МІКРОБНА ЕКОЛОГІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІКРОБІОМУ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЙОГО ПОРУШЕНЬ

D. S. Yankovskiy, Yu. V. Antipkin, G. S. Dyment, T. K. Znamenskaia, E. E. Shunko, Yu. V. Davydova

Анотація


В огляді представлені сучасні дані, що стосуються питань формування мікробної екології у новонароджених. Особливу увагу приділено впливу індигенної мікрофлори, що населяє різні біотопи організму вагітних, на здоров’я немовлят. Наведено результати ряду досліджень, що вказують перспективність застосування в неонатології пробіотиків.

Ключові слова


Мікробіом; плацента; мікробіота; індигенна мікрофлора; некротичний ентероколіт; «Симбітер®».

Повний текст:

PDF

Посилання


Antypkin Iu.H. Rol multyprobiotyka Symbiter v profilaktytsi perynatalnykh uskladnen [Multiprobiotic Symbiter role in the prevention of perinatal complications]/ Iu.H. Antypkin, R.O. Moiseienko, Iu.V. Davydova [y dr.] // Zdorove zhenshchynы. 2009; 6(42): 171-76. (in Ukrainian).

Berezhnoj V.V. Probiotiki v kompleksnoj terapii detej s atopicheskim dermatitom [Probiotics in the treatment of children with atopic dermatitis]/ V.V. Berezhnoj, S.A. Kramarev, D.S. Jankovskij, G.S. Dyment // Zdorov'e zhenshhiny. 2003; 1 (13): 95–7. (in Russian).

Berezhnyi V.V. Antibiotykoasotsiiovani porushennia mikrobiotsenozu tovstoi kyshky u ditei hrudnoho viku z hostroiu bronkho-lehenevoiu patolohiieiu ta yikh korektsiia [Antibiotic abuse microbiota colon in infants with acute broncho-pulmonary disorders and their correction]/ V.V.Berezhnyi, D.S. Yankovskyi, I.I Andrikevych // Sovr. pedyatryia». 2011; 4 (38): 172-76. (in Ukrainian).

Venckovskij B.M. Mikrojekologicheskie aspekty reproduktivnogo zdorov'ja zhenshhiny i sovremennye podhody k ego podderzhaniju [Microecological aspects of women's reproductive health and modern approaches to the maintenance of his]/ B.M. Venckovskij, V.A. Tovstanovskaja, D.S. Jankovskij, G.S. Dyment // Zdorov'e zhenshhiny. 2002; 3(11): 86-91. (in Russian).

Volosovec A.P. Atopicheskie zabolevanija i mul'tiprobiotiki: sovremennye vozmozhnosti / A.P. Volosovec, D.S. Jankovskij, S.P. Krivopustov [i dr.] [Atopic disease and multiprobiotics: current capabilities / AP Volosovets, DS Jankowski, SP Krivopustov [et al.]]// Zb. prac' naukovo-praktichnoї konferencії «Mіkrobna ekologіja ljudini. Suchasnі strategії vikoristannja probіotikіv», Kiїv, 2011: 22-8. (in Russian).

Kravchenko O.V. Zastosuvannia probiotyka «Symbiter» v kompleksnomu likuvanni bakterialnykh vahinoziv [The use of probiotic "Symbiter" in the treatment of bacterial vaginosis]/ O.V. Kravchenko, R.V. Hutsuliak, D.S. Yankovskyi // Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 2002; 5: 100-102. (in Ukrainian).

Kramarev S.A. Antibiotiko-associirovannye diarei u detej s infekcionnymi zabolevanijami i vozmozhnosti ih profilaktiki [Antibiotic-associated diarrhea in children with infectious diseases and their possible prevention]/ S.A. Kramarev, D.S. Jankovskij, G.S. Dyment // Sovremennaja pediatrija.2007; 4 (17): 157–61. (in Russian).

Kramarev S.A. Sravnitel'naja ocenka jeffektivnosti razlichnyh shem profilakticheskogo priema mul'tiprobiotika Simbiter v dvojkom slepom placebo kontroliruemom issledovanii u detej [Comparative evaluation of the effectiveness of various schemes of preventive reception multiprobiotic Symbiter in twos-blind, placebo-controlled study in children]/ S.A. Kramarev, O.V. Vygovskaja, V.V. Berezhnoj [i dr.]// Sovr. pediatrija». 2011; 1 (35). (in Russian).

Luk'janova E.M. Nekotorye zamechanija otnositel'no taktiki ispol'zovanija probiotikov v neonatologii i pediatrii [Some comments on the tactics of the use of probiotics in pediatrics and neonatology] / E.M. Luk'janova, D.S. Jankovskij, G.S. Dyment [i dr.] // Sovremennaja pediatrija. 2005; 3 (8): 230–40. (in Russian).

Luk'janova E.M. K voprosu o polikomponentnosti probiotikov [On the question of multicomponent probiotics] / E.M.Luk'janova, D.S. Jankovskij, Ju.G. Antipkin, G.S. Dyment // Zdorov'e zhenshhiny. 2005; 3 (23): 186–94. (in Russian).

Ott V.D. Systemni porushennia mikrobiotsenozu, yikh profilaktyka ta likuvannia iz zastosuvanniam multykomponentnykh probiotykiv u vahitnykh, hoduiuchykh materiv i ditei [Systemic violations microbiota and their prevention and treatment with multykomponentnyh probiotics in pregnant women, nursing mothers and children]/ V.D. Ott, T.L. Marushko, L.I. Tutchenko [y dr..] // Mat. Mizhnarod. naukovo-prakt. Konf. „Probiotyky KhKhI stolittia. Biolohiia. Medytsyna. Praktyka”. – Ternopil, 2004: 127-32. (in Ukrainian).

Patent 69137 A Ukraina, A 61 K 35/66, A 61 K 35/74. - №20031211284. – Zaiavl. 09.12.2003; Opubl. 16.08.2004, Biul. №8. - Sposib likuvannia novonarodzhenykh z vyrazkovo-nekrotychnym enterokolitom [A method of treating infants with ulcer-necrotic enterocolitis]. Shunko Ie.Ie., Yankovskyi D.S., Dyment H.S., Krasnova Iu.Iu. (in Ukrainian).

Patent 69138 A Ukraina, A 61 K 35/74, A 61 K 35/66. - №20031211285. – Zaiavl. 09.12.2003; Opubl. 16.08.2004, Biul. №8. Sposib likuvannia novonarodzhenykh iz sepsysom [A method of treating infants with sepsis.]. Shunko Ie.Ie., Yankovskyi D.S., Dyment H.S.,Krasnova Iu.Iu. (in Ukrainian).

Stasevich K. V chelovecheskoj placente nashli rotovuju mikrofloru [In the human placenta found oral microflora]/ K.Stasevich // Nauka i zhizn'. 2014;5. (in Russian).

Tutchenko L.I. Osoblyvosti formuvannia systemy mikrobiotsenozu u novonarodzhenykh ta nemovliat ta shliakhy yoho optymizatsii [Features forming system microbiota in neonates and infants and ways to optimize] / L.I. Tutchenko, V.D. Ott, T.L. Marushko [y dr.] // Zhurnal praktychnoho likaria. 2001; 5: 24-30. (in Russian).

Tutchenko L.I. Vplyv kompleksnoi terapii z vkliuchenniam suchasnykh bioterapevtychnykh preparativ na funktsiiu laktatsii ta stan zdorov’ia nemovliat, narodzhenykh vid zhinok z sertsevo-sudynnoiu patolohiieiu [Effect of combined therapy with the inclusion of advanced biotherapeutic drugs on lactation function and health of babies born to women with cardiovascular pathology]/ L.I. Tutchenko, V.F. Lapshyn, T.L. Marushko [y dr.] // Zdorove zhenshchynы. 2006; 1(25): 204–7. (in Ukrainian).

Ursova N.I. Bazovye funkcii kishechnoj mikroflory i formirovanie mikrobiocenoza u detej [Basic functions of the intestinal microflora and the formation microbiocenosis children]/ N.I. Ursova // Praktika pediatra. 2006; 3: 30-7. (in Russian).

