ГІСТОХІМІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ТРОФОБЛАСТА ХОРІАЛЬНИХ ВОРСИНОК ПЛАЦЕНТИ ПРИ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГАХ

Автор(и)

  • П. Токар Буковинський державний медичний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.12

Ключові слова:

передчасні пологи; хоріальні ворсинки плаценти; диференційований трофобласт

Анотація

Актуальність вивчення гістохімічних та імуногістохімічних особливостей дифенційованого трофобласта хоріальних вор-
синок плаценти при передчасних пологах визначається загрозливістю цього стану для матері та плоду, а також його високою поширеністю та серйозними наслідками для здоров’я обох. Уявлення про ушкодження трофобласта хоріальних ворсинок плаценти можуть розширити гістохімічні та імуногістохімічні методи, які дозволяють так чи інакше оцінити концентрацію певних маркерних молекул.
Мета дослідження. Встановити деякі гістохімічні та імуногістохімічні особливості білків трофобласта проміжних та тер-
мінальних хоріальних ворсинок плаценти при передчасних пологах.
Матеріал і методи дослідження. Отриманий матеріал (30 плацент при передчасних пологах та 30 плацент при фізіологічній вагітності) фіксували протягом 20-24 годин у 10 %-му нейтральному розчині формаліну, забуференому в фосфатному буфері за Ліллі. Після вирізки тканину плаценти зневоднювали у висхідній батареї етанолу та заливали в парафін-віск при температурі близько 58 °C. На санному мікротомі МС-2 отримували серіями гістологічні зрізи 5,0 мкм завтовшки. Після депарафінізації гістологічні зрізи забарвлювали гематоксиліном і еозином, застосовували гістохімічну методику на загальний білок з бромфеноловим синім за Бонхегом, а також імуногістохімічні методики у відповідності до протоколів, наданих виробником (Dako, Данія). Зокрема, провели імуногістохімічні реакції з моноклональними антитілами до гормону трофобласта – плацентарного лактогену та плацентарної лужної фосфатази. Візуалізацію первинних антитіл здійснювали полімерною системою візуалізації Dako з барвником діамінобензидином (дає коричневе забарвлення місць розташування досліджуваних антигенів). Окрім описового методу гістопатологічного дослідження виконана комп’ютерна морфометрія цифрових мікрофотографій
гістологічних зрізів (мікроскоп Delta Optical Evolution 100 та цифрова камера Olympus SP550UZ). Цифрові копії зображення обробляли за допомогою легітимної копії комп’ютерної програми ImageJ v1.52f, яка розроблена для гістометричних досліджень (National Institutes of Health, США). Зокрема, на цифрових мікрофотографіях оцінку інтенсивності забарвлення (оптичної густини) здійснювали за допомогою методу комп’ютерної мікроденситометрії. Для цього мікрозондовим методом отримували комп’ютерну величину яскравості забарвлення у 8-бітній системі аналізу з 256 градацій сірого – від чорного (0) до білого (255), а потім отримані величини шляхом логарифмічного перетворення (метод натурального логарифму) переводили у величину відносної оптичної густини (в.од.опт.густини). Величина відносної оптичної густини коливається від 0 (абсолютна прозорість об’єкта) до 1 (абсолютна непрозорість об’єкта). Отримані цифрові дані оброблено методами статистичного аналізу. За допомогою легітимної копії комп’ютерної програми для статистичних обрахунків PAST v4.14 застосовували попередню перевірку на нормальність розподілу за критерієм Shapiro-Wilk. Оскільки щодо вивчених статистичних вибірок згідно з названим критерієм, гіпотеза про нормальність розподілу не відхилялася (при р=0,05), то застосовували параметричні методи статистичного аналізу: обрахування величини середньої арифметичної та її похибки, критерій Стьюдента (двобічний непарний). Також для надійності висновків використали й непараметричний критерій Mann- Whitney.
Дослідження виконано в межах науково- дослідної роботи «Збереження та відновлення репродуктивного здоров’я жінок та дівчат при акушерській і гінекологічній патології» кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету (державний реєстраційний номер 0121U110020, термін виконання 2021-2025).
Отримані результати та їх обговорення. Під час мікроскопії гістологічних зрізів, забарвлених гематоксиліном і еозином
не виявлено жодних відмінностей у будові трофобласта хоріальних ворсинок плаценти при передчасних пологах у порівнянні з фізіологічною вагітністю. Однак, гістохімічний та імуногістохімічний методи дослідження показали низку особливостей трофобласта хоріальних ворсинок плаценти, на території яких відбуваються основні події щодо обміну речовин – проміжні незрілі, проміжні зрілі, термінальні ворсинки, у тому числі термінальні «спеціалізовані ворсинки».
Висновки. Згідно отриманих гістохімічних та імуногістохімічних даних, при передчасних пологах, у порівнянні з фізіологічною вагітністю, в трофобласті проміжних незрілих ворсинок змін не відмічається, тоді як у проміжних зрілих та термінальних ворсинках спостерігається зниження гістохімічного забарвлення на загальний білок та імуногістохімічного забарвлення на специфічні білки трофобласта – гормон плацентарний лактоген та фермент плацентарну лужну фосфатазу.

