АНТЕНАТАЛЬНІ ТА ПОСТНАТАЛЬНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ РАННЬОГО ДИТЯЧОГО КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ

Автор(и)

  • О. Годованець Буковинський державний медичний університет , Україна
  • Д. Романюк Буковинський державний медичний університет , Україна
  • Л. Гринкевич Буковинський державний медичний університет , Україна
  • О. Хомишин Буковинський державний медичний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.21

Ключові слова:

діти; ранній дитячий карієс; антенатальна профілактика; постнатальна профілактика; пробіотики; макро- та мікроелементи.

Анотація

У цілому у світі визнається недостатність профілактичних заходів щодо карієсу зубів у дітей, про що свідчать показники
його поширеності та інтенсивності зі значним розмахом коливань.
Мета дослідження. Оприлюднити сучасні підходи у профілактиці раннього дитячого карієсу зубів у дітей на підставі
аналізу закордонних та вітчизняних літературних джерел.
Матеріал і методи дослідження. Під час дослідження використано бібліосемантичний метод та структурно- логічний аналіз. Для пошуку сучасної наукової літератури були використані електронні бази даних PubMed, MEDLINE, Scopus, Web of Science та EMBASE за ключовими словами: «early childhood caries», «macro- and trace elements», «probiotics», «antenatal prevention», «postnatal prevention», «microfl ora of the oral cavity».
Результати дослідження. На даному етапі розвитку карієсології найефективнішими є програми профілактики, розроблені на основі методів мінімізації впливу чинників ризику розвитку захворювання, таких як мікробний зубний наліт, низька резистентність зубних тканин до демінералізації та часте вживання вуглеводів. Практична реалізація комплексних програм профілактики є дуже складною, оскільки вона повинна проводитися ще до народження дитини та тривати все життя. Нерідко роль стоматолога полягає в організації та моніторингу програми, а конкретні профілактичні заходи можуть і повинні виконуватися органами охорони здоров’я та освіти, медичним персоналом, батьками та освітянами. Найбільший ефект дає кооперація між спеціалістами різних медичних і немедичних напрямків.

Висновки. На основі проведеного аналізу літератури прослідковується неабиякий інтерес провідних науковців світу до
питань профілактики раннього дитячого карієсу. Однак актуальними залишаються питання розробки адаптованих профілактичних заходів з урахуванням етіологічних чинників.

Посилання

Ramos-Gomez F. Early Childhood Caries: Policy and Prevention. J South Asian Assoc Pediatr Dent. 2020;3(1):3-6. doi: 10.5005/jp-journals-10077-3040

Colak H, Dulgergil CT, Dalli M, Hamidi MM. Early childhood caries update: a review of causes, diagnoses, and treatments. J Nat Sci Biol Med. 2013;4(1):29-38. Available from: https://www.researchgate.net/publication/236600444_Early_Childhood_caries_update_a_review_of_causes_diagnoses_and_treatment doi: 10.4103/0976-9668.107257

Chanpum P, Duangthip D, Trairatvorakul C, Songsiripradubboon S. Early Childhood Caries and Its Associated Factors among 9- to 18-Month Old Exclusively Breastfed Children in Thailand: A Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2020[cited 2021 Feb 26];17(9):3194. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7246726/pdf/ijerph-17-03194.pdf doi: 10.3390/ijerph17093194

Prakash P, Subramaniam P, Durgesh BH, Konde S. Prevalence of early childhood caries and associated risk factors in preschool children of urban Bangalore, India: a cross-sectional study. Eur J Dent. 2012;6(2):141-52. doi: 10.1055/s-0039-1698943

Narang R, Saha S, Jagannath GV, Kumari M, Mohd S, Saha S. The maternal socioeconomic status and the caries experience among 2-6 years old preschool children of Lucknow city, India. J Clin Diagn Res. 2013;7(7):1511-3. doi: 10.7860/JCDR/2013/5213.3176