Shirobokov V.P. Novye strategii v oblasti sozdanija i klinicheskogo ispol'zovanija probiotikov [New strategies in the development and clinical use of probiotics]/ V.P. Shirobokov, D.S. Jankovskij, G.S. Dyment // Vіsnik farmakologії ta farmacії. 2010; 2: 18-30. (in Russian).

Shirobokov V.P. Biojeticheskie problemy ispol'zovanija probiotikov v medicine [Bioethical problems of using probiotics in medicine]/ V.P. Shirobokov, D.S. Jankovskij, G.S. Dyment // Sb. trudov IV Nacional'nogo kongressa po biojetike, Kiev, 2011. (in Russian).

Shun'ko E.E. Novyj vzgljad na formirovanie jendomikrojekologicheskogo statusa u novorozhdennyh detej [A new look at the formation of endomikroekologicheskogo status in newborns]/ E.E. Shun'ko, D.S. Jankovskij, G.S. Dyment // Zhurnal praktichnogo lіkarja. 2003; 1: 54-61. (in Russian).

Shun'ko E.E. Problemnye voprosy mikrojekologii i antibakterial'noj terapii novorozhdennyh s perinatal'noj patologiej [Problematic issues microecology and antibiotic therapy in neonates with perinatal pathology]/ E.E. Shun'ko, D.S. Jankovskij, G.S. Dyment [i dr.]// Zdorov'e zhenshhiny. 2004; 4(20): 171-77. (in Russian).

Shun'ko E.E. Ispol'zovanie mul'tiprobiotika «Simbiter» v lechenii novorozhdennyh s perinatal'noj patologiej [Using multiprobiotic "Symbiter" in the treatment of infants with perinatal pathology]/ E.E. Shun'ko, Ju.Ju. Krasnova, D.S. Jankovskij [i dr.]// Sovremennaja pediatrija. 2005; 2(7): 213–17. (in Russian).

Shun'ko E.E. Ispol'zovanie mul'tiprobiotika «Simbiter» v lechenii detej s perinatal'noj patologiej [Using multiprobiotic "Symbiter" in the treatment of children with perinatal pathology]/ E.E. Shun'ko, Ju.Ju. Krasnova, D.S. Jankovskij [i dr.]// Sovremennaja pediatrija. 2007; 2(9): 215–18. (in Russian).

Shunko Ie.Ie. Suchasna kliniko-mikrobiolohichna kontseptsiia pidvyshchennia efektyvnosti likuvalno-profilaktychnoi dopomohy novonarodzhenym [Modern clinical and microbiological concept of increase of efficiency of therapeutic and preventive care to newborns]/ Ie.Ie. Shunko, Iu.Iu. Krasnova // Zb. prats «Rol probiotykiv v okhoroni zdorov’ia materi ta dytyny». 2006: 33–6. (in Ukrainian).

25. Shunko Ie.Ie. Suchasni pidkhody do formuvannia mikrobiotsenozu, profilaktyky ta likuvannia infektsii u novonarodzhenykh [Modern approaches to formation microbiota, prevention and treatment of infections in newborns] / Ie.Ie. Shunko, Iu.Iu. Krasnova // Zb. prats satelitnoho sympoziumu «Suchasni aspekty zastosuvannia probiotykiv v pediatrii». Kyiv, 2008: 27-30. (in Ukrainian).

Shunko E.E. Perynatalne zastosuvannia probiotykiv – profilaktyka ta likuvannia [Perinatal use of probiotics - prevention and treatment]/ Ie.Ie. Shunko, Iu.Iu. Krasnova // Zb. prats naukovo-praktychnoi konferentsii «Mikrobna ekolohiia liudyny. Suchasni stratehii vykorystannia probiotykiv», Kyiv. 2011: 31-33. (in Ukrainian).

Jankovskij D.S. Jera probiotikov. Protivorechija, problemy, diskussii [The era of probiotics. Contradictions, problems, discussions]/ D.S. Jankovskij, G.S. Dyment // Kolega. 2005; 1–2: 32 s.; 3–4: 52 s. (in Russian).

Jankovskij D.S. Probioticheskaja optimizacija pervichnogo formirovanija normal'nyh biocenozov v neonatal'nom vozdaste - zalog preduprezhdenija disbiozov [Probiotic optimization of the primary formation of normal neonatal biocenoses will be rewarded - a pledge of dysbiosis]/ D.S. Jankovskij, G.S. Dyment // Reprodukt. zdorov'e zhenshhiny. 2007; 3: 192–99. (in Russian).

Jankovskij D.S. Uluchshenie reproduktivnogo zdorov'ja zhenshhiny putem optimizacii mikrojekologii pishhevaritel'nogo i urogenital'nogo trakta [Improving the reproductive health of women by optimizing microecology digestive and urogenital tract]/ D.S. Jankovskij, G.S. Dyment // Reprodukt. zdorov'e zhenshhiny. 2007; 3: 148–54. (in Russian).

Jankovskij D.S. Ispol'zovanie probiotikov s cel'ju uluchshenija reproduktivnogo zdorov'ja zhenshhiny [The use of probiotics to improve women]/ D.S. Jankovskij, G.S. Dyment // Zdorov'e zhenshhiny. 2008; 2(34): 161-70. (in Russian).

Jankovskij D.S. Perspektivy ispol'zovanija probiotikov u novorozhdennyh [Prospects for the use of probiotics in infants] / D.S. Jankovskij, G.S. Dyment // Sovremennaja pediatrija. 2008; 3: 138-47. (in Russian).

Jankovskij D.S. Mesto disbioza v patologii cheloveka [Place dysbiosis in human pathology]/ D.S. Jankovskij, R.A.Moiseenko, G.S. Dyment // Sovremennaja pediatrija. 2010; 1(29); 154-67. (in Russian).

Jankovskij D.S., Shirobokov V.P., Moiseenko R.A. Disbiozy i sovremennye podhody k ih profilaktike [Dysbiosis and modern approaches to prevention]/ D.S. Jankovskij, V.P. Shirobokov, R.A. Moiseenko // Sovremennaja pediatrija. 2010; 3(31): 143-51. (in Russian).

Aagaard K. The Placenta Harbors a Unique Microbiome / K. Aagaard , J. Ma, K.M. Antony [et al.] // Sci. Transl. Med. 2014; 6: 237-65.

Allen S.J. Probiotics for treating acute infectious diarrhea / S.J. Allen, E.J. Martinez, J.V. Gregorio [et al.] // Cochrane Database Syst. Rev. 2010; 11.

Alfaleh K. Probiotics for prevention of necrotizing enterocolitis in preterm infants / K. Alfaleh, D. Bassler // Cochrane Database Syst Rev. 2008. № 23(1):CD005496. doi: 10.1002/14651858.CD005496.pub2. Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev. – 2011 - (3):CD005496.

Anderson B.L. Subtle perturbations of genital microflora alter mucosal immunity among low-risk pregnant women / B.L. Anderson, S. Cu-Uvin, C.A. Raker [et al.] // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2011; 90(5): 510.

Antonio M.A. Colonization of the rectum by Lactobacillus species and decreased risk of bacterial vaginosis / M.A. Antonio, L.K. Rabe, S.L. Hillier // J. Infect. Dis. 2007; 192: P. 394-98.

Bearfield C. Possible association between amniotic fluid microorganism infection and microflora in the mouth / C. Bearfield, E.S. Davenport, V. Sivapathasundaram, R.P. Allaker // Br J Obstet Gynaecol. 2002;109:527–33.

Beausoleil M. Effect of a fermented milk combining Lactobacillus acidophilus C11285 and Lactobacillus casei in the prevention of antibiotic-associated diarrhea: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial / M. Beausoleil, N. Fortier, S. Guenette [et al.] // Can J Gastroenterol. 2007; 21:732–36.

Benjamin D.K. Neonatal Candidiasis among extremely low birth weight infants: risk factors, mortality rates and neurodevelopment outcomes at 18 to 22 months / D.K. Benjamin, B.J. Stoll, A.A. Fanaroff [et al.] // Pediatrics. 2006; 117: 84–92.

Bernaola Aponte G. Probiotics for treating persistent diarrhoea in children/ G. Bernaola Aponte, C.A. Bada Mancilla, N.Y. Carreazo, R.A. Rojas Galarza // Cochrane Database Syst Rev. 2013; 20 (8): CD007401.

