МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН РІВНЯ СИСТЕМИ ТРАНСМЕМБРАННИХ БІЛКІВ CD40-CD40L ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ ЗНЕБОЛЕННЯ У ДІТЕЙ

Автор(и)

  • Я. Семкович Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, Україна
  • Д. Дмитрієв Вінницький національний медичний університет М.І. Пирогова МОЗ України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.17

Ключові слова:

післяопераційний біль; діти; регіонарна аналгезія; CD40-CD40L; математичне прогнозування

Анотація

Роль сигнальної системи CD40-CD40L у розвитку неврологічних захворюваннях неінфекційної етіології визначається
аномальною експресією CD40 і може бути шкідливою для функціонування нервової тканини. Біль є однією з найбільш
рано сформованих психофізичних функцій. Проблеми, які пов’язані з хірургічними втручаннями та викликають больові
відчуття, повинні усуватись якнайшвидше. Застосування методів регіонарної аналгезії сприяє більш швидкому
одужанню дітей, зменшує частоту використання опіоїдів, післяопераційної нудоти та блювоти, знижують
інтенсивність післяопераційного болю, частоту респіраторних ускладнень.
Мета дослідження – представити математичну модель динаміки рівня CD40-CD40L у дітей, яким було застосовано
різні методи аналгезії, впродовж перших 5 діб та прогнозування поведінки функції експериментальних даних впродовж 29 днів після оперативного втручання методом ауторегресійної моделі ймовірності.
Матеріал та методи дослідження. Усі пацієнти були розподілені на 3 групи: І групу склали 33 дітей, оперованих
на передній черевній стінці під загальним знеболенням із використанням морфіну. ІІ групу склали 27 дітей, оперованих на передній черевній стінці, під загальним знеболенням із застосуванням регіонарного блоку поперечної фасції живота (TFPB). ІІІ групу склали 27 дітей, оперованих на передній черевній стінці, під загальним знеболенням із застосуванням регіонарного блоку поперечної фасції живота (TFPB), в поєднанні з блокадою квадратного м’яза попереку (QLB-4) із одного уколу. Вміст CD40L в сироватці крові визначали імуноферментним методом.
Для прогнозування поведінки функції експериментальних даних використано метод авторегресійної моделі – метод
Берга. Автоматизації обчислень прогнозування за методом Берга проведена за допомогою функції «predict» програми
РТС MathCad Prime 7.0. Усі клінічні та лабораторні дослідження проводилися відповідно до Гельсінської декларації
Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини як об’єкт дослідження».
Робота є фрагментом науково- дослідної роботи кафедри дитячих хвороб післядипломної освіти Івано-франківського
національного медичного університету на тему: «Стан здоров’я та особливості адаптації дітей Прикарпаття із соматичними захворюваннями, їх профілактика» (номер державної реєстрації 0121U111129, терміни виконання 2021-2026 рр.).
Результати дослідження. Результати дослідження показали, що на 5 добу після оперативного втручання рівень показника CD40-CD40L є найвищим у дітей, яким використовувалось традиційне знеболення опіоїдами, при відсутності різниці рівня даного показника між групами дітей з TFPB та TFРB+QLB. Прогнозований рівень показника CD40-CD40L на 29 добу після оперативного втручання є найнижчим у дітей, яким проводили традиційне опіоїдне знеболення у комплексі з TFРB+QLB.
Висновки. Отримані результати підтверджують позитивний вплив комбінованої аналгезії із застосуванням
опіоїдного знеболення та реґіонарного блоку TFРB+QLB у дітей, яким проведене оперативне втручання на передній
черевній стінці, щодо пригнічення імунних механізмів больового синдрому за участю сигнальної системи CD40-CD40L.

Посилання

Urbich C, Dernbach E, Aicher A, Zeiher AM, Dimmeler S. CD40 ligand inhibits endothelial cell migration by increasing production of endothelial reactive oxygen species. Circulation. 2002;106(8):981-6. doi: 10.1161/01.cir.0000027107.54614.1a

Stokes KY, Calahan L, Hamric CM, Russell JM, Granger DN. CD40/CD40L contributes to hypercholesterolemia-induced microvascular inflammation. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2009;296(3):H689-97. doi: 10.1152/ajpheart.00962.2008

Bishop GA, Moore CR, Xie P, Stunz LL, Kraus ZJ. TRAF proteins in CD40 signaling. Adv Exp Med Biol. 2007;597:131-51. doi: 10.1007/978-0-387-70630-6_11

Gilhus NE, Deuschl G. Neuroinflammation- a common thread in neurological disorders. Nat Rev Neurol. 2019;15:429-30. doi: 10.1038/s41582-019-0227-8

Serhan CN, Gupta SK, Perretti M, Godson C, Brennan E, et al. The Atlas of Inflammation Resolution (AIR). Mol Aspects Med. 2020;74:100894. doi: 10.1016/j.mam.2020.100894

Elgueta R, Benson MJ, De Vries VC, Wasiuk A, Guo Y, Noelle RJ. Molecular mechanism and function of CD40/CD40L engagement in the immune system. Immunol Rev. 2009;229:152-72. doi: 10.1111/j.1600-065X.2009.00782.x

