КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРИАНАЛЬНОЇ ХВОРОБИ КРОНА У ДІТЕЙ

Автор(и)

  • О. Горбатюк Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Україна
  • Д. Солейко Вінницький національний медичний університет М.І. Пирогова МОЗ України, Україна
  • К. Шатрова Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Україна
  • Н. Солейко КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.7

Ключові слова:

діти; перианальна хвороба Крона; діагностика; сетонні дренажі; комплексне лікування.

Анотація

Мета роботи – удосконалення лікувальної тактики при перианальній ХК у дітей з метою покращення результатів лікування шляхом використання мультидисциплінарного комбінованого підходу з застосуванням малоінвазивних хірургічних методик та консервативної терапії.
Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані результати діагностики, лікування та спостереження 12 педіатричних пацієнтів із перианальною ХК. Всім пацієнтам здійснювався збір скарг, анамнестичних даних, виконувалось лабораторне, фізікальне та необхідні інструментальні методи дослідження та морфологічне вивчення зразків клінічного матеріалу (тканин видалених норицевих ходів, поліпів, прямокишкових крипт, кондилом тощо). При поступленні у пацієнтів досліджуваної групи вираховували значення показників лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) та гематологічного показника інтоксикації (ГПІ). У роботі використані загальноприйняті методи статистичної обробки даних медико- біологічних досліджень. Результати та їх обговорення. У досліджуваній групі 66,7 % склали хлопчики, 33,3 % – дівчатка. У 25 % хворих ХК діагностована у віці 2-12 років, у 75 % – 13-15 років. Під час госпіталізації всі пацієнти мали скарги та локальну симптоматику, характерну для перианальної ХК відповідної локалізації, знаходились в тяжкому стані або стані середньої тяжкості з ознаками інтоксикації. У 75 % хворих визначений широкий спектр позакишкових проявів ХК. Середні значення показників ЛІІ та ГПІ склали 4,26 та 6,82. У всіх пацієнтів визначена наявність анемії, лейкоцитозу,
підвищення ШОЕ, рівня С-реактивного білка, фекального кальпротектину, гіпоальбумінемії, гіпер--глобулінемії (IgG), дисбактеріозу кишечника із колонізацією Candida albicans. Необхідне фізикально- інструментальне обстеження, для визначення анатомії перианальних уражень, здійснювалось під анестезією. Дренування розкритих гнійних вогнищ та норицевих ходів здійснювалось перманентною дренуючою лігатурою із подальшим видаленням через 3-6 місяців за відсутності ознак запалення та визначення загоєння ураженої ділянки. Призначення та корекція специфічної та
протирецидивної терапії ХК, анемії, лабораторно- підтверджених запальних змін, дієтичного харчування здійснювалось сумісно із гастроентерологом, гематологом та імунологом. Всі пацієнти консультовані генетиком.
Висновки.
1. Переважна кількість випадків перианальної ХК у дітей припадає на підлітковий вік –75 % пацієнтів досліджуваної групи мали вік 13-15 років.
2. Діагностичний пошук та лікувальний процес при перианальній формі ХК у дітей потребує мультидисциплінарного підходу за участі гастроентеролога, дитячого хірурга, гематолога, генетика, імунолога, морфолога тощо. Нагляд зазначених спеціалістів за пацієнтом, з метою своєчасної корекції проявів ХК, має здійснюватись як при стаціонарному, так і амбулаторному лікуванні.
3. У лікуванні дітей із перианальною ХК перевага має надаватись малоінвазивним методам, а не агресивним хірургічним втручанням.
4. Хірургічне лікування доцільне у випадках складних високих ректоперитонеальних нориць, при неефективності специфічного консервативного лікування.
5. Використання сетонних дренажів в хірургічному лікуванні перианальної ХК у дітей, в поєднанні із патогенетичною консервативною терапією, призводить до загоєння перианальних уражень, скорочення термінів стаціонарного лікування, покращення якості життя пацієнтів.

Посилання

Poda O.A. Khvoroba Krona u ditei: aktualni aspekty diahnostyky ta likuvannia zghidno z suchasnymy mizhnarodnymy rekomendatsiiamy. [Crohn's disease in children: current aspects of diagnosis and treatment according to modern international recommendations] Zdorovia dytyny. 2021; 16(1): 75 – 83.v doi: 10.22141/2224-0551.16.1.2021.226461.