Bin-Nun A. Oral Probiotics Prevent Necrotizing Enterocolitis In Very Low Birth Weight Neonates / A. Bin-Nun, R. Bromiker, M. Wilschanski [et al.] // Pediatrics. 2005; 147:192-96.

Blaut M. Metabolic diversity of the intestinal microbiota: implications for health and disease / M. Blaut, T. Clavel // J. Nutr. 2007; 137:751–55.

Burton J.P. Improvedunderstanding of the bacterial vaginal microbiota of women before and after probiotic instillation / J.P. Burton, P. Cadieux, G. Reid // Appl. Environ Microbiol. 2003; 69:97-101.

Butel M.J.Conditions of bifidobacterial colonization in preterm infants: a prospective analysis / M.J. Butel, A. Suau, F. Campeotto [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2007; 44:577–82.

Cabrera-Rubio R. The human milk microbiome changes over lactation and is shaped by maternal weight and mode of delivery / R. Cabrera-Rubio, M.C. Collado, K. Laitinen [at al.] // American Journal of Clinical Nutrition http://www.fecyt.es/fecyt/home.do

Campeotto F. A fermented formula in preterm infants: clinical tolerance, gut microbiota, down-regulation of faecal calprotectin and up regulation of faecal secretory IgA / F. Campeotto, A. Suau, N. Kapel [et al.] / Br. J. Nutr. 2011; 105:1843–51.

Chen C.C. Probiotics have clinical, microbiologic, and immunologic efficacy in acute infectious diarrhea / C.C. Chen [et al.] // Pediatr. Infect. Dis. J. 2010; 29(2):135–38.

Claud E.C., Walker W.A. Hypothesis: inappropriate colonization of the premature intestine can cause neonatal necrotizing enterocolitis / E.C. Claud, W.A. Walker // FASEB J. 2001; 15: 1398–1403.

Coppa G.V. The first prebiotics in humans: human milk oligosaccharides / G.V. Coppa, S. Bruni, L. Morelli [et al.] // J. Clin. Gastroenterol. 2004; 38: 80-83.

DiGiulio D.B. Microbial prevalence, diversity and abundance in amniotic fluid during preterm labor: a molecular and culture-based investigation / D.B. DiGiulio, R. Romero, H.P. Amogan [et al.] // PLoS ONE. 2008; 3: e3056. doi: 10.1371/journal.pone.0003056.

Deshpande G. Evidence-based guidelines for use probiotics in preterm neonates / G. Deshpande, S. Rao, A. Kell, S. Patole // BMC Medicine. 2011; 9: 92-105.

Deshpande G. Updated meta-analysis of probiotics for preventing necrotizing enterocolitis in preterm neonates/ G. Deshpande, S. Rao, S. Patole [et al.] // Pediatrics. 2010; 125: 921-30.

Dotterud C.K. Probiotics in pregnant women to prevent allergic disease: a randomized, double-blind trial / C.K. Dotterud, O. Storro, R. Johnsen [et al.] // Br. J. Dermatol. 2010; (163): 616–23.

Eriksson K.L. A double-blind treatment study of bacterial vaginosis with normal vaginal lactobacilli after an open treatment with vaginal: clindamycin ovules / K.L. Eriksson, B. Carlsson, U. Forsum [et al.] // Acta. Derm. Venereol. 2005; 85(1): 42-46.

Favier C.F. Development of bacterial and bifidobacterial communities in feces of newborn babies / C.F. Favier, W.M. de Vos, A.D. Akkermans // Anaerobe. 2005; 9: 219–29.

Ferraris L. Clostridia in premature neonates’ gut: incidence, antibiotic susceptibility, and perinatal determinants influencing colonization / L. Ferraris, M.J. Butel, F. Campeotto [et al.] // PLoS One. – 2012; 7: e30594. doi: 10.1371/journal.pone.0030594.

Girish Deshpande. Probiotics for prevention of necrotising enterocolitis in preterm neonates with very low birthweight: a systematic review of randomised controlled trials / Deshpande Girish // Lancet. 2007;369: 1614-20.

Gosalbes M.J. Meconium microbiota types dominated by lactic acid or enteric bacteria are differentially associated with maternal eczema and respiratory problems in infants / M.J. Gosalbes, S. Llop, Y. Vallès [et al.] // Clin Exp Allergy. 2013; 43(2):198–211.

Gray J.W. Surveillance of infection in neonatal intensive care units / J.W. Gray // Early Hum Develop. 2007; 83:157–63.

Gronlund M. M. Fecal microflora in healphy infants born by different methods of delivery: permanent changes in intestinal flora after Cesarean delivery / M.M. Gronlund, O.P. Lehtonen,E.P. Erkk [et al.] // JPGN. 1999; 98:19-25.

Hall B. Infantile colic: A systematic review of medical and conventional therapies / B. Hall, J. Chesters, A. Robinson / J. Paediatr. Child. Health. 2011; 10(11): 1440–1754.

Hickson M. Use of probiotic Lactobacillus preparation to prevent diarrhoea associated with antibiotics: randomised double blind placebo controlled trial / M. Hickson, A. L. D’Souza, N. Muthu // BMJ. 2007; 335 (7610): 80.

Homayouni A. Effects of probiotics on the recurrence of bacterial vaginosis: a review / A. Homayouni, P. Bastani, S. Ziyadi [et al.] // J. Low. Genit. Tract Dis. 2014; 18(1):79-86.

Hamzelou J. Babies are born dirty, with a gutful of bacteria / J. Hamzelou // New Scientist. 2012.

Hong P.Y. Comparative analysis of fecal microbiota in infants with and without eczema / P.Y. Hong, B.W. Lee, M. Aw [et al.] // PLoS ONE. 2010; 5: e9964. doi: 10.1371/journal.pone.0009964.

Huda M.N. Stool Microbiota and Vaccine Responses of Infants / M.N. Huda, Z. Lewis, K.M. Kalanetra [et al.] // Pediatrics. 2014; 7.

Indrio F. The effects of probiotics on feeding tolerance, bowel habits, and gastrointestinal motility in preterm newborns / F. Indrio, G. Riezzo, F. Raimondi // J. Pediatr. 2008; 152(6):801–6.

Jiménez E. Is meconium from healthy newborns actually sterile? / E. Jiménez, M.L. Marín, R. Martín [et al.] / Res. Microbiol. 2008; 159:187–93.

Johnston B.C. Probiotics for the preventions of pediatric antibiotic-associated diarrhea / B.C. Johnston, J.Z. Goldenberg, P.O. Vandvik // Cochrane Database Syst. Rev. 2011; 9(11).

Kelly D., Conway S., Aminov R. Commensal gut bacteria: mechanism of immune modulation / Kelly D., Conway S., Aminov R. // Trends Immunol. 2005; 26: 326–33.

Koenig J.E. Succession of microbial consortia in the developing infant gut microbiome / J.E. Koenig, A. Spor, N. Scalfone [et al.] // Proc Natl Acad Sci USA. 2011; 108: 14578–4585.

Koning C.J.M. The effect of a multispecies probiotic on the intestinal flora and bowel habits in healthy volunteers treated with amoxicillini / C.J.M. Koning, D.M.A.E. Jonkers, E.E. Stobberingh [et al.] // Am. J. Gastroenterol. 2007; 102:1–12.

LaTuga M.S. Beyond bacteria: a study of the enteric microbial consortium in extremely low birth weight infants / M.S. LaTuga, J.C. Ellis, C.M. Cotton [et al.] // PLoS One. 2011; 6: 27858.

Law B.J. Is Ingestion of Milk-Associated Bacteria by Premature Infants Fed Raw Human Milk Controlled by Routine Bacteriologic Screening? / B.J. Law, B.A. Urias, J. Lertzman [et al.]// http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC267615/.

Lawrence G. En¬teral human IgG for prevention of necrotising enterocolitis: a placebo-controlled, randomised trial / G. Lawrence, D. Tudehope, K. Baumann [et al.] // Lancet. 2001; 357(9274):. 2090-94.

Lin H.C. Oral probiotics reduce the incidence and severity of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants / H.C. Lin, B.H. Su, A.C. Chen // Pediatrics. 2005; 115(1):1-4.