Cao L, Palmer CD, Malon JT, De Leo JA. Critical role of microglial CD40 in the maintenance of mechanical hypersensitivity in a murine model of neuropathic pain. Eur J Immunol. 2009;39:3562-9. doi: 10.1002/eji.200939657

Malon JT, Maddula S, Bell H, Cao L. Involvement of calcitonin gene-related peptide and CCL2 production in CD40-mediated behavioral hypersensitivity in a model of neuropathic pain. Neuron Glia Biol. 2011;7:117-28. doi: 10.1017/S1740925X12000026

Brown DL, Bishop DK, Wood SY, Cederna PS. Short-term anti-CD40 ligand costimulatory blockade induces tolerance to peripheral nerve allografts, resulting in improved skeletal muscle function. Plast Reconstr Surg. 2006;117:2250-8 doi: 10.1097/01.prs.0000219341.73134.82

Malon JT, Cao L. Calcitonin gene-related peptide contributes to peripheral nerve injury-induced mechanical hypersensitivity through CCL5 and p38 pathways. J Neuroimmunol. 2016;297:68-75. doi: 10.1016/j.jneuroim.2016.05.003

Ots HD, Tracz JA, Vinokuroff KE, Musto AE. CD40-CD40L in neurological disease. Int J Mol Sci. 2022;23(8):4115. doi: 10.3390/ijms23084115

Tang T, Cheng X, Truong B, Sun L, Yang X, Wang H. Molecular basis and therapeutic implications of CD40/CD40L immune checkpoint. Pharmacol. Ther. 2021;219:107709. doi: 10.1016/j.pharmthera.2020.107709

Bosmans LA, Bosch L, Kusters PJH, Lutgens E, Seijkens TTP. The CD40-CD40L dyad as immunotherapeutic target in cardiovascular disease. J Cardiovasc Transl Res. 2021;14(1):13-22. doi: 10.1007/s12265-020-09994-3

Semkovych Y, Dmytriiev D, Dobrovanov O, Vidiscak M, Supinova M. Acute and chronic pain in children. A modern view of the issue. Lec Obz. 2022;9:338-42. Available from: https://www.researchgate.net/publication/363616017_Acute_and_chronic_pain_in_children_A_modern_view_of_the_issue

Borsook D, Youssef AM, Simons L, Elman I, Eccleston C. When pain gets stuck: the evolution of pain chronification and treatment resistance. Pain. 2018;159(12):2421-36. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001401

Reust C, Williams A. Acute abdominal pain in children. Am Fam Physician. 2016;93(10):830–6. Available from: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2016/0515/p830.html

Dmytriiev D. Assessment and treatment of postoperative pain in children. Anaesthesia, pain & intensive care. 2018;22(3):392-400. Available from: https://www.apicareonline.com/index.php/APIC/article/view/63/769

Marella F. General principles of regional anesthesia in children. BJA. 2019;9:342-348. doi: 10.1016/j.bjae.2019.06.003

Blanco R, Ansari T, Riad W, Shetty N. Quadratus lumborum blockversus transversus abdominis plane block for postoperative painafter cesarean delivery: a randomized controlled trial. Reg Anesth Pain Med. 2016;41:757–62. doi: 10.1097/AAP.0000000000000495

Ishio J, Komasawa N, Kido H, Minami T. Evaluation of ultrasound-guided posterior quadratus lumborum block for postoperative analgesia after laparoscopic gynecologic surgery. J Clin Anesth. 2017;41:1-4. doi: 10.1016/j.jclinane.2017.05.015

Kadam VR. Ultrasound-guided quadratus lumborum block as a postoperative analgesic technique for laparotomy. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2013;29:550-52. doi: 10.4103/0970-9185.119148

Semkovych Y. Impact of the CD40-CD40L system on pain intensity in children after anterior abdominal wall surgery using various anesthesia techniques. Emergency Medicine. 2023;19(6):414-18. doi: 10.22141/2224-0586.19.6.2023.1621

Ahiskalioglua A, Aydina ME, Doymusa O, Yayikb AM, Celikb EC. Ultrasound guided transversalis fascia plane block for lower abdominal surgery: First pediatric report. Journal of Clinical Anesthesia. 2019;55:130-31. doi: 10.1016/j.jclinane.2018.12.046

El-Boghdadly K, Elsharkawy H, Short A, Chin K. Quadratus lumborum block nomenclature and anatomical considerations. Reg Anesth Pain Med. 2016;41:548-9. doi: 10.1097/AAP.0000000000000411

Martin J. Regional anaesthesia in neonates, infants and children: An educational review. Eur J Anaesth. 2015;32:289-97. doi: 10.1097/EJA.0000000000000239

Semkovych Y. Clinical and laboratory changes in postoperative pain markers in children. Neonatology, surgery and perinatal medicine. 2023;4(50):92-8. doi: 10.24061/2413-4260.XIII.4.50.2023.13

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08

Як цитувати

Семкович, Я., & Дмитрієв, Д. (2024). МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН РІВНЯ СИСТЕМИ ТРАНСМЕМБРАННИХ БІЛКІВ CD40-CD40L ПРИ РІЗНИХ МЕТОДАХ ЗНЕБОЛЕННЯ У ДІТЕЙ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(1(51), 119–124. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.17