АНАЛІЗ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНИХ ГІСТЕРОСКОПІЧНИХ ЗНАХІДОК У ЖІНОК З НЕПЛІДДЯМ

Автор(и)

  • Н. Коцабін головний лікар медичного центру репродуктивного здоров’я «Дамія», Україна
  • А. Бойчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
  • Л. Николин медичний директор медичного центру репродуктивного здоров’я «Дамія», Україна
  • Ю. Якимчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.13

Ключові слова:

діагностика і лікування непліддя; офісна гістероскопія; трансвагінальне ультразвукове дослі- дження; патологія ендометрію; хронічний ендометрит.

Анотація

Стан здоров’я материнського організму та безпосередньо порожнини матки, яка є місцем першої зустрічі ембріона і прегравідарного ендометрія, мають надзвичайно важливе значення для нормального розвитку плідного яйця. Аномалії порожнини матки можуть бути причиною непліддя у 10-15 % жінок. Патологія порожнини матки розглядається однією з провідних причин невдалих спроб додаткових репродуктивних технологій (ДРТ), причин завмирання вагітностей на ранніх термінах.
Метою дослідження було провести аналіз гістероскопічних знахідок у жінок з непліддям за результатами офісної гістероскопії та порівняти з виявленою матковою патологією при ультразвуковому дослідженні (УЗД). Матеріал і методи. Здійснено ретроспективний аналіз медичних карт 208 жінок з непліддям, яким було проведено офісну гістероскопію і біопсію ендометрію на базі медичного центру «Дамія». 94 (45,2 %) пацієнтки були з первинним і 114 (54,8 %) з вторинним непліддям. Всім жінкам проводилося передопераційне трансвагінальне УЗД на апараті Voluson S8. Гістероскопію виконували у проліферативну фазу менструального циклу за допомогою гістероскопу Bettocchi 5 мм з операційним каналом. Проводили огляд порожнини матки, бульбашковий тест для визначення прохідності маткових труб, прицільну біопсію ендометрію з гістологічним та імуногістохімічним дослідженнями, а також лікування виявленої патології. Використовували пакет статистичного аналізу на базі Microsoft Excel та програму «Statistica 12.0» (StatSoft Inc., USA). Права пацієнтів були дотримані згідно з Гельсінською декларацією «Етичні принципи медичних досліджень за участю людей», розробленій Всесвітньою медичною асоціацією, «Загальною декларацією про біоетику та права людини
(ЮНЕСКО)». Всі вагітні оформили «Інформовану згоду на участь у дослідженні». Дослідження виконано в межах НДР «Вдосконалення діагностики та лікування вагітних з обтяженим соматичним анамнезом» кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, державний реєстраційний номер N 0121U1 0153, термін виконання 2021-2023 рр.)
Результати та висновки. Нормальна гістероскопічна картина виявлена у 164 (78,8 %) пацієнток, у 44 (21,2 %) діагностовані патологічні гістероскопічні знахідки, серед яких у жінок з первинним непліддям переважали поліпи ендометрію, при вторинному неплідді найчастіше виявляли синехії цервікального каналу і порожнини матки. Тест перевірки прохідності маткових труб показав більшу частоту випадків непрохідності обох труб при первинному неплідді, тоді, як при вторинному у більшості осіб труби були прохідні. Нормальний стан матки за УЗД встановлено у 174 жінок, з яких в 87,9 % пацієнток підтверджено відсутність патологічних утворень, в 12,1 % осіб виявлені аномальні гістероскопічні знахідки. Патологічні стани в матці при УЗД діагностовано в 34 пацієнток, гістероскопічне підтвердження яких було у 67,6 % жінок, в 32,4 % випадків візуалізувався нормальний стан матки. Доведена вища цінність офісної гістероскопії для виявлення та лікування патології порожнини матки у жінок з непліддям проти
трансвагінального УЗД. Чутливість виявлення патологічних утворень в матці при гістероскопії становила 98,1 %, специфічність 96,4 % проти чутливості УЗД матки 87,9 %, специфічності 67,6 %. Висновок. Гістероскопію слід вважати невід’ємним етапом діагностики/лікування непліддя як у жінок з верифікованою патологією матки при УЗД, так і без виявлених аномалій. 

