НАСЛІДКИ ВПЛИВУ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ НА МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗДОРОВ’Я НОВОНАРОДЖЕНИХ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Автор(и)

  • Ю. Антипкін ДУ «Інститут педіатрії,акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Україна
  • Т. Знаменська ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • Р. Марушко ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • О. Дудіна ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • О. Воробйова ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна
  • Н. Бондаренко ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.1

Ключові слова:

воєнна агресія; медичне забезпечення; новонароджені; захворюваність.

Анотація

У системі цінностей будь-якої цивілізованої нації особливе місце посідає здоров’я новонароджених, яке створює умови для оптимального фізичного і розумового розвитку майбутнього покоління, формування трудового, інтелектуального та оборонного потенціалу. Серед співвідносної дії факторів, які впливають як на кількість, так і на якість здоров’я новонароджених, вагоме значення мають чинники військової агресії.
Мета дослідження – здійснення аналізу і оцінки наслідків повномасштабної війни з російською федерацією для медичного забезпечення та здоров’я новонароджених.
Матеріали і методи дослідження. Матеріалами дослідження стали дані наукової літератури, медичної статистики щодо діяльності підпорядкованих МОЗ України закладів і установ охорони здоров’я, що надають медичну допомогу новонародженим на всіх етапах їх розвитку. Застосовано методи системного підходу, бібліосемантичний, порівняльного аналізу, статистичної обробки даних.
Результати дослідження: Проведене на популяційному рівні суцільне дослідження впливу факторів повномасштабної російської агресії проти України засвідчило їх негативний вплив на частоту маловагових новонароджених з 5,99 % у 2021 р. до 6,09 % у 2023 р. (ВШ з 95 % ДІ 1.04 (1,01-1,07), р<0,0012), народжених хворими і захворівших новонароджених з 196,93 до 269,47 ‰ (ВШ з 95 % ДІ 1,48 (1,46-1,50), р<0,0001) на тлі стрімкого зменшення кількості новонароджених (зниження показника – 31,5 %) та збереження достатнього ресурсного забезпечення неонатологічної служби. За даними геопросторового аналізу виявлено більшу силу впливу негативних наслідків воєнної агресії у регіонах з активними бойовими
діями і тимчасовою окупацією (І група) у порівнянні з тиловими територіями (ІІ група) за даними частоти маловагових новонароджених – 6,2 % у І гр. та 6,05 % у ІІ групі (ВШ з 95 % ДІ 1,16 (1,1-1,2), р<0,0001) та частоти народжених хворими і захворівших новонароджених – відповідно 311,8 і 227,9 ‰ (ВШ з 95 % ДІ 1,53 (1,49-1,57), р<0,0001). Показано порушення логістики медичного забезпечення новонароджених у регіонах І групи порівняно з регіонами ІІ групи, зокрема за даними показників смертності (1,7 і 2,51 ‰, темп убутку 30,68 %) та летальності (0,55 і 1,1 %, темп убутку 50,0 %)
новонароджених, а також ранньої неонатальної смертності (2,84 і 3,1 ‰, темп убутку 8,38 %).
Висновки. У ході дослідження підтверджена гіпотеза щодо негативного впливу воєнної агресії на основні мірила здоров’я новонароджених – частоту маловагових і хворих новонароджених при більш значній силі впливу на ці показники у регіонах з активними бойовими діями і тимчасовою окупацією.

Посилання

Dudnyk SV. Obgruntuvannia innovatsiinoi systemy medyko-sotsialnoi dopomohy ditiam do 5 rokiv v Ukraini [avtoreferat] [Justification of the innovative system of medical and social care for children under 5 years of age in Ukraine [author's abstract].] Kharkiv; 2021. 40s. (in Ukrainian)

Znamenska TK, Vorobiova OV, Dudina OO, Rudenko NH. Kharakterystyka diialnosti zakladiv perynatalnoi dopomohy v Ukraini: neonatolohichna sluzhba. [Characteristics of perinatal care facilities in Ukraine: neonatology service] Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2019;9(4):38-46. doi: 10.24061/2413-4260.IX.4.34.2019 (in Ukrainian)

Znamenska TK, Marushko RV, Dudina OO, Vorobiova OV, Polianska OL. Analiz intehralnoi efektyvnosti medychnoi dopomohy novonarodzhenym Ukrainy. [Analysis of the integral effectiveness of medical care for newborns in Ukraine.] Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. 2024;14(1):5-11. doi: 10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.1 (in Ukrainian)

Zhabchenko IA, Korniiets NH, Kovalenko TM, Tertychna-Teliuk SV, Lishchenko IS, Bondarenko OM. Viina, stres, vahitnist: yak uzghodyty problemni pytannia? [War, stress, pregnancy: how to reconcile problematic issues?] Reproduktyvne zdorovia zhinky. 2023;1;21-8. (in Ukrainian)

Shunko YeIe, Bielova OO, Laksha OT, Orlova TO, Starenka SIa. Analiz perynatalnoi patolohii ditei, yaki narodylys z duzhe maloiu masoiu tila, i stanu zdorovia yikhnikh materiv. [Analysis of perinatal pathology of children born with very low body weight and the state of health of their mothers] Zdorove zhenshchynы. 2016;1:176-9. (in Ukrainian)