Azevedo MS, Romano AR, Correa MB, dos Santos IS, Cenci MS. Evaluation of a feasible educational intervention in preventing early childhood caries. Braz Oral Res [Internet]. 2015[cited 2021 Feb 11];29. doi: 10.1590/1807-3107BOR-2015.vol29.0089

de Souza MS, Vaz JDS, Martins-Silva T, Bomfim RA, Cascaes AM. Ultra-processed foods and early childhood caries in 0–3‐year‐olds enrolled at Primary Healthcare Centers in Southern Brazil. Public Health Nutr [Internet]. 2020[cited 2021 Jan 17]. Available from: https://europepmc.org/article/med/32847638 doi: 10.1017/s1368980020002839

Bittencourt JM, Martins LP, Paiva SM, Pordeus IA, Martins‐Júnior PA, Bendo CB. Early childhood caries and oral health‐related quality of life of Brazilian children: Does parents’ resilience act as moderator? Int J Paediatr Dent. 2021;31(3):383-93. doi: 10.1111/ipd.12727

Public Health England. National Dental Epidemiology Programme for England: oral health survey of five-year-old children 2015. A report on the prevalence and severity of dental decay [Internet]. Dental Public Health Intelligence Team; 2016[cited 2021 Feb 10]. 41 p. Available from: https://www.whittington.nhs.uk/document.ashx?id=14286

Baggio S, Abarca M, Bodenmann P, Gehri M, Madrid C. Early childhood caries in Switzerland: a marker of social inequalities. BMC Oral Health [Internet]. 2015[cited 2021 Feb 19];15:82. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4511018/pdf/12903_2015_Article_66.pdf doi: 10.1186/s12903-015-0066-y

Tapias-Ledesma МА, Garrido PC, Pena MEY, Hernánez-Barrera V, de Miguel AG, Jiménez-Garcia R. Use of dental care and prevalence of caries among immigrant and Spanishborn children. J Dent Child (Chic). 2011;78(1):36-42. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22041007

Anderson M, Dahllöf G, Warnqvist A, Grindefjord M. Development of dental caries and risk factors between 1 and 7 years of age in areas of high risk for dental caries in Stockholm, Sweden. Eur Arch Paediatr Dent. 2021;22(5):947-57. doi: 10.1007/s40368-021-00642-1

Hernandez M, Chau K, Charissou A, Lecaillon A, Delsau A, Bruncher P, et al. Early predictors of childhood caries among 4-year-old children: a population-based study in north-eastern France. Eur Arch Paediatr Dent. 2021;22(5):833-42. doi: 10.1007/s40368-021-00627-0

Ugolini A, Salamone S, Agostino P, Sardi E, Silvestrini-Biavati A. Trends in Early Childhood Caries: An Italian Perspective. Oral Health Prev Dent. 2018;16(1):87-92. doi: 10.3290/j.ohpd.a39816

Olczak-Kowalczyk D, Gozdowski D, Kaczmarek U. Factors Associated with Early Childhood Caries in Polish Three-Year-Old Children. Oral Health Prev Dent. 2020;18(1):833-42. doi: 10.3290/j.ohpd.a45088

Bidenko NV. Rannii kariies u ditei: stan problemy v Ukraini i v sviti [Early caries in children: the state of the problem in Ukraine and worldwide] [Internet]. Doctor Komarovskyi; 2017[Cited 2021 Jan 24]. Available from: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4064?mode=full (in Ukrainian)

Iakubova II, Kuzmina VA. Rannii dytiachyi kariies. Stan problemy v Ukraini.[Early childhood caries. The state of the problem in Ukraine]. Suchasna stomatolohiia. 2017;1:48-54. Ukrainian. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2017_1_13 (in Ukrainian)