Gomollon F. 3ed European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease 2016: part 1: diagnosis and management. J. Crohn’s Colitis.2017: 11 (1): 3-25. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjw 168.

Ushing Kelly, Hagging Peter D.R. Management of Crohn Disease. JAMA 2021; 325(1):69-80. doi: 10.1001/jama 2020.18936.

Karabulut Alpaslan, Kaya Muhammed. Crohn’s disease from past to present: research trends and global outcomes with scientemetric analysis during 1980 t0 2022. Medicine 2023; 102(35): p e34817. doi: 10.1097/MD. 00000000000034817.

K Forsdick, Sharman P Tan Tanny, Sebastian K King. Medical and surgical management of pediatric perianal Crohn’s disease: a systematic review. J. Ped. Surg. 2019; 54(12): 2554-2558. doi: 10.1016/ j.jpedsurg.2019.08.036.

Annika Mutanen, Mikko P Pakarinen. Perianal Crohn’s Disease in children and adolescents. Eur, J, Pediatr, Surg. 2020; 30(5): 395-400. doi: 10.1055/s-0040-1716724.

Crohn B.B., Ginzburg L., Oppenheimer G.D. Regional ileitis: a pathologic and clinical entity. J Am Med Assoc. 1932; 99 (16): 1323-1329. doi: 10.1001/jama.1932. 02740680019005.

Bissell A.D. Localised chronic ulcerative colitis. Ann Surg. 1934; 99: 957-966. doi: 10.1097/00000658-193406000-00011.

Gray B.C., Lockhart-Mummery H.E., Morson B.C. Crohn’s disease of the anal region. Gut 1965; 6: 515-524.

Sachar D.B., Bodian C.A., Goldstein E.S. et al. Is perianal Crohn’s disease associated with intestinal fistulization? Am. J. Gastroenterol. 2005; 100(7): 1547-1549. doi: 10.1111/j.1572-0241.2005.40980.x.

Thia K.T., Sandborn W.J., Harmsen W.S. et al. Risk factors associated with progression to intestinal complications of Crohn’s disease in a population-based cohort. Gastroenterology. 2010; 139 (4): 1147-1155. doi:10.1053/j.gastro.2010.06.070.

Manreet Kaur, Deepa Panikkath, Xiaofei Yan et al. Perianal Crohn’s disease is associated with distal colonis disease, structuring disease behavior, IBD-associated serologies and genetic variation in the JAK-STAT pathway. Inflamm Bowel Dis. 2016; 22(4): 862-869. doi: 10.1097/ MIB. 0000000000000705.

Gerhard Rogler. Medical management of ulcerative colitis. Dig Dis. 2009; 27: 542-549. doi: 10.1159/000233295.

Tozer P.J. Review article: medical, Surgical and radiological management of perianal Crohn’s fistulas. Aliment Pharmacol Ther. 2011; 33 (1): 5 – 22. doi:10.1111/j.1365-2036.2010. 04486.x.

Abraham B.P., Mehta S., El-Serag H.B. Natural history of pediatric-onset inflammatory bowel disease: a systematic review. J. Clin. Gastroenterology. 2012; 46 (7): 581 – 589. doi: 10.1097/MCG.0b013e318247c32f

Soleiko DS, Horbatiuk OM, Soleiko NP, Soleiko VV. Crohn’s disease in childhood: modern approaches to treatment (a literature review). Zaporozhye medical journal [Internet]. 2021Apr.16 [cited 2024Feb.27];23(2):309-18. doi:10.14739/2310-1210.2021.2.207286.

Bernstein CN, Eliakim A, Fedail S, Fried M, Gearry R, Goh KL, Hamid S, Khan AG, Khalif I, Ng SC, Ouyang Q, Rey JF, Sood A, Steinwurz F, Watermeyer G, LeMair A; Review Team:. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines Inflammatory Bowel Disease: Update August 2015. J Clin Gastroenterol. 2016 Nov/Dec;50(10):803-818. doi: 10.1097/MCG.0000000000000660.

von Allmen D. Pediatric Crohn's Disease. Clin Colon Rectal Surg. 2018 Mar;31(2):80-88. doi: 10.1055/s-0037-1609022.

Olén O, Askling J, Sachs MC, Frumento P, Neovius M, Smedby KE, Ekbom A, Malmborg P, Ludvigsson JF. Increased Mortality of Patients With Childhood-Onset Inflammatory Bowel Diseases, Compared With the General Population. Gastroenterology. 2019 Feb;156(3):614-622. doi: 10.1053/j.gastro.2018.10.028.

