ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГІСТОЛОГІЧНОГО ТА ФІЗИКО- ОПТИЧНОГО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНОСТІ УТВОРЕННЯ КРОВОВИЛИВІВ У РЕЧОВИНУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • М. Гараздюк Буковинський державний медичний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.18

Ключові слова:

черепно- мозкова травма; судова медицина; поляризаційно- фазова мікроскопія; давність утворення крововиливу

Анотація

Важливе значення у судово- медичній практиці приділяють вирішенню питань, що виникають при проведенні експертизи у випадку черепно мозкової травми (ЧМТ), так як цей вид ушкоджень призводить до високої летальності та інвалідизації. При проведенні розтину тіла померлих, смерть яких настала від ЧМТ, трапляються випадки, коли травма виникає внаслідок падіння особи, у якої попередньо розвинувся інфартк головного мозку, а іноді навпаки. У такому разі важливо точно верифікувати первинну причину смерті, тому вчасне і об’єктивне встановлення часу утворення крововиливу (ЧУК) у головний мозок людини (ГМЛ) є необхідним.
Мета і завдання дослідження. Оцінити можливість встановлення ЧУК травматичного та не травматичного ґенезу у ГМЛ загальноприйнятим гістологічним методом та поляризаційно- фазовою мікроскопією, а також порівняти їх ефективність. 

Матеріали та методи дослідження. Для дослідження було відібрано зразки ГМЛ від 140 померлих осіб, смерть яких
наступила від 1 до 3-х діб з моменту утворення крововиливу, відповідно до даних, узятих із медичних документів. У якості контрольної групи було відібрано зразки ГМЛ від 40 померлих у випадку смерті від ішемічної хвороби серця. Світлова мікроскопія проводилася шляхом попереднього фарбування гістологічних препаратів за методом Перлса. Фазово- поляризаційну томографію зразків проводили за допомогою поляриметра Стокса.
Результати дослідження. Було досліджено та проаналізовано пофарбовані препарати ГМЛ експериментальної та контрольної груп і виявлено, що гемосидерин був присутній не у всіх експериментальних зразках (присутній лишень у 31 зразку із 40). Не вдалося установити відповідні часові залежності давності утворення крововиливів, не залежно від ґенезу, так як на різних часових проміжках відзначається рандомна поява пігменту у дослідних зразках. Провівши аналітичне опрацювання отриманих результатів статистичної обробки топографічної структури томограм анізотропії лінійного дихроїзму (АЛД) фібрилярних мереж зразків ГМЛ від померлих з експериментальних та контрольної груп, було виявлено більший часовий діапазон чутливості даного методу щодо деструктивних змін у нервовій тканині, у порівнянні із методами, які застосовувалися у попередніх дослідженях. Як наслідок, відзначається пришвидшене часове зменшенні абсолютних значень і діапазону розкиду величини АЛД із зростанням часу з моменту утворення крововиливу.
Висновки. Поляризаційно- фазова мікроскопія продемонструвала значну перевагу у використанні, порівняно із золотим стандартом – методом фарбування за Перлсом, для ідентифікації часу утворення геморагій у головний мозок людини.

Посилання

Maas, AIR, Menon, DK, Adelson, PD et al. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. In: LancetNeurol, 2017; 16(12):987-1048. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30371-X.

Dewan, M.C., Rattani, A., Gupta, S. et.al. Estimating the global incidence of traumatic brain injury. In: J Neurosurg. 2018;130(4):1080-1097.doi: 10.3171/2017.10.JNS17352.

Madaan P, Swamy D, Saini L. Stroke following trivial trauma. Pediatr Neurol. 2019 Jul;96:83. doi: 10.1016/j. pediatrneurol.2019.03.013.

Dettmeyer RB. The role of histopathology in forensic practice: an overview. Forensic Sci Med Pathol. 2014;10(3):401-12. doi: 10.1007/s12024-014-9536-9.

Asken BM, Rabinovici GD. Identifying degenerative eff ects of repetitive head trauma with neuroimaging: a clinically- oriented review. Acta Neuropathol Commun [Internet]. 2021[cited 2023 Aug 22];9(1):96. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC8141132/pdf/40478_2021_Article_1197.pdf doi: 10.1186/s40478-021-01197-4

M. dell’Aquila, Maiese A., De Matteis A., Viola RV., Arcangeli M, La Russa R., Fineschi V. Traumatic brain injury: Estimate of the age of the injury based on neuroinfl ammation, endothelial activation markers and adhesion molecules. Histol Histopathol.

;36(8):795-806. doi: 10.14670/HH-18-319.

Bertozzi G, Maglietta F, Sessa F, Scoto E, Cipolloni L, Di Mizio G, et al. Traumatic Brain Injury: A Forensic Approach: A Literature Review. Curr Neuropharmacol. 2020;18(6):538-50. doi: 10.2174/1570159x17666191101123145

Maiese A., Spina F., Visi G., Del Duca F., De Matteis A., La Russa R., Di Paolo M., Frati P., Fineschi V. The Expression of FOXO3a as a Forensic Diagnostic Tool in Cases of Traumatic Brain Injury: An Immunohistochemical Study. Int J Mol Sci. 2023;24(3):2584.

doi: 10.3390/ijms24032584.

