ГІБРИДНИЙ СУДИННИЙ ПІДХІД СКОРОЧУЄ ТЕРМІНИ ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ЗАГРОЗОЮ ІШЕМІЇ КІНЦІВОК ТА БАГАТОРІВНЕВИМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ У ВІДДІЛЕННІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Автор(и)

  • Сорін Барат Клінічна республіканська лікарня імені «Т. Мошняга», Республіка Молдова
  • Аурел Цуркан Клінічна республіканська лікарня імені «Т. Мошняга», Республіка Молдова
  • Стефан Маніка Клінічна республіканська лікарня імені «Т. Мошняга», Республіка Молдова
  • В. Максим'юк Буковинський державний медичний університет , Україна
  • Д. Домбровський Чернівецька обласна клінічна лікарня, Україна
  • Ф. Гринчук Буковинський державний медичний університет , Україна
  • Р. Марчук Чернівецька обласна клінічна лікарня, Україна
  • Т. Марчук Клініка Ангельхольм, діагностичне відділення, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.15

Ключові слова:

багаторівневі атеросклеротичні ураження; хронічна ішемія, що загрожує кінцівкам; гібридна реваску- ляризація; тривалість перебування; відділення інтенсивної терапії

Анотація

Хронічна ішемія, що загрожує кінцівці, є кінцевою стадією атеросклерозу і часто пов’язана зі значною серцево- судинною захворюваністю, що призводить до високого рівня смертності. Гібридний підхід поєднує хірургічні та ендоваскулярні методики, які забезпечують максимальну реваскуляризацію багаторівневих атеросклеротичних уражень нижніх кінцівок, при цьому з меншим часом процедури та меншою травматичністю порівняно з класичним методом. Очікується, що тривалість перебування пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії буде коротшою.
Метою дослідження був аналіз зв’язку між гібридним підходом і тривалістю перебування у відділенні інтенсивної терапії порівняно з класичним судинним хірургічним підходом для пацієнтів із хронічною загрозою ішемії кінцівок, багаторівневим атеросклерозом і високим анестезіологічним ризиком. Іншою кінцевою точкою є порівняння загального часу вентиляції в двох групах.
Матеріал і методи дослідження. У дослідженні порівнюється тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії та загальний час вентиляції між двома групами – проспективною групою пацієнтів (n = 48), які отримували гібридну реваскуляризацію, та контрольною групою (n=50), яку лікували класичною реваскуляризацією судин. Включені пацієнти мали багаторівневі атеросклеротичні ураження (аортально- клубові, стегново- підколінні та витікання) та хронічну ішемію, що загрожувала кінцівкам (ступень III та IV за Фонтейном). Створено базу даних з подальшим статистичним аналізом за допомогою програмного забезпечення «SPSS». Використані тести: хі-квадрат, значення p, частоти. Тест хі-квадрат вважався дійсним, якщо статистику хі-квадрат розподілено за нульовою гіпотезою, зокрема, за критерієм хі-квадрат Пірсона. Якщо нульова гіпотеза про відсутність відмінностей між класами в популяції вірна, тестова статистика, обчислена на основі спостережень, відповідає розподілу частот χ2. Якщо p-значення більше за альфа, то ми не відкидали нульову гіпотезу та припускали, що немає істотної різниці між двома зразками. Ми встановили
рівень значущості 0,05. Протокол дослідження затверджено комісією з біомедичної етики Буковинського державного медичного університету (протокол засідання комісії № 4 від 19.12.2023 р.).
Тема комплексної науково- дослідної роботи: «Розробка, обґрунтування та впровадження нових підходів до діагностики та лікування деяких гострих хірургічних захворювань, прогнозування їх перебігу та профілактики ускладнень (номер державної реєстрації: 0121U110501, терміни виконання: 01.2021-12.2025 рр.). Було проаналізовано тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії та загальний час вентиляції у двох групах. Як відділення інтенсивної терапії, так і загальний час вентиляції були коротшими в групі гібридного підходу зі статистичною
значущістю. Тому застосування гібридної реваскуляризації сприяє прискореній стабілізації стану хворого. Таким чином, використання гібридного судинного доступу сприяє прискореній стабілізації стану хворого. Це скорочує тривалість лікування, вартість лікування. Таким чином, гібридний судинний підхід є перспективним способом лікування ішемії кінцівок. Цей шлях потребує подальшого впровадження на практиці. Новинка, додана рукописом до вже опублікованої наукової літератури: сама гібридна реваскуляризація є відносно новим видом лікування пацієнтів з багаторівневими атеросклеротичними ураженнями. Аналіз тривалості перебування пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії, яким проводили гібридну реваскуляризацію, порівняно з класичною хірургічною реваскуляризацією, доповнює сучасні літературні дані. Тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії пацієнтів із хронічною загрозливою ішемією кінцівки та багаторівневим атеросклерозом, а також загальний час штучної вентиляції легень є статистично значимо коротшими у випадках застосування гібридної реваскуляризації порівняно з класичним судинним хірургічним шляхом.