World Health Organization. WHO Expert Consultation on Public Health Intervention against Early Childhood Caries: report of a meeting, Bangkok, Thailand, 26-28 January 2016 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2017[cited 2021 Feb 14]. 30 p. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255627/WHO-NMH-PND-17.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Phantumvanit P, Makino Y, Ogawa H, Rugg-Gunn A, Moynihan P, Petersen PE, et al. WHO Global Consultation on Public Health Intervention against Early Childhood Caries. Community Dent Oral Epidemiol. 2018;46(3):280-7. doi: DOI: 10.1111/cdoe.12362

Early Childhood Caries: IAPD Bangkok Declaration. Int J Paediatr Dent. 2019;29(3):384-6. doi: 10.1111/ipd.12490

Schmoeckel J, Gorseta K, Splieth CH, Juric H. How to Intervene in the Caries Process: Early Childhood Caries – A Systematic Review. Caries Res. 2020;54(2):102-12. doi: 10.1159/000504335

Corrêa-Faria P, Viana KA, Raggio DP, Hosey MT, Costa LR. Recommended procedures for the management of early childhood caries lesions – a scoping review by the Children Experiencing Dental Anxiety: Collaboration on Research and Education (CEDACORE). BMC Oral Health [Internet]. 2020[cited 2021 Jan 18];20(1):75. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7079355/pdf/12903_2020_Article_1067.pdf doi: 10.1186/s12903-020-01067-w

Duangthip D, Chen KJ, Gao SS, Lo ECM, Chu CH. Managing Early Childhood Caries with Atraumatic Restorative Treatment and Topical Silver and Fluoride Agents. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2017[cited 2021 Feb 16];14(10):1204. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5664705/pdf/ijerph-14-01204.pdf doi: 10.3390/ijerph14101204

George A, Sousa MS, Kong AC, Blinkhorn A, Patterson Norrie T, Foster J, et al. Effectiveness of preventive dental programs offered to mothers by non-dental professionals to control early childhood dental caries: a review. BMC Oral Health [Internet]. 2019[cited 2022 Apr 9];19(1):172. Available from: https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12903-019-0862-x.pdf doi: 10.1186/s12903-019-0862-x

Marquillier T, Delfosse C, Idoux J, Trentesaux T. Therapeutic education and oral health, an opportunity for the child. Soins Pediatr Pueric. 2022;43(324):40-4. doi: 10.1016/j.spp.2021.12.008

Lindvall K, Koistinen S, Ivarsson A, van Dijken J, Eurenius E. Health counselling in dental care for expectant parents: A qualitative study. Int J Dent Hyg. 2020;18(4):384-95. doi: 10.1111/idh.12461

Olatosi OO, Oladugba A, Oyapero A, Belie F, Owais AI, Weber-Gasparoni K, Sote EO, et al. A Preexperimental Study to Assess the Impact of an Interdisciplinary Educational Intervention on Nurses' Knowledge of Perinatal and Infant Oral Health Care. J Int Soc Prev Community Dent. 2019;9(6):619-29. doi: 10.4103/jispcd.JISPCD_144_19

Perwez E, Sachdeva S, Khan A, Mallick R. Dental Health Concerns in Pregnancy: Need for a Collaborative Management Approach. Br J Med Health Res. 2020;7(10). doi: 10.46624/bjmhr.2020.v7.i10.001

Soares RC, da Rosa SV, Moysés ST, Rocha JS, Bettega PVC, Werneck RI, et al. Methods for prevention of early childhood caries: Overview of systematic reviews. Int J Paediatr Dent. 2021;31(3):394-421. doi: 10.1111/ipd.12766

Dhull SK, Dutta B, Devraj MI, Samir PV. Knowledge, Attitude, and Practice of Mothers towards Infant Oral Healthcare. Int J Clin Pediatr Dent. 2018;11(5):435-9. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1553

Patel P, Stevermer J. Does preventive dental education for pregnant women help prevent early childhood caries in their children? Evidence-Based Practice. 2018;21(8):45. doi: 10.1097/01.EBP.0000545090.82120.7b