Посилання

Zhyvetska-Denysova AA, Vorobiova II, Skrypchenko NIa, Tolkach SM, Razdaibiedin SM, Bondarenko YuM. Platsentarni markery nevynoshuvannia vahitnosti [Placental markers of miscarriage]. Patolohiia. 2021;18(3):328-39. doi: 10.14739/2310-1237.2021.3.232302 (in Ukrainian)

badova TV, Maliar VV, Maliar VA, Maliar VolV. Kompleksna otsinka perebihu zahrozy peredchasnykh polohiv u zhinok z nedyferentsiiovanoiu dysplaziieiu spoluchnoi tkanyny [Comprehensive assessment of the course of threat of preterm labor in women with undifferentiated connective tissue dysplasia]. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2022;5:1-3. doi: 10.32471/umj.1680-3051.151.234210 (in Ukrainian)

Korovai SV, Lakhno IV. Pidvyshchennia efektyvnosti prohnozuvannia peredchasnykh polohiv[Improving the efficiency of predicting preterm labor]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia Medytsyna. 2021;42:51-6. doi: 10.26565/2313-6693-2021-42-06 (in Ukrainian)

Kravchenko OV. Osoblyvosti formuvannia sudynnoho komponenta khoriona pry nevynoshuvanni vahitnosti u I trymestri hestatsii [Increasing efficiency of preterm birth prediction]. Zdorovia zhinky.2016;8:72-4. doi: 10.15574/HW.2016.114.72 (in Ukrainian)

Laba OV. Profilaktyka porushen fetoplatsentarnoho kompleksu u zhinok iz ryzykom i zahrozoiu peredchasnykh polohiv (Ohliad literatury) [ Prevention of disorders of the fetoplacental complex in women at risk and with the threat of preterm labor (Literature Review)]. Reproduktyvne zdorovia zhinky. 2021;2:32-6. doi: 10.30841/2708-8731.2.2021.232522 (in Ukrainian)

Petrenko YeV, Strubchevska KR. Peredchasni polohy: pytannia prohnozuvannia, profilaktyky ta vedennia (Ohliad literatury) [Preterm labor: issues of prediction, prevention, and management (Literature Review)]. Reproduktyvne zdorovia zhinky.2021;3:57-64. doi: 10.30841/2708-8731.3.2021.234245 (in Ukrainian)

Romanenko TH. Platsentarna dysfunktsiia yak predyktor nevynoshuvannia vahitnosti [Placental dysfunction as a predictor of pregnancy loss. Reproductive endocrinology]. Reproduktyvna endokrynolohiia. 2017;1:77-82. doi: 10.18370/2309-4117.2017.33.77-82 (in Ukrainian)

Tkalich VO, Poladych IV. Imunohistokhimichni osoblyvosti ekspresii prohesteronovykh retseptoriv platsentarnykh struktur pry peredchasnykh polohakh [Immunohistochemical features of progesterone receptor expression in placental structures in preterm labor]. Zdorovia zhinky. 2020;8:37-41. doi: 10.30841/2708-8731.6.2022.267680 (in Ukrainian)

Tkalich VO, Poladych IV, Kupchik VI. Osoblyvosti platsentarnykh struktur u zhinok z peredchasnymy polohamy [Features of placental structures in women with preterm labor]. Zdorovia zhinky.2020;8:37-41. doi: 10.15574/HW.2020.154.37 (in Ukrainian)

