ФЕТАЛЬНА АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ СИСТЕМИ ЛІКТЬОВОЇ І ПРОМЕНЕВОЇ АРТЕРІЙ

Автор(и)

  • О. Коваль Буковинський державний медичний університет , Україна
  • Т. Хмара Буковинський державний медичний університет , Україна
  • І. Заморський Буковинський державний медичний університет , Україна
  • М. Кривчанська Буковинський державний медичний університет , Україна
  • О. Гарвасюк Буковинський державний медичний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.14

Ключові слова:

ліктьова артерія; променева артерія; поверхнева долонна дуга; плоди; анатомічна мінливість; розвиток.

Анотація

Варіабельність топографії артерій верхньої кінцівки пов’язана з внутрішньоутробним розвитком. Встановлення індивідуальних анатомічних варіантів кровопостачання ділянок верхньої кінцівки на різних стадіях онтогенезу, і зокрема у плодів людини, має важливе прикладне значення у судинній хірургії.
Мета дослідження. З’ясувати індивідуальну анатомічну мінливість системи ліктьової і променевої артерій у плодів людини різного віку.
Матеріал та методи дослідження. З’ясування варіантів топографії гілок променевої і ліктьової артерій, особливостей формування поверхневої долонної артеріальної дуги проведено на 46 препаратах верхніх кінцівок 23 плодів людини 81,0-375,0 мм тім’яно-куприкової довжини із використанням макромікроскопічного препарування, ін’єкції судин і морфометрії без зовнішніх ознак анатомічних відхилень чи уроджених вад розвитку скелету, фасціально-м’язових і судинно- нервових структур верхніх кінцівок.
Результати дослідження та їх обговорення. У результаті проведеного нами дослідження виявлено фетальну анатомічну мінливість і білатеральну асиметрію артерій правої і лівої верхніх кінцівок у плодів людини. Так, у плода 210,0 мм ТКД виявлено праву плечо- променеву артерію, яка брала початок від правої пахвової артерії. Слід зазначити, що початкова частина правої плечо- променевої артерії проходила спереду, а не позаду серединного нерва, а на рівні середини третини передньої плечової ділянки артерія займала поверхневе положення щодо серединного нерва, розміщувалася у бічній двоголовій борозні плеча. Далі плечо- променева артерія прямувала у косо-латеральному напрямку до бічної поверхні передпліччя. У даного плода виявлено високий початок правої ліктьової артерії, яка відходила від стовбура плечо- променевої артерії у верхній третині правої передньої плечової ділянки. На межі середньої і нижньої третин передньої плечової ділянки ліктьова артерія перетинала
попереду ліктьовий нерв і разом із ним проходила у присередній двоголовій борозні плеча. На 3,0 мм нижче початку ліктьової артерії від плечо- променевої артерії відходила верхня обхідна ліктьова артерія, а у нижній третині передньої плечової ділянки від плечо- променевої артерії починався загальний стовбур, який розгалужувався на середню і нижню обхідні ліктьові артерії. Між останніми та гілками ліктьової артерії нами виявлено артеріальні анастомози. Безпосереднім продовженням правої плечо-променевої артерії у ділянці долоні була головна артерія великого пальця. На рівні основи проксимальної фаланги великого пальця головна артерія великого пальця розгалужувалася на три власні долонні пальцеві артерії, які прямували до обох країв долонної поверхні I пальця і променевого краю долонної поверхні II пальця. В утворенні правої поверхневої долонної дуги брали участь поверхнева долонна гілка плечо- променевої артерії, кінцевий відділ ліктьової артерії та передня міжкісткова артерія. Від поверхневої долонної дуги відходили чотири загальні долонні пальцеві артерії, які прямували до ліктьового краю долонної поверхні II пальця і долонних поверхонь суміжних країв III-V пальців. Ліва поверхнева долонна дуга мала атипову будову, розташована під долонним апоневрозом на рівні середини п’ясткових кісток і сформована кінцевими відділами ліктьової і передньої міжкісткових артерій. Враховуючи те, що у цього плода променева артерія простежувалася до дистального відділу передпліччя (до човноподібної кістки), нами не виявлено гілок цієї артерії у ділянці долоні, і зокрема поверхневої долонної гілки променевої артерії. Ліктьова артерія прямувала у каудальному напрямку до долонної ділянки, дещо вигиналася дугоподібно до променевого боку кисті. Від кінцевого відділу ліктьової артерії відходили три загальні долонні пальцеві артерії, які, в свою чергу, розгалужувалися на п’ять власних долонних пальцевих артерій. Останні кровопостачали ліктьовий край III пальця і долонні ділянки IV-V пальців. Кровопостачання променевого краю III пальця, долонних ділянок II-I пальців забезпечували п’ять власних долонних пальцевих артерій, які починалися від кінцевого відділу передньої міжкісткової артерії. Між власними долонними пальцевими артеріями виявлено анастомози, передусім в ділянках середніх і кінцевих фаланг. У ділянці долоні від передньої міжкісткової і ліктьової артерій відходили численні м’язові гілки,
які забезпечували кровопостачання м’язів долоні.
Висновки. У більшості досліджених плодів (82,61 %) поверхнева долонна дуга була замкнена, у 17,39 % спостережень – незамкнена. У 10,5 % випадках поверхнева долонна дуга була сформована стовбуром ліктьової артерії і серединною артерією передпліччя і в 5,2 %– за участю ліктьової і передньої міжкісткової артерій. У формуванні поверхневої долонної дуги переважна участь належить ліктьовій артерії. У плода 210,0 мм ТКД виявлено праву плечо- променеву артерію, а також високий початок від неї правої ліктьової артерії та атипове відходження інших гілок. Зокрема, в утворенні правої поверхневої долонної дуги брали участь поверхнева долонна гілка плечо- променевої артерії, кінцевий відділ ліктьової артерії та передня міжкісткова артерія; в той час як ліва поверхнева долонна дуга сформована кінцевими відділами ліктьової і передньої міжкісткових артерій.