Madan J.C. Gut microbial colonisation in premature neonates predicts neonatal sepsis // J.C. Madan, R.C. Salari, D. Saxena [et al.] // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012; 97(6): 456–62.

Magne F. Low species diversity and high interindividual variability in faeces of preterm infants as revealed by sequences of 16S rRNA genes and PCR-temporal temperature gradient gel electrophoresis profiles / F. Magne, M. Abély, F. Boyer [et al.] // FEMS Microbiol. Ecol. 2006; 57: 128–38.

Makhoul I.R. Candida versus bacterial late-onset sepsis in very low birth weight infants in Israel: a national survey / I.R. Makhoul, Y. Bental, M. Weisbrod [et al.] // J. Hosp. Infect. 2007; 65: 237–43.

Manzoni P. The Neonatal Fungal Infections Task Force of the Italian Neonatology Society. Criteri per una corretta Diagnosi delle Infezioni Fungine Sistemiche Neonatali in TIN: i suggerimenti della Task Force per le Infezioni Fungine Neonatali del G.S.I.N./ P. Manzoni, R. Pedicino, I. Stolfi [et al.] // Pediatr Med Chir. 2004; 26(2):89–95.

Martin R.I. Human milk is a source of lactic acid bacteria for the infant gut / R.I. Martin, S.H. Langa, C.F. Reviriego // J. Pediatrics. 2003; 143(6):754-58.

Martin R.I. Probiotic potential of 3 Lactobacilli strains isolated from breast milk / R.I. Martin,M.G. Olivares, M.R. Martin // J. Hum. Lact. 2005; 21( l): 351-65.

Matsuki S.] Colonization by Clostridium difficile of neonates in a hospital, and infants and children in three day-care facilities of Kanazawa / S. Matsuki, E. Ozaki, M. Shozu [et al.] // Japan. Int Microbiol. 2005; 8 (1): 43-8.

Mercenier A. Probiotics as biotherapeutic agents: present knowledge and future prospects / A. Mercenier, S. Pavan, B. Pot // Curr. Pharm. Des. 2003; 9(2): 175-91.

Miller L. Randomised treatment trial of bacterial vaginosis to prevent post-abortion complication / L. Miller, K. Thomas, J.P. Hughes // B. JOG. 2004; 11(9): 982-88.

Minna Rinne. Effect of Probiotics And Breastfeeding On The Bifidobacterium And Lactobacillus/Enterococcus Microbiota And Humoral Immune Responses / Rinne Minna // Pediatrics. 2005; 147:186-91.

Moles L.. Bacterial Diversity in Meconium of Preterm Neonates and Evolution of Their Fecal Microbiota during the First Month of Life / L. Moles, M. Gómez, H. Heilig [et al.] // PLoS ONE. 2013; 8(6): 669-86.

Morrow A.L. Human-milk glyeans that inhibit pathogenbinding protect breastfeeding infants against infectious diarrhea / A.L. Morrow, G.M. Ruiz-Palacios, X.L Jiang, D.S. Newburg // J. Nutr. 2005; 135:1304-07.

Mshvildadze M. Intestinal microbial ecology in premature infants assessed with non-culture-based techniques / M. Mshvildadze, J. Neu, J. Shuster [et al.]// J Pediatr. 2010; 156: 20–25.

Oliveri S. Experience with the Platelia Candida ELISA for the diagnosis of invasive candidosis in neonatal patients / S. Oliveri, L. Trovato, P. Betta [[et al.] // Clin. Microbiol. Infect. 2008; 14: 377–97.

Orendi J.M. Community and nosocomial transmission of Panton-Valentine leucocidin-positive community-associated meticillin-resistant Staphylococcus aureus: implications for healthcare / J.M. Orendi, N. Coetzee, M. J. Ellington [et al.] // The Journal of hospital infection. 2010; 75(4): 258-64.

Ouwehand A. The role of intestinal microflora for development of the immune system in early childhood / A. Ouwehand, E. Isolauri, S. Salminen // Eur. J. Nutr. 2002; 41(l): 132-37.

Paddock C. PhD «Breastfeeding helps children grow friendly gut bacteria»/ C. Paddock, PhD // http://www.medicalnewstoday.com/articles/276539.php

Palmer C. Development of the human infant intestinal microbiota/ C. Palmer, E.M. Bik, D.B. DiGiulio [et al.] // PLoS Biol. 2007; 5: e177. doi: 10.1371/journal.pbio.0050177.

Penders J., Stobberingh E.E., van den Brandt P.A., Thijs C. The role of the intestinal microbiota in the development of atopic disorders / J. Penders, E.E. Stobberingh, P.A. van den Brandt, C. Thijs // Allergy. 2007; 62: 1223–36.

Perez P.E. Bacterial imprinting of the neonatal immune system: lessons from maternal cells? / P.E. Perez, J.K. Dore, M.V. Ledere [et al.] // Pediatrics. 2007; 6: 724-32.

Plummer S. F. Effect of probiotics on the composition of the intestinal microbiota following antibiotic therapy / S.F. Plummer, I. Garaiova, T. Sarvotham [et al.] // Int. J. Antimicrob. Agents. 2005; 26: 69–74.

Raul Cabrera-Rubio «The human milk microbiome changes over lactation and is shaped by maternal weight and mode of delivery / Raul Cabrera-Rubio, M. Carmen Collado, Kirsi Laitinen [et al.] // http://ajcn.nutrition.org/content/96/3/544.full.

Rautava S. Specific probiotics in reducing the risk of acute infections in infancy – a randomized, double-blind, placebo-controlled studi / S. Rautava, S. Salminen, E. Isolauri // Br. J. Nutr. 2009; 101: 1722-26.

Reid G. Probiotics for mother and child / G. Reid, E. Devillard // J. Clin. Gastroenterol. 2004; 38: 94-101.

Romeo MG, Romeo DM, Trovato L, Oliveri S, Palermo F, Cota F, Betta P. J. Perinatol. 2010; 22. Epub ahead of print, doi: 10.1038/jp.2010.57.

Rougé C. Oral supplementation with probiotics in very-low-birth-weight preterm infants: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial / C. Rougé, H. Piloquet, M.J. Butel [et al.] // Am. J. Clin. Nutr. 2009; 89: 1828–35.

Rougé C. Investigation of the intestinal microbiota in preterm infants using different methods / C. Rougé, O. Goldenberg, L. Ferraris [et al.] // Anaerobe. 2010; 16: 362–70.

Satokari R. Bifidobacterium and Lactobacillus DNA in the human placenta / R. Satokari, T. Gronroos, K. Laitinen [et al.] // Lett. Appl. Microbiol. 2009; 48: 8–12.

Savino F. Lactobacillus reuteri (American Type Culture Collection Strain 55730) versus simethicone in the treatment of infantile colic: a prospective randomized study / F. Savino, E. Pelle, E. Palumer [et al.] // Pediatrics. 2007; 119(1): 124–30.

Shornikova A.V.Bacteriotherapy with Lactobacillus reuteri in rotavirus gastroenteritis / A.V. Shornikova, I.A. Casas, N. Mykkanen [et al.] // Pediatr. Infect. Dis. J. 1997; 16: 1103 -07.

Shreiner A. The Microflora Hypothesis of allergic disease / A. Shreiner, G.B. Huffnagle, M.C. Noverr // Adv. Exp. Med. Biol. 2008; 635: 113–34.

Siggers R.H. Nutritional modulation of the gut microbiota and immune system in preterm neonates / R.H. Siggers, J. Siggers, T. Thymann [et al.] // J. Nutr. Biochem. 2011; 22: 511–21.

Szajewska H. Use of probiotics in children with acute diarrhea / H. Szajewska, J.Z. Mrukowicz // Pediatr. Drugs. 2005; 7(2): 111-22.

Timmerman H.M. Monostrain, multistrain and multispecies probiotics. A comparison of functionality and efficacy / H.M. Timmerman, C.J.M., Koning L. Mulder // Int. J. Food. Microbiol. 2004; 96: 219–33.

Tong J. L. Meta-analysis: the effect of supplementation with probiotics on eradication rates and adverse events during Helicobacter pylori eradication therapy / J. L. Tong, Z. H. Ran, J. Shen [et al.] // Aliment Pharmacol Ther. 2007; 25: 155–68.