Shcherbyna MO, Potapova LV, Lipko OP, Shcherbyna IM, Mertsalova OV. Biorehuliatrni ta imunolohichni osoblyvosti rozvytku peredchasnykh polohiv [Bioregulatory and immunological features of preterm labor development]. Aktualni pytannia pediatrii, akusherstva ta hinekolohii. 2022;1:48-51. doi: 10.11603/24116-4944.2022.1.13250 (in Ukrainian)

Krut YuYa, Shevchenko AA, Syusyuka VG. Current opportunities for determining of predictors of threatened preterm labor. Aktualni pytannia pediatrii, akusherstva ta hinekolohii. 2019;1:160-4. doi: 10.11603/24116-4944.2019.1.10206 (in Ukrainian)

Shennan A, Suff N, Simpson JL, Jacobsson B, Mol BW, Grobman WA, FIGO Working Group for Preterm Birth. FIGO good practice recommendations on progestogens for prevention of preterm delivery. Int J Gynaecol Obstet. 2021;155(1):16-8. doi: 10.1002/ijgo.13852

Sitnikova VO, Nadvorna OM, Kashiyan OV. Morphological research of placenta in women with preterm labor. Visnyk naukovykh doslidzhen. 2019;2:58-61. doi: 10.11603/2415-8798.2019.2.10272 (in Ukrainian)

Boelig RC, Schoen CN, Frey H, Gimovsky AC, Springel E, Backley S, et al. Vaginal progesterone vs intramuscular 17-hydroxyprogesterone caproate for prevention of recurrent preterm birth: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecology. 2022; 226(5):722. doi: 10.1016/j.ajog.2022.02.012

Camen IV, Manolea MM, Vrabie SC, Sandulescu MS, Serbanescu MS, Boldeanu MV, et al. Prediction of Preterm Birth with Serial Measurements of Ultrasound Markers. Curr Health Sci J. 2022;48(2):162-8. doi: 10.12865/CHSJ.48.02.04

Cetinkaya S, Ozaksit G, Biberoglu EH, Oskovi A, Kirbas A. The value of acute phase reactants in predicting preterm delivery. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017;30(24):3004-8. doi: 10.1080/14767058.2016.1271409

Cobo T, Kacerovsky M, Jacobsson B. Risk factors for spontaneous preterm delivery. Int J Gynaecol Obstet. 2020;150(1):17-23. doi: 10.1002/ijgo.13184

Crump C, Groves A, Sundquist J, Sundquist K. Association of preterm birth with long-term risk of heart failure into adulthood. JAMA Pediatr. 2021;175(7):689-97. doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.0131

da Fonseca EB, Damião R, Moreira DA. Preterm birth prevention. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2020;69:40-9. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2020.09.003

D'Antonio F, Berghella V, Di Mascio D, Saccone G, Sileo F, Flacco ME, et al. Role of progesterone, cerclage and pessary in preventing preterm birth in twin pregnancies: A systematic review and network meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021;261:166-77. doi: 10.1016/j.ejogrb.2021.04.023

Devall AJ, Coomarasamy A. Sporadic pregnancy loss and recurrent miscarriage. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2020;69:30-9. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2020.09.002

Fowler AM, Salem K, DeGrave M, Ong IM, Rassman S, Powers GL, et al. Progesterone Receptor Gene Variants in Metastatic Estrogen Receptor Positive Breast Cancer. Horm Cancer. 2020;11(2):63-75. doi: 10.1007/s12672-020-00377-3

Frick AP. Advanced maternal age and adverse pregnancy outcomes. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2021;70:92-100. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2020.07.005

Menon R, Behnia F, Polettini J, Richardson LS. Novel pathways of inflammation in human fetal membranes associated with preterm birth and preterm pre-labor rupture of the membranes. Semin Immunopathol. 2020;42(4):431-50. doi: 10.1007/s00281-020-00808-x

Roman A, Ramirez A, Fox NS. Prevention of preterm birth in twin pregnancies. Am J Obstet Gynecol MFM. 2022;4(2S):100551. doi: 10.1016/j.ajogmf.2021.100551

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-08

Як цитувати

Токар, П. (2024). ГІСТОХІМІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ТРОФОБЛАСТА ХОРІАЛЬНИХ ВОРСИНОК ПЛАЦЕНТИ ПРИ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГАХ. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14(1(51), 84–90. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIV.1.51.2024.12