Petrauskienė S, Narbutaitė J, Petrauskienė A, Virtanen JI. Oral health behaviour, attitude towards, and knowledge of dental caries among mothers of 0- to 3-year-old children living in Kaunas, Lithuania. Clin Exp Dent Res. 2020;6(2):215-24. doi: 10.1002/cre2.272

Shenoy R, D'Souza V, Kundabala M, Jain A, Suprabha BS. Preventing Early Childhood Caries through Oral Health Promotion and a Basic Package for Oral Care: A Pragmatic Trial. Contemp Clin Dent. 2022;13(2):162-8. doi: 10.4103/ccd.ccd_873_20

Lotto M, Strieder AP, Aguirre APE, Moreira Machado MAA, Rios D, Cruvinel A, et al. Parental perspectives on early childhood caries: A qualitative study. Int J Paediatr Dent. 2020;30(4):451-8. doi: 10.1111/ipd.12622

Prykhodko-Dybska K. Nadannia ambulatornoi stomatolohichnoi dopomohy vahitnym.[Providing outpatient dental care for pregnant women]. Ukrainskyi medychnyi chasopys [Internet]. 2022[Cited Jun 11];3. Available from: https://www.umj.com.ua/article/181893/nadannya-ambulatornoyi-stomatologichnoyi-dopomogi-vagitnim (in Ukrainian)

Raduchych O. Stomatolohichne zdorovia i vahitnist: osoblyvosti, obmezhennia, ryzyky.[Dental health and pregnancy: features, limitations, risks]. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2019;1(1):17-8. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2019_1%281%29__5 (in Ukrainian)

Finlayson TL, Cabudol M, Liu JX, Garza JR, Gansky SA, Ramos-Gomez F. A qualitative study of the multi-level influences on oral hygiene practices for young children in an Early Head Start program. BMC Oral Health [Internet]. 2019[cited 2022 Mar 04];19(1):166. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6660967/pdf/12903_2019_Article_857.pdf doi: 10.1186/s12903-019-0857-7

Horowitz AM, Kleinman DV, Child W, Radice SD, Maybury C. Perceptions of Dental Hygienists and Dentists about Preventing Early Childhood Caries: A Qualitative Study. J Dent Hyg. 2017;91(4):29-36. Available from: https://jdh.adha.org/content/jdenthyg/91/4/29.full.pdf

Suprabha BS, D’Souza V, Shenoy R, Karuna YM, Nayak AP, Rao A. Early childhood caries and parents’ challenges in implementing oral hygiene practices: a qualitative study. Int J Paediatr Dent. 2021;31(1):106-14. doi: 10.1111/ipd.12696

Twetman S. Prevention of dental caries as a non-communicable disease. Eur J Oral Sci. 2018;126(1):19-25. doi: 10.1111/eos.12528

Brecher EA, Lewis CW. Infant Oral Health. Pediatr Clin North Am. 2018;65(5):909-21. doi: 10.1016/j.pcl.2018.05.016

Twetman S, Jørgensen MR, Keller MK. Fifteen years of probiotic therapy in the dental context – what has been achieved? J Calif Dent Assoc. 2017; 45: 539–545. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19424396.2017.12222503

Gruner D, Paris S, Schwendicke F. Probiotics for managing caries and periodontitis: systematic review and meta-analysis. J Dent. 2016;48:16-25. doi: 10.1016/j.jdent.2016.03.002

Romani Vestman N, Chen T, Lif Holgerson P, Öhman C, Johansson I. Oral microbiota shift after 12-week supplementation with Lactobacillus reuteri DSM 17938 and PTA 5289; A randomized control trial. PLoS One. 2015; 10: e0125812. doi: 10.1371/journal.pone.0125812

Savychuk NO. Innovatsiini pidkhody do profilaktyky kariiesu zubiv u ditei i vahitnykh zhinok.[Innovative approaches to the prevention of tooth decay in children and pregnant women]. Suchasna stomatolohiia. 2013;5:46-50. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2013_5_11 (in Ukrainian)