Посилання

Barat S. Hybrid approach in treatment of patients with multilevel peripheral artery disease and chronically threatened limb ischemia. Literature review. Arta Medica. 2020 Oct;76(3) Special edition:92-9. doi: 10.5281/zenodo.4070076

Aicher BO, Hanlon E, Rosenberger S, Toursavadkohi S, Crawford RS. Reduced length of stay and 30-day readmission rate on an inpatient vascular surgery service. J Vasc Nurs. 2019 Jun;37(2):78-85. doi: 10.1016/j.jvn.2018.11.004

Leo SG, Montbriand J, Eisenberg N, Roche-Nagle G. Outcomes of hybrid procedures for peripheral arterial disease: 5-year single center experience. Cir Cir. 2022;90(5):610-6. doi: 10.24875/CIRU.21000014

Conte MS, Bradbury AW, Kolh P, White JV, Dick F, Fitridge R, et al. Global vascular guidelines on the management of chronic limb-threatening ischemia. J Vasc Surg. 2019 Jun;69(6S):3S-125S.e40. doi: 10.1016/j.jvs.2019.02.016

Abu Dabrh AM, Steffen MW, Undavalli C, Asi N, Wang Z, Elamin MB, et al. The natural history of untreated severe or critical limb ischemia. J Vasc Surg. 2015 Dec;62(6):1642-51.e3. doi: 10.1016/j.jvs.2015.07.065

Huffman J, Nichols WK, Bath J. Current Hybrid Interventions in Vascular Surgery: Merging Past and Present. Mo Med. 2021 Jul-Aug;118(4):381-6. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8343637/

Galyfos G, Liakopoulos D, Sigala F, Filis K. New paradigms in minimally-invasive vascular surgery. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2022 Mar;20(3):207-14. doi: 10.1080/14779072.2022.2058492

Pecoraro F, Pakeliani D, Bruno S, Dinoto E, Ferlito F, Mirabella D, et al. Simultaneous Hybrid Treatment of Multilevel Peripheral Arterial Disease in Patients with Chronic Limb-Threatening Ischemia. J Clin Med. 2021 Jun 28;10(13):2865. doi: 10.3390/jcm10132865

Marston WA, Davies SW, Armstrong B, Farber MA, Mendes RC, Fulton JJ, et al. Natural history of limbs with arterial insufficiency and chronic ulceration treated without revascularization. J Vasc Surg. 2006 Jul;44(1):108-14. doi: 10.1016/j.jvs.2006.03.026

Huynh TT, Bechara CF. Hybrid interventions in limb salvage. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2013 Apr;9(2):90-4. doi: 10.14797/mdcj-9-2-90

Balaz P, Rokosny S, Wohlfahrt P, Adamec M, Janousek L, Björck M. Early and late outcomes of hybrid endovascular and open repair procedures in patients with peripheral arterial disease. Vasa. 2013 Jul;42(4):292-300. doi: 10.1024/0301-1526/a000290

Soares TR, Manuel V, Amorim P, Martins C, Gouveia E Melo R, et al. Hybrid Surgery in Lower Limb Revascularization: A Real-World Experience from a Single Center. Ann Vasc Surg. 2019 Oct;60:355-63. doi: 10.1016/j.avsg.2019.03.025