Wang Y. 16S rRNA gene-based analysis of fecal microbiota from preterm infants with and without necrotizing enterocolitis / Y. Wang, J.D. Hoenig, K.J. Malin [et al.] // ISME J. 2009; 3: . 944–54.

Weizman Z. Effect of a probiotic infant formula on infections in child care centers: comparison of two probiotic agents / Z. Weizman, G. Asli, A. Alsheikh // Pediatrics. 2005; 115(1): 5-9.

Whiteman H. Placenta ‘not a sterile environment’, study suggests / H. Whiteman // Medical News Today. 2014. // http://www.bodyecology.com/.../what-pregnant-women-ne.

Woodgate P, Cooke L, Webster H. Medical therapy for infantile colic / P. Woodgate, L. Cooke, H. Webster // Cochrane Database Syst Rev. 2005; 4: 43-82.

Yamashiro Y., Nagata S. Beneficial microbes for premature infants, and children with malignancy undergoing chemotherapy // Benef Microbes. 2010; 1(4): 357-65.

Zhang J. Development of gastric slow waves and effects of feeding in pre-term and full-term infants / J. Zhang, H. Ouyang, H.B. Zhu [et al.] // Neurogastroent Motil. 2006; 18: 284-91.

Zoppi G. Modulation of the intestinal ecosystem by probiotics and lactulose in children during treatment with ceftriaxone / G. Zoppi, M. Cinquetti, A. Benini [et al.]// Curr Therap Res. 2001; 62: 418–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антипкін Ю.Г. Роль мультипробіотика Симбітер в профілактиці перинатальних ускладнень / Ю.Г. Антипкін, Р.О. Моісеєнко, Ю.В. Давидова [и др.] // Здоровье женщины. – 2009. - №6(42). – С. 171-176.

2. Бережной В.В. Пробиотики в комплексной терапии детей с атопическим дерматитом / В.В. Бережной, С.А. Крамарев, Д.С. Янковский, Г.С. Дымент // Здоровье женщины. – 2003. – № 1 (13). – С. 95–97.

3. Бережний В.В. Антібіотикоасоційовані порушення мікробіоценозу товстої кишки у дітей грудного віку з гострою бронхо-легеневою патологією та їх корекція / В.В.Бережний, Д.С. Янковський, І.І Андрікевич // Совр. педиатрия». – 2011. – №4. (38). – С. 172-176.

4. Венцковский Б.М. Микроэкологические аспекты репродуктивного здоровья женщины и современные подходы к его поддержанию / Б.М. Венцковский, В.А. Товстановская, Д.С. Янковский, Г.С. Дымент // Здоровье женщины. – 2002. – №3(11). – С. 86-91.

5. Волосовец А.П. Атопические заболевания и мультипробиотики: современные возможности / А.П. Волосовец, Д.С. Янковский, С.П. Кривопустов [и др.] // Зб. праць науково-практичної конференції «Мікробна екологія людини. Сучасні стратегії використання пробіотиків», Київ, 2011. – С. 22-28.

6. Кравченко О.В. Застосування пробіотика «Симбітер» в комплексному лікуванні бактеріальних вагінозів / О.В. Кравченко, Р.В. Гуцуляк, Д.С. Янковский // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2002. – №5. – С. 100-102.

7. Крамарев С.А. Антибиотико-ассоциированные диареи у детей с инфекционными заболеваниями и возможности их профилактики / С.А. Крамарев, Д.С. Янковский, Г.С. Дымент // Современная педиатрия. – 2007. – №4 (17). – С. 157–161.

8. Крамарев С.А. Сравнительная оценка эффективности различных схем профилактического приема мультипробиотика Симбитер в двойком слепом плацебо контролируемом исследовании у детей / С.А. Крамарев, О.В. Выговская, В.В. Бережной [и др.]// Совр. педиатрия». – 2011. – №1 (35).

9. Лукьянова Е.М. Некоторые замечания относительно тактики использования пробиотиков в неонатологии и педиатрии / Е.М. Лукьянова, Д.С. Янковский, Г.С. Дымент [и др.] // Современная педиатрия. – 2005. – №3 (8). – С. 230–240.

10. Лукьянова Е.М. К вопросу о поликомпонентности пробиотиков / Е.М.Лукьянова, Д.С. Янковский, Ю.Г. Антипкин, Г.С. Дымент // Здоровье женщины. – 2005. –№ 3 (23). – С. 186–194.

11. Отт В.Д. Системні порушення мікробіоценозу, їх профілактика та лікування із застосуванням мультикомпонентних пробіотиків у вагітних, годуючих матерів і дітей / В.Д. Отт, Т.Л. Марушко, Л.І. Тутченко [и др..] // Мат. Міжнарод. науково-практ. Конф. „Пробіотики ХХІ століття. Біологія. Медицина. Практика”. – Тернопіль, 2004. – С. 127-132.

12. Патент 69137 А Україна, А 61 К 35/66, А 61 К 35/74. - №20031211284. – Заявл. 09.12.2003; Опубл. 16.08.2004, Бюл. №8. - Спосіб лікування новонароджених з виразково-некротичним ентероколітом. Шунько Є.Є., Янковський Д.С., Димент Г.С., Краснова Ю.Ю.

13. Патент 69138 А Україна, А 61 К 35/74, А 61 К 35/66. - №20031211285. – Заявл. 09.12.2003; Опубл. 16.08.2004, Бюл. №8. Спосіб лікування новонароджених із сепсисом. Шунько Є.Є., Янковський Д.С., Димент Г.С.,Краснова Ю.Ю.

14. Стасевич К. В человеческой плаценте нашли ротовую микрофлору / К.Стасевич // Наука и жизнь. – 2014. – № 5.

15. Тутченко Л.І. Особливості формування системи мікробіоценозу у новонароджених та немовлят та шляхи його оптимізації / Л.І. Тутченко, В.Д. Отт, Т.Л. Марушко [и др.] // Журнал практичного лікаря. – 2001. – №5. – С. 24-30.

16. Тутченко Л.І. Вплив комплексної терапії з включенням сучасних біотерапевтичних препаратів на функцію лактації та стан здоров’я немовлят, народжених від жінок з серцево-судинною патологією / Л.І. Тутченко, В.Ф. Лапшин, Т.Л. Марушко [и др.] // Здоровье женщины. – 2006. – № 1(25). – С. 204–207.

17. Урсова Н.И. Базовые функции кишечной микрофлоры и формирование микробиоценоза у детей / Н.И. Урсова // Практика педиатра. – 2006. – №3. – С. 30-37.

18. Широбоков В.П. Новые стратегии в области создания и клинического использования пробиотиков / В.П. Широбоков, Д.С. Янковский, Г.С. Дымент // Вісник фармакології та фармації. – 2010. – №2. – С. 18-30.

19. Широбоков В.П. Биоэтические проблемы использования пробиотиков в медицине / В.П. Широбоков, Д.С. Янковский, Г.С. Дымент // Сб. трудов IV Национального конгресса по биоэтике, Киев, 2011.

20. Шунько Е.Е. Новый взгляд на формирование эндомикроэкологического статуса у новорожденных детей / Е.Е. Шунько, Д.С. Янковский, Г.С. Дымент // Журнал практичного лікаря. – 2003. – №1. – С. 54-61.

21. Шунько Е.Е. Проблемные вопросы микроэкологии и антибактериальной терапии новорожденных с перинатальной патологией / Е.Е. Шунько, Д.С. Янковский, Г.С. Дымент [и др.]// Здоровье женщины. – 2004. – № 4(20). – С. 171-177.

22. Шунько Е.Е. Использование мультипробиотика «Симбитер» в лечении новорожденных с перинатальной патологией / Е.Е. Шунько, Ю.Ю. Краснова, Д.С. Янковский [и др.]// Современная педиатрия. – 2005. – №2(7). – С. 213–217.

23. Шунько Е.Е. Использование мультипробиотика «Симбитер» в лечении детей с перинатальной патологией / Е.Е. Шунько, Ю.Ю. Краснова, Д.С. Янковский [и др.]// Современная педиатрия. – 2007. – №2(9). – С. 215–218.

24. Шунько Є.Є. Сучасна клініко-мікробіологічна концепція підвищення ефективності лікувально-профілактичної допомоги новонародженим / Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова // Зб. праць «Роль пробіотиків в охороні здоров’я матері та дитини». – 2006. – С. 33–36.