Pokhylko VI, Traverse HM, Tsvirenko SM, Zhuk LA., Oskomenko MM. Peredchasno narodzheni dity: suchasnyi pohliad na postnatalnu adaptatsiiu ta stan zdorovia u rannomu vitsi. [Premature babies: a modern perspective on postnatal adaptation and health status in early life.] Visnyk problem biolohii i medytsyny.2016;2(1): 22-

(in Ukrainian)

March ML The consequences of war and the birth rate in France. The Scientific Monthly. 1921;13(5):399-419. Available from: https://www.jstor.org/stable/6521?seq=20

Stephan A, Strobl R, Schwettmann L, Meisinger C, et al. Being born in the aftermath of World War II increases the risk for health deficit accumulation in older age: results from the KORA-Age study. Eur J Epidemiol.2019;34(7):675-687. doi: 10.1007/s10654-019-00515-4.

Arshadipour A, Thorand B, Linkohr B, Rospleszcz S, Ladwig KH, Heier M, et al. Impact of prenatal and childhood adversity effects around World War II on multimorbidity: results from the KORA-Age study. BMC Geriatr [Internet]. 2022 [cited 2024 Feb 4];22(1):115. Available from: https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-022-02793-2 doi: 10.1186/s12877-022-02793-2

Akbulut-Yuksel M. War during childhood: The long run effects of warfare on health. J Health Econ. 2017;53:117-30. doi: 10.1016/j.jhealeco.2017.02.005

Sytnyk HP. Voienno-politychni konflikty ta mizhnarodna bezpeka: kurs lektsii. [Military-political conflicts and international security: a course of lectures.] Kyiv: TOV «SAK Ltd»; 2023. 92s. (in Ukrainian)

Bernadskyi BV. Mizhnarodni konflikty: kurs lektsii. Міжнародні конфлікти: курс лекцій. [International conflicts: a course of lectures] Kyiv: DP «Vydavnychyi dim «Personal»; 2012. 366s. (in Ukrainian)

Keasley J, Blickwedel J, Quenby S. Adverse effects of exposure to armed conflict on pregnancy: a systematic review. BMJ Glob Health[Internet]. 2017[cited 2024 Feb 6];2(4):e000377. Available from: https://gh.bmj.com/content/2/4/e000377.long doi: 10.1136/bmjgh-2017-000377

Le K, Nguyen M. Armed conflict and birth weight. Econ Hum Biol[Internet]. 2020[cited 2024 Apr 6];39:100921. Available from: doi: 10.1016/j.ehb.2020.100921

Siryi S. Osoblyvosti lokalnykh viin i voiennykh konfliktiv v umovakh hlobalizatsii. [Peculiarities of local wars and military conflicts in the conditions of globalization] Politychnyi menedzhment.2007;2:144-154. Dostupno: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8857/14-rui.pdf?sequence=%201 (in Ukrainian)

Dub A. Zvit pro stratehichnu ekolohichnu otsinku Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021 – 2027 roky [Report on the strategic environmental assessment of the State Regional Development Strategy for 2021-2027] [Internet]. Kyiv; 2023[tsytovano 2024 Ber 9]. 92s. Dostupno: https://mtu.gov.ua/files/__Report%20SEA%20SSRD-2027%20v.2%20(4).pdf (in Ukrainian)

Türközer HB, Öngür D. A projection for psychiatry in the post-COVID-19 era: potential trends, challenges, and directions. Mol Psychiatry. 2020;25(10):2214- 9. doi: 10.1038/s41380-020-0841-2

Galea S, Merchant RM, Lurie N. The Mental Health Consequences of COVID-19 and Physical Distancing: The Need for Prevention and Early Intervention. JAMA Intern Med. 2020;180(6):817-8. doi: 10.1001/jamainternmed. 2020.1562

Pfefferbaum B, North CS. Mental Health and the Covid-19 Pandemic. N Engl J Med. 2020;383(6):510-2. doi: 10.1056/NEJMp2008017

Volzhentseva IV, redaktor. Psykholohichna bezpeka osobystosti: mizhnar. kolektyv monohrafiia. [Psychological safety of the individual: international collective monograph] Brest-Pereiaslov; 2020. 550s. Demianenko BL, Demianenko VM. Sotsialno-stresovi rozlady u konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy. [Social stress disorders in the context of national security of Ukraine.] s.23-41. (in Ukrainian)

Berehuliak SO, Yakymchuk YuB, Berehuliak OO. Vplyv stresu na vahitnist i polohy v umovakh sohodennia. [The impact of stress on pregnancy and childbirth in today's conditions] Aktualni pytannia Pediatrii, akusherstva i hinekolohii. 2022;2:97-101.

doi: 10.11603/24116-4944.2022.2.13458 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04

Як цитувати

Антипкін, Ю., Знаменська, Т., Марушко, Р., Дудіна, О., Воробйова, О., & Бондаренко, Н. (2024). НАСЛІДКИ ВПЛИВУ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ НА МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗДОРОВ’Я НОВОНАРОДЖЕНИХ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(2(52), 5–11. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.2.52.2024.1