Посилання

Herstam BJ, Pidatala S, Tan Y, Daly DT. A Unique Branching Pattern of the Brachial Artery: Coexisting Superficial Ulnar Artery and Persistent Median Artery. Cureus[Internet]. 2022[cited 2024 Apr 20];14(10):e29882. Available from: https://www.cureus.com/articles/114090-a-unique-branching-pattern-of-the-brachial-artery-coexisting-superficial-ulnar-artery-and-persistent-median-artery#!/ doi: 10.7759/cureus.29882

Baikoussis NG, Papakonstantinou NA, Apostolakis E. Radial artery as graft for coronary artery bypass surgery: Advantages and disadvantages for its usage focused on structural and biological characteristics. J Cardiol. 2014;63(5):321-8. doi: 10.1016/j.jjcc.2013.11.016

Solewski B, Lis M, Pękala JR, Brzegowy K, Lauritzen SS, Hołda MK, et al. The persistent median artery and its vascular patterns: A meta-analysis of 10,394 subjects. Clin Anat. 2021;34(8):1173-85. doi: 10.1002/ca.23770

Patnaik M, Paul S. Persistent median artery of the forearm and palm: a cadaver study into its origin, course, fate and clinical significance. Ital J Anat Embryol. 2016;121(1):88-95.

Clarke E, Skrzat J, Mazur M, Musiał A, Sienkiewicz J, Radek M, et al. Anatomical variations of the superficial ulnar artery: case series observed on historical specimens prepared by Ludwik Karol Teichmann. Folia Morphol (Warsz). 2022;81(1):227-33. doi: 10.5603/FM.a2021.0014

Haładaj R, Wysiadecki G, Dudkiewicz Z, Polguj M, Topol M. Persistent Median Artery as an Unusual Finding in the Carpal Tunnel: Its Contribution to the Blood Supply of the Hand and Clinical Significance. Med Sci Monit. 2019;25:32-9. doi: 10.12659/MSM.912269

Townsend CB, Seigerman D, Aita D, Fletcher D, Gallant G, Jones C, et al. A Prospective Evaluation of the Prevalence of Persistent Median Artery in Patients with Carpal Tunnel Syndrome. Arch Bone Jt Surg. 2022;10(9):756-9. doi: 10.22038/ABJS.2022.62358.3042

Lucas T, Kumaratilake J, Henneberg M. Recently increased prevalence of the human median artery of the forearm: A microevolutionary change. J Anat. 2020;237(4):623-31. doi: 10.1111/joa.13224

Elhossiny AH, Bakir M, Dawalibi A, Behiery A. Persistent Median Artery, Bifid Median Nerve, and Reversed Palmaris Longus Encountered During Cadaveric Dissection: The First Reported Case. Cureus[Internet]. 2023[cited 2024 Feb 6];15(6):e40324. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10343151/ doi: 10.7759/cureus.40324

