігався у недоношених, хворих на респіратор-ний дистрес-синдром та бронхолегеневу дисплазію, який перевищував показник дітей, хворих на пневмонію.


Ключові слова


новонароджені; сурфактантний протеїн В

Повний текст:

PDF

Посилання


Fujiwara T, Maeta H, Chida S et al. Artificial surfactant therapy in hyaline membrane disease. Lancet. 1980;1(8159):55–59.

Carvalho CG, Silveira RC, Procianoy RS. Ventilator-induced lung injury in preterm infants. Rev Bras Ter Intensiva. 2013;25(4):319–326.

Mikko Hallman, Virpi Glumoff, Mika Rämet. Surfactant in respiratory distress syndrome and lung injury. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology; 2001:287–294.

Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1095643301003245.

Nogee LM. ABCA3 deficiency: neonatal respiratory failure and interstitial lung disease. Seminars in Perinatology. 2006;30:327–334.

Nogee LM. Genetics of pediatric interstitial lung disease. Curr. Opin. Pediatr. 2006;18:287–292.

Rebello CM, Mascaretti RS. A “nova” dysplasia broncopulmonar. Sistema de educação médica continuada a distância. Programa de atualizaçãoem neonatologia. 2014. Available from:http://www.artmedpanamericana.com.br/file.php/1/biblioteca/SEMCAD/PRORN/ciclo%201/rnc1m2-03.pdf.

Stevens TP, Dylag A, Panthagani I et al. Effect of cumulative oxygen exposure on respiratory symptoms during infancy among VLBW infants without bronchopulmonary dysplasia. Pediatr. Pulmonol. 2010;45:371–379.

Koivisto M, Marttila R, Saarela T et al. Wheezing illness and rehospitalisation in the first two years of life after neonatal respiratory distress syndrome. J. Pediatr. 2005;147:486–492.
DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VI.3.21.2016.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 O. Mazulov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.