Посилання

Wang Y, Deng S, Tian Q, Sun A, Chen R, Luo M, et al. Pregnancy Outcome of Infertile Patients with Uterine Malformation after Hysteroscopic and Laparoscopic Surgery. Clin Exp Obstet Gynecol. 2023;50(12):256. doi: 10.31083/j.ceog5012256

Bosteels J, Kasius J, Weyers S, Broekmans FJ, Mol BW, D'Hooghe TM. Treating suspected uterine cavity abnormalities by hysteroscopy to improve reproductive outcome in women with unexplained infertility or prior to IUI, IVF, or ICSI. Gynecol Surg. 2013;10(3):165-7. doi: 10.1007/s10397-013-0798-0

Bouet PE, Hachem ElH, Monceau E, Gariépy G, Kadoch IJ, Sylvestre C. Chronic endometritis in women with recurrent pregnancy loss and recurrent implantation failure: prevalence and role of office hysteroscopy and immunohistochemistry in diagnosis. Fertil Steril. 2016;105(1):106-10. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.09.025

Bosteels J, van Wessel S, Weyers S, Broekmans FJ, D'Hooghe TM, Bongers MY, et al. Hysteroscopy for treating subfertility associated with suspected major uterine cavity abnormalities. Cochrane Database Syst Rev[Internet]. 2018[cited 2024 Jan 5];12(12):CD009461. Available from: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009461.pub4/full doi: 10.1002/14651858.CD009461.pub4

Lutskyi A, Kuzmina I, Lutska S. Rol histeroskopii u diahnostytsi patolohii endometriiu ta pry zastosuvanni dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii [Role of hysteroscopy in the diagnostics of endometrium pathology and in the application of auxiliary reproductive technologies]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina, ceriia Medytsyna. 2023;47(7):12-24. doi: 10.26565/2313-6693-2023-47-02 (in Ukrainian)

Avramenko NV, Postolenko VIu, Avramenko NV. Mozhlyvosti suchasnykh metodiv diahnostyky u zhinok z bezpliddiam pry khronichnomu endometryti [Opportunities of modern methods of diagnostics in women with infertility in case of chronic endometritis]. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2020;24(1):3-9. doi: 10.24061/2413-0737.XXIV.1.93.2020.1 (in Ukrainian)

Vitagliano A, Di Spiezio Sardo A, Saccone G, Valenti G, Sapia F, et al. Endometrial scratch injury for women with one or more previous failed embryo transfers: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril[Internet]. 2018[cited 2024 Feb 9];110(4):687-702.e2. Available from: https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(18)30394-7/fulltext doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.04.040

Vitale SG, Angioni S, Parry JP, Di Spiezio Sardo A, Haimovich S, Carugno J, et al. Efficacy of Hysteroscopy in Improving Fertility Outcomes in Women Undergoing Assisted Reproductive Technique: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Gynecol Obstet Invest. 2023;88(6):336-48. doi: 10.1159/000534794

Capmas P, Pourcelot AG, Giral E, Fedida D, Fernandez H. Office hysteroscopy: A report of 2402 cases. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2016;45(5):445-50. doi: 10.1016/j.jgyn.2016.02.007

Cooper NA, Smith P, Khan KS, Clark TJ. Vaginoscopic approach to outpatient hysteroscopy: a systematic review of the effect on pain. BJOG. 2010;117(5):532-9. doi: 10.1111/j.1471-0528.2010.02503.x

Mahmood T, Ventura SC, Messinis I, Mukhopadhyay S, editor. The EBCOG Postgraduate Textbook of Obstetrics and Gynaecology: Gynaecology. Cambridge University Press; 2021:376-442.

doi: 10.1017/9781108863049 https://www.cambridge.org/core/books/ebcog-postgraduate-textbook-of-obstetrics-gynaecology/EBEACE585AA737D2EAF3B7D53ED5E5CF?pageNum=2&searchWithinIds=EBEACE585AA737D2EAF3B7D53ED5E5CF&productType=BOOK_PART&searchWithinIds=EBEACE585AA737D2EAF3B7D53ED5E5CF&productType=BOOK_PART&sort=mtdMetadata.bookPartMeta._mtdPositionSortable%3Aasc&pageSize=30&template=cambridge-core%2Fbook%2Fcontents%2Flistings&ignoreExclusions=true