Li J, Huang Z, Mei L, Li G, Li H. Anti-Caries Effect of arginine-containing formulations in vivo: a systematic review and meta-analysis. Caries Res 2015;49: 606-17. doi: 10.1159/000435894

Avila WM, Pordeus IA, Paiva SM, Martins CC. Breast and bottle feeding as risk factors for dental caries: a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 2015; 10: e0142922. doi: 10.1371/journal.pone.0142922

Palmer CA, Gilbert JA. Position of the academy of nutrition and dietetics: the impact of fluoride on health. J Acad Nut Diet. 2012;112(9):1443-53. doi: 10.1016/j.jand.2012.07.012

Erkmen Almaz M, Akbay Oba A. Antibacterial activity of fluoride varnishes containing different agents in children with severe early childhood caries: a randomised controlled trial. Clin Oral Invest. 2020;24(6):2129-36. doi: 10.1007/s00784-020-03300-w

Smoliar NI, Solonko HM, Dubetska-Hrabous IS, Bezvushko EV, Moshchy OP. Pidvyshchennia efektyvnosti profilaktyky rannoho kariiesu molochnykh zubiv shliakhom spivpratsi pediatriv i dytiachykh stomatolohiv.[ Increasing the effectiveness of early prevention of milk tooth caries through collaboration between pediatricians and pediatric dentists]. Suchasna pediatriia. 2012;5 (45):52-4. Available on: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=lAfXXv4AAAAJ&citation_for_view=lAfXXv4AAAAJ:5nxA0vEk-isC (in Ukrainian)

Kuzmina VA, Yakubova II. Skhema profilaktyky kariiesu tymchasovykh zubiv u ditei do 24 misiatsiv.[Scheme for the prevention of caries in primary teeth in children up to 24 months]. Suchasna stomatolohiia. 2018;4:28-31. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2018_4_8 (in Ukrainian)

Kuzmina VA. Osoblyvosti profilaktyky zakhvoriuvan tverdykh tkanyn zubiv u ditei v antenatalnyi period yikh rozvytku (kliniko-eksperymentalne doslidzhennia).[ Features of the prevention of diseases of hard tooth tissues in children during the antenatal period of their development (clinical-experimental study)]. [Abstract]. Kyiv; 2018. 20 p. Available from: http://irbis-nbuv.gov.ua/publ/REF-0000767603 (in Ukrainian)

Bidenko NV. Alhorytm likuvalno-profilaktychnoi taktyky stosovno rannoho kariiesu tymchasovykh zubiv.[Algorithm of therapeutic and preventive tactics regarding early caries of primary teeth]. Suchasna stomatolohiia. 2015;2:50-4. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2015_2_14 (in Ukrainian)

Bidenko NV. Patohenez, klinichna kartyna, prohnozuvannia, osoblyvosti likuvannia i profilaktyky kariiesu zubiv u ditei vikom do 3-kh rokiv.[Pathogenesis, clinical presentation, prognosis, features of treatment, and prevention of tooth decay in children up to 3 years old]. [Abstract]. Kyiv; 2012. 35 p. Available from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/publ/REF-0000494792 (in Ukrainian)

Shepelia AV. Kariies tymchasovykh zubiv ta yoho profilaktyka u ditei molodshoho viku.[Caries of primary teeth and its prevention in young children]. [Abstract]. Poltava; 2011. 19p. Ukrainian. Available from: http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20111025000534 (in Ukrainian)

Akzhytova HO. Pidvyshchennia rezystentnosti tverdykh tkanyn tymchasovykh zubiv u ditei iz dysbakteriozom kyshechnyku.[Increasing the resistance of hard tissues of primary teeth in children with intestinal dysbiosis]. [Abstract]. Poltava; 2011. 17 p. Available from: http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20111003001184 (in Ukrainian)