Morotti A, Boulouis G, Dowlatshahi D, Li Q, Barras CD, Delcourt C, et al. Standards for Detecting, Interpreting, and Reporting Noncontrast Computed Tomographic Markers of Intracerebral Hemorrhage Expansion. Ann Neurol. 2019;86(4):480-92. doi: 10.1002/

ana.25563

Peng Q, Chen X, Zhang C, Li W, Liu J, Shi T, et al. Deep learning- based computed tomography image segmentation and volume measurement of intracerebral hemorrhage. Front Neurosci [Internet]. 2022 cited 2023 Aug 29];16:965680. Available from: https://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9575984/pdf/fnins-16-965680.pdf doi: 10.3389/fnins.2022.965680

Pavliukovych O, Pavliukovych N. Doslidzhennia chasovoi dynamiky zminy stupenia depoliaryzatsii lazernoho vyprominiuvannia tkanynoiu holovnoho mozku [Study of the temporal dynamics of changes in the degree of depolarization of laser radiation by brain

tissue. Forensic medical examination]. Sudovo- medychna ekspertyza. 2022;1:87-93. doi: 10.24061/2707-8728.1.2022.13 (in Ukrainian)

Harazdiuk M. Dyferentsiini mozhlyvosti metodu farbuvannia histolohichnykh preparativ za perlsom dlia vstanovlennia davnosti utvorennia krovovylyvu travmatychnoho ta netravmatychnoho genezu v rechovynu holovnoho mozku [Diff erential possibilities of the

method of staining histological preparations according to Perls to establish the age of formation of a hemorrhage of traumatic and nontraumatic genesis in the substance of the brain.]. Sudovo- medychna ekspertyza. 2022;1:40-44. doi.org:10.24061/2707-8728.1.2022.6

(in Ukrainian)

Peyvasteh M, Dubolazov A, Popov A, Ushenko A, Ushenko Y, Meglinski I. Two-point Stokes vector diagnostic approach for characterization of optically anisotropic biological tissues. J Phys D: Appl Phys [Internet]. 2020[cited 2023 Aug 22];53(39):395401.

Available from: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/ab9571/pdf doi: 10.1088/1361-6463/ab9571

Ushenko O, Zhytaryuk V, Dvorjak V, Martsenyak IV, Dubolazov O, Bodnar BG, et al. Multifunctional polarization mapping system of networks of biological crystals in the diagnostics of pathological and necrotic changes of human organs. In: Proc. of

SPIE 11087, Biosensing and Nanomedicine XII, 110870S [Internet]. 2019 Sep 9. [cited 2022 Jan 22]. Available from: https://www.spiedigitallibrary.org/conference- proceedings-of-spie/11087/110870S/Multifunctional- polarization-mapping- system-of-networks-ofbiological-crystals-in/10.1117/12.2529362.full doi: 10.1117/12.2529362.

Olar OV, Ushenko VO, Sakhnovs’kyi YuO, Ushenko OV, Dubolazov OV, Ushenko OH, ta in. Metody i zasoby azymutal’noinvariantnoi miuller- matrychnoi poliarymetrii optychno- anizotropnykh biolohichnykh shariv [Methods and means of asymutalinvariant

muller matrix polyarimetry of optical and anisotropic biological layers]. Biofi zychnyi visnyk. 2019;41:52-62 doi: 10.2656 5/2075-3810-2019-41-04 (in Ukrainian)

Radakovich L B, Olver Ch S. Pigments: Iron and Friends. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2017;47(1):17-29. doi:10.1016/j.cvsm.2016.07.002

Harazdiuk MS. Vyznachennia davnosti utvorennia krovovylyviv travmatychnoho ta netravmatychnoho heneziv u rechovynu holovnoho mozku liudyny metodom rekonstruktsii rozpodiliv velychyny fl uktuatsii liniinoho dykhroizmu. Sudovo- medychna ekspertyza

[Determining the age of the formation of traumatic and non-traumatic hemorrhages in the substance of the human brain by the method of reconstruction of distributions of the magnitude of linear dichroism fl uctuations]. Sudovo- medychna ekspertyza. 2021;1:25-35.

doi: https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2021.4 (in Ukrainian)

Harazdiuk MS, Bachynskyi VT. Dyferentsiina diahnostyka davnosti utvorennia krovovylyviv travmatychnoho henezu, infarktu mozku ishemichnoho i hemorahichnoho henezu metodom kartohrafuvannia rozpodiliv velychyny kompleksnoho stupenia vzaiemnoi

poliaryzatsii.[Diff erential diagnosis of the age of formation of hemorrhages of traumatic genesis, cerebral infarction of ischemic and hemorrhagic genesis by the method of mapping distributions of the magnitude of the complex degree of mutual polarization.] 2020; Т. 24, № 3 (95): 9-15 doi: 10.24061/2413-0737. XXIV.3.95.2020.65 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08

Як цитувати

Гараздюк, М. (2024). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГІСТОЛОГІЧНОГО ТА ФІЗИКО- ОПТИЧНОГО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНОСТІ УТВОРЕННЯ КРОВОВИЛИВІВ У РЕЧОВИНУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(1(51), 125–130. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.18