Moore JF, Carugno J. Hysteroscopy [Internet]. In: Stat Pearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Treasure Island (FL); 2023[update 2023 Jul 18; cited 2024 Jan 18]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33232015/

Gkrozou F, Vatopoulou A, Skentou C, Paschopoulos M. Diagnosis and Treatment of Adenomyosis with Office Hysteroscopy – A Narrative Review of Literature. Diagnostics[Internet]. 2023[cited 2024 Feb 2];13(13):2182. Available from: https://www.mdpi.com/2075-4418/13/13/2182 doi: 10.3390/diagnostics13132182

Vitale SG, Della Corte L, Ciebiera M, Carugno J, Riemma G, Lasmar RB, et al. Hysteroscopic Endometrial Ablation: From Indications to Instrumentation and Techniques-A Call to Action. Diagnostics. 2023;13(3):339. doi: 10.3390/diagnostics13030339

Recker F, Weber E, Strizek B, Gembruch U, Westerway SC, Dietrich CF. Point-of-care ultrasound in obstetrics and gynecology. Arch Gynecol Obstet. 2021;303(4):871-6. doi: 10.1007/s00404-021-05972-5

Karena ZV, Mehta AD. Sonography Female Pelvic Pathology Assessment, Protocols, and Interpretation[Internet]. In: Stat Pearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Treasure Island (FL); 2023[update 2023 Aug 14; cited 2024 Jan 18]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK585034/

Ibadova ShT. Structure of Hyperplastic Processes of the Uterus in Menopausal Women According to the Results of an Echographic Study. JMBS. 2022;7(4):36-40. doi: 10.26693/jmbs07.04.036

Yao Y, Lv W, Xie X, Cheng X. The value of hysteroscopy and transvaginal ultrasonography in the diagnosis of endometrial hyperplasia: a systematic review and meta-analysis. Transl Cancer Res. 2019;8(4):1179-87. doi: 10.21037/tcr.2019.06.33

Poliakova Y, Lutsenko N. Diagnostic Accuracy of Transvaginal Sonography in the Detection of Endometrial Polyps. Journal of Diagnostic Medical Sonography. 2019;36(1):31-5. doi: 10.1177/8756479319879374

Di Spiezio Sardo A, Saccone G, Carugno J, Pacheco LA, Zizolfi B, Haimovich S, et al. Endometrial biopsy under direct hysteroscopic visualisation versus blind endometrial sampling for the diagnosis of endometrial hyperplasia and cancer: Systematic review and meta-analysis. Facts Views Vis Obgyn. 2022;14(2):103-10. doi: 10.52054/FVVO.14.2.023

El Huseiny AM, Soliman B. Hysteroscopic findings in infertile women: A retrospective study. Middle East Fertility Society Journal. 2013;18(3):154-8. doi:10.1016/j.mefs.2013.04.005

Breitkopf DM, Frederickson RA, Snyder RR. Detection of benign endometrial masses by endometrial stripe measurement in premenopausal women. Obstet Gynecol. 2004;104(1):120-5. doi: 10.1097/01.AOG.0000130065.49187.c8

Flaksemberh MA. Rol histerorezektoskopii v diahnostytsi ta likuvanni zhinok reproduktyvnoho viku z leiomiomoiu matky[The role of hysterectoscopy in the diagnosis and treatment of women of reproductive age with uterine leiomyoma]. Reproduktyvne zdorov’ia zhinky. 2021;5:61-4. doi: 10.30841/2708-8731.5.2021.240028 (in Ukrainian)

Genovese F, Di Guardo F, Monteleone MM, D'Urso V, Colaleo FM, Leanza V, et al. Hysteroscopy as An Investigational Operative Procedure in Primary and Secondary Infertility: A Systematic Review. Int J Fertil Steril. 2021;15(2):80-7. doi: 10.22074/IJFS.2020.134704

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Коцабін, Н., Бойчук, А., Николин, Л., & Якимчук, Ю. (2024). АНАЛІЗ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНИХ ГІСТЕРОСКОПІЧНИХ ЗНАХІДОК У ЖІНОК З НЕПЛІДДЯМ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(2(52), 86–92. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.13