25. Шунько Є.Є. Сучасні підходи до формування мікробіоценозу, профілактики та лікування інфекцій у новонароджених / Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова // Зб. праць сателітного симпозіуму «Сучасні аспекти застосування пробіотиків в педіатрії». – Київ, 2008. – С. 27-30.

26. Шунько Е.Е. Перинатальне застосування пробіотиків – профілактика та лікування / Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова // Зб. праць науково-практичної конференції «Мікробна екологія людини. Сучасні стратегії використання пробіотиків», Київ. – 2011. – С. 31-33.

27. Янковский Д.С. Эра пробиотиков. Противоречия, проблемы, дискуссии / Д.С. Янковский, Г.С. Дымент // Колега. – 2005. – № 1–2. – 32 с.; № 3–4. – 52 с.

28. Янковский Д.С. Пробиотическая оптимизация первичного формирования нормальных биоценозов в неонатальном воздасте - залог предупреждения дисбиозов / Д.С. Янковский, Г.С. Дымент // Репродукт. здоровье женщины. – 2007. – № 3. – С. 192–199.

29. Янковский Д.С. Улучшение репродуктивного здоровья женщины путем оптимизации микроэкологии пищеварительного и урогенитального тракта / Д.С. Янковский, Г.С. Дымент // Репродукт. здоровье женщины. – 2007. – № 3. – С. 148–154.

30. Янковский Д.С. Использование пробиотиков с целью улучшения репродуктивного здоровья женщины / Д.С. Янковский, Г.С. Дымент // Здоровье женщины. – 2008. – №2(34). – С. 161-170.

31. Янковский Д.С. Перспективы использования пробиотиков у новорожденных / Д.С. Янковский, Г.С. Дымент // Современная педиатрия. – 2008. – №3. – С. 138-147.

32. Янковский Д.С. Место дисбиоза в патологии человека / Д.С. Янковский, Р.А.Моисеенко, Г.С. Дымент // Современная педиатрия. – 2010. – №1(29). – С. 154-167.

33. Янковский Д.С., Широбоков В.П., Моисеенко Р.А. Дисбиозы и современные подходы к их профилактике / Д.С. Янковский, В.П. Широбоков, Р.А. Моисеенко // Современная педиатрия. – 2010. – №3(31). – С. – 143-151.

34. Aagaard K. The Placenta Harbors a Unique Microbiome / K. Aagaard , J. Ma, K.M. Antony [et al.] // Sci. Transl. Med. – 2014. – № 6. – Р. 237-265.

35. Allen S.J. Probiotics for treating acute infectious diarrhea / S.J. Allen, E.J. Martinez, J.V. Gregorio [et al.] // Cochrane Database Syst. Rev. – 2010. – № 11.

36. Alfaleh K. Probiotics for prevention of necrotizing enterocolitis in preterm infants / K. Alfaleh, D. Bassler // Cochrane Database Syst Rev. – 2008. – № 23(1):CD005496. doi: 10.1002/14651858.CD005496.pub2. Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev. – 2011 - (3):CD005496.

37. Anderson B.L. Subtle perturbations of genital microflora alter mucosal immunity among low-risk pregnant women / B.L. Anderson, S. Cu-Uvin, C.A. Raker [et al.] // Acta Obstet. Gynecol. Scand. – 2011. – Vol. 90. – №5. – P. 510.

38. Antonio M.A. Colonization of the rectum by Lactobacillus species and decreased risk of bacterial vaginosis / M.A. Antonio, L.K. Rabe, S.L. Hillier // J. Infect. Dis. – 2007. – V. 192. – P. 394-398.

39. Bearfield C. Possible association between amniotic fluid microorganism infection and microflora in the mouth / C. Bearfield, E.S. Davenport, V. Sivapathasundaram, R.P. Allaker // Br J Obstet Gynaecol. – 2002. – № 109. – Р. 527–533.

40. Beausoleil M. Effect of a fermented milk combining Lactobacillus acidophilus C11285 and Lactobacillus casei in the prevention of antibiotic-associated diarrhea: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial / M. Beausoleil, N. Fortier, S. Guenette [et al.] // Can J Gastroenterol. – 2007. – № 21. – p. 732–736.

41. Benjamin D.K. Neonatal Candidiasis among extremely low birth weight infants: risk factors, mortality rates and neurodevelopment outcomes at 18 to 22 months / D.K. Benjamin, B.J. Stoll, A.A. Fanaroff [et al.] // Pediatrics. – 2006. – № 117. – Р. 84–92.

42. Bernaola Aponte G. Probiotics for treating persistent diarrhoea in children/ G. Bernaola Aponte, C.A. Bada Mancilla, N.Y. Carreazo, R.A. Rojas Galarza // Cochrane Database Syst Rev. – 2013. – № 20 (8): CD007401.

43. Bin-Nun A. Oral Probiotics Prevent Necrotizing Enterocolitis In Very Low Birth Weight Neonates / A. Bin-Nun, R. Bromiker, M. Wilschanski [et al.] // Pediatrics. – 2005. – № 147. – Р.192-196.

44. Blaut M. Metabolic diversity of the intestinal microbiota: implications for health and disease / M. Blaut, T. Clavel // J. Nutr. – 2007. – № 137. – Р. 751–755.

45. Burton J.P. Improvedunderstanding of the bacterial vaginal microbiota of women before and after probiotic instillation / J.P. Burton, P. Cadieux, G. Reid // Appl. Environ Microbiol. – 2003. – V. 69. – P. 97-101.

46. Butel M.J.Conditions of bifidobacterial colonization in preterm infants: a prospective analysis / M.J. Butel, A. Suau, F. Campeotto [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. – 2007. – № 44. – Р. 577–582.

47. Cabrera-Rubio R. The human milk microbiome changes over lactation and is shaped by maternal weight and mode of delivery / R. Cabrera-Rubio, M.C. Collado, K. Laitinen [at al.] // American Journal of Clinical Nutrition http://www.fecyt.es/fecyt/home.do

48. Campeotto F. A fermented formula in preterm infants: clinical tolerance, gut microbiota, down-regulation of faecal calprotectin and up regulation of faecal secretory IgA / F. Campeotto, A. Suau, N. Kapel [et al.] / Br. J. Nutr. – 2011. – № 105. – Р. 1843–1851.

49. Chen C.C. Probiotics have clinical, microbiologic, and immunologic efficacy in acute infectious diarrhea / C.C. Chen [et al.] // Pediatr. Infect. Dis. J. – 2010. – V. 29. – № 2. – P. 135–138.

50. Claud E.C., Walker W.A. Hypothesis: inappropriate colonization of the premature intestine can cause neonatal necrotizing enterocolitis / E.C. Claud, W.A. Walker // FASEB J. – 2001. – № 15. – Р. 1398–1403.

51. Coppa G.V. The first prebiotics in humans: human milk oligosaccharides / G.V. Coppa, S. Bruni, L. Morelli [et al.] // J. Clin. Gastroenterol. – 2004. – № 38. – Р. 80-83.

52. DiGiulio D.B. Microbial prevalence, diversity and abundance in amniotic fluid during preterm labor: a molecular and culture-based investigation / D.B. DiGiulio, R. Romero, H.P. Amogan [et al.] // PLoS ONE. – 2008. – № 3: e3056. doi: 10.1371/journal.pone.0003056.

53. Deshpande G. Evidence-based guidelines for use probiotics in preterm neonates / G. Deshpande, S. Rao, A. Kell, S. Patole // BMC Medicine. – 2011. – № 9. – P. 92-105.

54. Deshpande G. Updated meta-analysis of probiotics for preventing necrotizing enterocolitis in preterm neonates/ G. Deshpande, S. Rao, S. Patole [et al.] // Pediatrics. – 2010. – № 125. – P. 921-930.

55. Dotterud C.K. Probiotics in pregnant women to prevent allergic disease: a randomized, double-blind trial / C.K. Dotterud, O. Storro, R. Johnsen [et al.] // Br. J. Dermatol. – 2010. – № 163. – Р. 616–623.