Gokhroo R, Bisht D, Gupta S, Kishor K, Ranwa B. Palmar arch anatomy: Ajmer Working Group classification. Vascular. 2016;24(1):31-6. doi: 10.1177/1708538115576428

Matsuo M, Honma S. Intra-arterial catheter incidentally placed in the median artery in a patient with an anatomical variation of the radial artery. JA Clin Rep. 2022;8(1):98. doi: 10.1186/s40981-022-00588-3

Aragão JA, da Silva AC, Anunciação CB, Reis FP. Median artery of the forearm in human fetuses in northeastern Brazil: anatomical study and review of the literature. Anat Sci Int. 2017;92(1):107-11. doi: 10.1007/s12565-015-0322-x

Natsis K, Iordache G, Gigis I, Kyriazidou A, Lazaridis N, Noussios G, et al. Persistent median artery in the carpal tunnel: anatomy, embryology, clinical significance, and review of the literature. Folia Morphol (Warsz). 2009;68(4):193-200.

Yildiz S, Kocabiyik N, Elvan O, Yalcin B, Comert A. Branches of ulnar artery in human fetuses: anatomical and morphometric study. Surg Radiol Anat. 2019;41(11):1325-32. doi: 10.1007/s00276-019-02297-6

Koval OA, Khmara TV, Slobodian OM. Varianty budovy, innervatsii ta krovopostachannia dovhoho i korotkoho promenevykh miaziv-rozghynachiv zapiastka u plodiv liudyny [Variants of the structure, innervation, and blood supply of the extensor carpi radialis longus and brevis in the human fetus]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2022;4(21):14-21. doi: 10.24061/1727-0847.21.4.2022.41 (in Ukrainian)

Zarzecki MP, Popieluszko P, Zayachkowski A, Pękala PA, Henry BM, Tomaszewski KA. The surgical anatomy of the superficial and deep palmar arches: A Meta-analysis. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018;71(11):1577-92. doi: 10.1016/j.bjps.2018.08.014

Alexander JG, Leal MC, Baptista JDS. Persistent median artery inside the carpal tunnel: description and surgical implications. Autops Case Rep[Internet]. 2020[cited 2024 May 2];10(4):e2020209. Available from: https://www.autopsyandcasereports.org/article/doi/10.4322/acr.2020.209 doi: 10.4322/acr.2020.209

Gnanasekaran D, Veeramani R. Newer insights in the anatomy of superficial palmar arch. Surg Radiol Anat. 2019;41(7):791-9. doi: 10.1007/s00276-019-02223-w

Singh S, Lazarus L, De Gama BZ, Satyapal KS. An anatomical investigation of the superficial and deep palmar arches. Folia Morphol (Warsz). 2017;76(2):219-25. doi: 10.5603/FM.a2016.0050

Konarik M, Musil V, Baca V, Kachlik D. Upper limb principal arteries variations: A cadaveric study with terminological implication. Bosn J Basic Med Sci. 2020;20(4):502-13. doi: 10.17305/bjbms.2020.4643

Habib J, Baetz L, Satiani B. Assessment of collateral circulation to the hand prior to radial artery harvest. Vasc Med. 2012;17(5):352-61. doi: 10.1177/1358863X12451514

Sudduth J, Galarza L, Sullivan J, Walker ME. Persistent Median Artery With a Reversed Palmaris Longus and Volar Ganglion. J Hand Surg Glob Online. 2022;4(5):303-5. doi: 10.1016/j.jhsg.2022.04.005

Solmaz E, Fazliogullari Z, Albay S, Unver Dogan N, Karabulut AK. Anatomical variations of the superficial palmar arch in human fetuses. Anatomical Science International. 2023;98(1):123-35. doi: 10.1007/s12565-022-00679-2

Borthakur D, Kumar R, Singh S. Variations in Superficial Palmar Arch: Case Series with Clinico-anatomical Perspective. Medeniyet Medical Journal. 2022;37(4):346-51. doi: 10.4274/MMJ.galenos.2022.82598

Dawani P, Mahajan A, Mishra S, Vasudeva N. Variations of the superficial palmar arch: A clinicoanatomical consideration. IJAR. 2020;8(4.2):7817-22. doi: 10.16965/ijar.2020.231

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Коваль, О., Хмара, Т., Заморський, І., Кривчанська, М., & Гарвасюк, О. (2024). ФЕТАЛЬНА АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ СИСТЕМИ ЛІКТЬОВОЇ І ПРОМЕНЕВОЇ АРТЕРІЙ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(2(52), 93–99. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.14