Peneau A, Savoye G, Turck D, Dauchet L, Fumery M, Salleron J, Lerebours E, Ligier K, Vasseur F, Dupas JL, Mouterde O, Spyckerelle C, Djeddi D, Peyrin-Biroulet L, Colombel JF, Gower-Rousseau C. Mortality and cancer in pediatric-onset inflammatory bowel disease: a population-based study. Am J Gastroenterol. 2013 Oct;108(10):1647-53. doi: 10.1038/ajg.2013.242.

Wilson A., Reyes E., Ofman J. Prevalence and outcomes of anemia in inflammatory bowel disease: a systematic review of the literature. Am J Med. 2002; 116 Suppl 7A:44S-49S. Doi: 10.1016/j.amjmed.2003.12.011.

Mahadea D, Adamczewska E, Ratajczak AE, Rychter AM, Zawada A, Eder P, Dobrowolska A, Krela-Kaźmierczak I. Iron Deficiency Anemia in Inflammatory Bowel Diseases-A Narrative Review. Nutrients. 2021 Nov 10;13(11):4008. doi: 10.3390/nu13114008.

Shah Y, Patel D, Khan N. Iron deficiency anemia in IBD: an overlooked comorbidity. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2021 Jul;15(7):771-781. doi: 10.1080/17474124.2021.1900730.

Antunes CV, Hallack Neto AE, Nascimento CR, Chebli LA, Moutinho IL, Pinheiro Bdo V, Reboredo MM, Malaguti C, Castro AC, Chebli JM. Anemia in inflammatory bowel disease outpatients: prevalence, risk factors, and etiology. Biomed Res Int. 2015;2015:728925. doi: 10.1155/2015/728925.

Elimeleh Y, Zittan E, Levy M, Rinawi F. Adherence to ECCO Guidelines for Management of Iron Deficiency and Anemia in Inflammatory Bowel Diseases Among Israeli Adult and Pediatric Gastroenterologists. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2023 Nov 1;77(5):634-639. doi: 10.1097/MPG.0000000000003913.

Lo MS, Zurakowski D, Son MB, Sundel RP. Hypergammaglobulinemia in the pediatric population as a marker for underlying autoimmune disease: a retrospective cohort study. Pediatr Rheumatol Online J. 2013 Nov 1;11(1):42. doi: 10.1186/1546-0096-11-42.

Matar M, Rinawi F, Shamir R, Assa A. Hypergammaglobulinemia is a marker of extraintestinal manifestations in pediatric inflammatory bowel disease. Turk J Gastroenterol. 2017 Mar;28(2):131-134. doi: 10.5152/tjg.2017.16562.

Denis MA, Cosyns JP, Persu A, Dewit O, de Galocsy C, Hoang P, Maldague P, Wallemacq P, Zerbib F, Fiasse R. Control of AA amyloidosis complicating Crohn's disease: a clinico-pathological study. Eur J Clin Invest. 2013 Mar;43(3):292-301. doi: 10.1111/eci.12045.

Basturk T, Ozagari A, Ozturk T, Kusaslan R, Unsal A. Crohn's disease and secondary amyloidosis: early complication? A case report and review of the literature. J Ren Care. 2009 Sep;35(3):147-50. doi: 10.1111/j.1755-6686.2009.00106.x.

Parks A.G., Gordon P.H., Hardcastle J.D. A classification of fistula – in – ano. Br. J. Surg. 1976: 63(1): 1-12. doi: 10.1002/bjs.1800630102.

Núñez-Sánchez MA, Melgar S, O'Donoghue K, Martínez-Sánchez MA, Fernández-Ruiz VE, Ferrer-Gómez M, Ruiz-Alcaraz AJ, Ramos-Molina B. Crohn's Disease, Host-Microbiota Interactions, and Immunonutrition: Dietary Strategies Targeting Gut Microbiome as Novel Therapeutic Approaches. Int J Mol Sci. 2022 Jul 28;23(15):8361. doi: 10.3390/ijms23158361.

Limketkai BN, Akobeng AK, Gordon M, Adepoju AA. Probiotics for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 17;7(7):CD006634. doi: 10.1002/14651858.CD006634.pub3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Горбатюк, О., Солейко, Д., Шатрова, К., & Солейко, Н. (2024). КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРИАНАЛЬНОЇ ХВОРОБИ КРОНА У ДІТЕЙ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(2(52), 42–49. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.7