56. Eriksson K.L. A double-blind treatment study of bacterial vaginosis with normal vaginal lactobacilli after an open treatment with vaginal: clindamycin ovules / K.L. Eriksson, B. Carlsson, U. Forsum [et al.] // Acta. Derm. Venereol. – 2005.
– V. 85. – № 1. – P. 42-46.

57. Favier C.F. Development of bacterial and bifidobacterial communities in feces of newborn babies / C.F. Favier, W.M. de Vos, A.D. Akkermans // Anaerobe. – 2005. – № 9. – Р. 219–229.

58. Ferraris L. Clostridia in premature neonates’ gut: incidence, antibiotic susceptibility, and perinatal determinants influencing colonization / L. Ferraris, M.J. Butel, F. Campeotto [et al.] // PLoS One. – 2012. – № 7: e30594. doi: 10.1371/journal.pone.0030594.

59. Girish Deshpande. Probiotics for prevention of necrotising enterocolitis in preterm neonates with very low birthweight: a systematic review of randomised controlled trials / Deshpande Girish // Lancet. – 2007. – № 369. – Р. 1614-1620.

60. Gosalbes M.J. Meconium microbiota types dominated by lactic acid or enteric bacteria are differentially associated with maternal eczema and respiratory problems in infants / M.J. Gosalbes, S. Llop, Y. Vallès [et al.] // Clin Exp Allergy. – 2013. – № 43(2). – Р. 198–211.

61. Gray J.W. Surveillance of infection in neonatal intensive care units / J.W. Gray // Early Hum Develop. – 2007. – № 83. – Р. 157–163.

62. Gronlund M. M. Fecal microflora in healphy infants born by different methods of delivery: permanent changes in intestinal flora after Cesarean delivery / M.M. Gronlund, O.P. Lehtonen,E.P. Erkk [et al.] // JPGN. - 1999. – № 98. – P. 19-25.

63. Hall B. Infantile colic: A systematic review of medical and conventional therapies / B. Hall, J. Chesters, A. Robinson / J. Paediatr. Child. Health. – 2011. – V. 10. № 11. – P. 1440–1754.

64. Hickson M. Use of probiotic Lactobacillus preparation to prevent diarrhoea associated with antibiotics: randomised double blind placebo controlled trial / M. Hickson, A. L. D’Souza, N. Muthu // BMJ. – 2007. – № 335 (7610). – P. 80.

65. Homayouni A. Effects of probiotics on the recurrence of bacterial vaginosis: a review / A. Homayouni, P. Bastani, S. Ziyadi [et al.] // J. Low. Genit. Tract Dis. – 2014. – № 18(1). – Р. 79-86.

66. Hamzelou J. Babies are born dirty, with a gutful of bacteria / J. Hamzelou // New Scientist. – 2012.

67. Hong P.Y. Comparative analysis of fecal microbiota in infants with and without eczema / P.Y. Hong, B.W. Lee, M. Aw [et al.] // PLoS ONE. – 2010. – № 5: e9964. doi: 10.1371/journal.pone.0009964.

68. Huda M.N. Stool Microbiota and Vaccine Responses of Infants / M.N. Huda, Z. Lewis, K.M. Kalanetra [et al.] // Pediatrics. – 2014 – № 7.

69. Indrio F. The effects of probiotics on feeding tolerance, bowel habits, and gastrointestinal motility in preterm newborns / F. Indrio, G. Riezzo, F. Raimondi // J. Pediatr. – 2008. – № 152(6). – Р. 801–806.

70. Jiménez E. Is meconium from healthy newborns actually sterile? / E. Jiménez, M.L. Marín, R. Martín [et al.] / Res. Microbiol. – 2008. – № 159. – Р. 187–193.

71. Johnston B.C. Probiotics for the preventions of pediatric antibiotic-associated diarrhea / B.C. Johnston, J.Z. Goldenberg, P.O. Vandvik // Cochrane Database Syst. Rev. – 2011. – V. 9. – № 11.

72. Kelly D., Conway S., Aminov R. Commensal gut bacteria: mechanism of immune modulation / Kelly D., Conway S., Aminov R. // Trends Immunol. – 2005. – Vol. 26. – P. 326–333.

73. Koenig J.E. Succession of microbial consortia in the developing infant gut microbiome / J.E. Koenig, A. Spor, N. Scalfone [et al.] // Proc Natl Acad Sci USA. – 2011. – № 108. – Р. 14578–4585.

74. Koning C.J.M. The effect of a multispecies probiotic on the intestinal flora and bowel habits in healthy volunteers treated with amoxicillini / C.J.M. Koning, D.M.A.E. Jonkers, E.E. Stobberingh [et al.] // Am. J. Gastroenterol. – 2007. – V. 102. – P.1–12.

75. LaTuga M.S. Beyond bacteria: a study of the enteric microbial consortium in extremely low birth weight infants / M.S. LaTuga, J.C. Ellis, C.M. Cotton [et al.] // PLoS One. – 2011. – № 6. – Р. 27858.

76. Law B.J. Is Ingestion of Milk-Associated Bacteria by Premature Infants Fed Raw Human Milk Controlled by Routine Bacteriologic Screening? / B.J. Law, B.A. Urias, J. Lertzman [et al.]// http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC267615/.

77. Lawrence G. En¬teral human IgG for prevention of necrotising enterocolitis: a placebo-controlled, randomised trial / G. Lawrence, D. Tudehope, K. Baumann [et al.] // Lancet. – 2001. – № 357(9274). – Р. 2090-2094.

78. Lin H.C. Oral probiotics reduce the incidence and severity of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants / H.C. Lin, B.H. Su, A.C. Chen // Pediatrics. – 2005. – № 115(1). – Р. 1-4.

79. Madan J.C. Gut microbial colonisation in premature neonates predicts neonatal sepsis // J.C. Madan, R.C. Salari, D. Saxena [et al.] // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. – 2012. – № 97(6). – Р. 456–462.

80. Magne F. Low species diversity and high interindividual variability in faeces of preterm infants as revealed by sequences of 16S rRNA genes and PCR-temporal temperature gradient gel electrophoresis profiles / F. Magne, M. Abély, F. Boyer [et al.] // FEMS Microbiol. Ecol. – 2006. – № 57. – Р. 128–38.

81. Makhoul I.R. Candida versus bacterial late-onset sepsis in very low birth weight infants in Israel: a national survey / I.R. Makhoul, Y. Bental, M. Weisbrod [et al.] // J. Hosp. Infect. – 2007. – № 65. – Р. 237–243.

82. Manzoni P. The Neonatal Fungal Infections Task Force of the Italian Neonatology Society. Criteri per una corretta Diagnosi delle Infezioni Fungine Sistemiche Neonatali in TIN: i suggerimenti della Task Force per le Infezioni Fungine Neonatali del G.S.I.N./ P. Manzoni, R. Pedicino, I. Stolfi [et al.] // Pediatr Med Chir. – 2004. – № 26(2). – Р. 89–95.

83. Martin R.I. Human milk is a source of lactic acid bacteria for the infant gut / R.I. Martin, S.H. Langa, C.F. Reviriego // J. Pediatrics. 2003. – V. 143. – №6. – P. 754-758.

84. Martin R.I. Probiotic potential of 3 Lactobacilli strains isolated from breast milk / R.I. Martin,M.G. Olivares, M.R. Martin // J. Hum. Lact. – 2005. – V. 21. – № l. – P. 351-365.

85. Matsuki S.] Colonization by Clostridium difficile of neonates in a hospital, and infants and children in three day-care facilities of Kanazawa / S. Matsuki, E. Ozaki, M. Shozu [et al.] // Japan. Int Microbiol. – 2005. – № 8 (1). – Р. 43-48.

86. Mercenier A. Probiotics as biotherapeutic agents: present knowledge and future prospects / A. Mercenier, S. Pavan, B. Pot // Curr. Pharm. Des. – 2003. – V. 9. – № 2. – Р. 175-191.

87. Miller L. Randomised treatment trial of bacterial vaginosis to prevent post-abortion complication / L. Miller, K. Thomas, J.P. Hughes // B. JOG. – 2004. – V. 11. – № 9. – P. 982-988.

88. Minna Rinne. Effect of Probiotics And Breastfeeding On The Bifidobacterium And Lactobacillus/Enterococcus Microbiota And Humoral Immune Responses / Rinne Minna // Pediatrics. – 2005. – № 147. – Р. 186-191.