Santos JS, Söderström M, Helminen R, Aho P, Halmesmäki K, Venermo M. Outcome after Hybrid Outflow Interventions for Chronic Limb-threatening Ischemia. Scand J Surg. 2021 Jun;110(2):241-7. doi: 10.1177/1457496920975608

Joh JH, Joo SH, Park HC. Simultaneous hybrid revascularization for symptomatic lower extremity arterial occlusive disease. Exp Ther Med. 2014 Apr;7(4):804-10. doi: 10.3892/etm.2014.1513

Faries PL, Brophy D, LoGerfo FW, Akbari CM, Campbell DR, Spence LD, et al. Combined iliac angioplasty and infrainguinal revascularization surgery are effective in diabetic patients with multilevel arterial disease. Ann Vasc Surg. 2001 Jan;15(1):67-72. doi: 10.1007/s100160010012

Domínguez LJG, Moreno IR, Núñez LG, Hernández MM. Hybrid revascularization of chronic limb-threatening ischemia using popliteal below-knee and tibial trifurcation open endarterectomy distally plus inter-woven nitinol stenting proximally. Ann Vasc Surg. 2022 Mar;80:386-91. doi: 10.1016/j.avsg.2021.10.056

Elbadawy A, Ali H, Saleh M. Midterm Outcomes of Common Femoral Endarterectomy Combined with Inflow and Outflow Endovascular Treatment for Chronic Limb Threatening Ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020 Jun;59(6):947-55. doi: 10.1016/j.ejvs.2020.02.028

Liapis CD, Tzortzis EA. Advances in the management of iliac artery occlusive disease: a short review. Vasc Endovascular Surg. 2004 Nov-Dec;38(6):541-5. doi: 10.1177/153857440403800608

Balaz P, Rokosny S, Bafrnec J, Björck M. The role of hybrid procedures in the management of peripheral vascular disease. Scand J Surg. 2012;101(4):232-7. doi: 10.1177/145749691210100402

Ebaugh JL, Gagnon D, Owens CD, Conte MS, Raffetto JD. Comparison of costs of staged versus simultaneous lower extremity arterial hybrid procedures. Am J Surg. 2008 Nov;196(5):634-40. doi: 10.1016/j.amjsurg.2008.08.003

Jung HJ, Lee SC, Kim KY, Lee SS. Simultaneous Hybrid Operation Common Femoral Endarterectomy and Endovascular Treatment in Multilevel Peripheral Arterial Disease with Critical Limb Ischemia. Indian J Surg. 2018 Apr;80(2):140-5. doi: 10.1007/s12262-016-1570-2

Schneider PA. Iliac angioplasty and stenting in association with infrainguinal bypasses: timing and techniques. Semin Vasc Surg. 2003 Dec;16(4):291-9. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2003.08.007

Fereydooni A, O’Meara T, Popescu WM, Dardik A, Ochoa Chaar CI. Utilization and Outcomes of Local Anesthesia and Peripheral Nerve Block for Hybrid Lower Extremity Revascularization. J Endovasc Ther. 2020 Feb;27(1):94-101. doi: 10.1177/1526602819887382

Chaudery MA, Patel SD, Zayed H. Outcomes of open and hybrid treatments in below the knee pathology for critical limb threatening ischemia. J Cardiovasc Surg (Torino). 2021 Apr;62(2):111-7. doi: 10.23736/S0021-9509.21.11654-4

Tang QH, Chen J, Hu CF, Zhang XL. Comparison Between Endovascular and Open Surgery for the Treatment of Peripheral Artery Diseases: A Meta-Analysis. Ann Vasc Surg. 2020 Jan;62:484-95. doi: 10.1016/j.avsg.2019.06.039

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08

Як цитувати

Барат, С., Цуркан, А., Маніка, С., Максим’юк, В., Домбровський, Д., Гринчук, Ф., Марчук, Р., & Марчук, Т. (2024). ГІБРИДНИЙ СУДИННИЙ ПІДХІД СКОРОЧУЄ ТЕРМІНИ ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ЗАГРОЗОЮ ІШЕМІЇ КІНЦІВОК ТА БАГАТОРІВНЕВИМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ У ВІДДІЛЕННІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(1(51), 108–112. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.15