Shtompel HV. Obgruntuvannia zastosuvannia bioflavonoidiv v kompleksi profilaktyky kariiesu zubiv u ditei.[ Substantiation of the use of bioflavonoids in the complex prevention of tooth caries in children]. [Abstract]. Odesa; 2010. 20 p. Available from: http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20110405018371 (in Ukrainian)

Dubetska IS. Osoblyvosti klinichnoho perebihu ta profilaktyky kariiesu molochnykh zubiv.[Features of the clinical course and prevention of caries in primary teeth]. [Abstract]. Lviv; 2007. 20 p. Available from: http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124030980 (in Ukrainian)

Kovalchuk VV. Patohenetychne obgruntuvannia profilaktyky rannoho dytiachoho kariiesu u ditei nepromyslovoho rehionu.[Pathogenetic justification of the prevention of early childhood caries in children from a non-industrial region]. [Abstract]. Odesa; 2016. 20 p. Available from: https://www.instom.od.ua/images/dissertations/.pdf (in Ukrainian)

Levchenko NV, Amosova LI, Vashchenko IIu. Profilaktyka kariiesu tymchasovykh zubiv iz zastosuvanniam sorbentu «Enteroshel». Aktualni problemy suchasnoi medytsyny.[Prevention of caries in primary teeth using the sorbent "Enterosgel"]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. 2007;7(3):32-5. Available from:: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11524 (in Ukrainian)

Pynda MIa. Osoblyvosti perebihu i profilaktyky kariiesu zubiv u ditei doshkilnoho viku za umov defitsytu ftoru v pytnii vodi.[Features of the course and prevention of tooth caries in preschool-aged children in conditions of fluoride deficiency in drinking water]. [Abstract]. Odesa; 2015. 20 p. Available from: http://irbis-nbuv.gov.ua/publ/REF-0000606719 (in Ukrainian)

Cherepiuk OM. Dvorichnyi dosvid profilaktyky kariiesu tymchasovykh zubiv u ditei doshkilnoho viku.[Two-year experience in the prevention of caries in primary teeth in preschool-aged children]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2017;1:383-90. Available from: http://repository.pdmu.edu.ua/bitstream/123456789/11330/1/Cherepiuk_Two_year_experience_of%20carie_.pdf (in Ukrainian)

Hodovanets OI. Optymizatsiia pryntsypiv diahnostyky, likuvannia ta profilaktyky stomatolohichnykh zakhvoriuvan u ditei iz suputnoiu patolohiieiu shchytopodibnoi zalozy.[Optimization of the principles of diagnosis, treatment, and prevention of dental diseases in children with concurrent pathology of the thyroid gland]. [Abstract]. Ivano-Frankivsk; 2016. 32p. Available from: https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/spec_vcheni_radi/D20.601.01/godovanec/Avtoreferat.pdf (in Ukrainian)

Hrynkevych LH. Obhruntuvannia metodiv profilaktyky kariiesu zubiv u period formuvannia tymchasovoho prykusu z urakhuvanniam makro- i mikroelementnoho zabezpechennia orhanizmu dytyny.[Substantiation of methods for preventing tooth decay during the formation of the temporary bite, taking into account the macro- and microelement status of the child's body]. [Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy]. Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, 2021. 224 p. Available from: http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/0821U102456 (in Ukrainian)

Romaniuk DH. Obgruntuvannia metodiv antenatalnoi profilaktyky kariiesu zubiv u ditei z urakhuvanniam makro- i mikroelementnoho zabezpechennia orhanizmu vahitnoi zhinky.[Substantiation of methods for antenatal prevention of tooth decay in children, taking into account the macro- and microelement status of the pregnant woman's body]. [Dissertation for the award of the scientific degree of Doctor of Philosophy]. Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, 2023. 219 p. Available from: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20724 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08

Як цитувати

Годованець, О., Романюк, Д., Гринкевич, Л., & Хомишин, О. (2024). АНТЕНАТАЛЬНІ ТА ПОСТНАТАЛЬНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ РАННЬОГО ДИТЯЧОГО КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(1(51), 150–156. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.21