89. Moles L.. Bacterial Diversity in Meconium of Preterm Neonates and Evolution of Their Fecal Microbiota during the First Month of Life / L. Moles, M. Gómez, H. Heilig [et al.] // PLoS ONE. – 2013. – № 8(6). – Р. 669-686.

90. Morrow A.L. Human-milk glyeans that inhibit pathogenbinding protect breastfeeding infants against infectious diarrhea / A.L. Morrow, G.M. Ruiz-Palacios, X.L Jiang, D.S. Newburg // J. Nutr. – 2005. – V. 135. – P. 1304-1307.

91. Mshvildadze M. Intestinal microbial ecology in premature infants assessed with non-culture-based techniques / M. Mshvildadze, J. Neu, J. Shuster [et al.]// J Pediatr. – 2010. – № 156. – Р. 20–25.

92. Oliveri S. Experience with the Platelia Candida ELISA for the diagnosis of invasive candidosis in neonatal patients / S. Oliveri, L. Trovato, P. Betta [[et al.] // Clin. Microbiol. Infect. – 2008. – № 14. – Р. 377–397.

93. Orendi J.M. Community and nosocomial transmission of Panton-Valentine leucocidin-positive community-associated meticillin-resistant Staphylococcus aureus: implications for healthcare / J.M. Orendi, N. Coetzee, M. J. Ellington [et al.] // The Journal of hospital infection. – 2010. – Vol.75. – № 4. – P. 258-264.

94. Ouwehand A. The role of intestinal microflora for development of the immune system in early childhood / A. Ouwehand, E. Isolauri, S. Salminen // Eur. J. Nutr. – 2002. – V. 41. – №l. – Р. 132-137.

95. Paddock C. PhD «Breastfeeding helps children grow friendly gut bacteria»/ C. Paddock, PhD // http://www.medicalnewstoday.com/articles/276539.php

96. Palmer C. Development of the human infant intestinal microbiota/ C. Palmer, E.M. Bik, D.B. DiGiulio [et al.] // PLoS Biol. – 2007. – № 5: e177. doi: 10.1371/journal.pbio.0050177.

97. Penders J., Stobberingh E.E., van den Brandt P.A., Thijs C. The role of the intestinal microbiota in the development of atopic disorders / J. Penders, E.E. Stobberingh, P.A. van den Brandt, C. Thijs // Allergy. – 2007. – V. 62. – P. 1223–1236.

98. Perez P.E. Bacterial imprinting of the neonatal immune system: lessons from maternal cells? / P.E. Perez, J.K. Dore, M.V. Ledere [et al.] // Pediatrics. –2007. – № 6. – P.724-732.

99. Plummer S. F. Effect of probiotics on the composition of the intestinal microbiota following antibiotic therapy / S.F. Plummer, I. Garaiova, T. Sarvotham [et al.] // Int. J. Antimicrob. Agents. – 2005. – № 26. – P. 69–74.

100. Raul Cabrera-Rubio «The human milk microbiome changes over lactation and is shaped by maternal weight and mode of delivery / Raul Cabrera-Rubio, M. Carmen Collado, Kirsi Laitinen [et al.] // http://ajcn.nutrition.org/content/96/3/544.full.

101. Rautava S. Specific probiotics in reducing the risk of acute infections in infancy – a randomized, double-blind, placebo-controlled studi / S. Rautava, S. Salminen, E. Isolauri // Br. J. Nutr. – 2009. – № 101. – P. 1722-1726.

102. Reid G. Probiotics for mother and child / G. Reid, E. Devillard // J. Clin. Gastroenterol. – 2004. – № 38. – P. 94-101.

103. Romeo MG, Romeo DM, Trovato L, Oliveri S, Palermo F, Cota F, Betta P. J. Perinatol. – 2010. – № 22. Epub ahead of print, doi: 10.1038/jp.2010.57.

104. Rougé C. Oral supplementation with probiotics in very-low-birth-weight preterm infants: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial / C. Rougé, H. Piloquet, M.J. Butel [et al.] // Am. J. Clin. Nutr. – 2009. – № 89. – Р. 1828–1835.

105. Rougé C. Investigation of the intestinal microbiota in preterm infants using different methods / C. Rougé, O. Goldenberg, L. Ferraris [et al.] // Anaerobe. – 2010. – № 16. – Р. 362–370.

106. Satokari R. Bifidobacterium and Lactobacillus DNA in the human placenta / R. Satokari, T. Gronroos, K. Laitinen [et al.] // Lett. Appl. Microbiol. – 2009. – № 48. – Р. 8–12.

107. Savino F. Lactobacillus reuteri (American Type Culture Collection Strain 55730) versus simethicone in the treatment of infantile colic: a prospective randomized study / F. Savino, E. Pelle, E. Palumer [et al.] // Pediatrics. – 2007. – № 119(1). – Р. 124–130.

108. Shornikova A.V.Bacteriotherapy with Lactobacillus reuteri in rotavirus gastroenteritis / A.V. Shornikova, I.A. Casas, N. Mykkanen [et al.] // Pediatr. Infect. Dis. J. – 1997. – № 16. – Р. 1103 -1107.

109. Shreiner A. The Microflora Hypothesis of allergic disease / A. Shreiner, G.B. Huffnagle, M.C. Noverr // Adv. Exp. Med. Biol. – 2008. – V. 635. – P. 113–134.

110. Siggers R.H. Nutritional modulation of the gut microbiota and immune system in preterm neonates / R.H. Siggers, J. Siggers, T. Thymann [et al.] // J. Nutr. Biochem. – 2011. – № 22. – Р. 511–521.

111. Szajewska H. Use of probiotics in children with acute diarrhea / H. Szajewska, J.Z. Mrukowicz // Pediatr. Drugs. – 2005. – № 7(2). – P. 111-122.

112. Timmerman H.M. Monostrain, multistrain and multispecies probiotics. A comparison of functionality and efficacy / H.M. Timmerman, C.J.M., Koning L. Mulder // Int. J. Food. Microbiol. – 2004. – V. 96. – P. 219–233.

113. Tong J. L. Meta-analysis: the effect of supplementation with probiotics on eradication rates and adverse events during Helicobacter pylori eradication therapy / J. L. Tong, Z. H. Ran, J. Shen [et al.] // Aliment Pharmacol Ther. – 2007. – № 25. – P. 155–168.

114. Wang Y. 16S rRNA gene-based analysis of fecal microbiota from preterm infants with and without necrotizing enterocolitis / Y. Wang, J.D. Hoenig, K.J. Malin [et al.] // ISME J. – 2009. – № 3. – Р. 944–954.

115. Weizman Z. Effect of a probiotic infant formula on infections in child care centers: comparison of two probiotic agents / Z. Weizman, G. Asli, A. Alsheikh // Pediatrics. – 2005. – № 115(1). – Р. 5-9.

116. Whiteman H. Placenta ‘not a sterile environment’, study suggests / H. Whiteman // Medical News Today. – 2014. // http://www.bodyecology.com/.../what-pregnant-women-ne.

117. Woodgate P, Cooke L, Webster H. Medical therapy for infantile colic / P. Woodgate, L. Cooke, H. Webster // Cochrane Database Syst Rev. – 2005. – № 4. – Р. 43-82.

118. Yamashiro Y., Nagata S. Beneficial microbes for premature infants, and children with malignancy undergoing chemotherapy // Benef Microbes. – 2010. – № 1(4). – Р. 357-365.

119. Zhang J. Development of gastric slow waves and effects of feeding in pre-term and full-term infants / J. Zhang, H. Ouyang, H.B. Zhu [et al.] // Neurogastroent Motil – 2006. – № 18. – Р. 284-291.

120. Zoppi G. Modulation of the intestinal ecosystem by probiotics and lactulose in children during treatment with ceftriaxone / G. Zoppi, M. Cinquetti, A. Benini [et al.]// Curr Therap Res. – 2001. – № 62. – P. 418–435.

DOI: https://doi.org/10.24061/2226-1230.2(16).2015.66349.%p

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 D. S. Yankovskiy, Yu. V. Antipkin, G. S. Dyment, T. K. Znamenskaia, E. E. Shunko, Yu. V. Davydova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.